E-learning kurzusfejlesztési támogatás

2020.10.26.
E-learning kurzusfejlesztési támogatás
Az ELTE Oktatási és Képzési Tanács pályázatára 2021. február 1-től jelentkezhetnek az ELTE-n közalkalmazotti státuszban lévő oktatók, önkéntes oktatók vagy megbízott óraadók, akik a 2020/2021. tanévben (őszi vagy tavaszi félév) az egyetemi e-learning rendszerekben (Canvas, Moodle, CooSpace) tartották meg órájukat.

Az ELTE Oktatási és Képzési Tanácsa pályázatot hirdet az egyetemi e-learning rendszerekben fejlesztett és megvalósult kurzusok oktatói számára, az e-learning módszertan elterjedését elősegítendő, az ELTE Intézményfejlesztési Tervében megfogalmazott prioritásoknak megfelelően, az innovatív oktatási módszereknek és a digitális technológiák alkalmazásának szélesítése érdekében, a korszerű info-kommunikációs technológiák alkalmazásával történő tananyagfejlesztés támogatása révén.

Pályázatot az az ELTE-n közalkalmazotti státuszban lévő oktatója, önkéntes oktatója vagy megbízott óraadója nyújthat be, aki a 2020/2021. tanévben (őszi vagy tavaszi félév) megtartott kurzusát az egyetemi e-learning rendszerekben (Canvas, Moodle, CooSpace) valósította meg.

A kurzusfelületek és tananyagok kidolgozásában technikai és módszertani segítséget nyújt az Oktatási Igazgatóság Oktatásfejlesztési és Tehetséggondozási Osztálya az e-learning rendszerekről szóló képzések, oktatásmódszertani képzések és egyéni konzultációk keretében.

Elérhetőségek:

Dr. Tóth-Mózer Szilvia e-learning szakértő
1056 Budapest, Szerb utca 21-23- I. emelet 109.
Telefon: (+36-1) 411-6500/2706 E-mail: elearning@oktig.elte.hu

Dr. Zimányi Krisztina e-learning szakértő
1056 Budapest, Szerb utca 21-23- I. emelet 109.
Telefon: (+36-1) 411-6500/2706 E-mail: elearning@oktig.elte.hu

Az e-learning rendszerek használatáról, a közeljövő képzéseiről ITT tájékozódhatnak. 

A pályázathoz mellékelhető az egyetemi e-learning rendszerekkel kapcsolatos képzéseken, valamint oktatásmódszertani képzéseken való részvételt tanúsító oklevél másolata.

A pályázat benyújtási határideje: 2021. július 5. éjfél.

Előnyben részesülnek azon pályázatok, amelyek elősegítik a szombathelyi képzések integrációját, mintatantervben kötelezőként vagy kötelezően választhatóként szerepel a tárgy, a fejlesztésben előrehaladottabb állapotban vannak, a kurzus tartalmának egészét lefedik, jogtiszta multimédiás tananyagokat tartalmaznak1, akadálymentesítettek2, nagyobb hallgatói létszámmal rendelkeznek, fejlesztői az egyetemi e-learning rendszerekkel kapcsolatos képzéseken, valamint oktatásmódszertani képzéseken való részvételt tanúsító oklevéllel rendelkeznek.

Olyan e-learning kurzussal nem lehet pályázni, amely más forrásból már támogatást nyert (pl. EFOP 3.4.3 pályázat vagy korábbi Kurzusfejlesztési támogatási pályázat keretében).

A pályázat értékelésében részt vevő szakértők nem pályázhatnak.

A beérkező pályázatokat az Oktatási és Képzési Tanács által egyetemi e-learning szakértők közül felkért E-learning Pályázati Bizottság értékeli megadott szempontok alapján (l. pályázati melléklet). A minősített pályázatokat a dékán rangsorolja.

Az értékelés nyomán pályázatonként 200.000 Ft összegű szerzői honorárium nyerhető el. A rendelkezésre álló keretösszeg 40.000.000 Ft.

A pályázati felület 2021. február 1-én nyílik meg, az elérhetővé válásáról az ELTE honlapján adunk tájékoztatást, illetve dolgozói és doktori iskolai hírlevélben is küldünk értesítést.

A pályázat részleteiről további tudnivalók a pályázati felhívás mellékletében olvashatók, illetve az alábbi e-mail címen érdeklődhetnek.

E-learning GYIK