Alumni támogatott tehetségek

Alumni támogatott tehetségek
Az ELTE Alumni Alapítvány kiemelt célja, hogy a volt hallgatók összefogásával a jövő büszkeségei közül támogatásban részesülhessenek a tehetséges és szociálisan rászoruló hallgatóink. A támogatásokról, támogatási módokról és lehetőségekről további részleteket itt olvashat. Alább ismertetjük az ELTE volt hallgatói adományainak felhasználásával működő ELTE Alumni Alapítvány által kiírt különböző támogatásokat és soroljuk fel a támogatásban részesülő hallgatókat.

2018.

Az ELTE Alumni Alapítvány a 2018/19-es tanév első és második félévére írt ki pályázatot tehetséges, rászoruló hallgatók Erasmus+ öszötndíjának kiegészítésére. A pályázatot a tanév során három hallgató nyerte el. 

Sümegi Zsuzsanna

 

Sümegi Zsuzsanna osztatlan német-történelem tanárképzés szakos hallgató a tavaszi félévben a Regensburgi Egyetemen fog egy félévet hallgatni.

"Az ELTE-n töltött évek során úgy érzem rengeteget fejlődtem a tanítási módszereimben. Ezt elsősorban az ELTE kíváló tanárainak köszönhetem, másrészt pedig az egyetem nyújtotta lehetőségeknek. Az idei évben például az EFOP Projekt keretében több ELTE-s hallgatóval együtt nyelvi órákat tartunk különöbző vidéki gimnáziumokban...Rengeteg segítséget és támogatást kapunk az egyetemi mentorunktól. Ezekkel a jó tanácsokkal, illetve tapasztalatokkal pedig folyamatosan előttünk áll a fejlődés lehetősége a tanárrá válás rögös útján."

Sivadó Brigitta

Sivadó Brigitta geográfus mesterképzéses hallgató, terület- és településfejlesztés szakirányon, aki egy félévre az ostravai egyetemre megy vendéghallgatónak.
"Hálás vagyok, hogy az ELTE-re járhatok, hiszen mint az ország egyik legrangosabb egyeteme, sok neves, megbecsült, szakmailag vitathatatlanul élen járó oktatók óráit volt szerencsém hallgatni. Remélem, hogy az ELTE jó hírnevét tudom majd öregbíteni Ostravában, ahonnan új ismeretekkel, tapasztalatokkal hazaérkezve tudok kiteljesedni hivatásomban."

Szabó Lilla

 

Szabó Lilla orosz nyelv és irodalom mesterszakos hallgató, Varsóba utazik egy félévre.

"Az egyetem képzési kínálata biztos alapot nyújtana a későbbi kutatásaimhoz, valamint lehetőséget adna az orosz irodalom és kultúra egy számomra új szemszögből való megismerésére.Benyomásom szerint az ELTE hallgató centrikussága és a nemzetközi kapcsolatok irányába való nyitottsága számos lehetőséget biztosít a program tartalmas eltöltésére, illetve tanulmányaim kiegészítésére. Az egyetem képzési kínálata biztos alapot nyújtana a későbbi kutatásaimhoz, valamint lehetőséget adna az orosz irodalom és kultúra egy számomra új szemszögből való megismerése."

2017. 

Az ELTE Alumni Alapítvány a 2016/2017-es tanév II. félévében és a 2017/2018-as tanév I. félévében is írt ki pályázatot tehetséges, rászoruló hallgatók Erasmus-ösztöndíjának kiegészítésére. A 2017.-es év pályázati kiírásait és a pályázatot elnyertek motivációs írásait részletesen megtalálhatják híradásunkban: Erasmus+ kiegészítő ösztöndíjat nyertek tehetséges, rászoruló hallgatók és Támogatás az ELTE tehetséges, rászoruló hallgatói számára.

Csonka Dorina

Csonka Dorina spanyol-angol negyedéves tanárszakos hallgató Valenciába utazik egy félévre.
"Az ELTE-n kíváló, képzett pedagógusoktól tanulhatunk, akiket példaképemnek tekintek és rengeteg tanácsot kapok az órákon kívül is. Rengeteg konferencia várja a hallgatókat, ahová külföldi előadókat is hívnak, ezáltal kinyílik előttünk a világ és sok-sok új nemzetközi kapcsolatra tehetünk szert."

Juriga Fanni 

Juriga Fanni történelem-német  mesterszakos hallgató Freiburgba utazik egy szemeszterre.
"A diplomám megszerzése után tanárként szeretnék elhelyezkedni egy középfokú intézményben. Tanárként azon szeretnék fáradozni, hogy diákjaim az értelmi összefüggések elsajátításával olyan logikus, kritikai gondolkodásra tegyenek szert, amelyet nem csak a tanteremben, de a mindennapi életben is kamatoztatni tudják, ezáltal megteremtve azt, hogy a későbbiekben a társadalom hasznos tagjai lehessenek."

Nagy Laura

 

Nagy Laura angol-portugál tanár mesterszakos hallgató a Lisszaboni Egyetemen vesz részt egy féléves képzésen. 
"Úgy gondolom, hogy egy nyelvtanárnak mindenképpen tájékozottnak kell lennie annak az országnak a kultúrájával, hagyományaival, politikai helyzetével és legfőképp nyelvével kapcsolatban, amelyről tanít. Ezért is hiszem, hogy az Erasmus+ program egy kíváló lehetőség arra, hogy a célországot minden szemszögből megismerhessék az ösztöndíjas hallgatók."

