A szuperszonikus mentőautó

A szuperszonikus mentőautó
01/14

2021. január 14. 17:00

online

01/14

2021. január 14. 17:00 -

online


Dávid Gyula, az ELTE TTK Atomfizikai Tanszék adjunktusa a Doppler-effektus fizikájába nyújt bepillantást "Az atomoktól a csillagokig" ismeretterjesztő előadássorozatban.

„Számos fizikakönyv magyarázza a Doppler-effektust a mentőautó példáján: figyeljük meg a nyílegyenesen felénk közeledő mentőautó hangjának magasságát, majd tegyük meg ugyanezt a tőlünk távolodó mentőautóval is!" – kezdi kedvcsinálójában az előadó, hiszen így lehet a gyakorlatban megtapasztalni az észlelt hang irányának és frekvenciájának változását. – "A játék kedvéért még azt is megengedhetjük, hogy a kísérletben megfigyelt mentőautó mozgása kritikus avagy szuperszonikus, azaz a hang sebességével megegyező vagy annál is gyorsabb legyen. Igen meglepő, hogy ezzel az egyszerű mozdulattal, szemléletváltással, azaz a megfigyelő nézőpontjának csekély megváltoztatásával milyen új és érdekes jelenségeknek lehetünk tanúi. Egyben mélyebb bepillantást kaphatunk egy régóta ismert(nek vélt) jelenség, a Doppler-effektus fizikájába. Nem mellesleg azt is megtudhatjuk, mekkora Doppler-effektust szenvedett és hogyan gyorsult látszólag ’szupermilitáris’ sebességre Napóleon Moszkva felé menetelő hadserege.”

Dávid Gyula 1976-ban végezte el az ELTE fizikus szakát, azóta egy rövid megszakítással az ELTE Fizikai Intézetének különböző tanszékein oktat (vektorszámítás, optika, mechanika, elektrodinamika, atomfizika, kvantummechanika, relativitáselmélet előadások és gyakorlatok). Egyetemi doktori disszertációját relativisztikus hidrodinamika témakörben 1981-ben védte meg, PhD-fokozatát 2011-ben szerezte. Az utóbbi években a nanofizikában és a spintronikában felmerült, a kvantumelmélet alapjait érintő kérdésekben végzett kutatómunkát. A tudományos ismeretterjesztésben kifejtett tevékenysége példaértékű, "Az atomoktól a csillagokig" előadássorozat egyik szervezőjeként több száz előadást tartott nemcsak az egyetemen, de középiskolákban és különböző tudományos rendezvényeken is.

Az atomoktól a csillagokig előadássorozatban az ELTE TTK Fizikai Intézetében tevékenykedő kutatók, oktatók és vendégek beszélnek a fizika frontvonalába tartozó érdekességekről, újdonságokról, elsősorban középiskolásoknak, bemutatva azokat a lehetséges tanulmányi utakat is, amelyeket a hazai felsőoktatás nemzetközi elismertségnek örvendő egyeteme kínál az érdeklődő fiataloknak.

Az előadás a galileowebcast közvetítőcsoport élő adásában tekinthető meg.