Coimbra Group részképzés

Coimbra Group részképzés

Coimbra Group részképzés

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya pótpályázatot ír ki hallgatók számára külföldi részképzés megvalósítására a Coimbra Group Student Exchange Network keretében a 2022-2023-as tanév tavaszi félévére. Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 20.

Pályázat leírása

A Coimbra Group partnerintézményeiben a hallgatók tandíjmentes részképzésre pályázhatnak, partneregyetemtől függően egy vagy két szemeszter időtartamra. Jelen pótfelhívás kizárólag a tavaszi félévre szól.

Az ELTE a kiválasztott hallgatók számára Erasmus+ tanulmányi mobilitási ösztöndíjat biztosít. A támogatás feltételeiről és az elérhető ösztöndíjösszegekről és kiegészítő támogatásokról itt olvashat.    

Ki pályázhat?

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem alap-, mester- vagy doktori képzésen tanuló hallgatója

  • aki a pályázat benyújtásának idején hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n;
  • aki magyar állampolgársággal, regisztrációs igazolással vagy érvényes letelepedési, illetőleg tartózkodási engedéllyel rendelkezik;
  • BA vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgató esetében: akinek a pályázás idején van legalább 1 lezárt féléve (a speciális kari szabályok ettől eltérhetnek);
  • aki abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezi, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n.

Választható intézmények

A partnerintézmények neve, elérhető képzési szintjei és területei az alábbi táblázatban találhatóak: Partnerintézmények listája. Figyelem! Az F oszlopban feltüntetett tudományterületek NEM pályázhatók az adott partnerintézmény vonatkozásában, minden egyéb, a partneregyetemen megtalálható képzés igen. Az elérhető képzésekről és kurzuskínálatról a D oszlopban feltüntetett honlapon tájékozódhat. A doktori képzésben résztvevő hallgatókat fogadó partnerintézményekre a P oszlopban lehet szűrni.

A pályázó legfeljebb két lehetséges partnerintézményt jelölhet meg a pályázati űrlapon, prioritási sorrendben.

Pályázás módja

Pályázni az online űrlap kitöltésével tud, melyhez az alábbi mellékleteket kérjük csatolni:

  • Motivációs levél, melyhez kérjük a linkelt sablont használja
  • Minimum B2-es nyelvtudást igazoló dokumentum a partneregyetem által meghatározott tanulmányok nyelvén (ld. partnerintézmények listája G oszlop)

Opcionálisan csatolandó, többletpontot érő tevékenységek igazolása:

  • A szakos tanulmányokhoz kapcsolódó, a felsőoktatási tanulmányok alatt végzett, kiemelkedő tudományos, művészeti vagy sporttevékenység igazolása
  • Egyéb, a felsőoktatási tanulmányok alatt teljesített szakmai és közéleti önkéntes tevékenység igazolása

A hallgató a pályázat benyújtásával az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakhoz hozzájárul.

Jelentkezési határidő

A pályázat benyújtási határideje: 2022. szeptember 20.

Pályázatok bírálata

A beérkezett pályázatok az alábbi szempontrendszer szerint kerülnek elbírálásra.

Bírálati szempontrendszer

A támogatható pályázatokról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság dönt 2022. október közepén. Amennyiben egy partnerintézményben ennél korábbi a nominálási határidő, a beadott pályázatok alapján az érintett hallgatók feltételesen kerülnek nominálásra.

Információ A Koronavírus Járvánnyal Kapcsolatban

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a koronavírus járványra való tekintettel a jelentkezések státusza a jelentkezés beadását követően is változhat, a pályázatok végső befogadásáról a partner intézmény dönt. Kísérjék tehát figyelemmel a partner intézmények által publikált tájékoztatást - információkat.

Ösztöndíj csak a fizikailag kint töltött időszakra jár! Amennyiben a járványügyi helyzetben bekövetkezett változások miatt mobilitása meghiúsul, és már keletkezett a mobilitással összefüggő költsége (szállásfoglalás/biztosítás/repülőjegy) elszámolására egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be. Amennyiben a járványügyi helyzetben bekövetkezett változások miatt mobilitása fizikai részét meg kell szakítania, az ösztöndíjarányos költségein felül keletkezett, a mobilitással összefüggő többletköltségek megtérítésére szintén egyéni méltányossági kérelmet (vis maior kérelem) nyújthat be. Az egyéni méltányossági kérelemről és a friss koronavírus információkról az alábbi menüpontban olvashat. Kérjük, kísérje figyelemmel a pályázási folyamat egésze alatt!

További információ

Németh Katalin Anna
e-mail: erasmus@elte.hu 
 

Letölthető dokumentumok

Online Űrlap

Motivációs levél sablonja

Partneregyetemek listája

Bírálati szempontrendszer

Erasmus+ pályázati feltételek

Adatkezelési tájékoztató