Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program 2014/2015

Megjelent a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program 2014/2015-ös tanévre vonatkozó pályázati felhívása. A pályázatokat 2014. október 20-ig lehet beadni a program regisztrációs felületén.

Az ösztöndíj célja a tanári pályát választó egyetemi és főiskolai hallgatók motiválása pedagógusi hivatásuk gyakorlására, egyúttal a diplomaszerzést követően álláshely biztosítása, továbbá a hazai köznevelés szaktanári ellátottságának megerősítése, a hiányszakok – például a természettudományos szakirányok – iránti érdeklődés felkeltése.

Az ösztöndíjprogram vissza nem térítendő támogatással segíti a pedagógus pályára készülő hallgatókat. A programra magyarországi felsőoktatásban tanuló, Magyarországon vagy Magyarországgal szomszédos országban élő, magyar anyanyelvű, egységes, osztatlan tanárképzésre felvételt nyert hallgatók, illetve abban már tanulmányokat folytatók pályázhatnak.

Részletek és regisztráció

Forrás: ELTE TTK

2014.10.16.