Tájékoztató fogyatékos
hallgatóknak
   
.: Eötvös Loránd Tudományegyetem :.
.:Új Magyarország :.
2015. augusztus 4. kedd
home
» Hallgatók   » Tájékoztató fogyatékos hallgatóknak  
   
Tájékoztató az ELTE-n tanuló speciális szükségletű (fogyatékossággal és/vagy krónikus betegséggel élő) hallgatók számára

A fogyatékossággal és krónikus betegséggel élő hallgatók szervezett megsegítése az Egyetemen 2000 óta folyik. Kezdetben ezt a tevékenységet kari koordinátorok végezték, majd 2009 szeptembere óta egyetemi fogyatékos-ügyi koordinátor fogja össze a kari koordinátorok munkáját és hajtja végre az egész egyetemet átfogóan érintő fogyatékosság-ügyi intézkedéseket, programokat.

Mit jelent a speciális szükséglet?
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. Törvény 108. § 6. szerint az a hallgató (jelentkező), aki mozgásszervi, érzékszervi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. Bár a törvény nem írja elő, Egyetemünk megsegíti a tartósan, vagy krónikusan beteg hallgatókat is.

A megsegítés formái
Egyetemünk minden karán dolgoznak un. fogyatékos-ügyi koordinátorok. Az ő feladatuk a karon tanuló speciális szükségletű diákok regisztrálása, az emelt normatíva elköltésére tett javaslattétel a bizottságok felé, a hallgatók igényeinek a felmérése, a segítségadás megszervezése, az akadálymentesség biztosítása, az eszközök beszerzése és kölcsönzése, tanácsadás a speciális szükségletű hallgatók és az oktatók számára. A koordinátorok munkáját karonként eltérő elnevezésű bizottságok segítik szorosan együttműködve a Hallgatói Önkormányzatokkal. A megsegítés formái:
 • A speciális igények felmérése, megbeszélése a hallgatóval, azokról igazolás készítése (pl. az előadáson használt diák, vagy fóliák megküldése a hallgatónak digitális formában; jeltolmácsolás; jegyzetelő alkalmazása, írásbeli vizsga kiváltása szóbelire, vagy fordítva, egy a sérülés miatt nem teljesíthető tárgy helyett másik tárgy teljesítése, tananyag adaptáció, a vizsgán többletidő biztosítása stb.);
 • Személyi segítő és jegyzetelő biztosítása, szerződéskötés;
 • Speciális eszközök kölcsönzése;
 • Kari könyvtárak akadálymentesítése (akadálymentes számítógépes munkaállomások, olvasó készülékek);
 • Fókuszcsoportos megbeszélések a speciális szükségletű hallgatókkal;
 • Egyéni tanácsadás;
 • Akadálymentes nyelvtanulást segítő laborok: Egyetemünkön két olyan nyelvi labor is működik, melyet az ELTE bármelyik hallgatója használhat az akadálymentes és önálló nyelvtanulás érdekében:
  • ELTE TTK Médiatár
  • ELTE BTK Esélyegyenlőségi szoba
 • Speciális nyelvi kurzusok fogyatékossággal élő hallgatók számára. Jelentkezés: Kovács Krisztina egyetemi fogyatékos-ügyi koordinátornál, illetve a kari fogyatékos-ügyi koordinátoroknál (ld. koordinátorok listája c. táblázat)
A hallgató megsegítésének feltétele: a regisztráció
A speciális szükségletű hallgatóknak akkor tudjuk a megfelelő segítséget megadni, ha személyesen jelentkeznek a kari fogyatékos-ügyi koordinátoruknál és a megfelelő igazolást leadják nekik, vagyis regisztrálnak. A regisztráció határideje: szeptember 3. 16.00 óra. A regisztráció alatt az adatlap (1. sz. melléklet) kitöltésével és személyes megbeszélés során a koordinátor felméri a hallgató speciális szükségleteit. A hallgatónak a koordinátornál történő regisztrációkor írásban nyilatkoznia kell arról is, hogy igénybe kívánják-e venni a fogyatékossága jogán járó 1000 többletpontot a kurzusfelvétel során (ld. ELTE SZMSZ II. kötet Hallgatói Követelményrendszer 60.§). Ha ezzel a jogával él a hallgató, akkor biztosítható, hogy a választott kurzusra mindenképp bekerül.
A nyilatkozatot (2. sz. melléklet) kérjük kitölteni és a határidőig eljuttatni a kari fogyatékos-ügyi koordinátorhoz.
A regisztráció határidejének elmulasztása esetén a fogyatékossággal élő hallgató az őszi szemeszterben elveszíti azon jogát, hogy a kurzusfelvételnél előnyhöz jusson!

