Konferencia Krúdy Gyuláról

Konferencia Krúdy Gyuláról
11/06 - 11/08

2013. november 06. - 2013. november 08.

ELTE BTK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.)

11/06 - 11/08

2013. november 06. - 2013. november 08.

ELTE BTK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.)


A Magyar Irodalomtörténeti Társaság és az ELTE BTK Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszéke Krúdy-konferenciát szervez 2013. november 6–8-án az ELTE BTK Kari Tanácstermében. A háromnapos rendezvényen átadják a Toldy-díjat, amelyet idén Angyalosi Gergely kap, valamint kihirdetik a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Krúdy-pályázatának eredményét is. Az előadók közt van Tverdota György, Szegedy-Maszák Mihály, Margócsy István, Fried István és még sokan mások.

Program

2013. november 6.

9:30 Megnyitó
9:40 A MIT Krúdy-pályázatának hivatalos eredményhirdetése
9.45 Az irodalomtörténészek számára létesített Toldy-díj ünnepélyes átadása
A díjazott: Angyalosi Gergely. Laudációt mond: Tverdota György

10.00 Fábri Anna: Korszakváltás a sörházban: Boldogult úrfikoromban
10.25 Kemény Gábor: Krúdy Gyula impresszionizmusának kérdéséhez
10.50 Angyalosi Gergely: Krúdy és a beszélő test
11.30 Dobos István: Előadott elbeszélés – a tautológia poétikája
11.55 Tverdota György: Az udvarlás könyve. Krúdy Gyula: Hét Bagoly
12.20 – 12.50 Vita

14.00 Szegedy-Maszák Mihály: A képzelet játéka Krúdy elbeszélő prózájában
14.25 Eisemann György: Az imitáció mint emlékező performáció
14.50 Margócsy István: Az erotika démóniája a Napraforgóban (Jelenetezés és elhallgatás feszültsége a narrációban)
15.30 Bednanics Gábor: Ízes mondatok – nyelv és érzékelés összefüggései
a Krúdy-szövegekben
15.55 Sturm László: Tél és élet (Krúdy Tél című novellájáról)
16.20 – 16.50 Vita

2013. november 7.

10.00 Pethő József: Szecesszió és biedermeier – A stilizált biedermeier Krúdy novelláiban
10.25 Fráter Zoltán: Őszi versenyek
10.50 Kelemen Zoltán: Cholnoky László a Zöld Ászban?
11.30 Keserű József: Imitáció és teatralitás Krúdy prózájában
11.55 Scheibner Tamás: A vörös Krúdy? Viták a koalíciós években
12.20 – 12.50 Vita

14.00 Clara Royer: Krúdy Moz shtetelben. A Mit látott Vak Béla Szerelemben és Bánatban egyik fejezetéről
14.25 Kányádi András: A vágytól a kádig. Krúdy Homérosz-travesztiája
14.50 Finta Gábor: Ciklus és variáció Krúdy korai elbeszéléseiben
15.30 Kosztolánczy Tibor: Az Élet Álom – Krúdy Gyula utolsó novelláskötete
15.55 Bengi László: „ha régi portrékat fest, színt, ecsetet a mától lop"
16.20 – 16.50 Vita

2013. november 8.

10.00 Fried István: Színház ez az egész regény-világ
10.25 Bárdos László: Színmű és opera. Az arany meg az asszony
10.50 Fleisz Katalin: „Ilyen volt a magyar Don Kihóte.” Az irodalomra vonatkozó beszédmód Krúdy Ál-Petőfi című regényében
11.30 Surányi Beáta: Postán (f)eladott irodalom
11.55 Steinmacher Kornélia: „A mesék megmaradnak...” Krúdy Gyula meseimitációi
12.20 Gintli Tibor: Anekdotikusság és asszociatív szövegszerkesztés (Ifjú évek)
12.45 – 13.15 Vita

Időpont: 2013. november 6–8.
Helyszín: ELTE BTK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4.)

ELTE BTK