Álláspályázatok    
   
.: Eötvös Loránd Tudományegyetem :.
.:Új Magyarország :.
2014. szeptember 2. kedd
home
» Az Egyetemről   » Álláspályázatok  
   
Álláspályázatok

Az itt közzétett pályázati kiírások tájékoztató jellegűek, hivatalos megjelenésükre a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján (kozigallas.gov.hu) kerül sor, ennek megfelelően a pályázat benyújtására nyitva álló határidő kezdőnapja is a kiírást tartalmazó lapszám megjelenésének napja. Amennyiben a közzétett pályázati kiírás kizárólag e helyütt jelenik meg, erre a körülményre, valamint a pályázat benyújtási határidejére külön utalunk.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.
A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

* * *

2014.08.27. • Az ELTE Egyetemi Könyvtár pályázatot hirdet műszaki ügyintéző/szakalkalmazott munkakör betöltésére. részletek
2014.08.27. • Az ELTE GMF Informatikai Igazgatóság pályázatot hirdet project supervisor munkakör betöltésére. részletek
2014.08.01. • Az ELTE PPK pályázatot hirdet a Neveléstudományi Intézet Andragógia és Művelődéselmélet Tanszékére intézeti tanszékvezetői beosztás ellátására. részletek
2014.07.31. • Az ELTE BTK pályázatot hirdet egyetemi adjunktusi munkakör betöltésére az Angol-Amerikai Intézet Angol Nyelvpedagógia Tanszékére. részletek
2014.07.30. • Az ELTE BTK pályázatot hirdet Művészettörténeti Intézetbe egyetemi tanársegéd munkakörbe. részletek
2014.07.27. • Az ELTE BGGyK pályázatot hirdet intézetigazgatói megbízásra a(z)
– Általános Gyógypedagógiai Intézetben;
– Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézetben;
– Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézetben;
– Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézetben;
– Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézetben.
részletek
2014.07.27. • Az ELTE BGGyK pályázatot hirdet
– gyakorlati és képzésfejlesztési ügyekért felelős dékánhelyettes;
– oktatási és képzési ügyekért felelős dékánhelyettes;
– stratégiai és szakmapolitikai ügyekért felelős dékánhelyettes;
– tudományos és nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyettes

feladatának ellátására.
részletek
2014.07.25. • Az ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium pályázatot hirdet kollégiumi nevelőtanár munkakörbe. részletek
2014.07.24. • Az ELTE ÁJK pályázatot hirdet a Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszéken tanszékvezetői megbízatás elnyerésére. részletek
2014.07.22. • Az ELTE ÁJK pályázatot hirdet a Kari Könyvtár könyvtárvezetői megbízatás ellátására. részletek
2014.07.22. • Az ELTE ÁJK pályázatot hirdet az Idegennyelvi Oktatásszervezési Központba központvezetői beosztás betöltésére. részletek
2014.07.22. • Az ELTE ÁJK pályázatot hirdet
részmunkaidős egyetemi docensi állás betöltésére a Politikatudományi Intézetben;
adjunktusi állás betöltésére a Nemzetközi Jogi Tanszéken;
részmunkaidős adjunktusi állás betöltésére a Politikatudományi Intézetben;
részmunkaidős tanársegédi állás betöltésére a Politikatudományi Intézetben;
nyelvtanári állás betöltésére az Idegennyelvi Oktatásszervezési Központban.
részletek
2014.06.17. • Az ELTE ÁJK pályázatot hirdet
egyetemi docensi állás betöltésére az Alkotmányjogi Tanszéken;
adjunktusi állás betöltésére a Jog- és Társadalomelméleti Tanszéken;
részmunkaidős adjunktusi állás betöltésére a Kriminológia Tanszéken;
tanársegédi állás betöltésére az Agrárjog Tanszéken, a Büntetőjogi Tanszéken, a Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszéken és a Kriminológia Tanszéken.
részletek
Eseménynaptár   
2014. szeptember
H K Sz Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
.: News :.
Ingyenes kínai nyelvleckék
ELTE-s siker a részecskefizikai versenyen
Komáromy Gábor-ösztöndíj 2014
ELTE Sport7
Orientációs nap
Wan Gang az ELTE-n
Erasmus+ felhívás
Elhunyt Fodor Sándor
Elnököt választ az EHÖK
IV. ELTE Nyugdíjas Találkozó
Kari tanévnyitók
.:     •     •  Utolsó módosítás: 2014.08.27.   :.
 T e r v e z t e :: .: I I G  W G . I W D G :.
   
  © 2 0 0 7 - 2 0 1 4   E Ö T V Ö S   L O R Á N D   T U D O M Á N Y E G Y E T E M    M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.   •   Telefon :: +36 1 411 6500 • +36 1 411 6700 • +36 1 411 6900   •   Webform :: küldje el véleményét!