Emlékezzünk elhunyt alumnusainkra!

Emlékezzünk elhunyt alumnusainkra!

Itt és csak itt, nem, ezt nem és nem
feledem.
Holtomban is csak erre járok,
keleten.
Izzóbb a bú itt és szívig döf
az öröm.
De szép, vidám, vad áldomás volt
köszönöm.

Kosztolányi Dezső


A B C Cs D E F G H I J K L M N O P R S Sz T U V W Z Zs


Aczél János

Életének 96. évében a kanadai Waterlooban elhunyt Aczél János (TTK '47) akadémikus, a függvényegyenletek elméletének nemzetközi hírű tudósa, a magyar matematika „nagy ötös fogatának”, a „Big Five”-nak is nevezett csoport egyik tagja.

Ádám György

Ádám György professor emeritus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem volt rektora, pszichofiziológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Élettani és Neurobiológiai Tanszék alapítója 2013. február 3-án hunyt el. Az Állami és Széchenyi-díjas pszichofiziológus, az MTA Biológiai Tudományok Osztályának tagja a tudományos ismeretterjesztés egyik jeles képviselője is volt. A Pázmány Péter Tudományegyetem Orvosi Karán szerzett diplomát 1949-ben.

Alföldy Géza

 

2011. november 6-án Athénban elhunyt Alföldy Géza ókortörténész, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a Heidelbergi Egyetem professzor emeritusa. Alföldy Géza 1958-ban diplomázott az ELTE ókortörténeti és régészeti szakán, 1960–65 között az ELTE ókortörténeti tanszékének munkatársa volt.

Bárdos László

2016. július 8-án elhunyt Bárdos László, a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék habilitált egyetemi docense. Bárdos László 1978 óta tanított a BTK-n. A Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék habilitált egyetemi docense volt. 1973 és 1978 között végezte el az ELTE Bölcsészettudományi Karát magyar-francia, majd harmadévtől összehasonlító irodalomtörténet szakos volt.

Baross Gábor 

2009. január 23-án elhunyt Baross Gábor Liszt Ferenc-díjas, érdemes és kiváló művész, az ELTE Bartók Béla Énekkarának és Egyetemi Koncertzenekarának művészeti vezetője. 1948-ban iratkozott be az Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi Karára. 

Benedek Gábor

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Benedek Gábor, a Kelet-, Közép-Európa Története és Történeti Ruszisztikai Tanszék ny. egyetemi docense 2020. szeptember 3-án, életének 66. évében elhunyt.
Abella Miklós

Békés Imre

 

2010. június 27-én meghalt Békés Imre büntetőjogász professzor, az ELTE és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzor emeritusa. Békés Imre 1953 óta tanított az ELTE Büntetőjogi Tanszékén. Mint az ELTE tudományos és nemzetközi dékánhelyettese 1982-88-ig közvetlenül szervezte a Kar tudományos kutatási (pályázati) tevékenységét. 1949-ben kezdte meg egyetemi tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, ahol 1953-ban szerzett jogi diplomát.

Abella Miklós

Benkő Loránd

 

2011. január 17-én elhunyt Benkő Loránd, az ELTE professor emeritusa, a magyar nyelvtudomány kiemelkedő tudósa. 1946 óta tanított az egyetemen. 1944-ben került a Pázmány Péter Tudományegyetemre, ahol egy évvel később szerzett tanári diplomát.

Bereczki Gábor

 

2012. április 4-én elhunyt Dr. Bereczki Gábor, az ELTE BTK Finnugor Tanszékének professor emeritusa, 1973 és 1986 között a Finnugor Tanszék vezetője. 1948-ban vették fel a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemre, de a második évfolyamtól a bukaresti egyetemen folytatta és 1952-ben fejezte be tanulmányait.

Képtalálat a következőre: „bereczki gábor elte”

Bertók László

Életének 85. évében váratlanul elhunyt Bertók László Kossuth-díjas magyar író, költő, a Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) alapító tagja . 1959 és 1963 között végezte el a pécsi tanárképző főiskola magyar-történelem szakát, 1970-1973-ban a budapesti ELTE könyvtáros szakát.

Boross Marietta

2020.09.24-én, 101. életévében elhunyt dr. Boross Marietta néprajzkutató.

1950-ben szerzett oklevelet a mai Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ekkor Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetemen), amely 1965-ben dr. univ. címet adományozott számára. Munkásságáért a következő elismerésekben részesült: 1995: Europa Nostra díj (a Szántódpusztai Tudományos Bizottság tagjaival közösen), 2002: Pro Ethnographia Minoritatum-emlékérem, 2008: Kisebbségekért-díj, 2014: Magyar Arany Érdemkereszt.

Császár Ákos

2017. december 14-én elhunyt Császár Ákos, az MTA rendes tagja, az ELTE Matematikai Intézet Analízis Tanszékének professor emeritusa, a Bolyai János Matematikai Társulat tiszteletbeli elnöke. Tanulmányait Budapesten végezte, 1947-ben a Pázmány Péter Tudományegyetemen szerzett matematika–fizika szakos középiskolai tanári oklevelet.
 

Diószegi István 

90 éves korában elhunyt Diószegi István az  ELTE Történeti Intézetének professor emeritusa.

Domonkos Péter

2014. május 27-én elhunyt Domokos Péter nemzetközi hírű irodalomtörténész és nyelvész, a finnugor nyelvű irodalmak és népköltészet kutatója, tanára. Az ELTE Bölcsészettudományi karán diplomázott 1959-ben.

Elekes György

 

2008. szeptember 29-én elhunyt Elekes György, az ELTE TTK Matematika Intézet, Számítógéptudományi Tanszék professzora, az MTA doktora.Az ELTE matematikus szakát 1967 és 1972 között végezte. Ezután oktatóként az ELTE-n maradt.