Tóthpál Sarolta

Tóthpál Sarolta olasz-orosz mesterszakos hallgató a 2017-es év során Rómába utazott az Erasmus+ pályázat keretében Rómába utazott, ahol a Sapienza Università di Roma-n egy félévet töltött.
"Nagyon sokat köszönhetek az ELTE-nek, legfőképpen a témavezetőmnek, aki folyamatosan támogat és tanácsokat ad kutatásommal kapcsolatban. Az ELTE számomra a második otthont jelenti, ahol a tanáraim lehetőséget adnak arra, hogy minél jobban kibontakoztathassam magam a tudomány területén. A jövőben tanulmányaimataz Orosz Irodalomtudományi Doktori Iskolában szeretném folytatni az ELTE-n...Az Erasmus tanulmányaimtól azt várom, hogy mind az olasz nyelvoktatás, mind az irodalom, nyelvészet, olasz-orosz irodalmi kapcsolatok terén úk szempontokat sajátítsak el, amelyeket a későbbiekben hasznosítani tudok." /Tóthpál Sarolta/

Katona Nóra Panna

Katona Nóra Panna szociológia és survey statisztika mesterszakos hallgató a prágai Károly Egyetemen vett részt egy féléves képzésen.
"Már gimnazista koromban nyilvánvalóvá vált, hogy az ELTE lesz az a hely, ahol a tudományos érdeklődésemet és saját fejlődésemet a lehető legjobban fogom tudni kiteljesíteni. Az ELTE TáTK Statisztika Tanszékén demonstrátorként alapszakosokat tanítottam. A mesterképzés elvégzése után fontolgatom a doktori iskolába való jelentkezésemet így a tudományos pályán való továbbhaladásomat... Azt gondolom, hogy az ELTE Angelusz Róbert Szakkollégiumban eltöltött immáron 4 év alatt min az önként vállalt bizottsági munkák, mind a kutatásokban, kurzusokon való aktív részvételem megalapozottá teszi, hogy bármilyen civil alapítványnál megálljam a helyem." /Katona Panna Nóra/

2016.

A 2016.-os év pályázati kiírását és a pályázatot elnyertekkel készült interjúkat megtalálhatják híradásunkban: Alumni összefogás egy látássérült hallgatóért és Egy ponttal maradt le az államilag finanszírozott képzésről.

dr. Nagy Anikó

Alumni-összefogás egy látássérült hallgatóért — ELTE Karrierközpont

Nagy Anikó tanulmányait eredetileg az ELTE jogi karán kezdte, ahol kisdoktori fokozatot szerzett 2009-ben. Mivel gyerekkori álma volt, hogy az egészségügyben dolgozhasson, felvételizett a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karra, ahol azonban lejártak az államilag finanszírozott szemeszterei. 

Kelemen Zsófia

Egy ponttal maradt le az államilag finanszírozott képzésről

Kelemen Zsófiát, az ELTE TáTK survey statisztika mesterszakos hallgatóját találta az ELTE Alumni Alapítvány a legalkalmasabbra a 2016-os évben, aki egy ponttal maradt le az államilag finanszírozott képzésről.

2015.

Az ELTE Alumni Alapítvány a 2014/2015-ös tanévben négy tehetséges, kiemelkedő tanulmányi eredménnyel rendelkező, szociálisan rászoruló hallgató tanulmányainak támogatására szervez adománygyűjtést. A 2015.-ös év pályázati kiírását és a pályázatot elnyertekkel készült interjúkat megtalálhatják híradásunkban: Bemutatkoznak az Alumni Alapítvány ösztöndíjasai.

Dudlák Tamás

 

A képre kattintva megtekinthetik a Dudlák Tamással készült interjút.

Dudlák Tamás másodéves nemzetközi tanulmányok mesterképzésen. Tamás az Eötvös Collegium lakójaként tevékeny tagja a közösségnek, az idei collegiumi Választmányban is szerepet vállalt a Sport és Környezetvédelmi Bizottság elnökeként. Az elmúlt két évben köztársasági ösztöndíjas volt, perzsául, arabul és törökül is beszél.

Moór István

A képre kattintva megtekinthetik a Moór Istvánnal készült interjút.

Moór István matematika–fizika tanár szakos, korábban szerzetesrendi növendék volt. Azért van szüksége a támogatásra, hogy minél több energiát fordíthasson a képzésére. 

Morvay Gergely

A képre kattintva megtekinthetik a Morvay Gregellyel készült interjút.

Morvay Gergely nyelvészként dolgozik a Precognox, nyelvi keresésekkel foglalkozó nyelvtechnológiai vállalatnál. Kutatási területe az összehasonlító nyelvészet és az informatika kapcsolata, amely Gergely szerint még kiaknázatlan terület és igazán érdekes eredményekkel szolgálhat a jövőben.

Tóth Edina

A képre kattintva megtekinthetik a Tóth Edinával készült interjút.

Tóth Edina jelenlegi végzettségével hallássérült személyek oktatásában vehet részt. A jövőben hallássérült gyermekekkel kapcsolatos kutatásokat végezne szívesen, amelyben nagy hangsúlyt fektetne a pedagógiai szempontokra.  

Köszönettel fogadunk minden támogatást, így bármilyen összegű és gyakoriságú eseti adományokat is. A támogatásokról, támogatási módokról és lehetőségekről további részleteket itt olvashat. Az újabb pályázatok kiírása érdekében kérjük segítse az ELTE Alumni Központ munkáját, támogassa az ELTE Alumni Alapítványt! Köszönettel fogadunk minden támogatást, így a személyi jövedelem adó (SZJA) 1% felajánlásokat, illetve bármilyen összegű és gyakoriságú eseti adományokat is. Az ELTE Alumni Alapívány munkáját online adományozással is segítheti. 

Köszönjük, hogy támogatásával segíti törekvéseinket!