Fogyatékosügyi Központ

Fogyatékosügyi Központ

Az ELTE Fogyatékosügyi Központ 2015. szeptemberében alakult meg az ELTE Szolgáltató Központ divíziójaként. A Központ célja az Egyetem fogyatékosságügyi politikájának alakítása, a befogadó szemlélet elősegítése, az egyenlő esélyű hozzáférés eszméjének megvalósítása.   A Fogyatékosügyi Központ ellátja és koordinálja az Egyetemen tanuló fogyatékossággal és krónikus betegséggel élő (speciális szükségletű) hallgatók egyenlő esélyű hozzáférését a tanulmányokhoz és a szolgáltatásokhoz. A fogyatékossággal élő hallgatóknak nyújtott szolgáltatások hozzájárulnak a lemorzsolódás csökkentéséhez és az emberi méltóság tiszteletben tartásához.

A Fogyatékosügyi Központ szolgáltatásai minden ELTE polgár számára elérhetők.

 

Szolgáltatások bármely speciális szükségletű hallgató számára

 • Minden regisztrált hallgatónak lehetősége van személyi segítőt kérni. A személyi segítő a hallgatótársak közül kerül kiválasztásra, és ők az igényeknek megfelelően kísérik, segítik, támogatják a speciális szükségletű hallgatókat.  A segítők felkészítése és tréningje és munkájuk ellenőrzése a központunk egyik feladata. Személyi segítők felkészítése csoportos és egyéni formában is megvalósulhat. Az elméleti ismeretek mellett lehetőséget biztosítunk arra, hogy szimulációs tréninggel egybekötött felkészítést kapjanak a fogyatékossággal élő hallgatótársuk speciális igényeivel kapcsolatban.
 • Lehetőséget biztosítunk a központban speciális eszközök kölcsönzésére, melyek a tanulást, információ-feldolgozást, egyenlő esélyű hozzáférést segítik: mechanikus és elektromos kerekesszékek; nagyítók és elektromos nagyítók; fehér botok; JAWS for Windows képernyőolvasó program, stb. Helyben használható eszközök: asztali video nagyító; pontírógép. Az eszközök kölcsönzése térítésmentes, a kölcsönzés feltétele a Központban aláírt Kölcsönszerződési dokumentum aláírása. Az eszközök helyben használatára vonatkozó igény esetén előzetes időpont egyeztetés szükséges.
 • Tájékoztatás az akadálymentes kollégiumi férőhelyekről és az előnyben részesítési lehetőségekről a kollégiumi elhelyezésben;
 • Tájékoztatás akadálymentes sportolási lehetőségekről
 • Speciális karriermenedzsment kurzus – kredites kurzus, amelyet az őszi szemeszterben indítunk
 • „Beszéljünk róla!” – klub speciális szükségletű hallgatók részére havi egy alkalommal. A kezdés dátumáról, a helyszínről és a témákról az Aktualitások menüpontban és a levelezőlistánkon keresztül tájékozódhatnak.
 • Könyvtárhasználat és adatbázisok használata címmel az Egyetemi Könyvtár szervezésében speciális képzés indítása havonta egy alkalommal. A kezdés dátumáról, a helyszínről és a témákról az Aktualitások menüpontban és a levelezőlistánkon keresztül tájékozódhatnak.

Szolgáltatások autizmus spektrum zavar/Asperger-szindrómában érintett hallgatók számára

 • A sajátos információ-feldolgozási stílusból adódó eltérések, nehézségek kezelése a számukra értelmezhető, áttekinthető információk nyújtása által (elsősorban az adminisztratív teendők, ügyintézés területén. pl. tantárgyfelvétel, vizsgajelentkezések stb.).
 • Bármilyen összetett feladat, tevékenység részekre bontásával, az egyes tevékenységekhez folyamatleírás, algoritmus készítésével nyújtott támogatás (ilyen pl. könyvtári adatbázis kezelése, diákigazolvány-igénylés, vagy egy nagyobb tananyagrész feldolgozása).
 • A mindennapi életvitel tervezését és szervezését segítő stratégiák, módszerek tanítása, tervezési és szervezési módszertani segítség nyújtása, papír alapú és IKT eszközökkel egyaránt (pl. hogyan állítsuk össze az órarendünket, hogyan készüljünk a vizsgaidőszakra, az egyes vizsgákra, hatékony időbeosztás kérdései stb.).
 • Szociális-kommunikációs készségfejlesztés, mely magában foglalja a társas készségek gyakorlását, és alapvetően a minket körülvevő szociális világ jobb megértését célozza. Az egyetemi élet szinte minden aspektusa társas interakciót igényel, akár oktatókkal, akár hallgatótársakkal, akár ügyintézőkkel. A zökkenőmentes kommunikáció érdekében társas viselkedési stratégiák, szabályok, kommunikációs technikák tanítása.
 • A szenzoros érzékenységből fakadó nehézségek kezelésére egyéni stratégiák és módszerek tanítása (ilyen pl. akusztikus ingerek kiszűrése a tanulási hatékonyság növelése érdekében).
 • Asperger-csoport: Az egyéni készségfejlesztés és tanácsadás mellett csoportot is szervezünk, melynek célja a szociális-kommunikációs készségfejlesztésen túl, hogy közelebb hozza a hasonló nehézséggel küzdő és hasonló érdeklődési körrel rendelkező hallgatókat egymáshoz.