Abella Miklós

Erős Ferenc

Elhunyt Erős Ferenc, az MTA doktora, az MTA Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetének emeritus kutatója, több egyetem oktatója. Kutatási területei a magyar pszichoanalízis története, a társadalmi jelenségek vizsgálata analitikus szemszögből. A hatalmi struktúrák, az autoritáriánizmus, a társadalmi kisebbségek terén jelentős kutatások fűződnek a nevéhez.

Esterházy Péter

 

Kossuth-díjas magyar író, publicista, a Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) alapító tagja. Esterházy Pétert többen a magyar posztmodern irodalom egyik legjelentősebb alakjaként értékelik. Matematikusként végzett az ELTE-n 1974-ben; 1978-tól szabadfoglalkozású író volt. Számos irodalmi díj tulajdonosa: 1981-ben Aszú-díjat, 1983-ban Füst Milán-jutalmat, 1984-ben Déry Tibor-díjat, 1986-ban József Attila-díjat és Örley-díjat, 1988-ban Vilenica-díjat, 1990-ben Krúdy Gyula-díjat, 1992-ben Soros Alapítvány Irodalmi Életműdíját kapta meg. 2004-ben Pro Europa-díjban részesült, illetve a Frankfurti Könyvvásáron átvehette a Béke-díjat. A Kossuth-díjat 1996-ban kapta meg. 2016 július 14-én hunyt el.

 

 

Fábián Pál

 

2008. szeptember 14-én elhunyt Fábián Pál, a nyelvtudomány doktora, az MTA Helyesírási- valamint Magyar Nyelvi Bizottságának egykori elnöke, az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának volt tanácskozási jogú tagja, az ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszékének professor emeritusa. Felsőfokú tanulmányait a budapesti egyetemen végezte, 1947-ben kapta kézhez magyar-olasz szakos középiskolai tanári diplomáját.

Fodor Sándor

2014. augusztus 2-án elhunyt Fodor Sándor egyetemi tanár, professor emeritus, a Bölcsészettudományi Kar volt dékánhelyettese és dékánja, a Sémi Filológiai és Arab Tanszék volt vezetője, az Orientalisztikai Intézet volt igazgatója. Fodor ezek mellett a Kőrösi Csoma Társaság volt alelnöke, az MTA Orientalisztikai Tudományos Bizottságának tagja, az Egyiptomi Nyelvi Akadémia külső tagja, a Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság elnöke, az arab kultúra, az iszlám civilizáció és vallás európai megismertetéséért az Egyiptomi Arab Köztársaság által adományozott Művészeti és Tudományos Érdemrend birtokosa volt. Tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán arab és történelem szakon végezte.
Géher István

2012. június 11-én elhunyt Dr. Géher István egyetemi tanár, az ELTE Anglisztika Tanszékének professzor emeritusa, József Attila-díjas költő, műfordító. 1963-ban szerzett magyar–angol szakos diplomát az ELTE BTK-n.

Gergely János 

 

2008. február 4-én elhunyt Gergely János, az ELTE volt tanszékvezetője, emeritus professzor, Széchenyi-díjas akadémikus.1973-ban Ádám György professzor, az ELTE akkori rektora felkérésre létrehozta az ország első, és hosszú ideig egyetlen önálló Immunológiai Tanszékét egyetemünkön. Egyetemi tanulmányait a Debreceni Egyetem Orvostudományi Karán kezdte meg. Harmadéves korában Budapestre került, ahol az Orvostudományi Egyetem Kórélettani, majd Élettani Intézetében végzett elméleti munkát. 

Gergely Jenő

 

2009. december 10-én elhunyt Gergely Jenő történész, az Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék professzora, korábbi tanszékvezetője. 1967-ben szerzett történelem szakos diplomát az ELTE BTK-n, pályája végéig az egyetem oktatója maradt: 1968-ban tanársegéd, 1970-ben adjunktus, 1975-ben docens lett, 1992-től egyetemi tanár, 1995-től az ELTE Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékét vezette. 

Képtalálat a következőre: „gergely jenő”

Gordosné Dr. Szabó Anna

 

2012. november 18-án elhunyt Gordosné Dr. Szabó Anna, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola volt főigazgatója. 1950-ben kapta meg gyógypedagógiai tanári oklevelét Budapesten, a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán.

Göncz Árpád

 

2015. október 5-én elhunyt Göncz Árpád politikus, író, műfordító. Göncz Árpádot 1990. augusztus 3-án választotta az Országgyűlés köztársasági elnökké, ezzel ő lett a rendszerváltás utáni Magyarország első államfője.1944-ben szerzett jogi diplomát a Pázmány Péter Tudományegyetemen.

Granasztói György

 

2016. augusztus 9-én elhunyt Granasztói György történész, az ELTE BTK Történeti Intézet Atelier Európai Társadalomtudományi és Historiográfiai Tanszékének professor emeritusa.Az ELTE történelem–francia szakán végzett 1962-ben.

Györgyi Kálmán

2019. február 17-én, életének 80. évében elhunyt Dr. Györgyi Kálmán volt legfőbb ügyész, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi Tanszékének egykori docense. A Kar dékáni tisztét 1988–89 között töltötte be, ezt megelőzően hat éven át volt oktatási dékánhelyettes.

Haiman Ottó

2016. november 10-én elhunyt Haiman Ottó, az ELTE Fizikai Intézetének tudományos tanácsadója. Haiman Ottó a Fizikai Intézet legrégebb óta dolgozó oktatója és kutatója volt. Szegeden tanult majd Budapestre került az akkori Pázmány Péter Tudományegyetemre, kémia-fizika szakos tanárjelöltként. 

