Sumer humanitas vagy boldog plebs?

Sumer humanitas vagy boldog plebs?
09/27

2017. szeptember 27. 14:00

ELTE BTK Assziriológia és Hebraisztikai Tanszék (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F, II/ 234.)

09/27

2017. szeptember 27. 14:00 -

ELTE BTK Assziriológia és Hebraisztikai Tanszék (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F, II/ 234.)


A BTK Assziriológia és Hebraisztikai Tanszék műhelyszemináriumán Pintér Anna Krisztina doktorandusz tart előadást „Nam-lu2-lu7, lu2-ulu3: Sumer humanitas vagy boldog plebs?” címmel.

Az ókori mezopotámiai „Menschensein” vagy „humanity” (emberiség) kutatása az asszíriológiában régi téma, nem egy nagyszerű tanulmány született belőle, sokszor azonban furcsa prekoncepciókkal fognak hozzá. Mondják például, hogy a sumer ’namlulu’ szó hasonló fogalmat jelöl, mint a reneszánsz 'humanitas'. A sumer „felső középosztálybeli polgároknak” volt egy bizonyos „Ehrenkodexe” (erkölcsi kódex), viselkedési és ideológiai mintája, polgári ideálja. A ’namlulu’ szó előfordulásainak vizsgálata banális mindennapi emberi dolgok felsorolását eredményezte, ami az európai tudós szellemet joggal frusztrálja.

Az előadás azt mutatja be, hogy a sumer irodalmi szövegek pontosan milyen képet festenek az „emberiségről”.

A szó fordításának a kontextusok alapján a 'humanitas' egyáltalán nem felel meg, a ’tömeg’ vagy a ’nép’ viszont annál inkább. Számos klasszikus művel ellentétben Mezopotámiában ennek nem volt negatív konnotációja. Az embereknek szép és jó dolgokat kívánnak, hiszik, hogy az istenek szeretik őket – ettől függetlenül névtelen tömegről van szó, amelynek a szövegekben egyetlen szerepe az, hogy alátámassza az aktuálisan dicsérendő isten vagy király nagyságát.

Facebook