Ujvári János diplomadíj-pályázat

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának célja segíteni a hallgatókat, hogy diplomadolgozatuk témáját szakmai támogatás mellett szellemitulajdon-védelmi szempontból is megvizsgálják. Pályázhatnak a 2014 februárjában végzős hallgatók, határidő: 2013. november 7.

Az alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók szellemitulajdon-védelmi tudásának bővítése érdekében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) pályázaton elnyerhető díjat létesített végzős hallgatók részére. Az Ujvári János diplomadíj-pályázat célja segíteni a felsőoktatási tanulmányaik végéhez közeledő hallgatókat, hogy diplomadolgozatuk témáját megfelelő szakmai támogatás mellett szellemitulajdon-védelmi szempontból is megvizsgálják, és feltérképezzék az általuk választott téma szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait, illetve oltalmazhatósági lehetőségeit.

A pályamű írása közben a hallgatók megismerhetik a szellemitulajdon-védelem elméleti alapjait, és betekintést kaphatnak eszközrendszerének gazdasági és jogi jelentőségébe gyakorlati oldalról is. A pályázaton azok a felsőfokú alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók vehetnek részt, akik a 2013/2014-es tanév őszi félévének végén fejezik be tanulmányaikat. (A 2013/2014-es tanév tavaszi félévében végzős hallgatók pályázati kiírása 2014 januárjában kerül meghirdetésre.)

A pályázaton a végzős hallgató az általa készített diplomamunkával/szakdolgozattal tud nevezni, amelyben a választott téma szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait tárja fel legalább 10 oldal terjedelemben, illetve olyan diplomamunkával/szakdolgozattal, ami teljesen a szellemitulajdon-védelem valamely kiválasztott kérdésének van szentelve. A pályázat megírását az SZTNH szellemitulajdon-védelmi képzéssel és egyéni szakmai konzulens biztosításával támogatja, akinek feladata végigkísérni a hallgatót a dolgozat elkészítésén és segíteni a dolgozat megírását.

A pályázat versenyeztetésen alapul, a hallgatók négy kategóriában nyújthatnak be munkákat:

  • szabadalom/használatiminta-oltalom,
  • védjegyoltalom,
  • formatervezésiminta-oltalom,
  • szerzői jog.

A pályázatokat az SZTNH által kijelölt bizottság értékeli. A négy meghirdetett kategória mindegyikében az első három helyezett kerül díjazásra az alábbiak szerint:

  • első díj 150 000 Ft,
  • második díj 125 000 Ft,
  • harmadik díj 100 000 Ft.

A pályázati jelentkezéseket PDF formátumban ezen az e-mailcímen kell leadni.
A pályázat jelentkezési határideje: 2013. november 7.
A diplomadíj-pályázat leadási határideje: 2014. február 24.

Részletes kiírás

Idén hat egyetem 12 diákját díjazta a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) az Ujvári János diplomamunka-pályázat keretében, közülük hárman az ELTE hallgatói voltak.

2013.10.22.