Hajdú Mihály

2014. január 7-én elhunyt Hajdú Mihály nyelvész, az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének professor emeritusa, a magyar névtani kutatások kiemelkedő alakja. 1961-ben szerzett magyar-könyvtár szakos diplomáját az ELTE-n.
Hajdú Mihály 1933–2014

Hell György

2020. július 24-én, végig járva a hosszú és kiteljesedett életpályát, örök nyugodalomra tért Hell György, a nyelvtudományok kandidátusa, a BME címzetes egyetemi docense. 
1921-ben született a Baranya megyei Meződ községben. Általános iskolai tanulmányait szülőfalujában, Meződön, középiskolai tanulmányait Pécsen végezte, itt szerzett tanítói képesítést is. 1944 és 1949 között malenkij roboton – egy „kis munkán” – volt a Szovjetunióban. Hazakerülése után Budapesten a kényszerűségből megtanult orosz nyelvet kezdte tanítani a Műszaki Egyetem Nyelvi Lektorátusán, illetve a későbbi Nyelvi Intézetében. Eközben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tanári diplomát szerzett orosz, német, és magyar nyelvekből, majd orosz és német nyelven, valamint alkalmanként angol nyelven is tanított. Az egyetemen sok vezető személyiséget is tanított nyelvekre.
Az oktatói munka mellett élete legutolsó szakaszáig élénken érdeklődött az alkalmazott nyelvészeti kérdések iránt, valamint komolyan foglalkozott a nyelvoktatás módszertanával, a kontrasztív nyelvészettel és a 60-as évek elejétől a gépi fordítás, a gépi nyelvelemzés és az emberi fordítás összehasonlító kérdéseivel.

Heller Ágnes

2019. június 19-én, életének 90. évében hunyt el Heller Ágnes filozófus. Kutatási területe az etika, az esztétika, a történet- és kultúrfilozófia, valamint a filozófiai antropológia kérdései voltak. A Budapesti Iskola egyik jelentős személyisége volt. 1986-tól 25 éven át tanított New Yorkban a New School for Social Research egyetemen

Hollósi Miklós

 

A 2016. szeptember 22-én elhunyt Hollósi Miklós kémikus professor emeritust, az MTA rendes tagját a peptidkémia, a kiroptikai spektroszkópia és az Alzheimer-kór szerkezeti biológiájának neves kutatójaként tartották számon. 1965-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett vegyész diplomát.

Horánszky András

 

A TTK Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék nyugállományú oktatója, egyetemi docens 2015 májusában elhunyt.  Az ELTE biológia-földrajz szakán 1946-1950 között szerzett diplomát. 

Horváth Ferenc

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, Horváth Ferenc geofizikus gyors lefolyású, súlyos betegségben 2018. november 17-én elhunyt.

Horváth Zalán

 

2011. április 5.-én hunyt el Horváth Zalán fizikus, az ELTE TTK Elméleti Fizikai Tanszék egyetemi tanára, akadémikus. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának fizika szakán kezdte meg egyetemei tanulmányait, itt szerzett fizikusdiplomát 1967-ben.

Huszár Tibor

2019. november 2-án elhunyt Huszár Tibor Széchenyi-díjas magyar szociológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának professor emeritusa

Illy Judit

Dr. Illy Judit az Anyagfizika Tanszék egyetemi adjunktusa, a szilárdtest fizika szakértője életének 64. évében elhunyt.

Járainé Komlódi Magda

Az ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszékének volt tanárát, Járainé Komlódi Magdát  2012. október 4-én, 81 éves korában érte a halál. Egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte, ahol biológus kutatói (1954) és biológia-kémia szakos tanári (1955) diplomát szerzett.

Jókai Anna

 

2017. június 5-én elhunyt Jókai Anna, az ELTE jeles alumnusa, a Nemzet Művésze, kétszeres Kossuth-díjas és József Attila-díjas író- és költőnő. 1956-ban felvételizett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karára, ahol 1961-ben magyar–történelem szakos tanári diplomát szerzett. 

Elhunyt Jókai Anna

Jordán Gyula

 

Dr. Jordán Gyula történész, a TáTK Politikai Tudományok Tanszék nyugalmazott egyetemi docense 2012. május 28-án hunyt el. 1959-ben kezdte tanulmányait az ELTE-n, 1964-ben szerzett diplomát.

Káldy-Nagy Gyula

2011. október 14-én elhunyt Káldy-Nagy Gyula Széchenyi-díjas turkológus, az ELTE Bölcsészettudományi Karának professor emeritusa, a Török Filológiai Tanszék korábbi tanszékvezető egyetemi tanára. Két éves jogi tanulmányok után iratkozott be az ELTE turkológia szakára, ahol 1955-ben szerzett diplomát.

Kállay Géza

 

Egyetemi tanár, az Angol Irodalom a Középkorban és a Kora Újkorban doktori program vezetője, az Angol-Amerikai Intézet korábbi igazgatója és az Irodalomtudományi Doktori Iskola volt vezetője 2017. november 17-én, életének 58. évében váratlan hirtelenséggel elhunyt. 1984-ben szerzett diplomát az ELTE magyar, angol és általános és alkalmazott nyelvészet szakán.

Elhunyt Kállay Géza

Kapovits István

 

Az ELTE TTK Szerves Kémiai Tanszék ny. egyetemi tanára,ELTE vegyészkarán, 1957-től az egyetem oktató gyakornoka, a kénorganikus kutatócsoport tagja, 1988-tól egyetemi tanár 2010 június 11-én, életének 78. évében elhunyt. 1951-től tanult az ELTE vegyészkarán.

 

Abella Miklós

Kertész László

Életének 95. évében elhunyt Dr. Kertész László fizikus, az ELTE Természettudományi Kar Szilárdtestfizikai Tanszék egykori vezetője. 

Kertész László fizikus 1975-1987 között az egykori ELTE Természettudományi Kar Szilárdtestfizikai Tanszék vezetője volt.  A szervezeti struktúra változásai miatt a Szilárdtestfizikai Tanszék jelenleg ELTE TTK Anyagfizika Tanszék elnevezéssel működik tovább.

Abella Miklós

Király Jenő

 

2017. augusztus 27.-én hunyt el Király Jenő Balázs Béla-díjas filmesztéta, az ELTE BTK Filmtudományi Tanszékének oktatója, a műfaji film szakirodalmának egyedülálló alakja. 1962 és 1967 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának hallgatója volt.

