Álláspályázatok    
   
.: Eötvös Loránd Tudományegyetem :.
.:Új Magyarország :.
2015. október 8. csütörtök
home
» Az Egyetemről   » Álláspályázatok  
   
Álláspályázatok

Az itt közzétett pályázati kiírások tájékoztató jellegűek, hivatalos megjelenésükre a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján (kozigallas.gov.hu) kerül sor, ennek megfelelően a pályázat benyújtására nyitva álló határidő kezdőnapja is a kiírást tartalmazó lapszám megjelenésének napja. Amennyiben a közzétett pályázati kiírás kizárólag e helyütt jelenik meg, erre a körülményre, valamint a pályázat benyújtási határidejére külön utalunk.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.
A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

* * *

2015.10.01. • Az ELTE TáTK pályázatot hirdet Dékáni Hivatalába dékáni titkári munkakör betöltésére. (TÁTK/2234/1.) PDF
2015.10.01. • Az ELTE TáTK pályázatot hirdet a Szociológia Intézet, Szociológia Tanszékére egyetemi docensi munkakör betöltésére. (TÁTK/2233/1.) PDF
2015.10.01. • Az ELTE TáTK pályázatot hirdet általános és stratégiai dékánhelyettesi munkakör betöltésére. (TÁTK/2232/1.) PDF
2015.10.01. • Az ELTE Kancellária pályázatot hirdet a Hallgatói Szolgáltató és Sportközpontba oktatásszervező munkakör betöltésére. (ELTE/10068/1.) PDF
2015.10.01. • Az ELTE Kancellária pályázatot hirdet a Hallgatói Szolgáltató és Sportközpontba oktatásszervező munkakör betöltésére. (ELTE/10068/1.) PDF
2015.10.01. • Az ELTE Kancellária pályázatot hirdet a Gazdasági Igazgatóság Pénzügyi Osztályára pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére. (ELTE/10067/1.) PDF
2015.09.28. • Az ELTE Tanárképző Központ pályázatot hirdet főigazgató-helyettesi beosztás ellátására. (ELTE/10062/1.) PDF
2015.09.28. • Az ELTE Bolyai Szakkollégium pályázatot hirdet igazgatói beosztás ellátására. (ELTE/9881/1.) PDF
2015.09.23. • Az ELTE Kancellária pályázatot hirdet a Pedagogikum Központ Oktatásszervezési és Tanulmányi Főosztályára oktatási ügyintéző munkakör betöltésére. (ELTE/9953/1.) PDF
2015.09.16. • Az ELTE Kancellária pályázatot hirdet a Pedagogikum Központ Gazdasági Főosztálya Pénzügyi Osztályára gazdasági ügyintéző/kari referens munkakör betöltésére. (ELTE/9225/1.) PDF
2015.08.27. • Az ELTE Rektori Kabinet pályázatot hirdet oktatásfejlesztési ügyvivői (ügyvivő szakértő) beosztás ellátására. (ELTE/8223/1/2015.) PDF
2015.08.27. • Az ELTE Rektori Kabinet pályázatot hirdet a Kabinetirodába irodai asszisztensi munkakör betöltésére. (ELTE/8211/1/2015.) PDF
2015.08.12. • Az ELTE PPK pályázatot hirdet a Nemzetközi Irodába nemzetközi referensi (ügyvivő szakértő) munkakör betöltésére. (PPK/7531/2) PDF
2015.08.12. • Az ELTE PPK pályázatot hirdet intézeti ügyintézői (ügyvivő szakértő) munkakör betöltésére. (PPK/7531/1) PDF
2015.08.12. • Az ELTE PPK Életvezetési Tanácsadója pályázatot hirdet ügyvivő szakértői munkakör betöltésére. (PPK/7347/1) PDF
2015.08.12. • Az ELTE Kancellária pályázatot hirdet a Hallgatói Szolgáltató és Sportközpontba autizmus spektrum zavarok pedagógiája szakirányú gyógypedagógusi munkakör betöltésére. (ELTE/8597/2) PDF
2015.08.12. • Az ELTE Kancellária pályázatot hirdet a Hallgatói Szolgáltató és Sportközpontba ügyvivő szakértői munkakör betöltésére. (ELTE/8597/1) PDF
2015.08.12. • Az ELTE BTK pályázatot hirdet intézeti tanszékvezetői munkakör betöltésére a(z)
Távol-keleti Intézet, Japán Tanszékén (BTK/3705/2) PDF
