A katalógustól a prédikációig

A katalógustól a prédikációig
12/13

2018. december 13. 17:00 - 19:00

ELTE BTK Szekfű Gyula Könyvtár (Múzeum krt. 6–8., 1/115.)

12/13

2018. december 13. 17:00 - 19:00

ELTE BTK Szekfű Gyula Könyvtár (Múzeum krt. 6–8., 1/115.)


A Magyar Hagiográfiai Társaság szervezésében Konrád Eszter, az Országos Széchenyi Könyvtár munkatársa tart előadást a magyar ferencesek középkori ábrázolásáról.

A kolduló rendet Assisi Szent Ferenc alapította 1209-ben. A szóbeli pápai megerősítést még ugyanebben az évben kapták meg III. Ince pápától, majd 1223-ban III. Honoriusz pápa jóvoltából váltak írásban is elismert renddé.

Konrád Eszter az ELTE angol és olasz szakán végzett 2009-ben, majd a Közép-európai Egyetemen szerzett mesterszakos diplomát középkortudományból. Itt védte meg A koldulórendi szentek ábrázolása a középkori Magyarországon című disszertációját 2017-ben. Kutatási területei a középkori vallásos irodalom, a népnyelvű hagiográfia, a koldulórendi szentek, a szentkultuszok és a XIV-XVI. századi olasz filológia.