Kiraly jeno.jpg

Kiss Daisy 

 

A Magyar Ügyvédi Kamara főtitkára, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli tanára és vezető jogi tanácsadója, a Dr. Kiss Daisy és Társa Ügyvédi Iroda alapítója 2012. április 18-án, 56 éves korában elhunyt. Egyetemi tanulmányait 1980-ban fejezte be az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán.

Kollár János

 

Nemzetközileg elismert elméleti fizikus, az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet igazgatója, az ELTE címzetes egyetemi tanára, az ELTE Szilárdtestfizikai Tanszék kihelyezett laboratóriumának vezetője 2011. január 13-án, életének 66. évében elhunyt. 1970-ben az ELTE fizikus szakán szerzett diplomát.

Konrád György

2019. szeptember 13-án, életének 87. évében elhunyt Konrád György Kossuth- és Herder-díjas író, esszéista, szociológus.

Kőhegyi János

 

2017 januárjában elhunyt az ELTE IK mestertanára, az informatika kiemelkedő oktatója. 1971-ben szerzett elektronikus számológép programozói oklevelet, és másodéves matematikus hallgatóként lett a Numerikus és Gépi Matematika tanszék egyik vezető programozója. 1978-ban szerzett oklevelet az ELTE alkalmazott matematikus szakán.

Köpeczi Béla

 

2010. január 17-én, életének 89. évében elhunyt Köpeczi Béla, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, egykori főtitkára, művelődés- és irodalomtörténész, nyugalmazott egyetemi tanár, korábbi művelődési miniszter. 1940-ben Budapesten lett az Eötvös József Collegium lakója a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának hallgatójaként. Francia nyelvet és irodalmat, román nyelvészetet tanult, majd az olasz szakot is felvette.

Kucsman Árpád

 

ELTE Széchenyi-díjas professor emeritusa, a Szerves Kémiai Tanszék, valamint az MTA-ELTE Peptidkémiai tanszéki kutatócsoport korábbi vezetője, a kénorganikus kémia hazai művelésének megindítója és irányítója, az ELTE díszdoktora 2012. szeptember 23-án Budapesten elhunyt. Felvették az Eötvös Collegiumba és a Pázmány Péter Tudományegyetem kémia-fizika tanári szakára. 1946-tól ezzel párhuzamosan vegyészi tanulmányokat folytatott. 1947-ben tanári alapvizsgát tett, 1949-ben vegyészi oklevelet szerzett.

Kulcsár Kálmán

 

Nyugalmazott egyetemi tanár, az MTA rendes tagja, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar jogszociológiai tanszékének alapító professzora, a jogszociológia kiemelkedő, nemzetközileg is elismert, iskolateremtő művelője 2010. szeptember 4-én, életének 83. évében elhunyt. 1947-ben kezdte jogi tanulmányait az egri Jogakadémián, majd 1949-ben átment az Pázmány Péter Tudományegyetem Jogtudományi Karára, ahol 1950-ben szerzett diplomát.

Kulcsár Zsuzsanna

 

2013. július 12-én, hosszan tartó betegség után elhunyt Kulcsár Zsuzsanna a Személyiség- és Egészségpszichológia Tanszék alapítója, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, aki közel öt évtizedig volt az ELTE oktatója. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán folytatta tanulmányait, ahol 1962-ben pszichológia-magyar szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett.

Lempert Károly

Életének 95. évében, 2019. augusztus 27-én elhunyt Lempert Károly Széchenyi-díjas akadémikus, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem professor emeritusa, a szerves kémia nemzetközi hírű tudósa és az egyetem kiemelkedő oktatója.

Lőrincz Barnabás
 

2012. július 4-én elhunyt dr. Lőrincz Barnabás, az ELTE BTK Ókortörténeti Tanszékének egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Dr. Lőrincz Barnabás régészként szerzett diplomát az ELTE-n, oktatói-kutatói pályája is az ELTE-hez köti. Szakterülete az ókori Róma története, ezen belül különösen a római császárkor hadtörténete volt. 

Mádl Ferenc

Mádl Ferenc volt köztársasági elnök, az ELTE díszdoktora, korábbi rektorhelyettese és tanszékvezetője, az MTA rendes tagja 2011. május 29-én elhunyt. Egyetemi tanulmányait az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán fejezte be 1955-ben.

Medzihradszky Kálmán

Életének 92. évében elhunyt Medzihradszky Kálmán kémikus, az ELTE egykori rektorhelyettese, a Természettudományi Kar egykori dékánja, az MTA rendes tagja. Személyében a magyar kutatói közösség a peptidkémia nemzetközi hírű tudósát veszítette el.

Méhes József

 

2009 október 20.-án elhunyt Dr. Méhes József, főiskolai tanár, a látássérült gyermekek gyógypedagógusainak generációit oktatta a Kar jogelődjeként ismert Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán. 1945-1949 között végzett a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán.

 

Képtalálat a következőre: „méhes józsef”

Meskó Attila

 

2008. október 11-én, 69. életévében, elhunyt Meskó Attila Állami Díjas geofizikus, akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi főtitkára, az ELTE Természettudományi Kar Geofizikai Tanszék egyetemi tanára. 1958-ban jelentkezett az ELTE fizikus szakára.

Mezei Márta

 

2012. augusztus 30-án elhunyt Mezei Márta, az ELTE BTK XVIII–XIX. Századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének professzora. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészkarán szerzett magyar–latin szakos tanári diplomát.

Molnárné Batári Ilona

 

2013. augusztus 31-én elhunyt Molnárné Batári Ilona. 2002 szeptembere óta tanított az ELTE Tanító és Óvóképző Karán, előbb lektorként Nyelv- és stílusgyakorlatot és a német nemzetiségi célnyelven tanított. 1988-ban végzett az ELTE BTK-n, német-történelem szakon.

Nagy Károly

2016. július 4-én elhunyt Nagy Károly professor emeritus, Egyetemünk egykori rektora, a Természettudományi Kar egykori dékánja, Egyetemünk díszdoktora, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, Széchenyi-díjas magyar fizikus, az elméleti fizika és a relativitáselmélet neves kutatója. Nagy Károly 1950-ben szerzett diplomát a Pázmány Péter Tudományegyetemen elméleti fizikából.

