Kavafisz és a kortárs magyar költészet

Kavafisz és a kortárs magyar költészet
03/14

2019. március 14. 16:00

ELTE BTK Kerényi Károly terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.)

03/14

2019. március 14. 16:00 -

ELTE BTK Kerényi Károly terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.)


Az ELTE BTK Ókortudományi Intézet „Ókor a modern és kortárs magyar irodalomban” című sorozatának következő előadója Csehy Zoltán költő, irodalomtörténész, aki A Jövő bankja címmel Kavafisz és a kortárs magyar költészet kapcsolatáról beszél majd.

Csehy Zoltán magyar–latin szakon végzett a pozsonyi Comenius Egyetemen, majd a az ELTE-n szerzett PhD-fokozatot. Doktori értekezését Antonio Beccadelli költészetéből írta. Irodalmi tevékenysége meglehetősen sokrétű: költőként vált ismertté, majd számos műfordításkötete látott napvilágot. Műfordítói tevékenységéért az Ókortudományi Társaság Kerényi Grácia-díját is megkapta. Tanulmányait, esszéit szintén publikálta kötetben is: A szöveg hermaphrodituszi teste című, Madách-díjban részesített munkája a humanizmus, az antikvitás és az erotográfia kapcsolatait vizsgálja, Parnassus biceps című műve a humanista énformálási stratégiákra és a kötetkompozíciós eljárások tanulmányozására fókuszál. Kritikái különféle irodalmi folyóiratokban jelentek meg. Tudományos érdeklődése, kutatási területei: a neolatin költészet alakváltozatai, az európai és itáliai humanista irodalmi hagyomány, az erotográfia kultúrtörténeti hagyományai, a szerzői önreprezentáció és humanista énformálás, az antikvitás továbbélésének nyomai, a kortárs költészet, valamint műfordítás. 2014-ben Janus Pannonius-díjat kapott műfordításaiért.

Az előadásban közreműködik Déri Balázs, a BTK Latin Tanszék egyetemi tanára.

Facebook