Professor Emeritus címeket adott át az ELTE rektora

Az ELTE Szenátusának 2013. szeptember 6-i ünnepi közgyűlésén Mezey Barna rektor Professor Emeritus címet adott át az Egyetem kiemelkedő oktatóinak.

A címet több évtizedes kiemelkedően magas színvonalú, hazai és nemzetközi oktató tevékenysége, tudományos teljesítménye, a tudományos utánpótlás nevelésében való részvétele, valamint az oktatás és kutatás terén végzett szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként harminckét professzor vehette át (az ünnepségen csak egy részük jelent meg, a többiek később veszik át a címet):

a Bölcsészettudományi Karon:

 • Adamik Tamásné egyetemi tanár
 • Erdélyi Ágnes egyetemi tanár
 • Izsák Lajos egyetemi tanár
 • Kelemen János egyetemi tanár
 • Kiss Jenő egyetemi tanár
 • Dukkon Ágnes egyetemi tanár
 • Havas Ferenc egyetemi tanár
 • Kelényi György egyetemi tanár
 • Keserü Katalin egyetemi tanár
 • Medgyes Péter egyetemi tanár
 • Palády-Kovács Attila egyetemi tanár
 • Ruzsa György egyetemi tanár
 • Sebestyén György egyetemi tanár
 • Steiger Kornél egyetemi tanár
 • Szegedy-Maszák Mihály egyetemi tanár
 • Tverdota György egyetemi tanár
 • Varga László egyetemi tanár

az Állam és Jogtudományi Karon:

 • Bihari Mihály egyetemi tanár
 • Dezső Márta egyetemi tanár

a Természettudományi Karon:

 • Horváth Ferenc egyetemi tanár
 • Tichy Géza egyetemi tanár
 • Ungár Tamás egyetemi tanár

a Pedagógiai és Pszichológiai Karon:

 • Kalmár Magdolna egyetemi tanár
 • Faragó Klára egyetemi tanár
 • Vargha András egyetemi tanár

a Tanító- és Óvóképző Karon:

 • Donáth Péter egyetemi tanár

a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon:

 • Gereben Ferencné Várbíró Katalin főiskolai tanár
 • Zsoldos Márta főiskolai tanár

a Társadalomtudományi Karon:

 • Barcy Magdolna habil. főiskolai tanár
 • Hegyesi Gábor főiskolai tanár
 • Sik Endre egyetemi tanár
 • Székelyi Mária egyetemi tanár.

Az Egyetem Professor Emeritus címet adományozhat annak az oktatónak, aki főiskolai, illetve egyetemi tanári címmel rendelkezik, nyugdíjazására tekintettel foglalkoztatását megszüntetik, és megfelel bizonyos szigorú szakmai követelményeknek. A professor emeritusok továbbra is részt vesznek az oktató és kutató munkában.

2013.09.06.