Nagy Péter

 

2010. január 20-án elhunyt Nagy Péter  irodalomtörténész, kritikus, az ELTE egyetemi tanára, az MTA rendes tagja. Az Eötvös Collegium tagjaként a Pázmány Péter Tudományegyetemen 1942-ben szerzett magyar-francia szakon diplomát, majd a következő évben doktorált.

Abella Miklós

Németh József

81 éves korában távozott a BME, a hazai technika és mérnökség, valamint a magyarországi ipar történetét évtizedeken át világszínvonalon leíró oktató-kutató, egyetemünk alumnusa. 

Németh Judit

Kedden, 86 éves korában halt meg Németh Judit akadémikus, a hazai nehézion-fizikai kutatások egyik iskolateremtő alakja, az MTA rendes tagja - közölte a Magyar Tudományos Akadémia az MTI-vel.

Niederhauser Emil

 

2010. március 26-án elhunyt Niederhauser Emil Széchenyi-díjas történész, akadémikus, az ELTE BTK professor emeritusa.1945-ben került a Pázmány Péter Tudományegyetem magyar–történelem szakára, ahol 1948-ban szerzett tanári diplomát.

Képtalálat a következőre: „niederhauser emil”

Nyomárkay István

Nyomárkay István akadémikus, az ELTE BTK professor emeritusa, 2020. augusztus 5-én, életének 84. évében elhunyt.

Orlovszky Géza


2017. június 11-én tragikus hirtelenséggel elhunyt dr. Orlovszky Géza, az ELTE Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének vezető docense, a Bölcsészettudományi Kar volt tudományos dékánhelyettese.

 

Papp Elemér

2019. június 14-én, 85 éves korában elhunyt Dr. Papp Elemér a Biológiai Fizika Tanszék nyugalmazott egyetemi docense. 

Papp Elemér az 1980-as évek elejétől vezette az Atomfizikai Tanszék keretein belül önállóan működő Biofizikai Kutatócsoportot. 1996-97 között az Atomfizikai Tanszék vezetője volt. 1998-tól a Vicsek Tamás által létrehozott Biológiai Fizika Tanszéken dolgozott tovább. Nevéhez fűződik - Fricsovszky György kollégájával együtt - a Modern fizika hallgatói laboratórium létrehozása és hosszú éveken át az irányítása.
Marx György biztatására Papp Elemér indította be az ELTE TTK fizikus képzése részeként, első szakirányként, a biofizika szakirányt, ami azóta is meghatározó szerepet játszik a Biológiai Fizika Tanszéken.

Papp Gábor

2020. augusztus 12-én éjjel, életének 78. évében elhunyt Papp Gábor. 

Papp Gábor 1967-ben szerzett történelem-könyvtár szakos diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. Pályáját az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán kezdte, később dolgozott a Kossuth Könyvkiadó, a Népszabadság és a Világosság szerkesztőségében, majd a Magyar Külügyi Intézetben. Doktorátusát 1986-ban szerezte a két világháború közötti magyar külpolitikai ideológiai gyökereiről írott disszertációjával. 1990-től kezdve újonnan induló lapok születésénél bábáskodott: alapító főszerkesztője volt az Európai Szemle (1990),a Külpolitika (1994), a National Geographic Magyarország (2002) című folyóiratoknak, valamint a Glóbusz hírportálnak (2006).

Papp Gábor 2011-ben lett a Kossuth Kiadó által akkor megjelentetett BBC History történelmi magazin, majd a 2018-tól megjelenő BBC Világtörténelem című folyóirat alapító főszerkesztője, a Klubrádió rendszeres műsorvezetője (“Szabad a pálya”). Emellett számos történelmi tárgyú könyv szerkesztőjeként is részt vett a kiadó munkájában.

Patay Pál

Életének 106. évében, 2020. október 4-én vasárnap elhunyt a Magyar Nemzeti Múzeum legidősebb munkatársa, dr. Patay Pál nyugalmazott régész-főmuzeológus.

1939. február 26-án a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen (ma ELTE) ősrégészetből doktorált. Páratlanul hosszú és színes életpálya adatott meg neki, idén tavasszal kapta meg zafírdiplomáját – az ELTE történetében ez volt az első eset, hogy valakit oklevele megszerzésének nyolcvanadik évfordulóján köszönthettek.

Poszler György

2015. augusztus 13-án elhunyt Poszler György Széchenyi-díjas irodalomtörténész, esztéta, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az ELTE egykori általános rektorhelyettese, professor emeritusa. Az irodalomtörténet- és elmélet, valamint az általános esztétika területén végzett kutatásaiból alapművek születettek. 1949-től a bölcsészkar hallgatója volt, ahol 1953-ban szerzett tanári oklevelet.

Pölöskei Ferenc

 

2016. december 19-én, életének 87. évében elhunyt Pölöskei Ferenc az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának professor emeritusa, korábbi dékánja, az MTA rendes tagja.1949-ben kezdte meg egyetemi tanulmányait az ELTE Bölcsésztudományi Kar magyar–történelem szakán, ahol 1953-ban szerzett tanári diplomát.

Priszter Szaniszló

 

2011. január 13-án elhunyt Dr. Priszter Szaniszló, a biológiai tudományok doktora, egyetemi docens, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Füvészkertjének egykori igazgatója. A jogi diploma megszerzése (1940) után a botanika iránti egyre fokozódó érdeklődése 1950-től egész életére a tudomány szolgálatába állította. 1964-ben került az ELTE Botanikus Kertjébe, s lett annak igazgatója 1967-től nyugdíjba vonulásáig.  1935-ben felvételizett a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem jogi karára. A római és büntetőjogi előadások mellett gyakran látogatott növénytani előadásokat.

