A város örök

A város örök
05/16 - 05/17

2019. május 16. - 2019. május 17.

ELTE BTK Szekfű Gyula Könyvtár (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., I/115–117.)

05/16 - 05/17

2019. május 16. - 2019. május 17.

ELTE BTK Szekfű Gyula Könyvtár (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., I/115–117.)


Az ELTE Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék konferenciával tiszteleg alapítója, Bácskai Vera emléke előtt.

Bácskai Vera (1930–2018), az ELTE professor emeritusa, alapító egyetemi tanára,a Hajnal István Kör alapító elnöke és az Európai Várostörténeti Szövetség (EAUH) nemzetközi választmányának egykori tagja. A magyarországi társadalom- és várostörténet meghatározó alakja volt, kutatásai hazai és nemzetközi terepen egyaránt kiemelkedőek. Döntő szerepet játszott a város történeti fogalmának újradefiniálásában, a város komplex jelenségként való értelmezésében. A várost – magyarországi kortársainak tekintélyes részét jóval megelőzve – mindig is interdiszciplináris terepnek tekintette, megértve, hogy a város kitüntetett terület, s nemcsak a modern világban, hanem a történeti vizsgálódásban is. Ezért úgy tartotta, hogy a sokoldalú megközelítésnek e területen még erőteljesebben kell érvényesülnie, mint a történetírás egyéb ágaiban: a történetírás mellett a szociológia, a földrajztudomány, a demográfia, az építészettörténet, a közgazdaságtan, és a statisztika módszerei és kérdésfelvetései is nélkülözhetetlenek, amikor a városról beszélünk.

A kutató érdeme az ELTE-n a kronológiai szerkezettől független, de abba mégis illeszkedő Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék megszervezése és vezetése, valamint a tanszékhez kötődő doktori program megalkotása is. Ugyan tanári pályája az 1956-os forradalom után hosszú időre megszakadt, később minden erejével arra törekedett, hogy tudását és tapasztalatait tanítványaival is megossza. A társadalomtörténet iránt érdeklődő pályakezdők több generációját indította útjára. A konferencia lehetőséget ad arra, hogy a kutató társadalom- és várostörténeti munkáit, eredményeit kollégái, pályatársai és tanítványai értékeljék és értelmezzék, elhelyezzék a történetírásban.

A konferencián külföldi és magyarországi kollégái, tanítványai vesznek részt, előadásaik az általa felvetett táradalom- és várostörténeti problémákat gondolják tovább vagy aktualizálják. illetve szellemiségének jegyében új kérdéseket tesznek fel. 

Facebook