Régészettudományi Intézet Archeometriai és Régészeti Módszertani Tanszékén (BTK/3705/3) PDF
2015.08.12. • Az ELTE BTK pályázatot hirdet egyetemi tanársegédi munkakör betöltésére a(z)
Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet, Filmtudományi Tanszékén (BTK/2367/2) PDF
Zenei Tanszékén (BTK/3730/1) PDF
2015.08.12. • Az ELTE ÁJK pályázatot hirdet Dékáni Hivatalába hivatalvezető-helyettesi munkakör betöltésére. (ÁJK1433/1(T-21)/2015) PDF
2015.08.12. • Az ELTE ÁJK pályázatot hirdet a Büntetőjogi Tanszékre tanszéki adminisztrátori munkakör betöltésére. (ÁJK1432/1(T-21)/2015) PDF
2015.08.12. • Az ELTE ÁJK pályázatot hirdet adjunktusi munkakör betöltésére a(z)
Jog- és Társadalomelméleti Tanszéken (ÁJK-1430/1/2015) PDF
Kriminológiai Tanszéken (ÁJK-1431/1/2015) PDF
2015.08.04. • Az ELTE Rektori Kabinet pályázatot hirdet a Nemzetközi Irodába irodavezető beosztás ellátására. (ELTE/8164/1) PDF
2015.08.04. • Az ELTE pályázatot hirdet tudományos ügyek rektorhelyettese beosztás ellátására. (ELTE/8515/1) PDF
2015.08.04. • Az ELTE Kancellária pályázatot hirdet a Hallgatói Szolgáltató és Sportközpontba informatikusi munkakör betöltésére. (ELTE/8384/5) PDF
2015.08.04. • Az ELTE Kancellária pályázatot hirdet a Hallgatói Szolgáltató és Sportközpontba látássérültek pedagógiája – szomatopedagógia szakirányú gyógypedagógusi munkakör betöltésére. (ELTE/8384/6) PDF
2015.08.04. • Az ELTE Kancellária pályázatot hirdet a Hallgatói Szolgáltató és Sportközpontba hallássérültek pedagógiája – logopédia szakirányú gyógypedagógusi munkakör betöltésére. (ELTE/8384/8) PDF
2015.08.04. • Az ELTE Kancellária pályázatot hirdet a Hallgatói Szolgáltató és Sportközpontba ügyvivő munkakör betöltésére. (ELTE/8384/7) PDF
2015.08.04. • Az ELTE TáTK pályázatot hirdet Szociálpszichológia Tanszékére intézeti tanszékvezető munkakör betöltésére. (TÁTK/1965/1) PDF
2015.08.04. • Az ELTE TáTK pályázatot hirdet Dékáni Hivatalába dékánhelyettesi titkári munkakör betöltésére. (TÁTK/1964/1) PDF
2015.08.04. • Az ELTE TáTK pályázatot hirdet Európai Tanulmányok Tanszékére tanszéki adminisztrátori munkakör betöltésére. (TÁTK/1962/1) PDF
2015.08.04. • Az ELTE TáTK pályázatot hirdet Európai Tanulmányok Tanszékére egyetemi tanársegédi munkakör betöltésére. (TÁTK/1963/1) PDF
2015.07.30. • Az ELTE BTK pályázatot hirdet egyetemi adjunktusi munkakör betöltésére a(z)
Zenei Tanszéken (BTK/3468/1) PDF
Régészettudományi Intézet, Ókori Régészeti Tanszéken (BTK/3468/3) PDF
Angol-Amerikai Intézet, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéken (BTK/3253/1) PDF
2015.07.30. • Az ELTE Rektori Kabinet pályázatot hirdet kommunikációs igazgató beosztás ellátására. (ELTE/8168/1) PDF
2015.07.30. • Az ELTE Rektori Kabinet pályázatot hirdet minőségügyi ügyvivő (ügyvivő szakértő) beosztás ellátására. (ELTE/8131/1) PDF
2015.07.30. • Az ELTE Rektori Kabinet pályázatot hirdet irodavezetői beosztás ellátására a(z)
Oktatásfejlesztési és Tehetséggondozási Irodába (ELTE/8162/1) PDF
Kabinetirodába (ELTE/8161/1) PDF
Adat- és Stratégiai Információkezelési Irodába (ELTE/8165/1) PDF
PR és Kommunikációs Irodába (ELTE/8167/1) PDF
Tudománypolitikai Irodába (ELTE/8163/1) PDF
Minőségügyi Irodába (ELTE/8166/1) PDF
2015.07.30. • Az ELTE TTK pályázatot hirdet Tanulmányi Hivatalába ügyvivő szakértő munkakör betöltésére. (TTK/7092/1) PDF
2015.07.24. • Az ELTE pályázatot hirdet az Illyés Sándor Szakkollégiumba igazgatói munkakör betöltésére. (ELTE/8220/1) PDF
