Erasmus az Egyesült Királyságban

Erasmus az Egyesült Királyságban

A brit kormány döntése alapján az Egyesült Királyság nem vesz részt az új Erasmus+ programban (2021-27). Vajon mit jelent ez az Erasmus+ hallgatói mobilitások szemszögéből?
Az Egyesült Királyságban elérhető mobilitási lehetőségekkel kapcsolatban kérjük, hogy tekintse át az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás menüpontot. Kérjük a kiutazás előtt álló hallgatóinkat, hogy figyelmesen tájékozódjanak a kiutazással és kinttartózkodással kapcsolatos kérdésekről.

Figyelem! Az oldal frissítés alatt áll.

Egészségbiztosítás

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya (EHIC) 2021. január 1-től többé már nem jogosít sürgősségi betegellátásra az Egyesült Királyságban, ezért szükséges az utazás időtartamát lefedő, teljeskörű utasbiztosítást/egészségbiztosítás kötni.  Az egész mobilitási időszak alatt érvényes egészségbiztosítás megléte kötelező az Erasmus+ ösztöndíj folyósításához, és a mobilitás megkezdéséhez.

Vízum és beutazási szabályozások

2020. december 31-én megszűnt a szabad mozgás az Egyesült Királyság és az EU között. 2021. január 1-jén az Egyesült Királyság a 6 hónapot meghaladó tartózkodásokra pontalapú bevándorlási rendszert vezetett be. 
Mit jelent ez a különböző mobilitási típusokra vonatkozóan?

Részképzés 

 • 6 hónapnál rövidebb mobilitás

A 2021. január 1. után az Egyesült Királyságba érkező magyar diákoknak nem szükséges vízumért folyamodni, ha hat hónapnál kevesebb ideig fognak az országban tartózkodni. A határon fel kell mutatni az útlevelet, kérhetik fogadó egyetem által kiállított a Letter of Acceptance dokumentumot, a küldő egyetem által kiállított Erasmus+ ösztöndíjról szóló igazolást, valamint a szállás igazolását. További információt itt olvashat.

 • 6 hónapnál hosszabb idejű tartózkodás

Azoknak az uniós állampolgárságú (Erasmus) diákoknak, akik 2021. január 1-je után érkeznek az Egyesült Királyságba és hat hónapnál hosszabb ideig szeretnének maradni, azoknak egy úgynevezett Student Visát kell kérniük a beutazás előtt. Erről bővebb információt ide kattintva olvashat

SZAKMAI GYAKORLAT

Szakmai gyakorlatra nincs lehetőség vízummentes tartózkodás keretében. A szükséges vízum a Temporary Worker - Government Authorised Exchange visa (T5). Erről a következő szekcióban olvashat.

VÍZUMÜGYINTÉZÉS SZAKMAI GYAKORLATOS HALLGATÓKNAK

Ahhoz, hogy az Egyesült Királyságban szakmai gyakorlatot teljesíthessen, egy úgynevezett T5 GAE Szponzorációs Igazolást, valamint T5 GAE Vízumot kell szereznie. A vízumügyintézés előfeltétele, a szponzorációs igazolás megszerzése. A szponzorációs igazolás és a vízum megszerzése 8 hetet is igénybe vehet, így kérjük, hogy időben, legalább 3-4 hónappal a kiutazás előtt kezdje meg a szponzorációs igazoláshoz leadandó dokumentumok beszerzését. A vízum 55 fontba kerül. Ajánljuk, hogy a vízum megszerzéséig ne tervezze meg utazását, és kerülje a mobilitással összefüggő költségeket.

1. lépés: Előzetes információszerzés

 • A szakmai gyakorlatnak kapcsolódnia kell a tanulmányaihoz. Ezen kívül a fogadóintézménnyel egyeztetve bizonyosodjon meg arról, hogy a pozíció minimum a NVQ Level 3 kategóriába tartozik , valamint, hogy létszám felett, (supernumerary work placement), azaz nem egy betöltetlen állásban fogják foglalkoztatni.
 • Tájékozódás a bevándorlási rendszerről; a belépési, tesztelési és karantén szabályokról.
 • Felelősség- és balesetbiztosítás: Kötelező. Fontos érdeklődni a fogadó intézménynél, hogy tudják-e állni, vagy saját felelőssége azt megszervezni és fizetni. Nem szükséges a szponzorációs igazolás igénylésekor már biztosítással rendelkeznie, de ne feledje, hogy az Erasmus ösztöndíj utalásának és a mobilitás megkezdésének feltétele.
 • Egészségbiztosítási felár: Minden résztvevőnek ki kell töltenie az itt található kérdőívet, amiből megtudhatja, hogy fizetnie kell-e egészségbiztosítási felárat.
 • Érdeklődni a fogadó intézménynél, hogy szükséges-e Criminal record check a gyakorlathoz. Csak akkor szükséges, ha gyerekekkel vagy felnőttekkel kapcsolatos olyan munkát végez, ami szabályozott. Erről itt olvashatnak részletesebben: regulated activity in relation to children and/or adults. Az ellenőrzés lefolytatásának szükségességéről mindenképpen konzultálni szükséges a fogadó intézményével.
 • A következő dokumentumok tanulmányozása a 2. pontban felsorolt dokumentumok előkészítése előtt és alatt:
  T5 jelentkezési lap
  Higher Education Guidance

