Schlett István 80

Schlett István 80
01/11

2019. január 11. 10:00 - 18:00

ELTE ÁJK Kari tanácsterem (1053 BUdapest, Egyetem tér 1–3., fszt.)

01/11

2019. január 11. 10:00 - 18:00

ELTE ÁJK Kari tanácsterem (1053 BUdapest, Egyetem tér 1–3., fszt.)


Az ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet ünnepi konferenciát rendez Schlett István, Széchenyi-díjas professor emeritus tiszteletére.

Schlett István Széchenyi-díjas politológus, történész, az ELTE ÁJK professor emeritusa. 1969-ben nevezték ki az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának Tudományos Szocializmus tanszékén előbb tanársegédnek, majd 1973-tól adjunktusnak. Két év szünet után 1984-ben tért vissza az egyetemre, az abban az évben megalapított Politológia Csoport docenseként. 1994-ben egyetemi tanárrá nevezték ki. Az egyetemi doktori címet 1971-ben, a kandidátusi fokozatot 1984-ben szerezte meg a magyar politikai gondolkodás történetének köréből írt dolgozatokkal. 1994-ben habilitált. Tudományos kutatómunkája középpontjában a magyar politikai gondolkodás történetének kutatása áll. Kutatási eredményeit több monográfiában és több tucatnyi tanulmányban tette közzé. A hetvenes évek végétől részt vett empirikus politikai szociológiai vizsgálatokban, majd a nyolcvanas évek közepétől több tucat politológiai elemzést, illetve politikai publicisztikát írt, és rendszeres szereplőjévé vált a nyilvánosság színterein folyó szakmai és politikai vitáknak.  Bibó- és Apáczai Csere János-díjas, 2012-ben megkapta a Magyar Érdemrend középkeresztjét, 2014-ben Széchenyi-díjas lett.

A konferenciát Menyhárd Attila dékán nyitja meg. Az ünnepeltet Pesti Sándor, az ELTE ÁJK Politikatudományi Intézet igazgatója köszönti.

Részletes program