Heinz-Elmar Tenorth díszdoktori előadása

Heinz-Elmar Tenorth díszdoktori előadása
05/08

2014. május 08.

ELTE PPK Aula (1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27.)

05/08

2014. május 08. -

ELTE PPK Aula (1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27.)


Heinz-Elmar Tenorth, a berlini Humboldt Egyetem professzora 2014. május 8-án Tényekre alapozott oktatáskutatás versus pedagógia mint kultúratudomány – egy újabb „paradigmaharc” a tudományos pedagógiában címmel tartja német nyelvű tudományos előadását. A professzort a május 9-i Pázmány-napon avatják Egyetemünk díszdoktorává.

Heinz-Elmar Tenorth a neveléstudomány nemzetközi hírű, iskolateremtő személyisége, szakterülete a történeti pedagógia. Közel két évtizedes szakmai együttműködés köti az ELTE-hez, a közös kutatómunka a neveléstudomány tudománytörténete mellett különböző pedagógiai történeti antropológiai témákra, valamint a tanári professzió összehasonlító történeti-pedagógiai vizsgálatára irányult. Tenorth professzornak jelentős szerepe volt a tanszéken folyó nemzetközi recepciós hatásokra fókuszáló neveléstudomány-történeti kutatások módszertani megalapozásában is.

Regisztráció
Meghívó
Bővebben a professzorról és a Pázmány-napról

Időpont: 2014. május 8. 16:00
Helyszín: ELTE PPK Aula (1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27.)