Hírek, rendezvények  
 
 
    Rendezvények  
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
.: Eötvös Loránd Tudományegyetem :.
.:Új Magyarország :.
2016. április 29. péntek
home
» Az Egyetemről   » Hírek, Rendezvények   » Rendezvények  
   
Aktuális hírek

Rendezvények
Habsburg-kódexek és Szent Korona   (2016.04.29.)

2016. május 11-én Pálffy Géza tart előadást „Egy kevéssé ismert közép-európai Habsburg-kódexsorozat magyarországi vonatkozásai. A Szent Korona legkorábbi ábrázolásai a 16. században” címmel a BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet sorozatának záró alkalmán. Részletek »

Innovációs Nap 2016   (2016.04.29.)

2016. május 11-én tizedik alkalommal tart egész napos szakmai és tudományos rendezvényt a Gömbaulában az Egyetem Innovációs Központja, amelyen átadják az ELTE Innovatív Kutatója díjat, és előadást tart többek közt Lovász László és Pálinkás József. Részletek »

Differenciált oktatás a magyar matematikaórákon   (2016.04.28.)

Milyen mértékben és milyen módokon differenciálnak a magyar matematika tanárok? A „Módszertani Mesék” sorozat következő vendége 2016. május 3-án Szász Réka, a Budapest Semesters in Mathematics Education magyar vezetője, a Lauder Javne Gimnázium tanára. Részletek »

Egyetem és politika   (2016.04.28.)

Az Eötvös Károly Intézet 2016. május 5-én az ELTE BTK-n rendez vitafórumot az egyetemi politizálás kereteiről. A beszélgetésen részt vesz Majtényi László, az EKINT elnöke; Murai László, az ELTE BTK HÖK elnöke és Papp Réka Kinga aktivista. Részletek »

II. Illyés Multidiszciplináris Konferencia   (2016.04.28.)

Az ELTE Illyés Sándor Szakkollégiuma idén második alkalommal rendezi meg multidiszciplináris hallgatói konferenciáját 2016. május 5-én a PPK-n. Az idei évben is az ELTE szakkollégistáinak előadásait hallgathatják meg az érdeklődők. Részletek »

Tengelyi László Emlékelőadás   (2016.04.28.)

A Filozófiai Kollégium – Budapest minden év tavaszán egy rangos előadó meghívásával kíván tisztelegni Tengelyi László filozófiai munkássága előtt. A sorozat nyitóelőadását 2016. május 3-án Maurizio Ferraris, a Torinói Egyetem filozófia professzora tartja a BTK-n. Részletek »

Ukrajna az átalakulás útján   (2016.04.28.)

Az ELTE BTK Ukrán Filológiai Tanszékének meghívására 2016. május 5-én Mihajlo Junger, Ukrajna Magyarországi Nagykövetségének ideiglenes ügyvivője magyar nyelven tart előadást az ország előtt álló kihívásokról és lehetséges megoldásokról. Részletek »

Bölcsész Napok 2016   (2016.04.28.)

Az ELTE BTK HÖK tudományos-kulturális fesztiválján 2016. május 2–5. között változatos programok várják a résztvevőket a Trefort-kertben. Lesz sanzonest, számos konferenciával, kerekasztal-beszélgetéssel és koncerttel is készültek a szervezők. Részletek »

Élménypedagógia, kalandterápia, tapasztalati tanulás   (2016.04.28.)

2016. május 3-án Frank J. Grant tart angol nyelvű vendégelőadást „Working with Disillusioned, Disaffected, Disenfranchised Young People Paying due Regard to Child Sexual Abuse in the 21st Century” címmel az ELTE Társadalomtudományi Karán. Részletek »

Görgei 100   (2016.04.28.)

2016. május 3-án Görgei Artúr halálának századik évfordulója alkalmából konferenciát rendez az I. Tóth Zoltán Kör a BTK-n. Az előadók interdiszciplináris megközelítésben mutatják be a szabadságharc egyik legvitatottabb alakját, a bevezető előadást Erdődy Gábor tartja. Részletek »

Az Utópiától Orwellig   (2016.04.27.)

Gregory Claeys 2016. május 2–5. között az Anglisztika Tanszék meghívására érkezik Egyetemünkre. A University of London történész professzora előadásaiban többek között az Utópia és az 1984 című művekkel foglalkozik, valamint készségfejlesztő szemináriumot tart. Részletek »

Hallássérülés és társuló problémák   (2016.04.27.)

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar által szervezett Fülszöveg beszélgetéssorozat következő alkalmán a hallássérülés korai felismerésének jelentőségéről, a hallássérülés és az autizmus kapcsolatáról és a koraszülött babákról is szó lesz 2016. május 6-án. Részletek »

Benoît Alizet költészete   (2016.04.26.)