2015.07.24. • Az ELTE Kancellária pályázatot hirdet a Pedagogikum Központ, Köznevelési Intézmények Gazdasági Ellátó Főosztályra főosztályvezetői munkakör betöltésére. (ELTE/7294/1) PDF
2015.07.24. • Az ELTE BTK pályázatot hirdet Szláv és Balti Filológiai Intézet, Szláv Filológiai Tanszékére egyetemi docensi munkakör betöltésére. (BTK/3388/1) PDF
2015.07.24. • Az ELTE BTK pályázatot hirdet Szláv és Balti Filológiai Intézetébe ügyvivő szakértői munkakör betöltésére. (BTK/3387/1) PDF
2015.07.24. • Az ELTE BTK pályázatot hirdet Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet Filmtudományi Tanszékére egyetemi docensi munkakör betöltésére. (BTK/2820/1) PDF
2015.07.17. • Az ELTE ÁJK pályázatot hirdet tanszékvezetői megbízatás elnyerésére a(z)
Polgári Jogi Tanszéken (ÁJK/1340/2) PDF
Polgári Eljárásjogi Tanszéken (ÁJK/1340/3) PDF
Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszéken (ÁJK/1340/4) PDF
Munkajogi és Szociális Jogi Tanszéken (ÁJK/1340/5) PDF
Kriminológiai Tanszéken (ÁJK/1340/6) PDF
2015.07.16. • Az ELTE TTK pályázatot hirdet Dékáni Hivatalába hivatalvezetői beosztás ellátására. (TTK/6229/1) PDF
2015.07.16. • Az ELTE TTK pályázatot hirdet egyetemi docensi munkakör betöltésére a(z)
Biológiai Intézetbe (2 fő) (TTK/6227/2) PDF
Fizikai Intézet Anyagfizika Tanszékre (TTK/6227/3) PDF
Matematikai Intézet Alkalmazott Analízis és Számításmatematika Tanszékre (TTK/6227/4) PDF
Kémiai Intézet Szervetlen Kémiai Tanszékre (TTK/6227/5) PDF
Kémiai Intézet Analitikai Kémiai Tanszékre (TTK/6227/6) PDF
Földrajz- és Földtudományi Intézet Természetföldrajzi Tanszékre (TTK/6227/7) PDF
Földrajz- és Földtudományi Intézet Regionális Tudományi Tanszékre (TTK/6227/8) PDF
2015.07.16. • Az ELTE PPK pályázatot hirdet intézetigazgatói beosztás ellátására a(z)
Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézetébe (PPK/6906/4) PDF
Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézetébe (PPK/6906/5) PDF
2015.07.16. • Az ELTE PPK pályázatot hirdet Pszichológiai Intézetébe egyetemi docensi munkakör betöltésére. (PPK/6906/3) PDF
2015.07.16. • Az ELTE PPK pályázatot hirdet stratégiai és fejlesztési dékánhelyettesi beosztás ellátására. (PPK/6906/2) PDF
2015.07.14. • Az ELTE Rektori Kabinet pályázatot hirdet nemzetközi ügyvivő munkakör betöltésére. (ELTE/7757/1/2015) PDF
2015.07.14. • Az ELTE Kancellária pályázatot hirdet műszaki ellenőr munkakör betöltésére. (ELTE/7383/1.) PDF
2015.07.13. • Az ELTE TáTK pályázatot hirdet pénzügyi / gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére. (ELTE/7782/1.) PDF
2015.07.13. • Az ELTE IK Tudományos és Nemzetközi Kapcsolatok Csoportja pályázatot hirdet tudományszervezési és nemzetközi ügyintéző (ügyvivő szakértő) munkakör betöltésére. (ELTE/7781/1.) PDF
2015.07.13. • Az ELTE ÁJK pályázatot hirdet Tanulmányi Hivatalába hivatalvezető beosztás betöltésére. (ELTE/7626/1.) PDF
2015.07.09. • Az ELTE PPK Pszichológiai Intézet Életvezetési Tanácsadója pályázatot hirdet tanácsadó pszichológus (ügyvivő-szakértő) munkakör betöltésére. (PPK/6662/2.) PDF
2015.07.09. • Az ELTE Kancellária Pályázati Központja pályázatot hirdet projektkoordinátor munkakör betöltésére. (ELTE/5734/3.) PDF
2015.07.09. • Az ELTE Kancellária Pályázati Központja pályázatot hirdet pénzügyi referens munkakör betöltésére. (ELTE/5734/1.) PDF
