Nyelvtörténeti tanulmányút

Az ELTE BTK nyelvész tanáraiból, doktoranduszaiból és tanszéki demonstrátoraiból álló szakmai csoport 2013. szeptember 2–8. között nyelvtörténeti, szociolingvisztikai és hungarológiai tanulmányúton vett részt Ausztriában és Németországban az ELTE Külügyi Pályázata, az ELTE BTK HÖK és a Campus Hungary Pályázat támogatásával. A szakmai csoport résztvevői között volt Juhász Dezső a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet igazgatója, valamint Haader Lea és Zelliger Erzsébet ny. egyetemi docensek. A fogadó intézmény Münchenben a Ludwig-Maximilians-Universität Finnugor Intézete, Stuttgartban az Ungarisches Kulturinstitut (Balassi Intézet) volt.

Az út fontos állomása volt a müncheni Bayerische Staatsbibliothek, ahol két, a magyar nyelvtörténet számára kulcsfontosságú nyelvemléket is őriznek. A kézirattár meglátogatása során a csapatnak lehetősége nyílt mind a Müncheni kódex, mind a Müncheni emlék megtekintésére. A Müncheni kódex a legelső ismert magyar nyelvű bibliafordítás újszövetségi részeit, a négy evangéliumot tartalmazza, és az ELTE-n működő Biblia Mediaevalis Hungarica kutatócsoport jelen kutatása számára a kiindulási pontot jelenti a korai magyar párhuzamos bibliafordítások kereshető adatbázisba történő rendezéséhez. A nyelvemlék eredetijének megtekintése több olyan megfigyelésre is alkalmat adott, melyek még a (kényszerűen fekete-fehér fényképfelvételeket használó) kutatók számára sem nyilvánvalóak. Az utóbbi években felfedezett, 16. század elejére datált Müncheni emlékről szóló szakmai konzultációt Haader Lea vezette, aki egyben e nyelvemlék névadója, illetve Sarbak Gáborral együtt első közreadója és nyelvészeti szempontú ismertetője. E nyelvemlék egy görög kódex magyar nyelvű, egyházi és világi szövegeket egyaránt tartalmazó szövegeinek együttese. A magyar vendégszövegek mellett figyelemre méltóak a cigány, a török és a lengyel nyelvű részek is, melyek további kutatásra várnak. Különösen izgalmas a cigány nyelvű szöveg, hiszen eddigi ismereteink szerint ez a legkorábbi cigány nyelvemlék.

A müncheni Ludwig-Maximilians-Universität Finnugor Intézetét Kelemen Mária tanárnő, az intézet magyar lektora mutatta be. Az ELTE Magyar Mint Idegen Nyelv Tanszékével fennálló folyamatos kapcsolat mellett a későbbiekben más irányú együttműködésre is sor kerülhet az Intézettel: többek között a finnugrisztika és a magyar nyelvészet tudományterülete, illetve a Münchenben élő magyar közösség nyelvi helyzete jelenthet közös témát.

A stuttgarti Magyar Kultúrintézetet (Ungarisches Kulturinstitut, UKI) az intézmény igazgatója, Ódor László, valamint Szabó Brigitta kultúrreferens segítségével ismerhette meg a csapat. Az intézet változatos programokkal (koncertek, irodalmi estek, tudományos előadások stb.) igyekszik a mintegy 16 ezer főnyi stuttgarti magyarságot és a német anyanyelvű érdeklődőket megszólítani. A tervek között szerepel, hogy az ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztai, Dialektológiai Tanszékének oktatói és doktoranduszai is bekapcsolódnak az Intézet előadássorozatába.

Részletes beszámoló az ELTE BTK honlapján

2013.09.18.