Szent István, a legenda

Szent István, a legenda
12/10

2018. december 10. 16:00 - 18:00

ELTE BTK Szekfű Gyula Könyvtár (Múzeum krt. 6–8., 1/115.)

12/10

2018. december 10. 16:00 - 18:00

ELTE BTK Szekfű Gyula Könyvtár (Múzeum krt. 6–8., 1/115.)


Az ELTE BTK Középkori és Kora Újkori Történeti Tanszék és a Magyar Hagiográfiai Társaság közös rendezvényén Szent István, a legenda címmel tart előadást Berend Nóra történész, a Cambridge University professzora.

Berend Nóra 1989-ben szerzett diplomát az ELTE-n, majd a párizsi École des Hautes Études en Sciences Sociales Paris-n folytatott posztgraduális tanulmányokat. MA- és PhD-fokozatát New Yorkban, a Columbia Egyetemen szerezte meg 1992-ben, illetve 1996-ban. 1996 és 1999 között a Cambridge-i Egyetemen posztdoktor, majd két évig a London University Goldsmith College egyetemi tanára. 2000 óta tanít a Cambridge-i Egyetem Történeti Intézetében.

Szakterülete a középkori Európa társadalom- és vallástörténete, kutatási témai közé tartozik a gyermekkultúra, a nem-keresztények helyzete a középkori európai társadalomban, valamint a kereszténység, a szentség és a társadalmi kirekesztés története is. Az At the gate of Christendom (A kereszténység kapujában) című kötetét 2001-ben a Royal Historical Society a legjobb nem-brit történelmi műnek járó díjjal ismerte el.