Karok  
 
 
 
 
 
 
 
 
    PPK  
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
.: Eötvös Loránd Tudományegyetem :.
.:Új Magyarország :.
2015. március 7. szombat
home
» Az Egyetemről   » Karok   » PPK  
   
Pedagógiai és Pszichológiai Kar

A Kar elérhetősége

Cím: 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
Telefon: (36-1) 461-4500
Email: dekani.titkarsag@ppk.elte.hu
Honlap: www.ppk.elte.hu

A Kar vezetői

  • Dékán:

Dr. Demetrovics Zsolt,  egyetemi tanár (dekan@ppk.elte.hu)

  • Dékánhelyettesek:

Dr. Szivák Judit,  habil. egyetemi docens (oktatási dékánhelyettes) (oktdh@ppk.elte.hu)

Dr. Kovács Mónika,  habil. egyetemi docens (nemzetközi és tudományos dékánhelyettes) (nemzdh@ppk.elte.hu)

Dr. Felvinczi Katalin,  habil. egyetemi docens (pályázati és fejlesztési dékánhelyettes) (fejldh@ppk.elte.hu)

A Kar története

A kar a 2003/2004. tanévvel kezdte meg működését. Az új kar profilja kettős: egyfelől a pedagógia, pszichológia, a művelődésszervező és a testnevelés szakos hallgatók képzése, másfelől ez a kar oktatja az ELTE valamennyi karának tanárképzésben, ill. tanártovábbképzésben részt vevő hallgatóit, összesen mintegy 10 ezer "tanárképes" egyetemi polgárt. A tanárképzés szervezeti képviseletét biztosítja mind az alapképzésben (egyetemi és főiskolai szinten), mind a pedagógusok továbbképzésében a TTK és a BTK szaktanszékeivel, módszertani részlegeivel, a tanárképzés gyakorlóhelyeivel szervezett együttműködésben. Mindezeken túl a testnevelési stúdiumokat és sportlehetőségeket biztosítja valamennyi kar hallgatója számára, illetve pszichológiai- és életvezetési tanácsadást nyújt az összes diáknak az ELTE-n. A képzés 2002. szeptemberétől (felmenő rendszerben) kredit rendszerben folyik, amely biztosítja a szakok között az intézményen belüli és az intézmények közötti, valamint a nemzetközi átjárhatóságot.

Eseménynaptár   
2015. március
H K Sz Cs P Sz V
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
.: News :.
A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság látogatása
Digitális nemzedék konferencia
Jogász Állásbörze
Mindennapi szenvedélyeink
Habilitációs okleveleket nyújtott át az Egyetem rektora
A kutya az első biorobot
Oktatói fotózások az Egyetemen
Harmadik Kor Egyeteme – újra!
Elkészült az ELTE HÖK új Alapszabálya
.:     •     •  Utolsó módosítás: 2014.11.04.   :.
 T e r v e z t e :: .: I I G  W G . I W D G :.
   
  © 2 0 0 7 - 2 0 1 5   E Ö T V Ö S   L O R Á N D   T U D O M Á N Y E G Y E T E M    M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.   •   Telefon :: +36 1 411 6500 • +36 1 411 6700 • +36 1 411 6900   •   Webform :: küldje el véleményét!