Mobilitásukat megkezdett hallgatók

Koronavírus útmutató Erasmus+ hallgatói mobilitásukat megkezdett hallgatóknak

Frissítve: 2021.03.12.
Az Erasmus+ mobilitásokat érintő általános koronavírus útmutatóért kérjük, keresse fel az alábbi honlapfelületet: Erasmus+ koronavírus (COVID-19) információk

Kérjük, kinttartózkodása alatt kövesse a fogadó intézmény utasításait! Amennyiben megszakítja mobilitását, és korábban hazajön, ezt jelezze emailben kari koordinátorának, valamint az erasmus.out@dep.elte.hu címen. Az e-mail tárgyában szerepeljen a „vis maior” kifejezés. A mobilitás megszakításának jelzését követően kövesse az egyéni vis maior kérelem útmutatóját.

Amennyiben mobilitása a járványügyi vészhelyzet miatt meghiúsult, tájékozódjon a vis maior eljárásról az alábbi útmutatóban. Ha még nem kezdte meg mobilitását, kérjük, a Mobilitást nyert, kiutazás előtt álló hallgatóknak szóló tájékoztatót tekintse át.

I. Amennyiben úgy dönt, folytatja a mobilitását, és marad külföldön:

 • Nincsen változás a szerződés végrehajtásában, az ösztöndíj folyósítására továbbra is jogosult.
 • Kérjük, kinttartózkodása alatt kövesse a fogadó intézmény utasításait!
 • Rövidebb időtartamú mobilitás esetén (pl. 1-3 hónapos szakmai gyakorlat) amennyiben a fogadó szervezet a tevékenység végzését nem tudja biztosítani, további tartózkodása szakmailag értelmetlen, javasoljuk a mobilitás megszakítását és a hazatérést. A szerződéses időtartam teljesítése későbbre halasztható.
 • Hosszabb időtartamú (3-6+ hónap) mobilitás esetén mérlegelje a fogadó intézmény által biztosított körülményeket és a fogadó ország rendelkezéseit. Amíg reális esélyt lát arra, hogy szerződésszerűen teljesíteni tudja a szakmai programot, akkor megfontolható a maradás. Ha ellehetetlenül a szerződés teljesítése, mielőbb utazzon haza – ne feledje, ha nem tudja igazolni a külföldi tartózkodás célját és eredményeit, a támogatás részbeni visszafizetésére kötelezhető.
 • Ne feledjen időtartam igazolást kérni a mobilitás végén!
 • A veszélyhelyzet fennállása idején akár később is hozhat döntést a tartózkodás megszakításáról, nem kell aggódnia, a program biztos kereteket ad.
 • Javasoljuk, hogy hazaindulás előtt alaposan tájékozódjon az aktuális helyzetről, az utazási lehetőségekről, körülményekről (a repülőterek, határátkelők egy része már le van zárva). Készüljön rá, hogy a hazajutás akár nehézségekkel is járhat. A magyarországi helyzettel kapcsolatban a https://konzuliszolgalat.kormany.hu/ oldalon tud tájékozódni, bajba jutás esetén keresse a kinti magyar konzulátust.
 • A jelenlegi bizonytalan helyzetben semmiképpen nem javasoljuk az alkalmi utazásokat, legyen szó hazalátogatásról vagy turisztikai célú utazásról.

II. Ha megszakítja mobilitását és hazajön:

A) Online kurzusok keretében teljesíti a tervezett tevékenységet:

 • Mobilitási ösztöndíj csak az igazolhatóan külföldön töltött időszakra jár, a Magyarországon töltött időtartamra nem folyósítható mobilitási ösztöndíj. Őrizze meg a hazautazással kapcsolatos bizonylatait!
 • Ha folytatni tudja a szakmai programot itthonról is, és a külföldi egyetem erre lehetőséget biztosított, akkor folytassa és zárja le eredményesen az időszakot. Ne felejtsen el időtartam és tanulmányi/teljesítésigazolást kérni az eredményekről a külföldi egyetemtől vagy fogadó szervezettől.
 • Amennyiben a hazautazás miatt Önnek fel nem róható okokból kiadások merültek fel (például külföldi szállás előre kifizetése hosszabb időtartamra), méltányossági alapon kérvényezheti költségeinek megtérítését (III. pont).

