Fókuszban az Erasmus+

Milyen dokumentumok szükségesek a sikeres Erasmus-pályázathoz? Milyen tapasztalatokkal gazdagodtak a nemzetközi részképzésekre kiutazók? Az Erasmus 7 programsorozaton több száz hallgató vett részt: összegyűjtöttük a 2015. február 16–19. közötti információs hét legfontosabb tudnivalóit.  

Központi tudnivalók
Az Erasmus+ az Európai Unió legnagyobb hallgatói csereprogramja, az információs hét minden állomásán tájékoztatót tartott Kantárné Acsai Enikő, intézményi Erasmus+ koordinátor. A Nemzetközi Képzési és Mobilitási Osztály (NKMO) munkatársa az elte.hu-nak elmondta, a hallgatók Európa 32 országába tudnak pályázni részképzésre és szakmai gyakorlatra, egy képzési ciklusban maximum 12 hónap mobilitás lehetséges. A sikeres, ösztöndíjat elnyert pályázó a külföldi partneregyetemen tandíjmentességet élvez, a kint teljesített kurzusok beszámítódnak az itthoni tanulmányaiba, a szakmai szempontok mellett nagyon fontos a nyelvi és a személyes kompetenciák fejlődése is. További hasznos tippek itt találhatók.

A pályázati folyamat döntően a Neptunon zajlik (néhány kar papíron is kér dokumentumokat), a felületre 2015. február 10. és március 11. között kell feltölteni a dokumentumokat. Az egyetemi pályázati felhívás itt elérhető. A felmerülő kérdésekre az NKMO munkatársai az erasmus.szerzodes@rekthiv.elte.hu címen válaszolnak. Kantárné Acsai Enikő elmondta, nagyon fontos, hogy a központi dokumentumok mellett a kari/intézeti/tanszéki pályázati felhívást is figyelemmel kell kísérni, mert számos karspecifikus elvárás lehetséges, a pályázás során az intézeti, tanszéki vezetők, oktatók, illetve a kari koordinátorok is tudnak segítséget nyújtani.

Állam- és Jogtudományi Kar
Dalnoki Brigitta, a Kar Nemzetközi Osztályának munkatársa a karspecifikus tudnivalók között elmondta, jogi kar hallgatóinak pályázatuk benyújtásához választaniuk kell egy főállású, bíráló oktatót. A bírálók minden esetben átnézik a pályázati anyagot, a szakmai tevékenységért és a motivációs levélért járó pontokat is ők adják. A Kar pontozási rendszere szerint 3,5-es kumulált átlagtól jár pont, a pontrendszer a Nyilatkozat tanulmányútra dokumentumban elérhető. A Neptun-jelentkezés mellett az összes dokumentumot március 13-án, 12 óráig papíron is le kell adni az ÁJK nemzetközi osztályán, a pályázat csak így érvényes. Az Erasmus 7 kari programján Katona Viktória,  a hallgatói önkormányzat képviselője az Erasmus-ösztöndíjat kiegészítő támogatásokról beszélt. A tájékoztató része volt az is, hogy a kar pszichológusa a külföldi utazást kísérő lelki tényezőkről beszélgetett a résztvevőkkel. László Noémi hasznos tanácsokat adott a felkészüléshez, valamint az itthoni és kinti barátságok fenntartásához kapcsolódóan.
Kari kiírás

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
A kari programon a hallgatókat Stefanik Krisztina dékánhelyettes is biztatta a pályázásra, majd Katona Vanda kari Erasmus-koordinátor mutatta be a kari sajátosságokat. A dokumentumokat a Neptun mellett papíralapon is le kell adni. Fontos, hogy a bárczis hallgatóknak mindkét szakirányuktól kell hozzájárulást kérniük. A Bárczin nagyon népszerűek az Erasmus szakmai gyakorlatok, jó tudni, hogy a hallgatók saját gyakorlóhelyet is kereshetnek, de egyeztetniük kell a kar oktatóival. Az érdeklődőket Kovács Krisztina fogyatékosságügyi-koordinátor informálta a kiegészítő támogatásokról.
Kari kiírás