2015.07.09. • Az ELTE Kancellária Pályázati Központja pályázatot hirdet pályázati-pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére. (ELTE/5734/2.) PDF
2015.07.09. • Az ELTE TTK Gazdasági Hivatala pályázatot hirdet ügyvivő szakértő (pályázati referens) munkakör betöltésére. (TTK/5120/2.) PDF
2015.06.26. • Az ELTE BGGyK pályázatot hirdet Dékáni Hivatalába hivatalvezetői beosztás ellátására. (ELTE/7070/1.) PDF
2015.06.15. • Az ELTE IK pályázatot hirdet Média és Oktatásinformatika Tanszékére, valamint Informatikai Csoportjára tanszéki ügyintézői munkakör betöltésére. (ELTE/6841/1.) PDF
2015.06.15. • Az ELTE IK Könyvtára pályázatot hirdet könyvtári informatikus munkakör betöltésére. (ELTE/6842/1.) PDF
2015.06.15. • Az ELTE ÁJK pályázatot hirdet a Dékáni Hivatal Nemzetközi Irodájába irodavezetői beosztás betöltésére. (ELTE/6787/2.) PDF
2015.06.15. • Az ELTE ÁJK pályázatot hirdet Dékáni Hivatalába hivatalvezetői beosztás betöltésére. (ELTE/6787/1.) PDF
2015.06.11. • Az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium pályázatot hirdet iskolapszichológus munkakör betöltésére. (ISK/2002.) PDF
2015.06.11. • Az ELTE BGGyK pályázatot hirdet tudományos és nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettese feladatának ellátására. (BGGYK/1793/1.) PDF
2015.06.11. • Az ELTE BGGyK pályázatot hirdet oktatási és képzési ügyekért felelős dékánhelyettese feladatának ellátására. (BGGYK/1792/1.) PDF
2015.06.11. • Az ELTE BGGyK pályázatot hirdet intézetigazgatói megbízásra a(z)
Általános Gyógypedagógiai Intézetben (BGGYK/1789/1.) PDF
Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézetben (BGGYK/1790/1.) PDF
Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézetben (BGGYK/1791/1.) PDF
2015.06.11. • Az ELTE Egyetemi Könyvtár pályázatot hirdet könyvkötő munkakör betöltésére. (ELTE/6713/1.) PDF
2015.06.08. • Az ELTE PPK pályázatot hirdet tanszékvezetői (intézeti tanszék vezetője) feladatok ellátására a
Pszichológiai Intézet Fejlődés- és Klinikai Gyermekpszichológia Tanszékén (PPK/5563/2.) PDF
Pszichológiai Intézet Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszékén (PPK/5563/3.) PDF
Pszichológiai Intézet Tanácsadás Pszichológiája Tanszékén (PPK/5563/4.) PDF
2015.06.08. • Az ELTE PPK pályázatot hirdet oktatási dékánhelyettes feladatainak ellátására. (PPK/5563/5.) PDF
2015.06.08. • Az ELTE pályázatot hirdet az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézménybe igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására. (ELTE/6413/1.) PDF
2015.06.08. • Az ELTE BGGyK pályázatot hirdet egyetemi adjunktusi vagy habilitált egyetemi docensi munkakör betöltésére a(z)
Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézetbe (BGGYK/1769/1.)
oktatási tevékenység autizmus spektrum pedagógiája szakirányon
PDF
Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézetbe (BGGYK/1770/1.)
oktatási tevékenység értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon
PDF
Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézetbe (BGGYK/1771/1.)
oktatási tevékenység pszichopedagógia szakirányon
PDF
Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézetbe (BGGYK/1772/1.)
oktatási tevékenység tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon
PDF
Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézetbe (BGGYK/1773/1.)
oktatási tevékenység hallássérültek pedagógiája szakirányon
PDF
Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézetbe (BGGYK/1774/1.)