2016. május 4-én folytatódik a BTK Régi Magyar Irodalom Tanszék és az MTA–ELTE Humanizmus Kelet-Közép-Európában Lendület Kutatócsoport „Mercuriales” című sorozata. Ezúttal Förköli Gábor, a Lendület Kutatócsoport tagja, PhD-hallgató tart előadást. Részletek »

Eötvös-nap 2016   (2016.04.26.)

Az ELTE Természettudományi Kara 2016. május 5-én rendezi meg hagyományos kari napját az egyetem Lágymányos Campusán. A programok során bemutatkoznak a szakterületi tudományos diákkörök, valamint átadják a TDK, a Kiváló Hallgató és a Kiváló Oktató díjakat is. Részletek »

Speciális mozi   (2016.04.26.)

A BGGyK és a Magyar Speciális Mozgókép Egyesület 2016. május 3-án speciális filmes konferenciát és filmvetítést szervez, amelyen számos tudomány- és művészeti ág képviselői mondják el esztétikai észrevételeiket a fogyatékosság témakörében készített filmekről. Részletek »

Szlovákia a választások után   (2016.04.26.)

2016. május 4-én Hunčik Péter szlovákiai magyar pszichiáter, közéleti író és politikus tart előadást az ELTE Bölcsészettudományi Kar Kelet-Európa Története Tanszékén, akinek írásai folyamatosan jelennek meg a szlovákiai magyar és szlovák sajtóban. Részletek »

Tudomány – áltudomány   (2016.04.26.)

2016. május 4-én az ELTE Eötvös József Collegiumában Härtlein Károly, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizika Intézetének oktatója, a szkeptikus mozgalom képviselője tart előadást a természettudományok mai helyzetéről. Részletek »

Dunai Regatta 2016   (2016.04.26.)

Az Antall József Tudásközpont szervezésében 2016. május 7-én újra megrendezik a Dunai Regattát, ahol Egyetemünk is képviselteti magát az evezős és a sárkányhajó futamokban: előbbiben profi evezősök, utóbbiban vállalkozó szellemű egyetemisták mérhetik össze erejüket. Részletek »

Együttélés és együttműködés   (2016.04.26.)

A TÓK 2016. május 6-án egész napos rendezvényt szervez az együttélés és az elfogadás jegyében, melynek során az érdeklődők megismerkedhetnek többek között a zsidó kultúrával, valamint az Amnesty International és az Egyenlő Bánásmód Hatóság mindennapjaival. Részletek »

I. Bölcsélet Konferencia   (2016.04.26.)

2016. május 3-án a BTK-n a konferencia célja, hogy a Kárpát-medencén belül a magyar bölcsészeknek egy olyan közös platformot hozzon létre, melynek keretein belül diskurzus indulhat a bölcsésztársadalom XXI. századi lehetőségeiről és önidentitásáról. Részletek »

Kontaktus és konfliktus zóna   (2016.04.26.)

A Conflict Zone Projekt következő alkalmán az elmúlt félév kiértékelése, valamint a kontaktus és konfliktus zóna fogalmai kerülnek sorra: a 2016. május 6-i kerekasztal-beszélgetés résztvevői György Péter, Krékó Péter, Krug Emília és Süveges Gréta. Részletek »

Kötött pályán?   (2016.04.26.)

Az ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium 2016. május 12-én rendezi meg éves konferenciáját az ELTE Társadalomtudományi Karán. A tanácskozáson a szakkollégium hallgatói mutatják be kutatási témáikat és projektjeiket. Részletek »

Mi az iskola dolga a XXI. században?   (2016.04.26.)

2016. május 3-án a PPK „amiiskolankxxi.hu” című oktatásügyi rendezvénysorozatának negyedik alkalmán Setényi János oktatáskutató és Kereszty Orsolya, a PPK Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézetének vezetője tartanak előadásokat. Részletek »

VII. Ruszisztikai Napok   (2016.04.26.)

A BTK Ruszisztikai Központja 2016. május 3–5. között rendezi meg ismét tudományos és kulturális rendezvénysorozatát, ahol filmvetítésekkel, kerekasztal-beszélgetésekkel és előadásokkal várják az érdeklődőket. Középpontban az orosz filmművészet. Részletek »

Biológus Diák-Mentor Börze   (2016.04.25.)

2016. május 5-én, az Eötvös-nap keretében az ELTE Biológus Tudományos Diákkör diák-mentor börzét szervez a TTK-n, melynek célja, hogy egymásra találhassanak a tudományos diákköri dolgozatukhoz témavezetőt kereső hallgatók és a hallgatók felkarolását vállaló témavezetők. Részletek »

ELTE–Göttingen Eljárásjogi Kodifikációs Konferencia   (2016.04.25.)

