Új Nemzeti Kiválóság Program 2017/2018

2017.05.08.
Új Nemzeti Kiválóság Program 2017/2018
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2017/2018-as tanévre újra meghirdeti Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) ösztöndíjpályázatát. Az ÚNKP minden tudomány- és művészeti területet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatásokat és az innovációt.

A Program célja a tudományos utánpótlás megerősítése, a tudományos életpálya vonzóvá tétele, a kiváló oktatók, kutatók pályán és itthon tartása, illetve az egyetemek tudományos teljesítményének ösztönzése. A program keretében a kiváló, kutatási tevékenységet végző felsőoktatási hallgatók (alapképzés, mester  és osztatlan képzés, doktori képzés), doktorjelöltek, fiatal oktatók, kutatók 5 havi, illetve 10 havi ösztöndíjban részesülnek, a fogadó felsőoktatási intézmények pedig a saját nyertes pályázóik ösztöndíj összegének 40%-a mértékében kutatási-működési támogatást kapnak. A hallgatók, doktorjelöltek és fiatal oktató-kutatók – támogatott célcsoporttól függően – 75.000–350.000 forint/hó nettó támogatásban részesülnek.

Az ösztöndíjprogram két részből áll: az ún. „A” keretre az alap- és mesterszakos hallgatók, míg az ún. „B” keretre a posztgraduális képzésben résztvevők, illetve posztdoktorok pályázhatnak 10 havi ösztöndíjra.

Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2017/2018-as tanévi pénzügyi kerete hozzávetőleg 4 milliárd forint, amelynek csaknem az ötödéért az ELTE hallgatói és oktatói pályázhatnak. Az ösztöndíjakat az oktatásért felelős miniszter adományozza.

A pályázatok benyújtási határideje: 2017. június 6.

Az ÚNKP részletes felhívása és pályázati feltételei ezen a linken érhetők el.