Publikációs felhívás

2016.01.19.
Publikációs felhívás
A Tanárképző Központ 2015-ben indított, Diszciplínák tanítása – a tanítás diszciplínái című tanulmánykötet-sorozatába az idei évben is várja az írásokat: új, önálló elméleti vagy empirikus kutatások eredményét tartalmazó, tudományos igényű tanulmányokat, valamint a tanárképzés területén alkalmazott különféle jó gyakorlatokról készített összefoglalókat. A kötetben első alkalommal közlésre kerülő munkákat kívánnak megjelentetni.

A tanulmánykötet-sorozat elindítását az a szándék vezérelte, hogy alkalmat és lehetőséget teremtsen a tanárképzés, és ezen belül is különösen az osztatlan tanárképzés ügyéért felelős intézményi, szakmai, tudományos és társadalmi műhelyeknek a közös párbeszédre, az új tudományos kutatási eredményeknek és a tanárképzés jó gyakorlatainak az elterjesztésére, valamint a hazai szakmódszertanok helyzetének és további kibontakozási lehetőségeinek a bemutatására. A könyvsorozatnak eddig két kötete jelent meg Tanulmányok a tudós tanárképzés műhelyeiből, valamint Jó gyakorlatok a tanárképzés tudós műhelyeiből címmel, melyek elektronikusan is elérhetőek lesznek ezen az oldalon, 2016. január 25-től.

Az írásokat valamint a felmerülő kérdéseket az alábbi e-mail-címen várják 2016. március 1-ig. A soron következő kötet a tervek szerint 2016 őszén jelenik meg.

Részletes felhívás
Szerkesztési útmutató

ELTE TKK