B) Nem fogja tudni teljesíteni a tervezett tevékenységet (online kurzusok keretében sem)

 • A mobilitás megszakítását jelezze emailben az erasmus.out@dep.elte.hu címen.
 • Mobilitási ösztöndíj csak az igazolhatóan külföldön töltött időszakra jár, kérjen e-mailen igazolást a fogadó intézménytől, őrizze meg a hazautazással kapcsolatos bizonylatait!
 • Amennyiben a hazautazás miatt Önnek fel nem róható okokból kiadások merültek fel (például külföldi szállás előre kifizetése hosszabb időtartamra), méltányossági alapon kérvényezheti plusz költségeinek megtérítését (III. pont).

III. Vis maior – egyéni méltányossági kérelem (2020. július 7-től)

A folyamatban lévő mobilitási tevékenység megszakítása (az eredeti záró dátumhoz képest korábbi hazatérés) jelenleg vis maiornak minősül, vagyis egyéni döntés alapján kérelmezheti, hogy ne érje pénzügyi hátrány. Vis maior miatt megszakított mobilitás esetén a résztvevő hagyományosan ösztöndíjának a teljesített mobilitási napok hosszával arányos részére jogosult. Ugyanakkor, ha kénytelen a kiadásait, kifizetéseit a teljes eredeti időtartamra vonatkozóan összegezni, és nem szeretne anyagi veszteséget (például előre kifizette a szállását, nem tervezett repülőjegy-vásárlás vagy egyéb költségek a hazautazással kapcsolatban), méltányossági alapon kérelmezheti a vis maior helyzet miatt kialakult pluszköltségeinek megtérítését is. A vis maior alapján megállapított kiadások és a külföldön töltött idő alapján megállapított ösztöndíj összege akár meg is haladhatja az előzetesen megítélt teljes ösztöndíj összegét.

A vis maior kérvényt e-mailben kérjük leadni az erasmus@elte.hu címen, az alábbiaknak megfelelően:

1. Vis maior kérvényexcel sablon

 • Töltse ki a megfelelő adatokat, tüntesse fel mobilitása szerződés szerinti és ténylegesen megvalósult kezdő- és záródátumát. A tényleges időtartam részt kérjük, a fogadó intézmény által kiállított időtartam-igazolás alapján töltse ki, melyen meg van különböztetve a fizikailag odakint és a virtuálisan itthonról végzett mobilitási időszak. Ha a fogadó intézmény nem tud ilyet kiállítani Önnek, vagy rövidebb időtartamot igazol, mint amit ténylegesen kint töltött, az utazási dokumentáció (pl. repülőjegyen, vonatjegyen szereplő dátum) is elfogadható a kint töltött időtartam igazolására.
 • Amennyiben nem rendelkezik a támogatási szerződésében szereplő adatokkal, forduljon Ruzsa Ágneshez az erasmus.out@dep.elte.hu címen.
 • A kérvény „Indoklás” részében kérjük, röviden és érthetően ismertesse a körülményeket, hogy egy-egy költségelem felmerülése érthető és alátámasztott legyen. Részletes magyarázatot és számításai levezetését kérjük, külön dokumentumban vagy e-mailben tüntesse fel, az átláthatóság érdekében.
 • Az excelben tételesen vezesse fel a felmerült és kérvényezett pluszköltségeket - ezeket minden esetben euróban kell feltüntetni. Amennyiben az elszámolt összeg kifizetését más valutában (forint, font, stb.) tudja számlával vagy más dokumentummal igazolni, az összeget az Európai Bizottság hivatalos valutaváltó honlapja (InforEuro, ec.europa.eu/budget/graphs/inforeuro.html) segítségével kell átváltania, a kifizetés hónapjának árfolyamával számolva (Pl. 2020. március: 1 GBP = 1.17654 EUR). 
 • Vezesse fel a megjelölt költségeknek megfelelő alátámasztó dokumentumokat (mellékleteket) is. A kérelmet alátámasztó iratok, számlák, igazolások, egyéb dokumentumok esetében is elfogadhatók a szkennelt (akár mobiltelefon kamerájával olvashatóan lefotózva), másolt dokumentumok, de egyértelműen igazolniuk kell, hogy a kérelmet benyújtó utazásához kapcsolódnak. Kérjük egyértelműen elnevezni, és megjelölni az igazoló dokumentumokat a kérvényben! További információ: III.2. pont (Elszámolható költségek) és III.3. pont (Kötelező mellékletek).
 • A kitöltött Excel fájlt kérjük az alábbi séma alapján átnevezni: „vezeteknev_keresztnev_vis_maior_kerveny”
 • Az excelt nyomtassa ki, írja alá, és szkennelve, pdf formátumban is mentse le, az excel sémájához hasonlóan: „vezeteknev_keresztnev_vis_maior_kerveny”. Akinek nincsen lehetősége nyomtatni, az a küldött e-mailben jelezze az akadályoztatást, és az ő esetében az e-mail minősül az aláírt kérvénynek. 

