.: Eötvös Loránd Tudományegyetem :.
.:Új Magyarország :.
2015. december 1. kedd
home
» Az Egyetemről  
   
Küldetésnyilatkozat

Az
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Küldetésnyilatkozata

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint Magyarország legrégebbi folyamatosan működő, 1635-ben Nagyszombatban Pázmány Péter esztergomi érsek által alapított egyeteme, az európai hagyományokra épülő minőségi felsőoktatás és kutatás érdekeit szolgálja. Az ELTE küldetése a nemzeti és egyetemes kultúra és műveltség megőrzése és gyarapítása, a tudomány művelése, a tudományos ismeretek átadása, a magyar társadalom, valamint az emberiség valós, hosszú távú igényeinek megfogalmazása és kielégítése.

Az ELTE célja olyan korszerű tudással rendelkező, sokoldalúan művelt értelmiségiek képzése, akik:

 • képesek felismerni és elemezni a problémákat; képesek megoldási lehetőségeket kidolgozni és felelős döntéseket hozni;

 • keresik a konszenzust, értik és tisztelik a különböző kultúrákat;

 • tudatában vannak egyéni felelősségüknek a szűkebb környezet, Magyarország, Európa és az emberiség jövője iránt;

 • képviselik a szakmaiság, a szolidaritás, a humánum értékeit és

 • tiszteletben tartják az általános etikai normákat, az emberi méltóságot és erre figyelemmel a gondolat és a véleménynyilvánítás szabadságát.

Mindezek érdekében az ELTE közel négy évszázados hagyományaival összhangban arra törekszik, hogy

 • az egyetemi polgárok együttes munkájával hallgatói számára értékes, korszerű tudást, modern gondolkodást, versenyképes diplomát nyújtson;

 • képzési szerkezetében kiemelt szerepet kapjon a magas színvonalú mester- és doktori képzés, a továbbképzés; bővüljön az inter- és multidiszciplináris programok, az idegen nyelven is hozzáférhető képzések és az élvonalbeli külföldi felsőoktatási intézményekkel kialakított közös képzések kínálata;

 • világszínvonalú, a komplex társadalmi kihívásokra válaszolni képes, a megoldandó társadalmi és technológiai problémákra koncentráló kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységet folytasson, az európai mezőnyben versenyképes kutatóegyetem legyen;

 • hatékony tehetséggondozást alakítson ki; kutatóegyetemként növelje a magasan kvalifikált és produktív oktatók/kutatók arányát, vonzó oktatási és kutatóhelyi környezetet teremtve számukra;

 • értékalapú és hatékony kapcsolatot alakítson ki szűkebb és tágabb környezetével, a közép-európai régió egyik vezető egyetemi központja legyen.

Az ELTE abból a meggyőződésből kiindulva, hogy színvonalas egyetemi oktatómunka elképzelhetetlen a színvonalas kutatómunka nélkül arra törekszik, hogy magas színvonalon jelenítse meg a hagyományos universitas koncepció mindkét oldalát: az oktatók és hallgatók alkotó közösségét (universitas magistrorum et discipulorum) és a sokféle tudományterületet művelő egyetem (universitas scientiarum) ideálját.

E célkitűzések megvalósítását az egyetem vezetése, oktatói, kutatói, hallgatói és az ELTE összes munkatársa egymással együttműködve segítik.

Budapest, 2009. december 7.
* * *
Elfogadta az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szenátusa a CCCXXIX/2009. (XII. 7.) Szen. sz. határozatával.

Eseménynaptár   
2015. december
H K Sz Cs P Sz V
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
.: News :.
A Bocskai-felkelés története
Modern Coleridge
Fiatal ruszisták kutatási eredményei
„Én is ott leszek?!”
Példaértékű fejlesztéseket tervez az ELTE
Junior Príma-díjas ELTE-s tudósok
Az ELTE ITK a Sulibörzén
Nemzetköziség és külpolitika Európában
Alapítványi támogatások a Természettudományi Karnak
Siker a Nagy Diák IQ-teszten
ELTE-s kutatók cikke a Current Biology címlapján
.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2010.09.29.   :.
 T e r v e z t e :: .: I I G W G . I W D G :.
   
  © 2 0 0 7 - 2 0 1 5   E Ö T V Ö S   L O R Á N D   T U D O M Á N Y E G Y E T E M    M i n d e n  j o g  f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.   •   Telefon :: +36 1 411 6500 • +36 1 411 6700 • +36 1 411 6900   •   Webform :: küldje el véleményét!