„Az eljárásjogok kodifikációja és aktuális problémái” címmel az ELTE ÁJK és a Göttingeni Jogi Kar kétnapos konferenciát rendez 2016. április 29–30-án , melynek során az eljárásjogi kodifikációk nemzetközi összehasonlításban kerülnek megvitatásra. Részletek »

Háziasított tárgyak, tárgyiasított házak   (2016.04.25.)

2016. április 29-én folytatódik az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Gazdaság- és Környezetpszichológiai Tanszékének KÖRBE-beszélgetéssorozata. A Kazinczy utcában ezúttal a tárgyak környezetpszichológiája áll a prezentációk középpontjában. Részletek »

I. Szláv Filológiai és Kultúratudományi Konferencia   (2016.04.25.)

Az ELTE Eötvös Collegium Szlavisztika Műhelye által 2016. május 27-én tartott rendezvényen a különböző egyetemek hallgatói által tartott előadások a szláv irodalom, nyelvészet és kultúra területein belüli témaköröket vizsgálnak. Részletek »

Ioannisz Αnasztasziosz Metaxasz díszdoktori előadása   (2016.04.25.)

Az Athéni Egyetem professor emeritusa, az ELTE Pázmány-napon avatott díszdoktora 2016. május 5-én a Társadalomtudományi Karon tartja francia nyelvű előadását „Szemben Európával. Kérdések és kilátások” címmel. A szervezők tolmácsolást biztosítanak. Részletek »

Klinghammer István díszdoktori előadása   (2016.04.25.)

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem korábbi rektora, az ELTE Pázmány-napon avatott díszdoktora, professor emeritus és akadémikus 2016. május 3-án az Informatikai Kar Neumann-napja keretében, „A kartográfiai modellelmélet” címmel tartja díszdoktori előadását. Részletek »

Neumann-nap   (2016.04.25.)

Az ELTE Informatikai Kara 2016. május 3-án rendezi kari napját, melynek középpontjában azok a készségek állnak, amelyeket a cégek várnak a jelentkező hallgatóktól. A Lágymányosi Campuson átadják a kari díjakat, valamint bemutatkoznak a Kar ipari partnerei is. Részletek »

III. Mathema Konferencia   (2016.04.21.)

A BTK-n 2016. április 29–30. között rendezett tanácskozáson végzős alapszakos, mesterszakos és a doktorandusz klasszika-filológus, valamint az ógörög és latin nyelvvel és filológiával foglalkozó, más tudományterületekről érkező hallgatók mutatják be kutatásaikat. Részletek »

Merre tart az európai szociális modell?   (2016.04.21.)

Ferge Zsuzsa idén ünnepli 85. születésnapját: az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusát 2016. április 29-én nemzetközi konferencián köszönti Egyetemünk közössége, előadást tart Adrian Sinfield, Georg Vobruba, Guy Standing és az ünnepelt is. Részletek »

Szerves Kémia Problémamegoldó Verseny 2016   (2016.04.21.)

2016. április 29-én az ELTE TTK Szerves Kémiai Tanszék, a BME Szerves Kémia és Technológia Tanszék, valamint a SE Szerves Vegytani Intézet hetedik alkalommal rendezi meg a versenyt, amelyre várnak minden szerves kémia iránt érdeklődő BSc-s és MSc-s hallgatót. Részletek »

Újra sakk MEFOB az ELTE-n   (2016.04.21.)

2016. április 30-án az ELTE Kőrösi Csoma Sándor Kollégiumában rendezik a sakk Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokságot, melyre profi és amatőr hallgatók jelentkezését is várják. Az ELTE-s csapat tavaly harmadik lett. Nevezési: 2016. április 28-ig. Részletek »

Konferencia a korrupcióról   (2016.04.20.)

Az ÁJK Büntetőjogi Tanszéke és a Tanszék mellett működő Büntetőjogi Tudományos Diákkör 2016. április 29-i tanácskozásán többek között előadást tart Gellér Balázs, Hack Péter, Finszter Géza és Inzelt Éva is. A moderátor Szabó Zsolt, a Büntetőjogi TDK titkára. Részletek »

Buddhák, szentek, mesterek   (2016.04.18.)

A Bölcsészettudományi Kar Buddhizmus-kutatás Központja 2016. április 29-én rendez konferenciát, amelyen többek között az ideális mester ismérveiről, az arhátokról és ábrázolásaikról, az újjászületési láncolatról és több életrajzról is szó lesz. Részletek »

Thomas Rauscher díszdoktori előadása   (2016.04.18.)

A Lipcsei Egyetem professzora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pázmány-napon avatott díszdoktora 2016. május 6-án tartja előadását az Állam- és Jogtudományi Karon „The application of religious laws in divorce and succession cases under EU-conflict law?”címmel. Részletek »

Volker Lipp díszdoktori előadása   (2016.04.18.)

