Támogatási lehetőségek

Támogatási lehetőségek
Az Egyetem tehetséges, rászoruló hallgatóinak támogatásán túl további dedikált támogatási célokat az általános érvényűen, féléves rendszerességgel igénybe vehető lehetőségekkel párhuzamosan ismertetjük össz-egyetemi, kari, intézeti, intézményi szinten felmerülő támogatási lehetőségeket.A támogatási lehetőségek sora hosszú és változatos. Egyedi támogatási céllal kérjük, jelentkezzen személyes megbeszélésére az almamater@alumni.elte.hu email címen.

Fontos részleteket az Adományok oldalon olvassa el.

ELTE ÁLTALÁNOS – TÁMOGATÁSOK

Az ELTE Alumni Szervezet örömmel várja az önkénteseket – és az ELTE Alumni Alapítvány örömmel várja a támogatásokat:

 • Előadások egy-egy szakterületről az abban jártas Alumnitól
 • Mentorálási szándék egy-egy területen szakértőnek számító alumnustól
 • Önkéntes Alumni Tagozat ill. évforduló szervezők – különösen saját évfolyam találkozójuk szervezésénél
 • Jelentkezés, illetve javaslatok az Alumni arcképcsarnok további bővítésére
 • In Memoriam oldal fejlesztése, mely a néhai egyetemi hallgatókról szól
 • ELTE turisztikailag is érdekes látnivalóinak összegyűjtésére
 • Korszerű számítástechnikai eszközök
 • Wifi hálózat kiépítése
 • Informatikai fejlesztések, pl. Webes felületek 
 • Padok az ELTE parkosított területeire
 • Az ELTE BTK főépületén lévő csillagászati kupola felújítása és a csillagvizsgáló távcső visszavásárlása, felújítása
 • Nagy, dekoratív ELTE betűk elhelyezése a Lágymányosi Campus-ra – megvalósult!

ELTE SPECIFIKUS – TÁMOGATÁSOK

ÁJK – Állam- és Jogtudományi Kar
BGGyK – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
BTK – Bölcsészettudományi Kar
IK – Informatikai Kar
PPK – Pedagógiai és Pszichológiai Kar
TÓK – Tanító- és Óvóképző Kar
TTK – Természettudományi Kar
Angelusz SzK - Angelusz Szakkollégium
Bibó SzK – Bibó Szakkollégium
Bolyai SzK - Bolyai Szakkollégium
Eötvös Collegium
EK – Egyetemi Kollégiumok
ENyT – ELTE Nyugdíjas Tagozat 
 

ÁJK

Az ELTE Alumni Alapítvány örömmel várja a támogatásokat:

 • A heti jogi esetek kerekasztalhoz kapcsolódó vendéglátás

Lippay Alapítvány örömmel várja a támogatásokat:

 • Ösztöndíj hátrányos helyzetű hallgatóknak

BGGyK

Az ELTE Alumni Alapítvány örömmel várja a támogatásokat:

 • Ösztöndíj hátrányos helyzetű hallgatóknak

BTK

Trefort-Kert Alapítvány örömmel várja a támogatásokat:

IK

Pázmány-Eötvös Természettudományi Információs Alapítvány örömmel várja a támogatásokat.

PPK

Az ELTE Alumni Alapítvány örömmel várja a támogatásokat:

 • Tehetséges, ám a limitált férőhelyek miatt mégis költségtérítéses képzésben részt vevő doktoranduszok tanulmányuk támogatására, költségtérítésük csökkentésére, vagy ösztöndíjrendszer létrehozására
 • Tehetséges hallgatók számára ösztöndíjrendszer működtetése

TÓK

Az ELTE TÓK Hagyományőrző Alapítvány örömmel várja a támogatásokat

TTK

TÁMOGATÁSOK – INTÉZETENKÉNT

Az ELTE Alumni Alapítvány örömmel várja a támogatásokat:

