Dékánt választ a TTK

2019.02.15.
Dékánt választ a TTK
A Természettudományi Karon 2019. január 11-én írták ki a hivatalos dékáni pályázatot, amelyre két fő jelentkezett, Frei Zsolt egyetemi tanár, a Fizikai Intézet Igazgatója, az Atomfizikai Tanszék vezetője, valamint Sziklai Péter egyetemi tanár, a Számítógép-tudományi Tanszék vezetője.

A dékán részletes feladat- és hatáskörét a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 37. §-a, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet 123-124. §-a, valamint a 3. f) sz. melléklete (a Természettudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzata) tartalmazza.

A dékán feladata a hatályos jogszabályok, az Egyetem és a Kar Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a Karon folyó oktatási, kutatási és nemzetközi tevékenység, valamint a kari szintű igazgatási, szervezési, gazdálkodási és más szolgáltató tevékenységet ellátó szervezeti egységek irányítása és ellenőrzése.

A dékánjelöltek bemutatkozására 2019. február 20-án kerül sor a Kari Tanács, a Kari Professzori Tanács és a TTK HÖK választmányának együttes ülésén.

Az ülésen a TTK bármely polgára kifejtheti nézeteit a pályázókkal és a dékáni munkatervekkel kapcsolatban. A dékábnjelöltekhez intézett kérdéseket előzetesen erre linkre kattintva tehetik fel

A dékánjelöltek benyújtott pályázatait az alábbiakban olvashatja:

A dékáni pályázat követelményeit itt olvashatja.

A dékánt a Kari Tanács 2019. február 27-i ülése választja meg.

Forrás: ELTE TTK