Álláspályázatok    
   
.: Eötvös Loránd Tudományegyetem :.
.:Új Magyarország :.
2016. május 29. vasárnap
home
» Az Egyetemről   » Álláspályázatok  
   
Álláspályázatok

Az itt közzétett pályázati kiírások tájékoztató jellegűek, hivatalos megjelenésükre a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján (kozigallas.gov.hu) kerül sor, ennek megfelelően a pályázat benyújtására nyitva álló határidő kezdőnapja is a kiírást tartalmazó lapszám megjelenésének napja. Amennyiben a közzétett pályázati kiírás kizárólag e helyütt jelenik meg, erre a körülményre, valamint a pályázat benyújtási határidejére külön utalunk.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.
A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

* * *

2016.03.31. • ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Életvezetési Tanácsadó
ügyvivő szakértő
PDF
2016.03.31. • ELTE Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Hivatal
ügyvivő szakértő (tanulmányi előadó)
PDF
2016.03.31. • ELTE Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Hivatal
ügyvivő szakértő (tanrendi referens)
PDF
2016.03.31. • ELTE Kancellária
titkársági ügyintéző
PDF
2016.03.31. • ELTE Természettudományi Kar Biológiai Intézet, Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszék
tanszékvezető
PDF
2016.03.31. • ELTE Természettudományi Kar Biológiai Intézet, Genetika Tanszék
tanszékvezető
PDF
2016.03.31. • ELTE Természettudományi Kar Biológiai Intézet, Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék
tanszékvezető
PDF
2016.03.31. • ELTE Természettudományi Kar Fizikai Intézet, Atomfizikai Tanszék
tanszékvezető
PDF
2016.03.31. • ELTE Természettudományi Kar Földrajz- és Földtudományi Intézet, Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék
tanszékvezető
PDF
2016.03.31. • ELTE Természettudományi Kar Földrajz- és Földtudományi Intézet, Meteorológiai Tanszék
tanszékvezető
PDF
2016.03.31. • ELTE Természettudományi Kar Kémiai Intézet, Analitikai Kémiai Tanszék
tanszékvezető
PDF
2016.03.31. • ELTE Természettudományi Kar Kémiai Intézet, Fizikai Kémiai Tanszék
tanszékvezető
PDF
2016.03.31. • ELTE Természettudományi Kar Kémiai Intézet, Szerves Kémiai Tanszék
tanszékvezető
PDF
2016.03.31. • ELTE Természettudományi Kar Kémiai Intézet, Szervetlen Kémiai Tanszék
tanszékvezető
PDF
2016.03.31. • ELTE Természettudományi Kar Biológiai Intézet Embertani Tanszék Tanszék
tanszékvezető
PDF
2016.03.31. • ELTE Természettudományi Kar Fizikai Intézet, Elméleti Fizikai Tanszék
tanszékvezető
PDF
2016.03.31. • ELTE Kancellária Műszaki Főigazgatóság
műszaki főigazgató
PDF
2016.03.31. • ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
tanító
PDF
2016.03.31. • ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
matematika szakos középiskolai tanár
PDF
2016.03.31. • ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium
magyar–történelem vagy történelem szakos középiskolai tanár
PDF
2016.03.31. • ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
kommunikációs munkatárs (ügyvivő szakértő)
PDF
2016.03.31. • ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Tanulmányi Hivatal, Tanulmányi Iroda
irodavezető
PDF
2016.03.31. • ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Tanulmányi Hivatal, Oktatásszervezési Iroda
irodavezető
PDF
2016.03.31. • ELTE Természettudományi Kar Földrajz- és Földtudományi Intézet
intézetigazgató
PDF
2016.03.31. • ELTE Természettudományi Kar Kari Természetrajzi Múzeum
igazgató
PDF
2016.03.31. • ELTE Kancellária Műszaki Főigazgatóság
gondnok
PDF
2016.03.31. • ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Tanulmányi Hivatal
hivatalvezető
PDF
2016.03.31. • ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Tanulmányi Hivatal
hivatalvezető
PDF
2016.03.31. • ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, Tanulmányi Hivatal
hivatalvezető
PDF
2016.03.31. • ELTE Rektori Kabinet Oktatásfejlesztési és Tehetséggondozási Iroda
e-learning szakértő (ügyvivő szakértő)
PDF
2016.03.31. • ELTE Társadalomtudományi Kar Szociológia Intézet, Elmélettörténet Tanszék
egyetemi docens
PDF
2016.03.31. • ELTE Társadalomtudományi Kar Szociológia Intézet, Elmélettörténet Tanszék
egyetemi docens
PDF
2016.03.31. • ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék
egyetemi docens
PDF
2016.03.31. • ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszék
egyetemi docens
PDF
2016.03.31. • ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
dékán (magasabb vezető)
PDF
2016.03.31. • ELTE Kancellária Emberi Erőforrások Igazgatóság, Illetményszámfejtési Osztálya
bérszámfejtési ügyintéző
PDF
2016.03.31. • ELTE Kancellária Műszaki Főigazgatóság
2 fő üzemeltetési csoportvezető
PDF
Eseménynaptár   
2016. május
H K Sz Cs P Sz V
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
.: News :.
Kollektív emlékezet és holokausztmúlt
„Kapcsolatokat és lehetőségeket teremtünk”
E-learning workshop az ELTE-n
Az ELTE az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform alapítói között
Páneurópai startup versenyt hirdet az EIT Digital
A HÖK alakuló és tisztújító küldöttgyűlése
Angol nyelvű állatanatómiai és szövettani atlasz az ELTE kutatóitól
Kardos Lajos-verseny
Középpontban a fehérjehálózatok kutatása
„Néha a forró parazsat is meg kell fogni”
Külügyi Pályázat 2016
Hallgatói ösztöndíj a Heidelbergi Egyetemre
.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2016.03.31.   :.
 T e r v e z t e :: .: I I G  W G . I W D G :.
   
  © 2 0 0 7 - 2 0 1 6   E Ö T V Ö S   L O R Á N D   T U D O M Á N Y E G Y E T E M    M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.   •   Telefon :: +36 1 411 6500   •   Webform :: küldje el véleményét!