2. Elszámolható költségek: 

 • Olyan költségek, melyek azzal kapcsolatban keletkeztek, hogy hamarabb haza kellett jönnie, tehát a kint töltött időszakon túli, vissza nem téríthető költségek, pl. a hazaút költsége, előre kifizetett szállásköltség. Az igazoltan kint töltött időszakra vonatkozó költségek nem elszámolhatók, azokat az időarányos Erasmus+ ösztöndíj fedezi.
 • Figyelem! Csak a mobilitáshoz szorosan kapcsolódó, nem visszatéríthető költségek számolhatók el! Kérjük, törekedjen a már kifizetett költségek visszatérítésére (ezt e-mailekkel kérjük igazolni), vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatókkal és jelezze, hogy igényt tart a kifizetett összeg visszatérítésére. A különleges helyzetre való tekintettel számos szolgáltató (repülőtársaság, szállásközvetítő) megtéríti a koronavírus miatt meghiúsult/módosult utazásokra vonatkozó költségeket!
 • Alapvetően szállás, kaució, utazási költség (repülőjegy, vonatjegy, buszjegy, autóbérlés, stb.), ill. ezekhez kapcsolódó nem visszatéríthető költségek számolhatók el, de az egyéni körülmények esetén más költségek (pl. bérlet, biztosítás, diákigazolvány, számlanyitás) is felmerülhetnek. 

3. Kötelező mellékletek: 

 • Vis maior kérvény excel formában 
 • Vis maior kérvény aláírt, pdf formában.
 • A vis maior kérvény kiegészítéseként kérjük, e-mailben vagy külön dokumentumban, átláthatóan és számításait érthetően levezetve, tételesen sorolja fel, milyen költségek megtérítését kérvényezi. Az érthető indoklás felgyorsítja a bírálati folyamatot.
 • Igazolás, hogy a kérvényezett összegek nem visszatéríthetők (e-mail a szolgáltatótól). 
 • Alátámasztó dokumentumok a felmerült vis maior költségekről: A kérelmet alátámasztó iratok, számlák, igazolások, egyéb dokumentumok esetében is elfogadhatók a szkennelt (akár mobiltelefon kamerájával olvashatóan lefotózva), másolt dokumentumok, de egyértelműen igazolniuk kell, hogy a kérelmet benyújtó utazásához kapcsolódnak. Kérjük egyértelműen elnevezni, és megjelölni az igazoló dokumentumokat a kérvényben! 
  • Utazási költség (repülőjegy/buszjegy/vonatjegy) igazolása: Amennyiben megvalósult az utazás, a költséget a jeggyel és a számlával, vagy a foglalás visszaigazolásával tudják igazolni (általában e-mailben kapott visszaigazolás). A visszaigazolást oly módon kérjük továbbítani, hogy látszódjon az azon feltüntetett név, hely, idő, összeg. 
  • Szállásfoglalás kifizetésének igazolása: helyszín, időtartam, összeg és azonosító (név és/vagy e-mail cím) lehetőleg szerepeljen az igazoláson. 
  • Biztosítás kifizetésének igazolása: név, időtartam, összeg szerepeljen rajta. 
 • Időtartam-igazolás a fogadó intézménytől. Kötelező a honlapunkon feltüntetett sablon használata, melyen meg van különböztetve a fizikailag odakint és a virtuálisan itthonról végzett mobilitási időszak. Ha a fogadó intézmény nem tud ilyet kiállítani Önnek, vagy rövidebb időtartamot igazol le, mint amit ténylegesen kint töltött, az utazási dokumentáció (pl. repülőjegyen, vonatjegyen szereplő dátum) is elfogadható a kint töltött időtartam igazolására.
 • Tanulmányi mobilitás esetén a teljesített tárgyakról szóló Transcript of Records dokumentum

4. A kérelmet, minden melléklettel együtt e-mailben kérjük leadni az erasmus@elte.hu címen, „vis maior” tárggyal. 

Az Egyetem állásfoglalása és javaslata alapján a Tempus Közalapítvány minden esetben egyedileg dönt a kérelemben foglaltakról, körülbelül háromheti rendszerességgel. 