oktatási tevékenység látássérültek pedagógiája szakirányon
PDF
2015.06.02. • Az ELTE TáTK pályázatot hirdet egyetemi docensi állásra a Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete Európai Tanulmányok Tanszékére (TÁTK/1281/1.) PDF
2015.06.02. • Az ELTE TáTK pályázatot hirdet intézeti tanszékvezetői beosztás ellátására a
Kisebbségszociológia Tanszékére (TÁTK/1260/1.) PDF
Szociálpolitika Tanszékére (TÁTK/1261/1.) PDF
Elmélettörténet Tanszékére (TÁTK/1262/1.) PDF
Statisztika Tanszékére (TÁTK/1263/1.) PDF
2015.05.29. • Az ELTE BTK pályázatot hirdet a Tanulmányi Hivatalba ügyvivő szakértő (tanrendi referens) munkakör betöltésére (BTK/2434/1.) PDF
2015.05.29. • Az ELTE BTK pályázatot hirdet ügyvivő szakértő munkakör betöltésére a
Dékáni Hivatal, Doktori és Tudományszervezési Irodába (Filozófiatudományi Doktori Iskola) (BTK/2435/1.) PDF
Dékáni Hivatal, Doktori és Tudományszervezési Irodába (Nyelvtudományi Doktori Iskola) (BTK/2435/2.) PDF
Dékáni Hivatal, Doktori és Tudományszervezési Irodába (Történelemtudományi Doktori Iskola) (BTK/2435/3.) PDF
2015.05.22. • Az ELTE Kancellária pályázatot hirdet a Pedagogikum Központba szakmai asszisztens munkakör betöltésére (ELTE/5830/1/2015.) PDF
2015.05.22. • Az ELTE IK pályázatot hirdet EIT ICT Labs Budapest Associate Partner, Budapest Co-Location Centrebe gazdasági ügyintéző munkakör betöltésére (ELTE/5829/1/2015.) PDF
2015.05.22. • Az ELTE IK pályázatot hirdet Komputeralgebra Tanszéken egyetemi docens munkakör betöltésére (ELTE/5828/1/2015.) PDF
2015.05.22. • Az ELTE TÓK pályázatot hirdet Dékáni Hivatalba hivatalvezető beosztás ellátására (ELTE/5827/1/2015.) PDF
2015.05.22. • Az ELTE TÓK pályázatot hirdet tanársegéd munkakör betöltésére a
Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéken (ELTE/5826/1/2015.) PDF
Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéken (ELTE/5826/2/2015.) PDF
Matematikai Tanszéken (ELTE/5826/3/2015.) PDF
Neveléstudományi Tanszéken (ELTE/5826/4/2015.) PDF
Vizuális Nevelési Tanszéken (ELTE/5826/5/2015.) PDF
2015.05.21. • Az ELTE BTK pályázatot hirdet Történeti Ruszisztikai Tanszékre tudományos főmunkatárs munkakör betöltésére (BTK/2371/1/2015.) PDF
2015.05.21. • Az ELTE BTK pályázatot hirdet Ruszisztikai Kutatási és Módszertani Központba tudományos munkatárs munkakör betöltésére (BTK/2294/1/2015.) PDF
2015.05.21. • Az ELTE BTK pályázatot hirdet Gazdasági Hivatalba pályázati referens munkakör betöltésére (BTK/2288/1/2015.) PDF
2015.05.21. • Az ELTE BTK pályázatot hirdet egyetemi docensi munkakör betöltésére a
Kelet-Európa Története Tanszékre (BTK/2292/1/2015.) PDF
Történelem Segédtudományi Tanszékre (BTK/2299/1/2015.) PDF
2015.05.21. • Az ELTE BTK pályázatot hirdet egyetemi adjunktusi munkakör betöltésére a
Romanisztikai Intézet Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszékre (BTK/2289/1/2015.) PDF
Romanisztikai Intézet Olasz Nyelv és Irodalom Tanszékre (BTK/2290/1/2015.) PDF
Romanisztikai Intézet Olasz Nyelv és Irodalom Tanszékre (BTK/2291/1/2015.) PDF
Távol-keleti Intézet Japán Tanszékre (BTK/2293/1/2015.) PDF
Régészettudományi Intézet Magyar Középkori és Kora Újkori Régészeti Tanszékre (BTK/2297/1/2015.) PDF
Régészettudományi Intézet Ős- és Kora Történeti Régészeti Tanszékre (BTK/2298/1/2015.) PDF
Szláv és Balti Filológiai Intézet Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszékre (BTK/2307/1/2015.) PDF
