Közvetlen párbeszéd a gyakorlóiskola jövőjéről

A Kiss János altábornagy utcai ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szülői munkaközösségei az Egyetem Szenátusának december 17-i döntése nyomán elindult eljáráshoz kapcsolódva felvették a kapcsolatot az ELTE és a XII. kerületi Önkormányzat vezetőivel. Az előzetes egyeztetések után a szülői munkaközösség január 9-re nyilvános fórumot szervezett, ahol Egyetemünket Mezey Barna rektor, Király Miklós dékán, Mikonya György dékán és Rónay Zoltán főtitkár képviselte. Az Önkormányzat képviseletében Pokorni Zoltán polgármester válaszolt a kérdésekre.

A Szenátus döntésének megfelelően felkért egyetemi bizottság, melynek vezetésével az ELTE rektora Király Miklós jogi kari dékánt bízta meg, január 31-ig készíti el javaslatát a Szenátus számára. A korábbi elemzések többirányú megközelítéseiből kiindulva és az eddigi egyeztetések alapján az Egyetem álláspontja a következő:

  • A budapesti tanítóképzéshez évszázados hagyománnyal kötődő nyolcosztályos gyakorlóiskola középiskolai osztályokkal történő bővítése felelős, szakmailag és gazdaságilag megalapozott koncepcióra támaszkodva indult el 2007-ben. Az elkötelezett pedagógusoknak és iskolavezetésnek köszönhetően az iskola szakmai színvonala jelentősen emelkedett az utóbbi években.
  • A közoktatás alulfinanszírozottsága, különösen a normatívák csökkenése miatt mindeközben az iskola, beleértve a középiskolai részt is, veszteségessé vált. Ezt ellensúlyozta az ELTE nagymértékű, az időszakban mintegy félmilliárd forintos kiegészítő támogatása és aXII. kerületi Önkormányzat ingyenes épülethasználatot biztosító vállalása, illetve öt év alatt összesen 250 millió forintos támogatása. Ugyanakkor az Önkormányzat a szükséges infrastrukturális felújításokat nem tudta elvégezni.
  • A 2008 óta folyamatos, 2010-től radikálisan megnövekedett forráskivonás a felsőoktatásból az ELTE esetében oda vezetett, hogy 2013-ra állami támogatása közel kétharmadára csökkent. Mivel az Egyetem számára a pedagógusképzéshez szorosan kapcsolódó gyakorlóiskolái kiemelt értéket jelentenek, ennek hatásait első alkalommal csak 2011-ben érvényesítette a közoktatási intézményekben.
  • A közoktatási intézmények közül tartósan és jelentős mértékben az ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola vált veszteségessé. Jelenleg az elmaradt felújításokból az immár halaszthatatlan, 2013-ban elvégzendők (fűtés, elektromos hálózat stb.) az ún. B épületben mintegy 200 MFt-ot, az éves működési hiány pótlása három éven át évente mintegy 100 MFt-ot igényelnek.
  • Ebben az Önkormányzat, a közoktatási rendszer átszervezése és az ezzel járó finanszírozási lehetőségek megszűnte miatt nem tud közreműködni. Az ELTE tavalyi, 17,9 Mrd forintos állami támogatásából 2013-ra a jelenlegi hivatalos tájékoztatás szerint mintegy 4,4 Mrd forint elvonás történt, ami alapfeladatai ellátását veszélyezteti. Így nincs lehetősége a szükséges kiegészítő támogatást ebben a mértékben finanszírozni.
  • Az ELTE a gyakorlóiskola és a gyermekek, szülők iránti elkötelezettségét és felelősségvállalását mutatja, hogy a korábbi időszakban a felsőoktatási működéséből csoportosított át mintegy félmilliárd forintot az iskola javára (közmű költségek, karbantartás, hibaelhárítás stb.). Ennek az elkötelezettségnek a jegyében, az igen jelentős pénzügyi nehézségek közepette is, az Egyetem vezetése mindenképpen meg kívánja őrizni a gyakorlóiskola nyolcosztályos részét. Ehhez az Önkormányzat a további ingyenes épülethasználattal és 2013-ban 25 MFt támogatással járul hozzá. Szükséges ugyanakkor a szülők közvetlen és közvetett támogatása is, ezért örömmel üdvözöljük az ilyen irányú kezdeményezéseket.
  • Üdvözöljük az Önkormányzat vezetőinek nyilvánosan elhangzott vállalásait arról, hogy hosszabb időszakra, évtizedes távlatban is ingyenes használatunkba adja oktatási céllal az iskola jelenlegi épületeit. Nagyban segíti a stratégiai tervezést az a szintén elhangzott önkormányzati vállalás, hogy az idei támogatási összeget növelni fogják, valamint az elmaradt kazán-felújítás miatt előállt üzemeltetési többletköltségeket megtérítik.
  • Mindaddig azonban, amíg a szükséges felújítások és működési kiadások fedezetét az Egyetemen kívüli forrásból nem látjuk biztosítottnak, nem tartjuk reálisnak az ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskolában a középiskolai oktatás fenntartását. Abban az esetben, ha a középiskolai jelentkezés 2013. február 15-i határidejét megelőzően megnyugtatóan rendeződne az iskola finanszírozhatósága, az Egyetem kész felülvizsgálni korábbi szenátusi határozatát.
  • Az érintett középiskolás gyerekek és családok számára az Önkormányzat közreműködésével a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól azt kérjük, hogy a kerület iskoláiban, lehetőség szerint az osztályközösségeket nem megbontva folytathassák tanulmányaikat. Erre a visszajelzések alapján túlnyomórészt mód lesz, de feladatunknak érezzük, hogy valamennyi gyermek további tanulmányairól igyekezzünk gondoskodni.
Az Egyetem vezetése kiemelten fontosnak tartja, hogy az elkövetkezőkben a szülőkkel folyamatosan együttműködve folytatódjon a helyzet áttekintése és a nyolcosztályos iskola hosszú távú működésének megnyugtató biztosításához szükséges forrásteremtés elősegítése.2013.01.12.