Vis maior útmutató – 2020. június 5. – 2020. július 6.

A folyamatban lévő mobilitási tevékenység megszakítása (az eredeti záró dátumhoz képest korábbi hazatérés) jelenleg vis maiornak minősül, vagyis egyéni döntés alapján kérelmezheti, hogy ne érje pénzügyi hátrány. Vis maior miatt megszakított mobilitás esetén a résztvevő hagyományosan ösztöndíjának a teljesített mobilitási napok hosszával arányos részére jogosult. Ugyanakkor, ha kénytelen a kiadásait, kifizetéseit a teljes eredeti időtartamra vonatkozóan összegezni, és nem szeretne anyagi veszteséget (például előre kifizette a szállását, nem tervezett repülőjegy-vásárlás vagy egyéb költségek a hazautazással kapcsolatban), méltányossági alapon kérelmezheti a vis maior helyzet miatt kialakult pluszköltségeinek megtérítését is. A vis maior alapján megállapított kiadások és a külföldön töltött idő alapján megállapított ösztöndíj összege akár meg is haladhatja az előzetesen megítélt teljes ösztöndíj összegét.

A vis maior kérvényt e-mailben kérjük leadni az erasmus@elte.hu címen, az alábbiaknak megfelelően:

1. Vis maior kérvényexcel sablon

 • Töltse ki a megfelelő adatokat, tüntesse fel mobilitása szerződés szerinti és ténylegesen megvalósult kezdő- és záródátumát.
 • Amennyiben nem rendelkezik a támogatási szerződésében szereplő adatokkal, forduljon Ruzsa Ágneshez az erasmus.out@dep.elte.hu címen.
 • A kérvény „Indoklás” részében kérjük, röviden és érthetően ismertesse a körülményeket, hogy egy-egy költségelem felmerülése érthető és alátámasztott legyen.
 • Az excelben tételesen vezesse fel a felmerült és kérvényezett pluszköltségeket - ezeket minden esetben euróban kell feltüntetni. Amennyiben az elszámolt összeg kifizetését más valutában (forint, font, stb.) tudja számlával vagy más dokumentummal igazolni, az összeget az Európai Bizottság hivatalos valutaváltó honlapja (InforEuro, ec.europa.eu/budget/graphs/inforeuro.html) segítségével kell átváltania, a 2019. augusztusi árfolyam szerint (Pl. 1 HUF = 0.00305 EUR)
 • Vezesse fel a megjelölt költségeknek megfelelő alátámasztó dokumentumokat (mellékleteket) is. A kérelmet alátámasztó iratok, számlák, igazolások, egyéb dokumentumok esetében is elfogadhatók a szkennelt (akár mobiltelefon kamerájával olvashatóan lefotózva), másolt dokumentumok, de egyértelműen igazolniuk kell, hogy a kérelmet benyújtó utazásához kapcsolódnak. Kérjük egyértelműen elnevezni, és megjelölni az igazoló dokumentumokat a kérvényben! További információ: III.2. pont (Elszámolható költségek) és III.3. pont (Kötelező mellékletek).
 • A kitöltött Excel fájlt kérjük az alábbi séma alapján átnevezni: „vezeteknev_keresztnev_vis_maior_kerveny”
 • Az excelt nyomtassa ki, írja alá, és szkennelve, pdf formátumban is mentse le, az excel sémájához hasonlóan: „vezeteknev_keresztnev_vis_maior_kerveny”. Akinek nincsen lehetősége nyomtatni, az a küldött e-mailben jelezze az akadályoztatást, és az ő esetében az e-mail minősül az aláírt kérvénynek. 