2. lépés: A szponzorációs igazolás megszerzéséhez szükséges dokumentumok előkészítése

 • Fogadólevél a fogadó intézménytől
  - Fejléces papíron; pecséttel, aláírással és dátummal ellátva. Amennyiben a fogadó intézmény nem rendelkezik pecséttel, úgy e-mail üzenetben kell ezt igazolniuk.
  - Tartalmaznia kell: a szakmai gyakorlati pozíció pontos megnevezését; az elvégzendő feladatok leírását; a kezdő és záró dátumot; a következő mondatot: I, the undersigned, confirm that this work placement/ mobility is supernumerary, i.e. it is not part of normal staffing requirements and not filling a job vacancy.
 • Másolat az útlevél összes oldaláról (az elő- és hátlapról is)
  Bizonyosodjon meg arról, hogy rendelkezik érvényes útlevéllel a kiutazás egész idejére, és a tervezett hazautazás idejétől számítva 6 hónapig érvényes.
 • Kitöltött Learning Agreement for Traineeships
 • Korábbi félévek tanulmányi eredményei angolul a Tanulmányi Osztály által hitelesítve (Transcript of Records) 
 • Korábbi félévek tanulmányi eredményei angolul a Neptunból, Excel formátumban lementve. Ehhez itt talál segítséget.
 • Kitöltött T5 jelentkezési lap
 • Criminal record check for overseas participants
  Csak akkor szükséges, ha gyerekekkel vagy felnőttekkel kapcsolatos olyan munkát végez, ami szabályozott. Erről itt olvashat részletesebben: regulated activity in relation to children and/or adults. Az ellenőrzés lefolytatásának szükségességéről mindenképpen konzultáljon fogadó intézményével.
 • A fogadó intézménnyel kötött szerződés (minden fél által dátummal és aláírással ellátva)
  Csak akkor szükséges, ha fizetést is kap a fogadóhelyen.
A dokumentumok kitöltéséhez és elkészítéséhez itt talál segítséget: Higher Education Guidance. Kérjük, hogy ügyeljen arra, hogy az összes dokumentum egybehangzó adatokat és információkat tartalmazzon. A dokumentumokat Word vagy PDF formátumban (kivéve a Neptunból Excel formátumban letöltött tanulmányi eredmények) küldje meg 1 e-mailben az intern@dep.elte.hu e-mail címre. A dokumentumok ellenőrzése után az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya kiállítja a Confirmation Letter from the sending university dokumentumot a hallgatónak, ami szintén szükséges a szponzorációs igazoláshoz. Ezután az egész csomagot megküldi a szponzorációs igazolás kiállítására jogosult British Councilnak, és erről a hallgatót is értesíti. Az igazolás bírálata innentől számítva 5 hetet is igénybe vehet.

3. lépés: Vízumigénylés

A vízumigénylés a hallgató feladata. A szponzorációs igazolás 3 hónapig érvényes, így annak megszerzésétől számított 3 hónapon belül kezdje meg vízum igénylési folyamatot. A vízum megszerzése a folyamat elindításától számított 3 héten belül várható.

FORRÁSOK ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Brexit közlemény Európai Bizottság
További magyar nyelvű tájékoztatás
Konzuli Szolgálat 
uk_visa_requirements2106211532.pdf (tka.hu)
Temporary Worker – International Agreement Worker visa (T5) - GOV.UK (www.gov.uk)
Pay for UK healthcare as part of your immigration application: Pay the healthcare surcharge - GOV.UK (www.gov.uk)
Entering the UK - GOV.UK (www.gov.uk)
COVID-19 Response - Spring 2021 (Roadmap) - GOV.UK (www.gov.uk)
New immigration system: what you need to know - GOV.UK (www.gov.uk)
Higher Education Guidance 

További információért vegye fel a kapcsolatot a fogadó egyetem Erasmus központjával, illetve tájékoztatást kérhet az erasmus@britishcouncil.org email címen.  

EN