ELTE: a tudás közössége – morális elvárásokkal

2013.03.01.
ELTE: a tudás közössége – morális elvárásokkal
Az ELTE vezetése mélységesen elítéli, hogy több hallgatónkat megsértették emberi méltóságában, személyi adataikat felelőtlenül kezelték. Őket az intézmény nevében megkövetjük, a vétkesekkel szemben pedig a leghatározottabb fellépést szorgalmazzuk.

Elvárjuk valamennyi egyetemi polgárunktól, hogy minden oktatási, kutatási, kulturális és közéleti tevékenységében tartsa kötelező elvnek a másik ember tiszteletét. Oktatóink, hallgatóink, dolgozóink nem csupán a legmagasabb színvonalú szakmai munka követelményének kell eleget tegyenek – az ország meghatározó szellemi műhelyének, normaadó közösségének is a tagjai. E közösségben morális elvárásokat is érvényesítünk, amelyek az alapvető emberi értékek védelmén alapulnak.

Különösen nagy oktatóink felelőssége. Egyetemünket évről évre a fiatal nemzedékek legkiválóbb képviselői tisztelik meg bizalmukkal. Kötelességünk olyan értékek közvetítésével is hozzájárulni szellemi fejlődésükhöz, amelyek elemi normává érlelik bennük az emberi méltóság és a szabadságjogok megsértésének, a kirekesztésnek, a gyűlöletkeltésnek, az embertelenségnek a feltétlen elutasítását.

Az ELTE ezzel is szolgálja a magyar nemzeti közösséget és az európai kultúrát, ennek jegyében várja jövendő hallgatóit, oktatóit, kutatóit!

Budapest, 2013. február 28.


 

Mezey Barna február 20-án felfüggesztette az ELTE BTK HÖK működését, és az adatkezeléssel kapcsolatos átfogó vizsgálatot rendelt el. Erről itt olvashat bővebben.