2. Elszámolható költségek: 

 • Figyelem! Csak a mobilitáshoz szorosan kapcsolódó, nem visszatéríthető költségek számolhatók el! Kérjük, törekedjen a már kifizetett költségek visszatérítésére (ezt e-mailekkel kérjük igazolni), vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatókkal és jelezze, hogy igényt tart a kifizetett összeg visszatérítésére. A különleges helyzetre való tekintettel számos szolgáltató (repülőtársaság, szállásközvetítő) megtéríti a koronavírus miatt meghiúsult/módosult utazásokra vonatkozó költségeket! 
 • Alapvetően szállás, kaució, utazási költség (repülőjegy, vonatjegy, buszjegy, autóbérlés, stb.), biztosítás, ill. ezekhez kapcsolódó, nem visszatéríthető költségek számolhatók el, de az egyéni körülmények esetén más költségek is felmerülhetnek. 

3. Kötelező mellékletek: 

 • Vis maior kérvény excel formában 
 • Vis maior kérvény aláírt, pdf formában. Akinek nincsen lehetősége nyomtatni, az a küldött e-mailben jelezze az akadályoztatást, és az ő esetében az e-mail minősül az aláírt kérvénynek. 
 • Igazolás, hogy a kérvényezett összegek nem visszatéríthetők (e-mail a szolgáltatótól). 
 • Alátámasztó dokumentumok a felmerült vis maior költségekről: A kérelmet alátámasztó iratok, számlák, igazolások, egyéb dokumentumok esetében is elfogadhatók a szkennelt (akár mobiltelefon kamerájával olvashatóan lefotózva), másolt dokumentumok, de egyértelműen igazolniuk kell, hogy a kérelmet benyújtó utazásához kapcsolódnak. Kérjük egyértelműen elnevezni, és megjelölni az igazoló dokumentumokat a kérvényben! 
  • Utazási költség (repülőjegy/buszjegy/vonatjegy) igazolása: Amennyiben megvalósult az utazás, a költséget a jeggyel és a számlával, vagy a foglalás visszaigazolásával tudják igazolni (általában e-mailben kapott visszaigazolás). A visszaigazolást oly módon kérjük továbbítani, hogy látszódjon az azon feltüntetett név, hely, idő, összeg. 
  • Szállásfoglalás kifizetésének igazolása: helyszín, időtartam, összeg és azonosító (név és/vagy e-mail cím) lehetőleg szerepeljen az igazoláson. 
  • Biztosítás kifizetésének igazolása: név, időtartam, összeg szerepeljen rajta. 
 • Időtartam-igazolás a fogadó intézménytől
 • Tanulmányi mobilitás esetén a teljesített tárgyakról szóló Transcript of Records dokumentum

4. A kérelmet, minden melléklettel együtt e-mailben kérjük leadni az erasmus@elte.hu címen, „vis maior” tárggyal. 

Az Egyetem állásfoglalása és javaslata alapján a Tempus Közalapítvány minden esetben egyedileg dönt a kérelemben foglaltakról, körülbelül háromheti rendszerességgel. 


Vis maior útmutató – 2020. március – 2020. június 4.

2020.03.18. A Tempus Közalapítvány 2020.03.16-i útmutatása alapján

Kérjük, kinttartózkodása alatt kövesse a fogadó intézmény utasításait (I. pont)! Amennyiben megszakítja mobilitását, és korábban hazajön, ezt jelezze emailben az erasmus@elte.hu címen. Az email tárgyában szerepeljen a „vis maior” kifejezés. A mobilitás megszakításának jelzését követően kövesse a II. pontban szereplő útmutatót, majd a III. pontban az egyéni (vis maior) kérelem elszámolási útmutatóját.

