Az ELTE Szenátusának ünnepi közgyűlése

Az ELTE Szenátusának ünnepi közgyűlése
11/09

2018. november 09. 10:00

ELTE Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., I. em.)

11/09

2018. november 09. 10:00 -

ELTE Aula Magna (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., I. em.)


Az ELTE Szenátusa ünnepi közgyűlést tart 2018. november 9-én, melynek során „doctor et professor honoris causa” címeket adományoz.

Az avatandó díszdoktorok:

  • Rainer Weiss, a Massachusetts Institute of Technology professor emeritusa
  • Georg Gartner, a Technische Universität Wien professzora

Georg Gartner 1966-ban született Ausztriában. 1984-1991 között földrajzot és térképészetet tanult a Bécsi Egyetemen. 1995-ben lett a természettudományok doktora, majd 2001-ben habilitált a Bécsi Műszaki Egyetemen. Jelenleg a térképészet és a geomédietechnika professzora a Bécsi Műszaki Egyetemen, a Térképészeti Kutatócsoport vezetője. A Bécsi Műszaki Egyetemen szerzett térképész és földrajz diplomát, doktori fokozatot és habilitációt, 1991 óta dolgozik az egyetemen. 2004 óta vezeti az egyetem Térképészeti Csoportját. 2008 és 2014 között a Bécsi Műszaki Egyetemen Matematikai és Geoinformatikai Karának dékánja volt. Legfontosabb nemzetközi szakmai tevékenysége a Nemzetközi Térképészeti Társuláshoz kötődik. Dolgozott a társulás több bizottságában: Térképészet és Internet, Kartográfiai örökségek védelme, illetve az általa kezdeményezett Helyfüggő szolgáltatások. Az elmúlt 10-15 évben sok szakmai konferenciát szerveztek, mely kiváló lehetőséget biztosított az ELTE szakemberei számára is. A nagyobb rendezvényeken esetenként a szervezésben is besegítettek az ELTE oktatói, doktoranduszai. A Georg Gartner által kezdeményezett Helyfüggő szolgáltatások konferencián 2004 óta rendszeresen vesznek részt tanszékünk kutatói is. 2008-ban adtak otthont a bécsi kartográfusok az első Térképészet és Művészet workshopnak. 2009-ben megrendezték az első Kelet- és Közép-európai Térképész Konferenciát. 2015-ben nagy sikerrel szervezték meg az EuroCarto konferenciát. Georg Gartner tartotta a 2015-ben az MTA Földtudományok Osztálya Társadalom- és Természetföldrajzi Tudományos Bizottságainak Kartográfiai Albizottsága által akkor először megszervezett Térképészeti Tudományos Napok nyitóelőadását.

Rainer Weiss még 1972-ben javasolta, hogy lézeres interferométerek vezethetnek el a gravitációs hullámok észleléséhez. Ekkor még ún. tömegrezonátorokkal próbálták meg a hullámokat észlelni, azonban a műszerek érzékenységét nem sikerült a szükséges mértékig növelni. A hosszú karokkal rendelkező interferométerek jobb lehetőségnek bizonyultak. Weiss részt vett a LIGO műszerek tervezésében és építésében, 2000-től pedig részese azok üzemeltetésének és fejlesztésének. Munkásságát a gravitációs hullámok LIGO általi, 2015-ös észlelése koronázta meg. Rainer Weiss ezért az eredményért elnyerte az összes fontosabb asztrofizikai és kozmológiai díjat, többek között a 2017-es fizikai Nobel-díjat is. Rainer Weiss folyamatosan nyomon követte és támogatta az ELTE LIGO csoportja által végzett munkát, különösképpen az infrahang-mikrofonok fejlesztését és beszerelését a LIGO USA-beli állomásain. 2009-ben járt egyetemünkön (LIGO workshop keretében), és munkánkról rendszeresen pozitívan nyilatkozik (2 magyar filmfelvételt is vállalt, mind Budapesten, mind az MIT-n, Bostonban). Alapító-vezetője annak a LIGO Scientific Collaboration-nek (LSC), amelyhez az ELTE csoportja 2007-ben csatlakozott. Azóta minden évben, a nyári hónapokban az ELTE és az LSC újra kötötte a tudományos együttműködési megállapodását (Memorandum of Understanding) amelynek köszönhetően az ELTE társszerzőségével több mint 100 tudományos cikk született, több mint 500-as kummulaív impakt faktorral, és ezekre több mint 10.000 hivatkozás érkezett. Ennek a tudományos együttműködésnek a keretében nemcsak az ELTE oktatói és kutatói, de mester- illetve doktori képzésben résztvevő diákjai is többször eljutottak Bostonba (MIT) illetve Pasadenaba (CalTech), ezért a Rainer Weissel kialakított kapcsolatunk alapvető fontosságú mind a kutatásaink, mind hallgatóink lehetőségei szempontjából. Továbbra is támogatja és segíti a levegőben terjedő infrahangok kiszűrésére az ELTE TTK-n készített műszer fejlesztését, amelynek az ún. „gravity gradient noise” problémája szempontjából van nagy jelentősége. Az ezzel kapcsolatos ELTE-s eredmények fontosságának a stockholmi egyetemen tartott Nobel-előadásában is hangot adott.

Az ünnepi közgyűlésen közreműködik az ELTE BTK Zenei Tanszék Vegyeskara, vezényel Erdős Ákos egyetemi adjunktus.

Az Aula Magnában 18 órától ünnepi koncertet és táncelőadást rendeznek az új díszdoktorok tiszteletére.

Program:

I. rész:

  • Az ELTE Bartók Béla Énekkar és Egyetemi Koncertzenekar koncertje, elhangzik Kocsár Miklós Szent Márton püspök dicsérete című műve.

Vezényel: Kovács László Liszt-díjas, kiváló művész

II. rész:

  • Az ELTE Néptáncegyüttes ünnepi műsora

Művészeti vezetők: Taba Csaba és Fejér Erika

Új díszdoktoraink az ünnepi esemény előtti nap tartják meg székfoglaló előadásukat. Rainer Weiss a gravitációs hullámok felfedezéséről és kutatásáról beszél az MTA Székházában, Georg Gartner az ELTE Informatikai Karon a kartográfia átalakulásáról ad elő.