Tájékoztatás az oklevélszerzés feltételeinek változásáról

2016.01.07.
Tájékoztatás az oklevélszerzés feltételeinek változásáról
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban Nftv.) 2016. január 1-jétől módosult. Az új rendelkezések figyelembe vételével az Eötvös Loránd Tudományegyetem Oktatási Igazgatósága összefoglalta a záróvizsga letételére vonatkozó előírásokat a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésének függvényében. 

1. A tanulmányaikat a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (régi Ftv.) alapján (azaz 2006.09.01-jét megelőzően) megkezdő hallgatók

  • 2016. szeptember 1-jéig változatlan szakmai követelmények, változatlan vizsgarend keretében, változatlan oklevél kiadásával fejezhetik be azokat.
  • hallgatói jogviszonyait meg kell szüntetni, ha 2016. szeptember 1-jéig nem szereznek abszolutóriumot
  • záróvizsgát 2018. szeptember 1-jéig tehetnek (függetlenül attól, hogy az abszolutóriumot mikor szerezték meg).

2. A tanulmányaikat a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv.) alapján (azaz 2006.09.01. és 2012.08.31. között) megkezdő hallgatók

  • tanulmányaikat változatlan szakmai követelmények és vizsgarend keretében, változatlan oklevél kiadásával, bizonyítvány kiállításával befejezhetik.
  • a záróvizsga letétele határidő nélküli, de a végbizonyítvány kiállításától számított 7. év elteltével az Egyetem feltételhez kötheti.

3. A tanulmányaikat a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) alapján (azaz 2012.09.01-től) megkezdő hallgatók

  • a hallgatói jogviszony megszűnését követő 2 éven belül bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehetik a záróvizsgát.
  • az Egyetem a záróvizsga letételét az abszolutórium kiállításától számított második év eltelte után feltételhez kötheti.
  • a hallgatói jogviszony megszűnését követő 5. év eltelte után záróvizsga nem tehető.