A védjegyreform

A védjegyreform
01/17

2019. január 17. 08:30

ELTE ÁJK (1053 BUdapest, Egyetem tér 1–3., 6-os gyak.)

01/17

2019. január 17. 08:30 -

ELTE ÁJK (1053 BUdapest, Egyetem tér 1–3., 6-os gyak.)


Az európai védjegyreform és magyar végrehajtása lesz a témája az „in medias" kör következő ülésének. A program nyitott, hívnak és várnak minden érdeklődőt.

A műhelybeszélgetésen Lukácsi Péter adjunktus, az ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék oktatója referátumára kerül sor, ezt vita és szakmai beszélgetés követi.

Az „in medias” kör az oktatói és kutatói pályájuk első felében lévő jogászkollégák rendszeres találkozásának, együttgondolkodásának, tudományos diskurzusainak fóruma. A jogterületeken átívelő rendszeres szakmai beszélgetések, tudományos viták elsősorban az oktatók, tagok szakmai, tudományos tevékenységét, fejlődését kívánják támogatni.

Részvételi szándék jelzése