Képtalálat a következőre: „PRISZTER SZANISZLÓ”

Puskás Ildikó

 

2009. január 4-én, 67. életévében elhunyt Dr. Puskás Ildikó egyetemi tanár, az ELTE Ókortörténeti Tanszékének egykori vezetője, az ókori India szakavatott kutatója. Az ELTE-n az indológia-ógörög- és orosz szakokat végezte el 1961-66 között, és ő lehetett az első magyar ösztöndíjas, aki 1967-ben egy egész esztendőt Indiában tanulhatott.

R. Várkonyi Ágnes

2014. december 13-án, 86 éves korában elhunyt R. Várkonyi Ágnes, a Bölcsészettudományi Kar Középkori és Kora Újkori Tanszékének professor emeritusa, a Magyar Tudományos Akadémia Széchenyi-díjas rendes tagja, a hazai történettudomány kiemelkedő alakja. 1947-ben kezdte meg egyetemi tanulmányait az akkori Pázmány Péter Tudományegyetemen, a mai Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 1951-ben szerzett magyar-történelem-levéltár bölcsészdiplomát.

Ranschburg Jenő

 

2011. március 10-én elhunyt Ranschburg Jenő pszichológus, a pszichológia tudományok kandidátusa. Fő kutatási területe a fejlődéslélektan, a szocializáció, a klinikai gyermeklélektan, a fejlődési pszichopatológia volt.1964-ben az ELTE bölcsészkarának pszichológia-magyar szakán végzett.

Rónay László

Hosszan tartó betegség után, 81 éves korában hétfőn elhunyt Budapesten Rónay László József Attila- és Prima díjas irodalomtörténész, kritikus, az ELTE BTK Modern Magyar Irodalom Tanszék professor emeritusa.

Rusznák István

Rusznák professzort a Kossuth-díj mellett számos más hazai kitüntetésben és elismerésben részesítették és 1990-ben a brit kolorista egyesület aranyéremmel tüntette ki. A neves szakember életének 100. évében távozott közülünk. Megemlékezés

Samu Mihály

2015. december 27-én elhunyt Samu Mihály, az Állam- és Jogtudományi Kar professor emeritusa. Samu Mihály az ELTE Állam-és Jogtudományi Karán szerzett diplomát, majd a Karon oktatott, 1951-től mint gyakornok, 1964-től mint docens, 1968-tól mint egyetemi tanár. 1964 és 1993 között az Állam- és Jogelmélet Tanszék vezetője volt. 

Sághy Marianne

2018. szeptember 21-én elhunyt Sághy Marianne a Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék habilitált egyetemi docense.

Sári János

 

2016. augusztus 24-én elhunyt Sári János professor emeritus, az Alkotmányjogi Tanszék volt egyetemi tanára, az MTA doktora, a Magyar Alkotmányjogászok Egyesületének alapítója és volt elnöke. 1962-ben végzett summa cum laude az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán.

Schreiber Gábor

Dr. habil. Schreiber Gábor, az ELTE BTK Egyiptológiai Tanszékének docense 2020. november 12-én váratlanul elhunyt.

Strausz János

Életének 87 évében elhunyt Strausz János nyugalmazott bíró, az Alkotmánybíróság volt tagja.

Strausz János az ötvenes évek közepén kezdte meg tanulmányait az ELTE jogi karán, de 1957-ben kizárták az egyetemről az 1956-os forradalom napjaiban nyilvánosan hangoztatott véleménye miatt. Fizikai munkás lett, az egyetemet végül csak 1963-ban levelező tagozaton tudta befejezni.

1963 decemberétől bírósági fogalmazó volt, majd 1967 februárjában tanácsvezető bírónak nevezték ki, és mint büntetőbíró, főként erőszakos bűncselekményeket tárgyalt. 1977 novemberétől a Fővárosi Bíróságon a fellebbezési tanács tagja volt, 1980 augusztusától elsőfokú tanácselnök.

1998 decembere és 2004 decembere között az Alkotmánybíróság tagja.

Az Alkotmánybíróság jelenlegi és volt tagjai, munkatársai Strausz János személyében gyászolják a nagy tapasztalattal és tudással rendelkező volt büntetőbírót és az Alkotmánybíróság volt tagját.

Subosits István

 

Subosits István, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Fonetikai és Logopédiai Tanszékének alapítója, nyugalmazott főiskolai tanára 2009. október 20-án hunyt el. A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán tanult, diplomáját 1954-ben kapta meg. 

Szabad György

2015. július 3-án elhunyt Szabad György Széchenyi-díjas akadémikus, az ELTE professor emeritusa, aki 1990 és 1994 között volt az Országgyűlés elnöke. A Budapesti Tudományegyetemre történelem szakon, ahol 1950-ben diplomázott.

Szabó Mária Ottília

2020. június 23-án, életének 73. évében elhunyt Dr. Szabó Mária professzor asszony, az ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet egykori igazgatója. Szabó Mária Ottília több mint 45 évet töltött Egyetemünk kötelékében. Kimagasló oktatói és kutatói tevékenységén túl alapító tanszékvezetője az ELTE Környezet és Tájföldrajzi Tanszéknek, továbbá alapító tagja a Környezettudományi Centrumnak is. Karunkon jelentős részben az Ő kezdeményezésére indult el a környezettudományi képzés. Az Egyetemi és a szélesebb értelemben vett tudományos közélet meghatározó szereplője volt

Szabics Imre

 

2017. június 1-én elhunyt Szabics Imre, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Francia Tanszékének professor emeritusa, az MTA doktora, az MTA Irodalomtudományi Bizottságának tagja. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Eötvös-kollégistaként szerzett diplomát francia-orosz szakon 1965-ben.

Szegedy-Maszák Mihály

 

2016. július 24.-én elhunyt Szegedy-Maszák Mihály az ELTE professor emeritusa, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az összehasonlító irodalomtudomány, a fordításelmélet és a magyar irodalom 19. századtól napjainkig tartó időszakának neves kutatója. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem angol–magyar szakán 1966-ban szerzett tanári diplomát.

