Álláspályázatok    
   
.: Eötvös Loránd Tudományegyetem :.
.:Új Magyarország :.
2015. május 27. szerda
home
» Az Egyetemről   » Álláspályázatok  
   
Álláspályázatok

Az itt közzétett pályázati kiírások tájékoztató jellegűek, hivatalos megjelenésükre a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján (kozigallas.gov.hu) kerül sor, ennek megfelelően a pályázat benyújtására nyitva álló határidő kezdőnapja is a kiírást tartalmazó lapszám megjelenésének napja. Amennyiben a közzétett pályázati kiírás kizárólag e helyütt jelenik meg, erre a körülményre, valamint a pályázat benyújtási határidejére külön utalunk.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.
A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

* * *

2015.05.22. • Az ELTE Kancellária pályázatot hirdet a Pedagogikum Központba szakmai asszisztens munkakör betöltésére (ELTE/5830/1/2015.) PDF
2015.05.22. • Az ELTE IK pályázatot hirdet EIT ICT Labs Budapest Associate Partner, Budapest Co-Location Centrebe gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére (ELTE/5829/1/2015.) PDF
2015.05.22. • Az ELTE IK pályázatot hirdet Komputeralgebra Tanszéken egyetemi docens munkakör betöltésére (ELTE/5828/1/2015.) PDF
2015.05.22. • Az ELTE TÓK pályázatot hirdet Dékáni Hivatalba hivatalvezető beosztás ellátására (ELTE/5827/1/2015.) PDF
2015.05.22. • Az ELTE TÓK pályázatot hirdet tanársegéd munkakör betöltésére a
Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéken (ELTE/5826/1/2015.) PDF
Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéken (ELTE/5826/2/2015.) PDF
Matematikai Tanszéken (ELTE/5826/3/2015.) PDF
Neveléstudományi Tanszéken (ELTE/5826/4/2015.) PDF
Vizuális Nevelési Tanszéken (ELTE/5826/5/2015.) PDF
2015.05.21. • Az ELTE BTK pályázatot hirdet Történeti Ruszisztikai Tanszékre tudományos főmunkatárs munkakör betöltésére (BTK/2371/1/2015.) PDF
2015.05.21. • Az ELTE BTK pályázatot hirdet Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központba tudományos munkatárs munkakör betöltésére (BTK/2294/1/2015.) PDF
2015.05.21. • Az ELTE BTK pályázatot hirdet Gazdasági Hivatalba pályázati referens munkakör betöltésére (BTK/2288/1/2015.) PDF
2015.05.21. • Az ELTE BTK pályázatot hirdet egyetemi docensi munkakör betöltésére a
Kelet-Európa Története Tanszékre (BTK/2292/1/2015.) PDF
Történelem Segédtudományi Tanszékre (BTK/2299/1/2015.) PDF
2015.05.21. • Az ELTE BTK pályázatot hirdet egyetemi adjunktusi munkakör betöltésére a
Romanisztikai Intézet Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszékre (BTK/2289/1/2015.) PDF
Romanisztikai Intézet Olasz Nyelv és Irodalom Tanszékre (BTK/2290/1/2015.) PDF
Romanisztikai Intézet Olasz Nyelv és Irodalom Tanszékre (BTK/2291/1/2015.) PDF
Távol-keleti Intézet Japán Tanszékre (BTK/2293/1/2015.) PDF
Régészettudományi Intézet Magyar Középkori és Kora Újkori Régészeti Tanszékre (BTK/2297/1/2015.) PDF
Régészettudományi Intézet Ős- és Kora Történeti Régészeti Tanszékre (BTK/2298/1/2015.) PDF
Szláv és Balti Filológiai Intézet Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszékre (BTK/2307/1/2015.) PDF
Könyvtár- és Információtudományi Intézet Információtudományi Tanszékre (BTK/2309/1/2015.) PDF
Könyvtár- és Információtudományi Intézet Könyvtártudományi Tanszékre (BTK/2312/1/2015.) PDF
Ókortudományi Intézet Egyiptológiai Tanszékre (BTK/2316/1/2015.) PDF
Történeti Intézet Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékre (BTK/2373/1/2015.) PDF
2015.05.21. • Az ELTE BTK pályázatot hirdet egyetemi tanársegédi munkakör betöltésére a
Régészettudományi Intézet Archaeometriai és Régészetmódszertani Tanszékre (BTK/2281/1/2015.) PDF
