Álláspályázatok    
   
.: Eötvös Loránd Tudományegyetem :.
.:Új Magyarország :.
2015. május 6. szerda
home
» Az Egyetemről   » Álláspályázatok  
   
Álláspályázatok

Az itt közzétett pályázati kiírások tájékoztató jellegűek, hivatalos megjelenésükre a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján (kozigallas.gov.hu) kerül sor, ennek megfelelően a pályázat benyújtására nyitva álló határidő kezdőnapja is a kiírást tartalmazó lapszám megjelenésének napja. Amennyiben a közzétett pályázati kiírás kizárólag e helyütt jelenik meg, erre a körülményre, valamint a pályázat benyújtási határidejére külön utalunk.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.
A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

* * *

2015.05.04. • Az ELTE TTK pályázatot hirdet a Matematika Intézet Matematikatanítási és Módszertani Központba vezetői beosztás ellátására (TTK/3942/3.) PDF
2015.05.04. • Az ELTE TTK pályázatot hirdet a Matematika Intézet Valószínűségelméleti és Statisztikai Tanszékére tanszékvezetői beosztás ellátására (TTK/3942/2.) PDF
2015.05.04. • Az ELTE TáTK pályázatot hirdet intézetigazgatói beosztás ellátására a(z)
Szociális Kapcsolatok Intézetébe (TáTK/1014.) PDF
Empirikus Tanulmányok Intézetébe (TáTK/1016.) PDF
Szociális Tanulmányok Intézetébe (TáTK/1018.) PDF
2015.05.04. • Az ELTE IK pályázatot hirdet tudományszervező munkakörbe (ELTE/5365.) PDF
2015.05.04. • Az ELTE ÁJK pályázatot hirdet Jog- és Társadalomelméleti Tanszékén adjunktusi állás betöltésére (ELTE/5304.) PDF
2015.04.27. • Az ELTE BTK pályázatot hirdet Szakmódszertani Központjába ügyvivő szakértő/tanárképzési referens munkakör betöltésére (BTK/338.) PDF
2015.04.27. • Az ELTE TTK pályázatot hirdet a Biológiai Intézet Biokémiai Tanszékére tudományos főmunkatárs munkakör betöltésére (TTK/3834.) PDF
2015.04.27. • Az ELTE TáTK pályázatot hirdet az Empirikus Tanulmányok Intézet Statisztika Tanszékére egyetemi docensi állásra (TáTK/1013.) PDF
2015.04.22. • Az ELTE TTK pályázatot hirdet a Biológiai Intézet Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszékére tanszékvezetői beosztás ellátására (TTK/3334/17.) PDF
2015.04.22. • Az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola pályázatot hirdet iskolapszichológus munkakör betöltésére (ISK/1520.) PDF
2015.04.22. • Az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola pályázatot hirdet angol szakos tanár munkakör betöltésére (ISK/1518.) PDF
2015.04.22. • Az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola pályázatot hirdet magyar nyelv és irodalom szakos tanár munkakör betöltésére (ISK/1519.) PDF
2015.04.21. • Az ELTE IK pályázatot hirdet Algoritmusok és Alkalmazásaik Tanszékére tanszékvezetői tisztség betöltésére (ELTE/4984.) PDF
2015.04.21. • Az ELTE TÓK Ének-zenei Tanszéke pályázatot hirdet szaktanári álláshely betöltésére (ELTE/4911/1.) PDF
2015.04.21. • Az ELTE TÓK Ének-zenei Tanszéke pályázatot hirdet tanársegédi álláshely betöltésére (ELTE/4911/2.) PDF
2015.04.21. • Az ELTE Rektori Kabinet PR és Kommunikációs Irodája pályázatot hirdet kommunikációs munkatárs munkakör betöltésére (ELTE/4709.) PDF
2015.04.16. • Az ELTE Egyetemi Könyvtár pályázatot hirdet szakinformatikus, szoftverfejlesztő munkakör betöltésére (ELTE/3477/3.) PDF
2015.04.16. • Az ELTE TáTK pályázatot hirdet Tanulmányi Hivatalába tanulmányi ügyintézői munkakör betöltésére (TáTK/926.) PDF
2015.04.16. • Az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium pályázatot hirdet magyar nyelv és irodalom és történelem szakos középiskolai tanár munkakör betöltésére (ISK/1403.) PDF
2015.04.16. • Az ELTE BTK pályázatot hirdet (intézeti) tanszékvezetői megbízásra a
Angol-Amerikai Intézet Angol Nyelvészeti Tanszékén (BTK/1803/1.) PDF
Filozófiai Intézet Elméleti Nyelvészet ELTE-MTA Kihelyezett Tanszékén (BTK/1803/2.) PDF
Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Finnugor Tanszékén (BTK/1803/3.) PDF
Néprajzi Intézet Folklore Tanszékén (BTK/1803/4.) PDF
Orientalisztikai Intézet Iranisztikai Tanszékén (BTK/1803/5.) PDF
Szláv és Balti Filológiai Intézet Lengyel Filológiai Tanszékén (BTK/1803/6.) PDF
Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Mai Magyar Nyelvi Tanszékén (BTK/1803/7.) PDF
Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet Média és Kommunikáció Tanszékén (BTK/1803/8.) PDF
Történeti Intézet Művelődéstörténeti Tanszékén (BTK/1803/9.) PDF
Germanisztikai Intézet Német Nyelvoktató és Szakdidaktikai Tanszékén (BTK/1803/10.) PDF
Történeti Intézet Ókortörténeti Tanszékén (BTK/1803/11.) PDF
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszékén (BTK/1803/12.) PDF
Orientalisztikai Intézet Sémi Filológiai és Arab Tanszékén (BTK/1803/13.) PDF
Zenei Tanszéken (BTK/1803/14.) PDF
2015.04.16. • Az ELTE BTK pályázatot hirdet intézetigazgatói megbízásra a
Germanisztikai Intézetben (BTK/1802/1.) PDF
Könyvtár- és Információtudományi Intézetben (BTK/1802/2.) PDF
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetben (BTK/1802/3.) PDF
Szláv és Balti Filológiai Intézetben (BTK/1802/4.) PDF
2015.04.14. Az ELTE TTK pályázatot hirdet vezetői beosztás ellátására a Matematika Intézet Matematikatanítási és Módszertani Központba (TTK/3334/14.) PDF
2015.04.14. • Az ELTE TTK pályázatot hirdet tanszékvezetői beosztás ellátására a
Matematika Intézet Algebra és Számelmélet Tanszékén (TTK/3334/1.) PDF
Matematika Intézet Alkalmazott Analízis és Számításmatematika Tanszékén (TTK/3334/2.) PDF
Biológiai Intézet Állatrendszertani és Ökológiai Tanszékén (TTK/3334/3.) PDF
Matematika Intézet Analízis Tanszékén (TTK/3334/4.) PDF
Fizikai Intézet Anyagfizikai Tanszékén (TTK/3334/5.) PDF
Fizikai Intézet Biológiai Fizika Tanszékén (TTK/3334/6.) PDF
Földrajz- és Földtudományi Intézet Csillagászati Tanszékén (TTK/3334/7.) PDF
Biológiai Intézet Élettani és Neurobiológiai Tanszékén (TTK/3334/8.) PDF
Biológiai Intézet Etológia Tanszékén (TTK/3334/9.) PDF
Földrajz- és Földtudományi Intézet Geofizikai és Űrtudományi Tanszékén (TTK/3334/10.) PDF
Biológiai Intézet Immunológiai Tanszékén (TTK/3334/11.) PDF
Fizikai Intézet Komplex Rendszerek Fizikája Tanszékén (TTK/3334/12.) PDF
Földrajz- és Földtudományi Intézet Kőzettan-Geokémiai Tanszékén (TTK/3334/13.) PDF
Földrajz- és Földtudományi Intézet Meteorológiai Tanszékén (TTK/3334/15.) PDF
Biológiai Intézet Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszékén (TTK/3334/16.) PDF
Biológiai Intézet Növényszervezettani Tanszékén (TTK/3334/18.) PDF
Matematika Intézet Operációkutatási Tanszékén (TTK/3334/19.) PDF
Földrajz- és Földtudományi Intézet Őslénytani Tanszékén (TTK/3334/20.) PDF
Matematika Intézet Számítógéptudományi Tanszékén (TTK/3334/21.) PDF
2015.03.30. • Az ELTE TTK pályázatot hirdet Földrajz- és Földtudományi Intézetébe intézetigazgatói beosztás ellátására (TTK/3323/1.) PDF
2015.03.30. • Az ELTE TTK pályázatot hirdet Kémiai Intézetébe intézetigazgatói beosztás ellátására (TTK/3323/2.) PDF
Eseménynaptár   
2015. május
H K Sz Cs P Sz V
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
.: News :.
Ember a térben
Eötvös Természettudományos Tábor
Választottak a hallgatók
Erős kölcsönhatások
Eötvös Természettudományos Tábor – felhívás
Az ELTE a QS szakterületi rangsoraiban
Madarak, fák, zöldségek
Kiegészítő szociális támogatás Erasmus-hallgatóknak
Az evolúció nagy lépései
.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2015.05.04.   :.
 T e r v e z t e :: .: I I G  W G . I W D G :.
   
  © 2 0 0 7 - 2 0 1 5   E Ö T V Ö S   L O R Á N D   T U D O M Á N Y E G Y E T E M    M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.   •   Telefon :: +36 1 411 6500 • +36 1 411 6700 • +36 1 411 6900   •   Webform :: küldje el véleményét!