Meghalt Szegedy-Maszák Mihály

Székely György

 

2016. február 28-án elhunyt Székely György, az ELTE korábbi rektora, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Közép- és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszékének professor emeritusa, korábban a kar dékánja, Egyetemünk tiszteletbeli professzora, a Budapesti Történeti Múzeum volt főigazgatója, a magyar és az egyetemes közép- és kora újkor kiemelkedő kutatója. Tanulmányait az akkori Pázmány Péter Tudományegyetem Jogi és Bölcsészkarán folytatta 1942 és 1946 között, 1946-ban kapott jogi doktori oklevelet.

Szendrei Julianna

 

2013. január 13-án elhunyt Szendrei Julianna, az ELTE TÓK tanszékvezető főiskolai tanára. 1971-ben végzett az ELTE TTK matematika-fizika tanári szakán, 1970-től dolgozott az Országos Pedagógiai Intézetben. 1993-ban szerzett egyetemi doktorátust, 1995-ben PhD fokozatot matematikából az ELTE-n. Azóta az ELTE Magyar Irodalomtörténeti Intézetének oktatója volt. Szerkesztőként, rovatvezetőként a Látóhatár, az Irodalomtörténet, a Könyvvilág és az Iskolakultúra című folyóiratoknál tevékenykedett, összesen mintegy húsz éven át működött dramaturgként színházaknál, számos rádiós és televíziós műsort készített.

Szépfalusy Péter

 

2014. november 16-án elhunyt Szépfalusy Péter, a Fizikai Intézet Széchenyi-díjas professzor emeritusa, az MTA rendes tagja, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont kutatóprofesszora. Szépfalusy a Szilárdtest Fizika Tanszék (jelenleg Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék) korábbi vezetője, a hazai statisztikus fizikai kutatások nemzetközi hírű, kiemelkedő alakja, kutatók több nemzedékének kinevelője volt. 1955-ben fizikus oklevelet is szerzett az ELTE TTK-n.

Széphelyi F. György

 

2014. május 13-án, életének hatvanhatodik évében elhunyt Széphelyi F. György művészettörténész, az ELTE Művészettörténeti Intézetének nyugalmazott egyetemi adjunktusa. 2012-ben az Egyetem Szenátusa a Pro Universitate Emlékérem bronz fokozatát adományozta neki. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte tanulmányait. Szakterülete a művészettörténet-tudomány módszerei, a barokk művészet és a magyar Újkor.

Fotó: Halas István

Szigeti József

 

2012. szeptember 24-én elhunyt Szigeti József akadémikus, az MTA Filozófiai Intézetének egykori igazgatója. 1944-ben magyar-angol szakos bölcsészdiplomát szerzett az ELTE elődjén, a Pázmány Péter Tudományegyetemen.

Tarján Tamás

2017. szeptember 24.-én elhunyt Tarján Tamás az ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének egyetemi docense. ELTE BTK magyar-néprajz szakán szerzett diplomát.
Elhunyt Tarján Tamás

Tótfalusi István

Augusztus 29-én, nyolcvannégy éves korában elhunyt Tótfalusi István, József Attila- és Füst Milán-díjas író, költő, nyelvész, műfordító – írta a Litera. Tótfalusi több mint harminc irodalmi, nyelvészeti, zenei ismeretterjesztő szakkönyv írója, szerkesztője volt, és többek közt Tolkien, Jack London, Vladimir Nabokov és Arthur Conan Doyle műveit is ő fordította magyarra

Török László

Életének 80. évében elhunyt Török László Széchenyi-díjas ókortörténész, régész, núbiológus, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) rendes tagja.

1971 és 1972 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán tanult koptológiát. 

Tőkéczki László

 

2018. január 8-án elhunyt Tőkéczki László habilitált egyetemi docens, Széchenyi-díjas történész, az ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszékének korábbi vezetője. 1972–1975 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán tanult, és történelem-német szakos tanári oklevelet szerzett. 

 

Meghalt Tőkéczki László

Török László

2020. szeptember 17-én, életének 80. évében elhunyt Török László Széchenyi-díjas ókortörténész, régész, núbiológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézetének kutató professor emeritusa, az ókori Núbia történetének, régészetének és az ókori Egyiptom hellenisztikus művészetének nemzetközileg elismert tudósa.

Töttössy Csaba

 

Töttössy Csaba professzor, az Indoeurópai Nyelvtudományi Tanszék volt vezetője 2011. július 13-án váratlanul elhunyt. 1953-ban kapott latin-görög szakos tanári oklevelet az ELTE-n. Abban az évben tanársegédnek nevezték ki az Indoeurópai Nyelvtudományi Tanszékre, ahol 2001 végéig, nyugdíjba meneteléig dolgozott, 1987. július 1-jétől a tanszék vezetőjeként. 

Képtalálat a következőre: „TÖTTÖSSY CSABA”

Ungvári Tamás

2019. június 29-én, életének 89. évében hunyt el Ungvári Tamás Széchenyi-díjas író, irodalomtörténész, kritikus, műfordító.

Vadász Sándor

2017. augusztus 18-án hunyt el budapesti otthonában Vadász Sándor a Történeti Tanszékének nyugállományú professzora. 1948-tól az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folytatta tanulmányait magyar-történelem szakon. 1952-ben szerzett diplomát, majd az ELTE BTK Újkori Egyetemes Történelem Tanszékére került tanársegédnek. 

Varga László

Elhunyt Varga László matematikaprofesszor. Az ELTE Informatikai Karának meghatározó, iskolateremtő személyisége 89 éves volt. Az ő munkája alapozta meg, hogy az Informatikai Tanszékcsoport a német egyetemek terminológiáját használva fakultás szintű egységgé vált és 2003-ban önálló karként jöhetett létre az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 

Varga László 1931-ben született Sárszentlőrincen, 1956-ban kapott oklevelet az ELTE-n alkalmazott matematikus szakon, 1967-ben megszerezte a matematikai tudomány kandidátusa, majd 1977-ben a matematikai tudomány doktora akadémiai fokozatot.

