Etikai határozat

2020.05.01.
Etikai határozat
Az ELTE BTK Etikai Bizottsága az ELTE Etikai Kódex 17. pontja alapján elrendelte az alábbiak közzétételét az ELTE honlapján.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar (a továbbiakban ELTE BTK) Etikai Bizottsága Szentgyörgyi Rudolf, az ELTE BTK egyetemi adjunktusa, mint panaszolt ellen XY panaszos hallgató, valamint három további panaszos hallgató által kezdeményezett BTK/7699/1/2018 ügyszámú etikai eljárásban 2020. február 6-án egyhangú döntéssel meghozta az alábbi határozatot.

1. Az ELTE BTK Etikai Bizottsága megállapítja, hogy a panaszolt etikai vétségeket követett el azzal, hogy nem teljesítette az ELTE Etikai Kódexben megfogalmazott alábbi elvárásokat, és ezzel megvalósította az abban tiltott alábbi cselekményeket (magatartásokat):
a) megsértette az Etikai Kódex 11. pontjában írt elvárást, és a panaszosokkal szemben visszaélt vélt vagy valós hatalmi helyzetével,
b) megsértette az Etikai Kódex 4. pontjában írt elvárást, mert megsértette a panaszosok emberi méltóságát és az egyenlő bánásmód követelményét,
c) megsértette az Etikai Kódex 5. pontjában megfogalmazott azon elvárást, hogy az egyetemi polgárok tartózkodjanak az Egyetem tekintélyének, jó hírének csorbításától.
2. Az ELTE BTK Etikai Bizottsága elrendeli a panaszolt személyének, az elkövetés tényének, valamint a meghatározott szankcióknak az Egyetem honlapján történő nyilvánosságra hozatalát, valamint javasolja három évre az ELTE BTK testületeiben tagságainak visszavonását.

Az Etikai Kódex alapján a panaszoltat jogorvoslati jog illeti meg, így eddig nem volt arra lehetőség, hogy az ELTE BTK Etikai Bizottság határozata nyilvánosságra kerüljön. 2020. április 30-án kelt nyilatkozatával azonban lemondott a jogorvoslati jogáról. Ezt követően az ELTE BTK Etikai Bizottsága azonnal nyilvánosságra hozta a fenti határozatot.