TTK BIOLÓGIAI Intézet

 • Biológiai és Paleontológiai Gyűjtemény gyarapításának, múzeumi működésének költsége
 • Az értékes Biológiai Gyűjteményi könyvekből (kőnyomatos, metszetes, színezett stb.) történő kiállítás szervezéséhez való hozzájárulás (munkával és/vagy anyagiakkal)
 • Kiemelkedő Tudományos Diákköri munkákért járó jutalmak
 • Ösztöndíj tehetséges hallgatók számára
 • Intézet termeinek, folyosóinak dekorációjához releváns emléktárgyak

TTK FIZIKAI Intézet

 • Labortechnikai eszközökre, a labor működtetésére
 • Rendezvények vendéglátására

TTK FÖLDRAJZ- és FÖLDTUDOMÁNYI Intézet

 • Rendezvények vendéglátásának költségei

TTK METEOROLÓGIAI INTÉZET

 • Meteorológiai Tanszék éves alumni találkozó

Vegyész Oktatásért Alapítvány örömmel várja a támogatásokat:

TTK KÉMIAI INTÉZET
 

 • Rendezvények vendéglátására

ANGELUSZ SZK

Az ELTE Alumni Alapítvány örömmel várja a támogatásokat:

 • Tehetséges, rászoruló hallgatók támogatására

BIBÓ SZK

Bibó Alapítvány örömmel várja a támogatásokat:

 • A Szakkollégium in-house jogklinikájának támogatása. A jogklinika a párkapcsolati erőszak áldozatait segíti, szakmai együttműködő partnerünk a Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen (NaNE) Egyesület
 • A Szakkollégium kommunikációs arculatának megújítása; arculati elemek létrehozása grafikus-tervező segítségével

BOLYAI SZK

Bolyai Kollégiumért Alapítvány örömmel várja a támogatásokat. A Pázmány-Eötvös Alapítvány által létrehozott, 1996 májusa óta működő alapítvány célja:

 • minden olyan tevékenység támogatása, amely hozzájárul ahhoz, hogy a Bolyai Kollégium neve és szakmai presztízse ismertté és elismertebbé váljon a szakmai közönség körében
 • a kollégium tagjainak támogatása (ösztöndíjak, pályázatok; kurzusok, konferenciák és tanulmányutak szervezése; szakkiadványok, publikációk támogatása, ösztönzése)

EÖTVÖS COLLEGIUM

Az Eötvös Collegiumért Alapítvány örömmel várja a támogatásokat.

 • A befolyt összeget a kulturális értékek megőrzésére, hagyományteremtésre használja fel publikációs tevékenységen keresztül

EK

Az ELTE Alumni Alapítvány örömmel várja a támogatásokat:

 • Tehetséges diákok szállásdíjának támogatása – Javasolt összeg: 50.000 Ft/fő/félév

ENYT

Az ELTE Alumni Szervezet örömmel várja  a Nyugdíjas Tagozat szervező bizottságába az önkéntes szervezőket a programok összeállításához és lebonyolításához, és az ELTE Alumni Alapítvány örömmel várja a támogatásokat:

 • Nyugdíjas est programjainak, vendéglátásának szervezéséhez és színvonalasabbá tételéhez

* Általános megjegyzések a támogatási lehetőségekhez

Dedikált támogatást akkor tudunk a megjelölt célra fordítani, ha a banki utalás, illetve csekkbefizetés során a konkrét cél a közlemény rovatban pontosan megfogalmazásra kerül. Az ELTE Alumni Alapítvány részére adományozhat online.
A cél megjelölése nélküli befizetéseket, a téves utalásokat, valamint az olyan célokra történő befizetéseket, amelyek  megvalósítására fél éven belül nem gyűlik össze elégséges összeg, tehetséges hallgatók tanulmányainak támogatására és működési költségek fedezésére fogjuk fordítani. 
A támogatásokat előre köszönjük! Ahhoz, hogy ezt személyesen is megtehessük, adományozzon online, vagy küldjön értesítést a támogatásáról. E célból, illetve a támogatásokhoz kapcsolódó kérdéseivel, továbbá önkéntes felajánlásával forduljon hozzánk bizalommal az almamater@alumni.hu email címen. Köszönjük!

Adományát előre is köszöni az ELTE Alma Mater!