384. tanévnyitó

2018.09.10.
384. tanévnyitó
A 2018/2019-es tanévvel kezdetét vette az Eötvös-év, amely Eötvös Loránd halálának 100. évfordulója alkalmából egyetemünk névadójának és alumnusának állít emléket.

A tanévnyitó ünnepségen egyetemünk polgárain túl az Alumni kuratórium tagjai, a kormány képviselői, az Alkotmánybíróság tagjai, nagykövetek, az ELTE konzisztórium tagjai és a társegyetemek vezetői vettek részt, akiket Borhy László rektor az ELTE Alumni Tanács és az ELTE Alumni Alapítvány elnöke köszöntött. A 2018/2019-es szemesztert Eötvös Loránd életművének szenteli az ELTE, hiszen jövőre lesz 100 éve, hogy elhunyt egyetemünk névadója, az egykori rektor, akadémiai elnök, vallás- és közoktatási miniszter, akinek életművét többek között konferenciákon és kiállításokon idézzük majd fel.  Idén ünnepelte alapításának 120. évfordulóját a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club (BEAC), amelynek első elnöke szintén Eötvös Loránd volt, ennek emlékére az ELTE ÁJK épületében emléktáblát is avattak az évnyitó ünnepségen.

Az egyetem kiemelt figyelmet fordít a fiatalok és a kiválóságok támogatására, az ELTE-n folyó magas színvonalú kutatásokra a mesterséges intelligenciától az asztro- és részecskefizikán át a társadalomtudományokig. Az intézmény büszke arra, hogy a hazánkban induló Lendület kutatócsoportok legtöbbje az ELTE-hez kötődik. A rektor beszédében kiemelte, hogy az ELTE több mint 150 kétoldalú megállapodással, ezernél is több Erasmus-partnerrel rendelkezik, és 9 egyetemi hálózat tagja. Ezek közül kiemelte a CELSA (Central Europe Leuven Strategic Alliance) hálózatot, amelynek elnökségét a következő évben egyetemünk tölti be.

Az Eötvös-emlékév kapcsán változatos programokkal emlékezik meg az ELTE névadójára: emlékkiállítások, megemlékezések, tudományos rendezvények és sportesemények mellett emlékbélyeg és emlékérem kerül kiadásra, és a nagyszerű tudós fizikusi munkásságára emlékezve első ingakísérletét is rekonstruálják. 

Az egyetemünkön kialakult hagyomány szerint a tanévnyitó ünnepi szenátusi ülésen ismerik el az egyetem kiváló oktatóinak, dolgozóinak munkáját. Ilyenkor adják át a több évtizedes kiemelkedően magas színvonalú, hazai és nemzetközi oktató tevékenység, tudományos teljesítmény, a tudományos utánpótlás nevelésében való részvétel, valamint az oktatás és kutatás terén végzett szakmai közéleti tevékenység elismeréseként a „professor emeritus” címeket is. A megtisztelő kitüntetést Borhy László idén 12 professzornak adta át.

Az „Eötvös-gyűrű” kitüntetést kiemelkedő szakmai, tudományos életútja elismeréseként idén Németh János professor emeritus (ÁJK) és Lovász László, a TTK professzora, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke vehette át.

Az ünnepségen kiosztották többek között az Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme kitüntetést, a Pro Universitate Emlékérmet, a Szenátusi Érdemérmet, a Mária Terézia Emlékérmet, a Pro Ingenio Nívódíjat és a Pro Ingenio Elismerő Oklevelet, a Trefort Ágoston Emléklapot is, illetve számos dolgozó részesült rektori és kancellári dicséretben. A kitüntetettek között van Mezey Barna az egyetem volt rektora és az ELTE Alumni Alapítvány volt elnöke, valamint Frank Tibor az ELTE Alumni Tanács tagja is. A kitüntetettek névsora itt érhető el. 

A tanévnyitóról készült bővebb beszámoló az ELTE honlapján olvasható.

ELTE Alumni
Facebook