Az igazolás módja:
 • Krónikus betegség esetében: szakorvosi, vagy ORSZI (Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet), új nevén NRSZH (Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal), illetve a területileg illetékes megyei rehabilitációs szakigazgatási szervek szakvéleménye, amely tartalmazza az adott betegség BNO kódját, fennállásának idejét, súlyosságát, vagy az egészségkárosodás mértékét.
 • Fogyatékosság esetében:
  • régi nevén ORSZI (Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet) új nevén NRSZH (Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal), illetve a területileg illetékes megyei rehabilitációs szakigazgatási szervek szakvéleménye;
  • vagy – a tankötelezettség idején már fennálló fogyatékosság, sajátos nevelési igény megléte esetében – valamelyik szakértői bizottság szakvéleménye (Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, fővárosi, vagy megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport, Vadaskert Kórház és Szakambulancia).
  • Diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia esetén lakóhelytől függetlenül kizárólag a Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve igazolását tudjuk elfogadni.
Fogyatékos-ügyi koordinátorok listája:

Intézmény

Koordinátor

Cím

Telefon

E-mail

Eötvös Loránd
Tudomány-
egyetem

Kovács Krisztina

ELTE BGGyK
1097 Bp., Ecseri út 3. A/23

358-5579
30-244-4983

kkovacs@barczi.elte.hu

Állam- és
Jogtudományi Kar

Kóczián Lilla

ELTE ÁJK
1053 Bp., Egyetem tér 1-3.
K.106.

411-6500/4635

koczianlilla@ajk.elte.hu

dr. Hoffman István

I. 113.

411-6500/2715

hoffman.istvan@ajk.elte.hu

Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Kar

Kovács Krisztina

ELTE BGGyK
1097 Bp., Ecseri út 3. A/23

358-5579
30-244-4983

kkovacs@barczi.elte.hu

Bölcsészet-
tudományi Kar

Bíró József
Senkei-Kis Zoltán

ELTE BTK
1088 Bp., Múzeum krt. 4/A

411-6500/5485

joebiro@ludens.elte.hu
senkei-kis.zoltan@btk.elte.hu

Informatikai Kar

Helfenbein Henrik

ELTE IK
1117 Bp., Pázmány P. s. 1/C,
2-405

209-0555/8467

hehe@elte.hu

Molnár Zoltánné

molnarne@inf.elte.hu

Pedagógiai és
Pszichológiai Kar

Solymosi Katalin 

1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. 208.

461-4500/3855

eselyegyenloseg@ppk.elte.hu

 

Társadalom-
tudományi Kar

Tánczos Éva

ELTE TáTK
1117 Bp., Pázmány P. s. 1/A
(Északi épület) 2.73

372-2500/6736

tanczos.eva@gmail.com

Tanító- és
Óvóképző Kar

Rózsáné Czigány Enikő

ELTE TÓK
1126 Bp., Kiss János altb. u. 40.

487-8100/6987

czeniko@t-online.hu

Természet-
tudományi Kar

Török Gabriella

ELTE TTK
1117 Bp., Pázmány P. s. 1/A, 1.87

372-2559

torokgabi@caesar.elte.hu

Kérjük, olvassa el az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzata II. kötet Hallgatói Követelményrendszer fogyatékos hallgatókra vonatkozó rendelkezéseit, különös tekintettel a XIII. fejezetre!

Kérdés esetén várjuk jelentkezését. Sikeres tanulást és élményekben gazdag diákéletet kívánunk!

Kovács Krisztina
egyetemi fogyatékos-ügyi koordinátor

 • 1. sz. melléklet
 • 2. sz. melléklet
 • Eseménynaptár   
  2015. augusztus
  H K Sz Cs P Sz V
  27 28 29 30 31 1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31 1 2 3 4 5 6
  .: News :.
  Fokozatváltás az ELTE-n
  Felvételi eredmények országos összehasonlításban
  A fogyatékosságtudományi OTKA-kutatás első évének tapasztalatai
  Intenzív orosz kurzus
  Dobogón az ELTE-BEAC futsalcsapata Tusnádfürdőn
  Új hallgatóinknak
  Több mint 8000 új hallgató kezd majd az ELTE-n
  Megújul a Rendszeres Szociális Támogatás rendszere
  .:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2015.02.24.   :.
   T e r v e z t e :: .: I I G W G . I W D G :.
     
    © 2 0 0 7 - 2 0 1 5   E Ö T V Ö S   L O R Á N D   T U D O M Á N Y E G Y E T E M    M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
  Cím :: ELTE 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.   •   Telefon :: +36 1 411 6500 • +36 1 411 6700 • +36 1 411 6900   •   Webform :: küldje el véleményét!