Bölcsészettudományi Kar
A bölcsészkarról évente 180-200 fő vesz részt az Erasmus programban. Balaci Sándor, a Kar Erasmus-koordinátora hangsúlyozta, nagyon fontos az intézetek saját kiírásait átnézni, a partneregyetemekkel való kapcsolatfelvételben és a pályázat sikeres benyújtásában az intézeti koordinátorok tudnak segíteni. A kari tájékoztatón a BTK HÖK Külügyi Bizottsága is válaszolt a felmerülő kérdésekre.
Kari információk

Informatikai Kar
A kari tájékoztatón a korábbi szemeszterekben Tamperében és Amszterdamban járt hallgatók meséltek élményeikről, a városról, a megélhetési költségekről és a szálláslehetőségekről. Királyné Csizmazia Anikó prezentációjából az is kiderült, hogy a Neptun mellett szükség van a kinyomtatott dokumentumokra is. A kreditbeszámításról érdemes előre tájékozódni, oda kell figyelni, hogy van-e a kiválasztott nyelven megfelelő kurzuslista. A szakmai gyakorlatokra folyamatosan lehet pályázni.
Kari kiírás

Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Gaál Nóra, a Kar külügyi referense hangsúlyozta, hogy a hallgatók az elérhető és itthon elfogadtatható kurzusok, valamint nyelvi felkészültségük alapján válasszanak egyetemet. A Karon unikális pontozási rendszer van, az ösztöndíjra jelentkező hallgatók is ki tudják számolni pontjaikat. A tájékoztatón egy pszichológus hallgató barcelonai, egy rekreáció szakos hallgató madridi élményeiről mesélt az érdeklődőknek. A korábbi Erasmus-ösztöndíjasok elmondták, bár nem egyszerű teljesíteni a kurzusokat, de a kint töltött idő minden pillanata óriási élmény. A PPK hallgatói önkormányzata még egy mobilitási kedvet növelő tréninggel is készült az Erasmus 7 kari eseményére.
Kari kiírás

Tanító- és Óvóképző Kar
A központi tájékoztatót követően Romanoczki Ildikó hangsúlyozta, a Neptun mellett a TÓK-on is szükség van papíralapú dokumentumokra is. A kar külkapcsolati és pályázati munkatársa elmondta, a kari önkéntes feladatokat, közösségi tevékenységeket is érdemes feltüntetni. A karnak számos német partnerintézménye van, az itthoni és a kinti órák ütközése miatt – a német rendszerben kicsit később kezdik a félévet – a tavaszi félévet javasolják a Németországba készülőknek. A hallgatói önkormányzat képviselője a kiegészítő támogatásokat mutatta be a résztvevőknek.
Kari kiírás

Társadalomtudományi Kar
A hallgatói önkormányzat képviselőjének előadása után Császár Ivett kiemelte, hogy a hallgatók csak azokat az egyetemeket választhatják, amelyeket a Neptun felajánl a pályázási folyamat során. A Kar Erasmus-koordinátora elmondta, az elektronikus jelentkezés mellett szükség van a papíralapú dokumentumokra is. A karon gyakori kérdésként merült fel, hogy az abszolutóriumot megszerzett hallgatók pályázhatnak-e szakmai gyakorlatra, ez egyelőre még kérdés, a jogi háttér kidolgozása folyamatban van. Császár Ivett elmondta, a nyertes hallgatóknak májusban szerveznek egy újabb, a kiutazási teendőkre fókuszáló tájékoztató rendezvényt.
Kari kiírás

Természettudományi Kar
A Karon csak elektronikus pályázás van, a dokumentumokat nem kell papíron leadni. A teltházas tájékoztatón Demeter Mária osztályvezető a kreditbeszámítási kérdésekkel is foglalkozott, de a beadandó dokumentumokat is pontról-pontra áttekintették az érdeklődőkkel. A felmerülő kérdésekre a hallgatói önkormányzat külügyi biztosa, Lovász Tamás is válaszolt.
Kari kiírás

2015.02.19.