Perczel András kapta a Bolyai-díjat

Két év után 2011. május 22-én este újra átadták a Nemzeti Színházban a Bolyai-díjat, a hazai tudományos élet egyik legrangosabb elismerését. A díjat dr. Perczel András akadémikus, az ELTE TTK Szerves Kémiai Tanszékének tanára vehette át Schmitt Pál köztársasági elnöktől. 2011 az ENSZ határozata szerint a kémia nemzetközi éve, a díjbizottság valószínűleg ezt is figyelembe vette, amikor kémikust választott Bolyai-díjasnak. – Perczel pályája példázza, hogy igazi eredményekre csak interdiszciplináris szemlélet vezet – emelte ki Szabó Gábor, a Bolyai-díj Alapítvány kuratóriumának elnöke, amikor bejelentette az idei díjazott nevét. Schmitt Pál az átadáskor azt hangsúlyozta, hogy bár Perczel professzor éveket töltött külföldön, laboratóriumot már Magyarországon alapított.

Perczel András professzor 1985-ben végzett az ELTE-n, majd 1988-ban egyetemi doktori címet, 1992-ben kandidátusi fokozatot szerzett, 1998-ban az MTA doktora lett. 1987 óta kisebb megszakításokkal folyamatosan részt vesz az ELTE TTK Szerves Kémiai Tanszékének oktatási munkájában, ahol laboratóriumi gyakorlatok vezetésén kívül vegyész és biológus hallgatók részére szerveskémia-főkollégiumokat, valamint vegyész és biológus doktorjelöltek részére többféle, a szerkezetkutatással kapcsolatos speciális kollégiumot tart. Tudományos érdeklődésének középpontjában kezdettől fogva a peptidek (aminosavakból álló rövid polimerek, fehérjetöredékek) álltak, illetve ehhez kapcsolódóan a fehérjék térszerkezeti sokszínűségét és mozgékonyságát is vizsgálta. 1995-től az ELTE-n elindította a biomolekulák, elsősorban a fehérjék oldatfázisú szerkezetkutatását. Az Oxfordi Egyetemmel, illetve a wisconsini NMR-centrummal együttműködve megteremtette egy hazai biológiai NMR (mágneses magrezonancia) centrum létrehozásának feltételeit, amely interdiszciplináris terület kiemelten fontos.

A kétévente átadott Bolyai János Alkotói Díj az első jelentős magánkezdeményezésű tudományos elismerés Magyarországon 1945 óta, az ehhez kapcsolódó alapítványt 1998 májusában magánvagyonukból hozták létre magyar üzletemberek. A Bolyai-díjat olyan magyar tudós kapja, aki nemzetközi mércével is kimagasló eredményt ért el a kutatás, fejlesztés, a tudományos utánpótlás nevelése, illetve ezek eredményeinek a társadalmi-gazdasági életben való hasznosítása terén. A díjazottról egy független, az adott alkalomra felkért 15 tagú bizottság dönt. A díjjal eleinte ötvenezer euró járt, az összeget 2009-ben százezerre emelték. Az elismerést egymás után harmadszor kapja ELTE-s: 2007-ben Lovász László matematikus, legutóbb, 2009-ben pedig Ritoók Zsigmond ókorkutató, klasszika-filológiaprofesszor volt a díjazott.

Bővebben az index.hu-n

2011.05.23.