A göttingeni Georg August Egyetem professzora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pázmány-napon avatott díszdoktora 2016. május 5-én tartja előadását az Állam- és Jogtudományi Karon „Europäisches Privatrecht – europäische Ziviljustiz?” címmel. Részletek »

A Magyar Sport Napja az ELTE-n   (2016.04.14.)

2016. május 6-án „BEAC – Az Elsők” címmel sporttörténeti kiállítás nyílik az ELTE Egyetemi Könyvtárában a Magyar Sport Napja alkalmából. A megnyitón egyetemünk riói olimpikonjait (Csere Gáspár, Kapás Boglárka, Srp Miklós, Staicu Simona) is köszöntik a szervezők. Részletek »

Pázmány-nap   (2016.04.12.)

2016. május 6-án ünnepi közgyűlés lesz az Aula Magnában az Egyetem 1635-ös alapítására emlékezve. A Pázmány-napi előadást Csabai István tartja, majd díszdoktorrá avatják Klinghammer Istvánt, Volker Lippet, Ioannisz Αnasztasziosz Metaxaszt és Thomas Rauschert. Részletek »

Kultikus szerelmi történetek   (2016.04.04.)

Vass Mihály képregényrajzoló, grafikus művész kiállítása 2016. március 29. és április 29. között látogatható a Lágymányosi Campuson található Dr. Ezésez G.aléria Kémia Szakgyűjteményben, ahol eredeti rajzok és nyomatok, köztük teljes képregények várják a látogatókat. Részletek »

Ángel Sanz Briz-emlékkiállítás   (2016.03.30.)

A vándortárlat 2016. április 1. és május 6. között a BTK Spanyol Tanszékén látogatható. A spanyol diplomata alakja előtt tisztelgő kiállítást José Ángel López Jorrin nagykövet nyitja meg, a megjelenteket Boros Gábor dékánhelyettes és Menczel Gabriella tanszékvezető köszönti. Részletek »

I. ELTE–BEAC Kosárlabda Kupa   (2016.03.22.)

2016. május 4–5. között rendezik meg az első ELTE-s kosárlabda versenyt a Tüskecsarnok tornatermében, hallgatókból, oktatókból, és dolgozókból álló csapatok részvételével. A cél olyan tornasorozat elindítása, amely évről évre összehozza az Egyetem kosárlabdázóit. Részletek »

Dunai Regatta – felhívás   (2016.03.09.)

2016. május 7-én újra megrendezik a Dunai Regattát, ahol többek között sárkányhajó-bajnokság is lesz: az egyetemi csapatokba várják a jelentkezőket. A bemutatkozó videókat 2016. március 10–18. között lehet feltölteni az esemény honlapjára. Részletek »

Juvenália   (2016.03.08.)

Az Eötvös Collegium Magyar Műhelye 2016. május 6-án konferenciát szervez magyar és világirodalom, valamint nyelvészet témakörökben, amelyen az elsőéves bölcsészek beszámolhatnak első önálló egyetemi kutatásuk eredményéről. Jelentkezni április 24-ig lehet. Részletek »

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny   (2016.02.24.)

2016. május 28-án már tizenkilencedik alkalommal rendezik meg az ELTE Bölcsészettudományi Karán a helyesírási verseny Kárpát-medencei döntőjét. Minden megyéből, a fővárosból és öt határon túli helyszínről érkeznek diákok, felkészítő tanárok és vendégek. Részletek »

Ökológia és geopolitika Kínában   (2016.02.10.)

A Társadalomtudományi Kar Disputák a humánökológia szakon programsorozatának soron következő alkalmán, 2016. május 13-án Horváth Csaba politológus tart előadást Ökológia, geopolitika és fejlődési utak a kínai történelemben címmel a Lágymányosi Campuson. Részletek »

 
Archivált cikkek a fenti hírcsoportból
Eseménynaptár   
2016. április
H K Sz Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
.: News :.
Habsburg-kódexek és Szent Korona
Innovációs Nap 2016
„A megbecsülés hihetetlen örömmel tölt el”
„Csodát tenni a film nyelvével”
Differenciált oktatás a magyar matematikaórákon
Egyetem és politika
II. Illyés Multidiszciplináris Konferencia
Tengelyi László Emlékelőadás
Ukrajna az átalakulás útján
Ösztöndíjak Japánba
Sportkörkép
Bölcsész Napok 2016
.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  :.
 T e r v e z t e :: .: I I G  W G . I W D G :.
   
  © 2 0 0 7 - 2 0 1 6   E Ö T V Ö S   L O R Á N D   T U D O M Á N Y E G Y E T E M    M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.   •   Telefon :: +36 1 411 6500   •   Webform :: küldje el véleményét!