Szolgáltatások hallássérült hallgatók számára

 • Jegyzetelő biztosítása hallgatók bevonásával
 • Jeltolmácsolás biztosítása az előadásokon, szemináriumokon és a vizsgákon abban az esetben, ha a hallgató az állam által biztosított egyéni keretét már felhasználta

Szolgáltatások látássérült hallgatók számára

Útvonaltanítás

 • Azok a hallgatók, akik korábban Tájékozódás és közlekedés tréningben részesültek és elsajátították a hosszú fehér bottal történő önálló, biztonságos közlekedést, az egyetemi tanulmányaikkal összefüggő útvonalakra útvonaltanítást igényelhetnek a Központ mozgástrénerétől. 

Az útvonaltanítási igény vonatkozhat:

 • az Egyetem teljes területére
 • a kollégiumra/lakóhelyre, és a kollégiumi élettel összefüggő útvonalakra
 • a lakóhely és az Egyetem közötti útvonalakra, (Budapest teljes területén, illetve kivételes esetekben vidékre/Budapest vonzáskörzetére/ vonatkoztatva is)
 • a gyakorlati hellyel kapcsolatos útvonalakra.

Tananyagadaptáció

A hallgatók igényelhetik a tanulmányaikhoz szükséges síkírásos tankönyvek, jegyzetek digitalizálását. Igényüket email-ben jelezhetik a Központ látássérültekkel foglalkozó szakemberének. Az adaptált tananyagot a „Digitalizált tananyagok átvételéről és kezeléséről szóló nyilatkozat” aláírását követően vehetik át.(Ezt egyszer kell aláírniuk a Fogyatékosügyi Központban.)

 • A tananyagadaptáció igénylésének menete:

Digitális tananyag esetén:

 • A „Nyomtatványok” között található „Digitális tananyag adaptációja – Igénylőlap” kitöltésével és a tananyaggal együtt az alábbi email-címre történő elküldése: grosz.judit@kancellaria.elte.hu
 • (Az elkészült tananyag email-en történő elküldésére csak abban az esetben van lehetőség, ha a hallgató korábban már aláírt „Digitalizált tananyagok átvételéről és kezeléséről szóló nyilatkozat”-ot a Központban.)

Nyomtatott tananyag esetén:

 • Tananyagadaptációs igény email-ben vagy személyesen történő jelzése (könyv esetén a szerző és a pontos cím, illetve a kért formátum megjelölésével)
 • Amennyiben a kért könyv megtalálható a Központ digitális archívumában, azt a hallgató azonnal átveheti személyesen vagy elküldjük neki email-ben, amennyiben korábban aláírta a „Digitalizált tananyagok átvételéről és kezeléséről szóló nyilatkozat”-ot.
 • Ha a tananyag nem került korábban adaptálásra, akkor a kért könyvet a hallgatónak el kell juttatnia a Központba.
 • A hallgató a könyvet a szkennelést követően előzetesen egyeztetett időpontban átveheti.
 • Az elkészült tananyagról a hallgató email-ben kap értesítést.
 • A tananyagot átveheti személyesen vagy kérheti annak email-ben történő továbbítását.
 • A Központ az alábbi adaptációs tevékenységeket látja el:
 • síkírásos tananyagok (könyvek, jegyzetek, feladatlapok stb.) szkennelése
 • konvertálás a hallgató által kért formátumban
 • képek, ábrák vizuális elemeinek leírása
 • grafikonok, diagramok, térképek domborítása
 • feladatlapok, ppt-k, vizualitást igénylő feladatok készítésében segítségnyújtás.

Kísérés

 • Az egyetemi tanulmányokkal összefüggő ügyintézésekhez kivételes esetekben a hallgató számára kísérést biztosítunk, amennyiben a hallgató erre vonatkozó igényét legalább két nappal korábban jelzi. 

Könyvtárhasználat

 • A Központ biztosítja a hallgatók számára az Egyetem könyvtáraiba történő útvonalak megtanítását, illetve a segítségnyújtást a könyvtári kölcsönzés ügymenetének megismerésében.

Braille feliratok készítése

 • Szükség esetén egyszerűbb, akadálymentesítéssel összefüggő Braille feliratozást vállalunk.

Segítségnyújtás a kollégiumban

 • A Központ segíti a hallgatókat a kollégiumban, illetve a kollégium környékén történő tájékozódásban, a mindennapokhoz szükséges szolgáltatások igénybevételének elsajátításában. A környezeti adaptáció (pl. háztartási eszközök jelölése), kollégiumi szolgáltatások igénybevételének tanításán keresztül támogatja a hallgatók kollégiumi önállóságát.

