Kitüntetések 2009. augusztus 20-án

A Magyar Köztársaság Elnöke megbízásából az Oktatási és Kulturális Miniszter a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adományozta Sarbu Aladárnak, a BTK Anglisztikai Tanszék egyetemi tanárának és Sz. Jónás Ilonának, a BTK Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszék professor emeritusának, kimagasló színvonalú tevékenységükért. Hiller István Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést adott át M. Nádasi Máriának, a PPK Neveléstudományi Intézet egyetemi tanárának és Torkos Kornélnak, a TTK Analitikai Kémiai Tanszék egyetemi docensének, kimagasló színvonalú szakmai munkájuk elismeréseként. Szintén a nemzeti ünnep alkalmából Borsodi Csaba, az ELTE BTK Történeti Intézet igazgatója, dékánhelyettese Pauler Gyula-díjat kapott, amelyet azok a levéltárosok érdemelnek ki, akik tevékenységükkel, kezdeményezéseikkel szakterületük fejlődését segítették elő.

2009.08.28.