Vass János 

2016. február 21-én elhunyt Vass János habilitált egyetemi docens, az Állam- és Jogtudományi Kar Agrárjogi Tanszékének vezetője. 1975-ben szerzett diplomát az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán.

Vassné Kovács Emőke

 

2014. június 9-én 81 éves korában, hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt. Főiskolai tanár, a Fonetikai és Logopédiai Tanszék nyugalmazott tanszékvezetője. 1954-ben szerzett gyógypedagógiai diplomát az ELTE BGGyK jogelőd főiskoláján.

Vámos Ágnes

2020. július 17-n elhunyt Vámos Ágnes az ELTE Neveléstudományi Intézet professzora. történelem-francia szakos középiskolai tanári diplomát szerzett, s szakmai munkáját 1987–1988-ban a Művelődési Minisztérium főelőadójaként kezdte. Közreműködésével vezetették be a kéttannyelvű gimnáziumi programot. 1994 óta tanított az ELTE Neveléstudományi Intézetében, illetve annak jogelőd szervezeti egységében. 1991-ben egyetemi doktori, 1994-ben kandidátusi végzettséget szerzett, 2004-ben habilitált. Egyetemi tanári kinevezését 2010-ben kapta meg.

2018-ban avatták az MTA doktorává. Disszertációja a hazai kéttannyelvű oktatás fontos, társadalmilag és tudományos szempontból is releváns témakörének átfogó leírása, amelynek súlyponti részei a 20. századi és a rendszerváltás utáni időszak fejleményeit mutatják be

Két ciklust töltött tanszékvezetőként az Oktatáselméleti Tanszék élén. 2019-ig volt a pedagógia BA szak szakfelelőse, a Neveléstudományi Doktori Iskola törzstagja, a Tanítás-tanulás program vezetője.

Kezdeményezésével és vezetésével indította be a Neveléstudományi Intézet peer-reviewed online folyóiratát, a Neveléstudományt, amely mára az ország egyik vezető neveléstudományi folyóiratává vált.

Oktató- és kutatómunkájának, szakmai-közéleti tevékenységének fontos része volt a fiatal tehetségek bevonása a tudományterület művelésébe, számukra a lehetőségek biztosítása a szakmai beágyazódásra, megmérettetésre. Tevékenysége mind az intézet, mind a kar életében kiemelkedő volt, feladatait messze meghaladó mértékben járult hozzá az ELTE PPK és a hazai felsőoktatás értékeinek gyarapításához.

Valkó Arisztid

1988. június 7-én elhunyt Valkó Arisztid hivatalnok, művészettörténeti és zenetörténeti kutató, amatőr régész, Solymár múltjának egyik legjelentősebb kutatója. Nevéhez fűződik a solymári királyi vár romjainak feltárása, az általa fellelt régészeti leletekből és kutatási eredményeiből évtizedeken keresztül magánmúzeumot tartott fent a lakhelyéül szolgáló, akkor már „műemlék jellegű épület” címet viselő századfordulós villában. 

1928-33-ban a Budapesti Tudományegyetemen szerzett Jog- és Államtudományi doktorátust, a Bölcsészettudományi Karon művészettörténetből végbizonyítványt.

 

Vekerdy Tamás

Nyolcvannégy éves korában elhunyt Vekerdy Tamás - közölte a pszichológus, író családja. Vekerdy Tamás pszichológus, író 1935. szeptember 21-én született Budapesten. Egyetemi tanulmányait az ELTE jogi karán végezte 1954–1958 között. Ezután a BTK pszichológia szakát is elvégezte 1962–1967 között.

Julius A. Vida

 Julius A. Vida, Ph.D., prominens, magyar származású, ELTE-n végzett kémikus, gyógyszerészkutató, 2018 júniusában 90 éves korában elhunyt. 

Volentics Anna

 

2009 utolsó napján elhunyt Volentics Anna. 1978-tól haláláig a Pszichopedagógiai Tanszék tanára, 1983 óta tanszékvezetője volt. Többek között a Pszichopedagógiai alapismeretek, Szociálpedagógia, Kriminálpedagógia, Szociális képességfejlesztés tantárgyakat oktatta. 1977-ben végzett a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán.

Képtalálat a következőre: „volentics anna”
Weiss Emília

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszékének professor emeritusa, a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Egyetemi tanulmányait 1945 és 1950 között végezte a Pázmány Péter (mai Eötvös Loránd) Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karán.
Elhunyt Weiss Emília
Zámbó László

Természetföldrajzi Tanszék egykori vezetője, az ELTE nyugalmazott docense, a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat korábbi elnöke. 1961-ban kapott biológia-földrajz szakos diplomát. TTK.

Zöldhelyi Zsuzsa

 

A BTK közismert és közszeretetnek örvendő alakja volt, és korai nyugdíjazása után is majd’ két évtizedig maradt nagybetűs Tanár. 1945 és 1948 között a Pázmány Péter Tudományegyetem angol-francia-orosz szakán tanult.

Képtalálat a következőre: „ZÖLDHELYI ZSUZSA”

Zoltai Dénes

 

2008. szeptember 22-én, életének 81. évében elhunyt Zoltai Dénes, a filozófiatudomány doktora, a ELTE Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének professzor emeritusa. Egyetemi tanulmányait 1946 és 1950 között végezte Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. 

Képtalálat a következőre: „zoltai dénes”

Zrinszky László

 

2016. november 2-án elhunyt Zrinszky László egyetemi tanár, nevelésfilozófus, a magyarországi pedagógia-andragógia egyik meghatározó személyisége. Magyar-történelem, filozófia szakon végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, ahol 1964-ben pedagógiából szerzett egyetemi doktori fokozatot. 

 

 

További részletek és személyek a BTK és a TáTK in memoriam oldalon találhatók.

A fenti lista az ELTE Alumni indulása óta publikált hírek alapján készült. A listához kapcsolódó észrevételeit, javaslatait örömmel fogadjuk az almamater@alumni.elte.hu e-mail címen.