Régészettudományi Intézet Ókori Régészeti Tanszékre (BTK/2287/1/2015.) PDF
Szláv és Balti Filológiai Intézet Szláv Filológiai Tanszékre (BTK/2303/1/2015.) PDF
2015.05.19. • Az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium pályázatot hirdet kollégiumi nevelőtanár munkakör betöltésére (ISK/1809/1/2015.) PDF
2015.05.19. • Az ELTE pályázatot hirdet Rektori Koordinációs Központ központvezető beosztás ellátására (ELTE/5825/1/2015.) PDF
2015.05.19. • Az ELTE pályázatot hirdet Rektori Kabinet kabinetvezető beosztás ellátására (ELTE/5824/1/2015.) PDF
2015.05.19. • Az ELTE pályázatot hirdet Innovációs Központ igazgató beosztás ellátására (ELTE/5822/1/2015.) PDF
2015.05.19. • Az ELTE PPK pályázatot hirdet ügyvivő szakértő munkakör betöltésére (ELTE/5764/1/2015.) PDF
2015.05.19. • Az ELTE BTK pályázatot hirdet egyetemi docensi munkakör betöltésére a
Történeti Intézet Középkori és Koraújkori Magyar Történeti Tanszékre (BTK/2301/1/2015.) PDF
Művészettörténeti Intézetbe (BTK/2302/1/2015.) PDF
Régészettudományi Intézet Archeometriai és Régészetmódszertani Tanszékre (BTK/2324/1/2015.) PDF
Történeti Intézet Művelődéstörténeti Tanszékre (BTK/2372/1/2015.) PDF
2015.05.14. • Az ELTE Kancellária pályázatot hirdet a Pályázati Központba titkársági asszisztens munkakör betöltésére (ELTE/5735/1.) PDF
2015.05.14. • Az ELTE Kancellária pályázatot hirdet a Pályázati Központba pályázati-pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére (ELTE/5734/1.) PDF
2015.05.14. • Az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium pályázatot hirdet testnevelés szakos középiskolai tanár munkakör betöltésére (ELTE/5695/1.) PDF
2015.05.14. • Az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium pályázatot hirdet ének-zene szakos középiskolai tanár munkakör betöltésére (ELTE/5685/1.) PDF
2015.05.11. • Az ELTE BTK pályázatot hirdet dékánhelyettesi beosztások ellátására:
általános dékánhelyettes (ELTE/5624/1.) PDF
nemzetközi dékánhelyettes (ELTE/5624/2.) PDF
oktatási és tanulmányi ügyek dékánhelyettese (BTK/5624/3.) PDF
tudományos és kutatásszervezési ügyek dékánhelyettese (BTK/5624/4.) PDF
2015.05.08. • Az ELTE PPK pályázatot hirdet Dékáni Hivatalának keretein belül működő Pszichológiai Intézet Titkárságán titkárságvezetői beosztás ellátására (PPK/3360/5.) PDF
2015.05.08. • Az ELTE PPK pályázatot hirdet Dékáni Hivatalának keretein belül működő Neveléstudományi Intézet Titkárságán titkárságvezetői beosztás ellátására (PPK/3360/4.) PDF
2015.05.08. • Az ELTE PPK pályázatot hirdet Dékáni Hivatalában működő Nemzetközi Iroda irodavezetői beosztás ellátására (PPK/3360/3.) PDF
2015.05.08. • Az ELTE PPK pályázatot hirdet Dékáni Hivatalában hivatalvezető beosztás ellátására (PPK/3360/2.) PDF
2015.05.08. • Az ELTE PPK pályázatot hirdet Dékáni Hivatalában hivatalvezető-helyettes beosztás ellátására (PPK/3360/1.) PDF
2015.05.08. • Az ELTE TTK pályázatot hirdet a Földrajz- és Földtudományi Intézet Ásványtani Tanszékére tanszékvezetői beosztás ellátására (TTK/4070/2.) PDF
2015.05.08. • Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium pályázatot hirdet tanító munkakör betöltésére (ISK/1701/2.) PDF
2015.05.08. • Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium pályázatot hirdet angol nyelv szakos középiskolai tanár munkakör betöltésére (ISK/1701/1.) PDF
2015.05.08. • Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium pályázatot hirdet iskolatitkár munkakör betöltésére (ISK/1701/3.) PDF
2015.05.08. • Az ELTE BTK pályázatot hirdet Szláv és Balti Filológiai Intézet Szláv Filológiai Tanszékére egyetemi tanársegéd munkakör betöltésére (BTK/2114.) PDF
