Elhunyt Heinrich Wamhoff

2014. április 13-án elhunyt Heinrich Wamhoff, a Bonni Rheinische Friedrich-Wilhelm Egyetem professzora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem díszdoktora, a szerves szintetikus kémia nemzetközi szaktekintélye. Búcsúztatása 2014. április 22-én, Bonnban lesz.

Wamhoff professzor 1937-ben született Bonnban, 1963-ban szerzett vegyész diplomát a Bonni Rheinische Friedrich-Wilhelm Egyetemen, itt nyert professzori kinevezést 1974-ben, majd éveken át vezette az egyetem Szerves- és Biokémiai Intézetét. Wamhoff professzor szakterülete a szintetikus szerves- és bioszerves kémia, a reakció mechanizmusok kutatása. Nevéhez fűződik számos új módszer kidolgozása biológiailag fontos, új típusú heterociklusos vegyületek szintézisére. Tudományos munkásságának eredményeit több száz publikációban tette közzé a legrangosabb nemzetközi folyóiratokban. Munkájának nemzetközi visszhangja rendkívül jelentős. Értékes összefoglaló közleményeket publikált a heterociklusos kémia és a fotokémia területéről a legismertebb könyvsorozatokban. Több rangos nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottsági tagjaként, nagy nemzetközi tudományos projektek vezetőjeként dolgozott.

Wamhoff professzor évtizedek óta szoros kapcsolatot tartott magyar kutatókkal. Intézetében számos magyar ösztöndíjas dolgozott, köztük többen Egyetemünk oktatói és doktoranduszai. Wamhoff professzor nemcsak ösztöndíjas és előadói utak lehetővé tételében, megszervezésében tett jó szolgálatot a magyar kémiának, de alkalmanként tudományos könyvek, dokumentációk, nagy értékű vegyszerek és kísérleti segédeszközök ajándékozásával, továbbá közös pályázatokkal, valamint itthon el nem végezhető nagyműszeres mérésekkel is segítette magyar kollégái munkáját. A magyar kémia fejlesztésében vállalt önzetlen segítségét a Magyar Kémikusok Egyesülete azzal honorálta, hogy első külföldi tiszteleti tagjává választotta. A professzort az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2002-ben avatta díszdoktorává.

2014.04.16.