Varga Tamás emlékkiállítás

Hogy ki volt Varga Tamás?

Bizony elég kevesen tudják, tudjuk, pedig munkájával minden ötven év alatti magyar diák találkozott az iskolában, mert ő alkotta meg a hatvanas években, a nehezen tanulható, szétaprózódó számtan, mértan helyett az élvezetes matematikát. Igaz ugyan, hogy nem minden úgy valósult meg a gyakorlatban, amint ő azt kidolgozta, de ez már nem az ő hibája.

Az ELTE egykori tanára a matematika kutatása mellett a matematika tanításának korszerűsítésében alkotott nagyot. Az általános iskolai oktatás számára az újkori matematika vagy egy tucat új területét vezette be, méghozzá egységes szemléleti keretben, a gyakorlati tapasztalatra alapozó, a gyermekek érdeklődésére épülő módszer alkalmazásával. Sőt nem csak módszertani újító volt, hanem hihetetlen energiájával, megnyerő modorával, a jóba vetett hittel magával ragadta munkatársait és néhány év alatt szinte országos mozgalommá szélesítette a komplex matematika tanítását. A határainkon túl is hatott, az UNESCO szakértője lett, a korabeli matemetika-didaktika élenjáró tudósai, Dienes Zoltán és Hans Freudenthal is nagy elismeréssel nyilatkoztak munkásságáról.

Egykori kollégái és tanítványai halálának 20. évfordulóján kiállítással emlékeznek meg róla és munkásságáról, az ELTE Tanári Klubjában (Budapest, V. kerület, Szerb utca 21-23.). A 2007. május 23-án Hudecz Ferenc rektor úr megnyitója után két hétig nyitva tartó bemutató előzetes bejelentés alapján (06-30/224-0998 telefonszámon) látogatható.

2007.05.20.