2015.05.08. • Az ELTE BTK pályázatot hirdet a Dékáni Hivatal Nemzetközi Kapcsolatok Irodába irodavezető beosztás ellátására (BTK/2123/3.) PDF
2015.05.08. • Az ELTE BTK pályázatot hirdet a Dékáni Hivatal Doktori és Tudományszervezési Irodába irodavezető beosztás ellátására (BTK/2123/2.) PDF
2015.05.08. • Az ELTE BTK pályázatot hirdet a Dékáni Hivatal Dékáni Titkárságára titkárságvezető beosztás ellátására (BTK/2123/1.) PDF
2015.05.08. • Az ELTE BTK pályázatot hirdet Dékáni Hivatalába hivatalvezető beosztás ellátására (BTK/2123/4.) PDF
2015.05.08. • Az ELTE TáTK pályázatot hirdet Dékáni Hivatalába hivatalvezető beosztás ellátására (TÁTK/1063.) PDF
2015.05.04. • Az ELTE TTK pályázatot hirdet a Matematika Intézet Matematikatanítási és Módszertani Központba vezetői beosztás ellátására (TTK/3942/3.) PDF
2015.05.04. • Az ELTE TTK pályázatot hirdet a Matematika Intézet Valószínűségelméleti és Statisztikai Tanszékére tanszékvezetői beosztás ellátására (TTK/3942/2.) PDF
2015.05.04. • Az ELTE TáTK pályázatot hirdet intézetigazgatói beosztás ellátására a(z)
Társadalmi Kapcsolatok Intézetébe (TáTK/1014.) PDF
Empirikus Tanulmányok Intézetébe (TáTK/1016.) PDF
Szociális Tanulmányok Intézetébe (TáTK/1018.) PDF
2015.05.04. • Az ELTE ÁJK pályázatot hirdet Jog- és Társadalomelméleti Tanszékén adjunktusi állás betöltésére (ELTE/5304.) PDF
2015.04.27. • Az ELTE BTK pályázatot hirdet Szakmódszertani Központjába ügyvivő szakértő/tanárképzési referens munkakör betöltésére (BTK/338.) PDF
2015.04.27. • Az ELTE TTK pályázatot hirdet a Biológiai Intézet Biokémiai Tanszékére tudományos főmunkatárs munkakör betöltésére (TTK/3834.) PDF
2015.04.27. • Az ELTE TáTK pályázatot hirdet az Empirikus Tanulmányok Intézet Statisztika Tanszékére egyetemi docensi állásra (TáTK/1013.) PDF
2015.04.22. • Az ELTE TTK pályázatot hirdet a Biológiai Intézet Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszékére tanszékvezetői beosztás ellátására (TTK/3334/17.) PDF
2015.04.22. • Az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola pályázatot hirdet iskolapszichológus munkakör betöltésére (ISK/1520.) PDF
2015.04.22. • Az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola pályázatot hirdet angol szakos tanár munkakör betöltésére (ISK/1518.) PDF
2015.04.22. • Az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola pályázatot hirdet magyar nyelv és irodalom szakos tanár munkakör betöltésére (ISK/1519.) PDF
2015.04.21. • Az ELTE IK pályázatot hirdet Algoritmusok és Alkalmazásaik Tanszékére tanszékvezetői tisztség betöltésére (ELTE/4984.) PDF
2015.04.21. • Az ELTE TÓK Ének-zenei Tanszéke pályázatot hirdet szaktanári álláshely betöltésére (ELTE/4911/1.) PDF
2015.04.21. • Az ELTE TÓK Ének-zenei Tanszéke pályázatot hirdet tanársegédi álláshely betöltésére (ELTE/4911/2.) PDF
Eseménynaptár   
2015. május
H K Sz Cs P Sz V
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
.: News :.
A kultusz filozófiája
A Régészet Napja az ELTE-n
Ismét „Bárczi-gyógytea”
Műfordítás, irodalmi nyelv, hitelesség
Némedi Dénes nevét vette fel a TáTK könyvtára
Milyen a hatékony közoktatás?
Szövegkoherencia a fordításban
Polányi-díjat kapott Szalay Péter
.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2015.05.27.   :.
 T e r v e z t e :: .: I I G  W G . I W D G :.
   
  © 2 0 0 7 - 2 0 1 5   E Ö T V Ö S   L O R Á N D   T U D O M Á N Y E G Y E T E M    M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.   •   Telefon :: +36 1 411 6500 • +36 1 411 6700 • +36 1 411 6900   •   Webform :: küldje el véleményét!