Választható informatika specializáció hallgatóknak

Az ELTE Informatikai Kar pályázatot hirdet a 2016/2017-es tanévre, egyéves informatikai képzésre minden nem informatikus vagy informatikatanár szakot végző hallgatónak, hogy saját szakja mellett informatikából is mélyebb, professzionális ismereteket szerezhessen.

Jelentkezhetnek az alapszak (legalább) első két évét vagy a mesterszak (legalább) egyik évét 2016 szeptemberéig sikeresen teljesítő hallgatók, akik vállalják, hogy utolsó tanévükben saját szakjuk mellett elvégzik a 60 kredites informatika specializációt. A jelentkezés folyamatos, de legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig, azaz 2016. május 13-ig lehet a pályázatokat benyújtani ezen az e-mail-címen.

A képzést ajánlják mindenkinek, aki nyitott a problémák számítógépes gondolkodás inspirálta új megközelítésére. A specializáció fejleszti a kreatív problémamegoldás, a logikus, strukturált gondolkodás, a mintázatok, tendenciák, folyamatok felismerésének, elemzésének és értelmezésének képességét. A hallgatók alapvető programozási ismereteket szereznek, képesek lesznek problémák formalizálására, korrekt modellek megtervezésére, számítógépes megoldási tervek készítésére és elemzésére, valamint egyszerű webes és mobil alkalmazások elkészítésére.

2016.04.15.