2011    
   
   
   
.: Eötvös Loránd Tudományegyetem :.
.:Új Magyarország :.
2014. április 16. szerda
home
» EU-s pályázatok   » 2011  
   
Interdiszciplináris, innovatív kutatási irányok és az ipari kooperáció infrastrukturális hátterének fejlesztése

Interdiszciplináris, innovatív kutatási irányok és az ipari kooperáció infrastrukturális hátterének fejlesztése valamint új oktatási technológiák bevezetése az ELTE-n

Az ELTE Közép-Magyarországi Operatív Program keretében meghirdetett  „A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztések támogatása” című KMOP-2010-4.2.1/B pályázati felhívásra benyújtott pályázata 370.026.316 Ft támogatást nyert.

Az ELTE projektje a kutatóegyetem két hosszú távú stratégiai irányvonalához kapcsolódik. Egyrészt tovább kívánja fejleszteni a korábbi nagyléptékű pályázatok (GVOP, KKK, RET, TÁMOP) megvalósítása során kialakult és eredményesen működő interdiszciplináris természettudományos kutató-hálózatok infrastrukturális hátterét, műszerparkját az innovatív jellegű, nemzetközileg is versenyképes kutatások színvonalának növelése, valamint a „kutatói klaszterben” a szellemi tőke koncentrálása céljából. Ilyen csoportosulások pl. az eScience és CELL-KOM RET kutatócsoportjai, a TÁMOP segítségével létrejött „Szubmikroszkópikus Anyag és Élettudományi Kutatóhálózat” vagy az elmúlt évben deklarált „Nyílt Fehérjetudományi Laboratórium” (OLPS), mely az ELTE TTK és az MTA SzBK kutatóinak közös kezdeményezésével jött létre. Hasonló elvek alapján kívánjuk interdiszciplinaritását, együttműködését és infrastrukturális hátterét erősíteni két további, nemzetközi sikereket is felmutató tudományterületnek, a régészeti, ill. földtani tudományoknak. Ezen interdiszciplináris kutatóhálózatok erősítése várhatóan az ipari partnerekkel folytatott kooperációs kutatásfejlesztés intenzitását is fokozni fogja a közeljövőben.  A projekt fejleszteni kívánja továbbá az informatikai kutatás és oktatás infrastrukturális hátterét is, mely valamennyi említett fejlesztési területhez kapcsolódik az alkalmazások szintjén és a korszerű informatikai technológiák bevonása mind a kutatás kiszolgálása mind az oktatás fejlesztése során érzékelhetővé válik. Mindezen fejlesztések együttesen több mint 1000 BSc és MSc, valamint PhD hallgató képzési színvonalának jelentős emelkedését, ill. egy részüknek a kutatásokba történő közvetlen bevonását is érintik.

A másik fejleszteni kívánt irányvonal az oktatási színvonal és infrastruktúra felzárkóztatása a korszerű, európai felsőoktatáshoz. Itt sajnos sok területen van jelentős lemaradás mind mennyiségi (a rendelkezésre álló korszerű eszközök alacsony száma) mind minőségi (az oktatás technikai színvonala, korszerűsége) szempontból. Jelen pályázatban az ELTE hazai felsőoktatásban unikális és a társadalomépítés szempontjából is fontos oktatási területein (pl. informatikai oktatás; kisgyermeknevelés oktatási módszertana; info-kommunikációs akadálymentesítés oktatása; kognitív pszichológiai képzés) kíván olyan fejlesztéseket végezni, melyek új oktatási módszerek, kutatóműhelyek, eszköztár és színvonalas modern technológiák beépítése révén egyrészt elősegítenék az EU-ban már széles körben alkalmazott képzési gyakorlathoz való felzárkózást, másrészt a közvetett célcsoportokat is tekintve sikeresebb jövőnk megalapozását.

 • Projektadatok
 • Eseménynaptár   
  2014. április
  H K Sz Cs P Sz V
  31 1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  .: News :.
  Konfuciusz az Állatkertben
  I. ELTE Tehetségnap
  Siker a perbeszédversenyen
  Elhunyt Heinrich Wamhoff
  A Márai-program az egyetem könyvtáraiban
  A Biblia a zsidó képzőművészetben
  Campus Tájfutó Verseny
  De tényleg, hogy volt?
  Digitális Pedagógus 2014
  Lelki eredetű mozgászavarok
  Társadalomtudományi Piknik 2014
  Antall József Nyári Egyetem – felhívás
  Érettségizőknek – ingyenes felkészítők
  Hallgatói Pályázat az ELTE Tehetségnapra
  .:     •     •  Utolsó módosítás: 2011.09.01.   :.
   T e r v e z t e :: .: I I G W G . I W D G :.
     
    © 2 0 0 7 - 2 0 1 4   E Ö T V Ö S   L O R Á N D   T U D O M Á N Y E G Y E T E M    M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
  Cím :: ELTE 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.   •   Telefon :: +36 1 411 6500 • +36 1 411 6700 • +36 1 411 6900   •   Webform :: küldje el véleményét!