Könyvtár- és Információtudományi Intézet Információtudományi Tanszékre (BTK/2309/1/2015.) PDF
Könyvtár- és Információtudományi Intézet Könyvtártudományi Tanszékre (BTK/2312/1/2015.) PDF
Ókortudományi Intézet Egyiptológiai Tanszékre (BTK/2316/1/2015.) PDF
Történeti Intézet Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékre (BTK/2373/1/2015.) PDF
2015.05.21. • Az ELTE BTK pályázatot hirdet egyetemi tanársegédi munkakör betöltésére a
Régészettudományi Intézet Archaeometriai és Régészetmódszertani Tanszékre (BTK/2281/1/2015.) PDF
Régészettudományi Intézet Ókori Régészeti Tanszékre (BTK/2287/1/2015.) PDF
Szláv és Balti Filológiai Intézet Szláv Filológiai Tanszékre (BTK/2303/1/2015.) PDF
2015.05.19. • Az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium pályázatot hirdet kollégiumi nevelőtanár munkakör betöltésére (ISK/1809/1/2015.) PDF
2015.05.19. • Az ELTE pályázatot hirdet Rektori Koordinációs Központ központvezető beosztás ellátására (ELTE/5825/1/2015.) PDF
2015.05.19. • Az ELTE pályázatot hirdet Rektori Kabinet kabinetvezető beosztás ellátására (ELTE/5824/1/2015.) PDF
2015.05.19. • Az ELTE pályázatot hirdet Innovációs Központ igazgató beosztás ellátására (ELTE/5822/1/2015.) PDF
2015.05.19. • Az ELTE PPK pályázatot hirdet ügyvivő szakértő munkakör betöltésére (ELTE/5764/1/2015.) PDF
2015.05.19. • Az ELTE BTK pályázatot hirdet egyetemi docensi munkakör betöltésére a
Történeti Intézet Középkori és Koraújkori Magyar Történeti Tanszékre (BTK/2301/1/2015.) PDF
Művészettörténeti Intézetbe (BTK/2302/1/2015.) PDF
Régészettudományi Intézet Archeometriai és Régészetmódszertani Tanszékre (BTK/2324/1/2015.) PDF
Történeti Intézet Művelődéstörténeti Tanszékre (BTK/2372/1/2015.) PDF
2015.05.14. • Az ELTE Kancellária pályázatot hirdet a Pályázati Központba titkársági asszisztens munkakör betöltésére (ELTE/5735/1.) PDF
2015.05.14. • Az ELTE Kancellária pályázatot hirdet a Pályázati Központba pályázati-pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére (ELTE/5734/1.) PDF
2015.05.14. • Az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium pályázatot hirdet testnevelés szakos középiskolai tanár munkakör betöltésére (ELTE/5695/1.) PDF
2015.05.14. • Az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium pályázatot hirdet ének-zene szakos középiskolai tanár munkakör betöltésére (ELTE/5685/1.) PDF
2015.05.11. • Az ELTE BTK pályázatot hirdet dékánhelyettesi beosztások ellátására:
általános dékánhelyettes (ELTE/5624/1.) PDF
nemzetközi dékánhelyettes (ELTE/5624/2.) PDF
oktatási és tanulmányi ügyek dékánhelyettese (BTK/5624/3.) PDF
tudományos és kutatásszervezési ügyek dékánhelyettese (BTK/5624/4.) PDF
Eseménynaptár   
2015. október
H K Sz Cs P Sz V
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
.: News :.
Élet a börtön után
Hét vadász
Ninivétől Palmyráig
Selyemút a tengeren
Sheila Fitzpatrick a BTK-n
Véradás
A budapesti Dante-kódex
„A nevelés világa igazi humorforrás”
Több mint 800-an az 5vös 5 km-en
Kulturális transzfer – felhívás
Együttműködés a József Attila Színházzal
.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2015.10.01.   :.
 T e r v e z t e :: .: I I G  W G . I W D G :.
   
  © 2 0 0 7 - 2 0 1 5   E Ö T V Ö S   L O R Á N D   T U D O M Á N Y E G Y E T E M    M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.   •   Telefon :: +36 1 411 6500 • +36 1 411 6700 • +36 1 411 6900   •   Webform :: küldje el véleményét!