Elfogadta a Szenátus az Intézményfejlesztési Tervet

2016.03.24.
Elfogadta a Szenátus az Intézményfejlesztési Tervet
Az Egyetem legfőbb döntéshozó szerve 2016. március 7-i ülésén tárgyalta a tervezetet, amely a 2016 és 2020 közötti stratégiai célokat rögzíti. Az Intézményfejlesztési Terv elkészítését széleskörű egyetemi párbeszéd előzte meg.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem a 2015. október 21-én kézhez vett fenntartói útmutató alapján, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvénnyel összhangban elkészítette az Intézményfejlesztési Terv (IFT) első változatát, amelyet decemberben küldött át a Felsőoktatásért Felelős Államtitkárságnak. A terv a Fokozatváltás a felsőoktatásban felsőoktatási stratégia irányaival összhangban jött létre, a végleges dokumentum az észrevételeket figyelembe véve került 2016. március 7-én a Szenátus elé, amely megvitatta, majd elfogadta azt. A tervvel kapcsolatos fenntartói döntés határideje 2016. március 31.

Az IFT elkészítését széleskörű egyetemi párbeszéd előzte meg: a tervezetet tárgyalta a Rektori Vezetői Értekezlet, az Egyetemvezetői Értekezlet, a kari vezetők és a Kari Tanácsok, javaslataikat a Konzisztórium tagjai is megfogalmazták. Az átfogó stratégiai dokumentum elkészítésében az Egyetem központi szervezeti egységei, a Rektori Kabinet, a Kancellária és a Karok vettek részt.

„Az Egyetem vezetése folyamatosan figyelemmel kíséri az Intézményfejlesztési Tervben meghatározott célok és kiválósági követelmények teljesülését, valamint amennyiben szükséges, igazítja is azokat a változó körülményekhez. Az IFT-ben lefektetett alapok azért is kiemelten fontosak, mert a fenntartó a jövőben a dokumentumban megjelölt célokra biztosíthat forrásokat, a pályázati kiírásoknál figyelembe veszi, hogy az intézmény milyen irányba kíván haladni” – hangsúlyozta Kisfaludi András, a tervezet létrejöttét koordináló általános rektorhelyettes.

Az ELTE az elmúlt időszakban a nehezebbé váló gazdasági, demográfiai és versenyhelyzetben is képes volt megőrizni kiemelkedő pozícióját a hazai felsőoktatási mezőnyben, s nem változott számottevően nemzetközi megítélése sem, valamint többnyire teljesítette az előző IFT-ben megfogalmazottakat. Az egyetem a 2016-tól 2020-ig terjedő időszakban – az új Intézményfejlesztési Tervben meghatározott célok kiegyensúlyozott megvalósítására törekedve – elsősorban az alábbi stratégiai célok teljesítésére összpontosítja humán és anyagi erőforrásait:

  • új, átfogó kiválósági program kidolgozása és elindítása a szakkollégiumok bázisán;
  • a kiválóság erősítése a kutatás terén és a K+F+I lánc hiányzó elemeinek fejlesztése;
  • a képzés hatékonyabb, fókuszáltabb nemzetköziesítése;
  • az egyetem teljesítményének szisztematikus monitorozása, továbbá az oktatók teljesítményelvű értékelésének megvalósítása.

A fentieken túl a dokumentum további prioritásként határozza meg azt, hogy az ELTE továbbra is meghatározó szerepet kíván játszani a pedagógusképzésben, valamint fokozza a pedagógus-továbbképzésben betöltött szerepét. A képzési kínálatot a munkaerőpiaci és társadalmi igények figyelembe vételével bővítik, folyamatosan erősítve a képzések hallgatócentrikusságát és minőségét. A kutatási infrastruktúra, a kutatásszervezés és -menedzsment fejlesztése mellett kiemelt cél a kiválósági követelmények oly módon történő erősítése, hogy minden oktatott tudományterületen nemzetközi mércével is értékelhető kutatások valósuljanak meg. A következő években az Egyetem fokozza a nemzetközi egyetemi hálózatokban és regionális együttműködésekben való aktivitását, erősíti bilaterális intézményközi kapcsolatait, támogatja a magyar nyelv és kultúra határon túli oktatását, valamint erősíti a külföldi hallgatók számára nyújtott (idegen nyelvű) szolgáltatásokat.