Szabályzatok,
dokumentumok
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Intézményfejlesztési Terv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
.: Eötvös Loránd Tudományegyetem :.
.:Új Magyarország :.
2016. május 25. szerda
home
» Az Egyetemről   » Szabályzatok, dokumentumok   » Intézményfejlesztési Terv  
   
Az ELTE Intézményfejlesztési Terve 2012–2015

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem a 2012. március 6-án kézhez vett előzetes és a 2012. március 31-én datált végleges fenntartói útmutató alapján 2012. május 2-ára elkészítette az előző Intézményfejlesztési Terv (IFT) értékelését, a fenntartó által táblázatosan igényelt helyzetelemezését, és megfogalmazta az Intézményfejlesztési Terv alapját képező előzetes stratégiai terv főbb irányait. Ezután az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2012. május 3. és június 30. között véglegezte a 2012–2015. évre szóló új Intézményfejlesztési Tervét.

A terv előkészítését a stratégiai rektorhelyettes gondozta, az operatív tevékenység segítésére a rektor a stratégiai és kommunikációs rektorhelyettesek, a gazdasági főigazgató, a jogász dékán, a tudományos tanács társelnöke, a gazdasági tanács képviselője és a Rektori Titkárság vezetője által alkotott bizottságot kért fel, kik egyben a fenntartói munkabizottsággal folytatott többfordulós tárgyaláson is képviselték az egyetemet. A fenntartói munkabizottság tagjaival folyamatos konzultáció zajlott. A fenntartói munkabizottsággal az egyetem tárgyalóbizottsága három alkalommal (2012. május 25-én, 2012. június 8-án és 2012. június 22-én) vitatta meg a terv előkészítésének stádiumait tükröző matériát és egyeztetett a teendőkről.

Az Intézményfejlesztési Terv alapját a karoktól bekért javaslatok, a rektor által felkért szakértők készítette szakmai tervezetek, az egyetemi igazgatási szervek (Pályázati és Innovációs Központ, Oktatási Igazgatóság, Nemzetközi Képzési és Mobilitási Osztály) tervezetei, a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság véleményei, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat indítványai és a széles értelemben vett egyetemvezetés közös tanácskozásán kialakított álláspontok képezték. A terv tartalmi formálódása során annak különféle változatait megtárgyalta az egyetem tudós kutatóinak értekezlete, a Rektori Tanácsadó Testület, a Tudományos Tanács, a Gazdasági Tanács s természetesen folyamatosan foglalkozott vele az Egyetemvezetői Értekezlet. Végül a végleges változatot 2012. június 25-én az egyetem Szenátusa is megvitatta és jóváhagyta.

Az ELTE Intézményfejlesztési Terve 2012–2015
Dokumentum Letöltés
Az ELTE Intézményfejlesztési Terve (teljes dokumentum) PDF
Intézményfejlesztési Terv – Vezetői összefoglaló PDF
Intézményfejlesztési Terv – Helyzetelemzés PDF
Intézményfejlesztési Terv – Stratégiai dokumentum PDF
Intézményfejlesztési Terv – Pályázat a kiválósági minősítésre PDF
Intézményfejlesztési Terv – Az ELTE K+F+I tevékenységének tartalmi stratégiája PDF
Intézményfejlesztési Terv – Vagyonkezelési koncepció PDF
Eseménynaptár   
2016. május
H K Sz Cs P Sz V
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
.: News :.
III. Kárpát-medencei Szakkollégiumi Konferencia
Művészetpedagógia és művészetterápia
Neveléstudományi projektbemutató
Sikeres volt a TDK-ra felkészítő tréning a bölcsészkaron
„Ha az lehetek, aki vagyok”
Génvadászat a kutyagenomban
SMS-ek a fehérje kommunikációban
Az ELTE rendezi 2017-ben az UNICA közgyűlését
Szakkollégiumi vitaest
Ingyenes szláv nyelvi kurzusok
.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2012.09.12.   :.
 T e r v e z t e :: .: I I G  W G . I W D G :.
   
  © 2 0 0 7 - 2 0 1 6   E Ö T V Ö S   L O R Á N D   T U D O M Á N Y E G Y E T E M    M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.   •   Telefon :: +36 1 411 6500   •   Webform :: küldje el véleményét!