Összetett állammodellek, hatalommegosztás

Összetett állammodellek, hatalommegosztás
09/22

2021. szeptember 22. 09:00

online

09/22

2021. szeptember 22. 09:00 -

online


Tudományos konferenciát rendez az MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH) és az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Jogtörténeti Albizottság. 

A konferenciára ide kattintva csatlakozhatnak be, a programfüzetet ezen a linken keresztül tölthetik le.

PROGRAM

9.00-9.15: A résztvevők köszöntése:
Mezey Barna, az MTA doktora, az MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH) vezetője

I. rész: Monarchikus állammodellek
Levezető elnök: Karácsony András egyetemi tanár

9.20-9.40: A közös ügyek és a szuverenitás eredőjében. Az Osztrák-Magyar Monarchia fennállása és működése
Kárbin Ákos főosztályvezető, főlevéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára 
9.40-10.00: Svédország és Norvégia Egyesült Királyságai (1814-1905), különös tekintettel a két állam közös ügyeire
Képes György habilitált egyetemi docens, ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék
10.00-10.20: A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság állammodellje. (A jogi partikularizmus kérdése)
Heka László egyetemi docens, SZTE ÁJK Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet

10.20-10.40: Vita
10.40-11.00: Szünet

II. rész: Republikánus állammodellek
Levezető elnök: Dr. Képes György habilitált egyetemi docens

11.00-11.20: Az Alpok vegyes demokráciája 
Heil Kristóf tudományos segédmunkatárs, MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH) 
11.20-11.40: Csehszlovákia vagy Cseh-Szlovákia? A föderalizáció esélyei a nemzetállamiság árnyékában (1918-1992)
Képessy Imre tudományos segédmunkatárs, MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH)
11.40-12.00: Az amerikai kísérlet 
Beke-Martos Judit tudományos munkatárs, MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport (ELKH)

12.00-12.20: Vita

12.20: A konferencia zárása:
Mezey Barna, az MTA doktora, az MTA–ELTE Jogtörténeti Kutatócsoport vezetője (ELKH)