Szolgáltatások mozgáskorlátozott hallgatók számára

 • Akadálymentes útvonalak tervezése, megtanítása
 • Személyi segítő és jegyzetelő biztosítása
 • Fizikai akadálymentesítéssel kapcsolatos ajánlások készítése
 • Akadálymentes lakhatásban (kollégiumi, vagy egyéb) konkrét segítség
 • Szociális gondozók foglalkoztatásával a személyi higiéniás és önellátási tevékenységek segítése az önellátási képességeikben jelentős mértékben akadályozott hallgatók számára
 • Amennyiben az Egyetem kampuszai nem elérhetőek akadálymentes tömegközlekedési eszközökkel és a hallgató nem tudja igénybe venni a támogató szolgálatok szolgáltatásait, akkor igényelheti a szállítási szolgáltatást a Fogyatékosügyi Központtól Budapest közigazgatási határán belül az Egyetem és a lakóhely/kollégium közötti útvonalakra.

Szolgáltatások pszichés fejlődési zavarban érintett hallgatók számára

 • A tanulási zavarból, és a specifikus írás-olvasási-számolási nehézségekből fakadó eltérő tanulási stílushoz igazodó szoftverek, segédeszközök biztosítása a hallgatók számára. 
 • Figyelemzavar és hiperaktivitás kezelése a hétköznapok során.
 • Egyére szabott tanulásmódszertani tanácsadás, tanulási- és információ-szerzési stratégiák tanítása.
 • Kiscsoportos tanulásmódszertani tréning, amelyet a tavaszi szemeszterben indítunk. A kezdés dátumáról, a helyszínről és a témákról az Aktualitások menüpontban és a levelezőlistánkon keresztül tájékozódhatnak.

Informatikai jellegű szolgáltatások

 • Levelezőlista a speciális igényű hallgatóknak: a specigeny@listbox.elte.hu  zárt és moderált levelezőlistát azért indítottuk, hogy a speciális igényű hallgatók és segítőik között legyen egy mindenki számára elérhető kommunikációs lehetőség. Elsősorban ezen a listán keresztül tartjuk a speciális igényű hallgatókkal a kapcsolatot: pályázati lehetőségek, események, fontos jogszabályváltozások hirdetése, közös problémák felvetése.
 • Digitális könyvtár: egy-egy digitalizált, kijavított és adaptált könyv sok munkát tartalmaz, komoly értéket képvisel. Hogy ugyanazt a könyvet ne kelljen minden egyes látássérült hallgató számára digitalizálni és adaptálni, ezért folyamatosan gyűjtjük az adaptált, ill. adaptálás nélkül is beszélő szoftverrel használható könyveket.
 • Informatikai tanulási lehetőség: az egyetemi tanulás – és a későbbi munkavállalás - sikerességében az egyik fontos tényező az informatikai eszközök minél hatékonyabb használatára való képesség megléte. Tudunk segíteni azoknak, akik nem rendelkeznek elegendő informatikai tudással az egyetemi elvárások teljesítéséhez. Van lehetőség skype-on keresztüli megbeszélésre, vagy személyes tanulásra. Tervezzük olyan tanfolyamok indítását, ahol a látássérült hallgatók a megírandó dolgozatok formai követelményeinek teljesítését tanulhatják meg.
 • Önálló kutatások, kérdőíves adatfeldolgozás támogatása: a képzések jelentős részének előbb vagy utóbb részét képezi egy reprezentatív mintavételezésen alapuló kérdőíves felmérés elkészítése. Az ELTE Szolgáltató központ WordPress akadálymentes online kérdőív készítésére alkalmas felületén van lehetőség kérdőívek elhelyezésére. Az adatfelvétel kiértékelésére alkalmas akadálymentesen használható „R” statisztikai programcsomag tanulásában is tudunk segíteni fanatikus statisztikarajongóknak.
 • E-learning rendszerek és a Neptun használata: az ELTE komolyan veszi a digitális akadálymentesség fontosságát, a maga területén – a lehetőségeken belül - mindenki igyekszik tenni érte. Ezek a rendszerek nagyok és összetettek. Olyan leírásokat készítünk, ill. – gyűjtünk is -, amelyek lépésről lépésre írják le az egyes funkciók használatát. A rendszerek és a beszélőszoftverek változása miatt azonban ezeknek a leírásoknak a használhatósága folyamatosan változik. Ha valakinek valamelyik rendszer használata problémás és megkerülhetetlen, akkor megpróbálunk segíteni.
 • Oktatók támogatása: Fordulhatnak hozzánk oktatók is akadálymentességi kérdésekben. Pl. Az írásbeli  vizsgafeladatok, zárthelyi dolgozatok, tesztek rendben vannak-e akadálymentességi szempontból;  a vizsgázáshoz biztosított laptop megfelelően működik e beszélő szoftverrel; stb.

Elérhetőség:

Cím: 1088  Budapest, Múzeum krt. 4/A, alagsor 125.
E-mail: fogyatekosugy@kancellaria.elte.hu
Telefon: 36-1-483-8000/2256


A Fogyatékosügyi Központ működését felügyelő szervezeti egység:

Kancellária, ELTE Szolgáltató Központ