I. Amennyiben úgy dönt, folytatja a mobilitását, és marad külföldön:

 • Nincsen változás a szerződés végrehajtásában, az ösztöndíj folyósítására továbbra is jogosult.
 • Kérjük, kinttartózkodása alatt kövesse a fogadó intézmény utasításait!
 • Rövidebb időtartamú mobilitás esetén (pl. 1-3 hónapos szakmai gyakorlat) amennyiben a fogadó szervezet a tevékenység végzését nem tudja biztosítani, további tartózkodása szakmailag értelmetlen, javasoljuk a mobilitás megszakítását és a hazatérést. A szerződéses időtartam teljesítése későbbre halasztható.
 • Hosszabb időtartamú (3-6+ hónap) mobilitás esetén mérlegelje a fogadó intézmény által biztosított körülményeket és a fogadó ország rendelkezéseit. Amíg reális esélyt lát arra, hogy szerződésszerűen teljesíteni tudja a szakmai programot, akkor megfontolható a maradás. Ha ellehetetlenül a szerződés teljesítése, mielőbb utazzon haza – ne feledje, ha nem tudja igazolni a külföldi tartózkodás célját és eredményeit, a támogatás részbeni visszafizetésére kötelezhető.
 • Ne feledjen időtartam igazolást kérni a mobilitás végén!
 • A veszélyhelyzet fennállása idején akár később is hozhat döntést a tartózkodás megszakításáról, nem kell aggódnia, a program biztos kereteket ad.
 • Javasoljuk, hogy hazaindulás előtt alaposan tájékozódjon az aktuális helyzetről, az utazási lehetőségekről, körülményekről (a repülőterek, határátkelők egy része már le van zárva). Készüljön rá, hogy a hazajutás akár nehézségekkel is járhat. A magyarországi helyzettel kapcsolatban a https://konzuliszolgalat.kormany.hu/ oldalon tud tájékozódni, bajba jutás esetén keresse a kinti magyar konzulátust.
 • A jelenlegi bizonytalan helyzetben semmiképpen nem javasoljuk az alkalmi utazásokat, legyen szó hazalátogatásról vagy turisztikai célú utazásról.

II. Ha megszakítja mobilitását és hazajön:

A) Online kurzusok keretében teljesíti a tervezett tevékenységet:

 • Mobilitási ösztöndíj csak az igazolhatóan külföldön töltött időszakra jár, a Magyarországon töltött időtartamra nem folyósítható mobilitási ösztöndíj. Őrizze meg a hazautazással kapcsolatos bizonylatait!
 • Ha folytatni tudja a szakmai programot itthonról is, és a külföldi egyetem erre lehetőséget biztosított, akkor folytassa és zárja le eredményesen az időszakot. Ne felejtsen el időtartam és tanulmányi/teljesítésigazolást kérni az eredményekről a külföldi egyetemtől vagy fogadó szervezettől.
 • Amennyiben a hazautazás miatt Önnek fel nem róható okokból kiadások merültek fel (például külföldi szállás előre kifizetése hosszabb időtartamra), méltányossági alapon kérvényezheti költségeinek megtérítését (III. pont).

B) Nem fogja tudni teljesíteni a tervezett tevékenységet (online kurzusok keretében sem)

 • A mobilitás megszakítását jelezze emailben az erasmus@elte.hu címen.
 • Mobilitási ösztöndíj csak az igazolhatóan külföldön töltött időszakra jár, kérjen e-mailen igazolást a fogadó intézménytől, őrizze meg a hazautazással kapcsolatos bizonylatait!
 • Amennyiben a hazautazás miatt Önnek fel nem róható okokból kiadások merültek fel (például külföldi szállás előre kifizetése hosszabb időtartamra), méltányossági alapon kérvényezheti költségeinek megtérítését (III. pont).

A folyamatban lévő mobilitási tevékenység megszakítása (az eredeti záró dátumhoz képest korábbi hazatérés) jelenleg vis maiornak minősül, vagyis egyéni döntés alapján kérelmezheti, hogy ne érje pénzügyi hátrány. Vis maior miatt megszakított mobilitás esetén a résztvevő hagyományosan ösztöndíjának a teljesített mobilitási napok hosszával arányos részére jogosult. Ugyanakkor, ha a teljesített időszak alatt az egyéni ösztöndíj terhére kifizetett, vissza nem téríthető költségek meghaladják az időarányos ösztöndíj összegét, méltányossági alapon kérelmezheti költségeinek megtérítését, maximum a mobilitási időszakra járó teljes ösztöndíj-összeg erejéig.

III. Vis maior - egyéni méltányossági kérelem

A folyamatban lévő mobilitási tevékenység megszakítása (az eredeti záró dátumhoz képest korábbi hazatérés) jelenleg vis maiornak minősül, vagyis egyéni döntés alapján kérelmezheti, hogy ne érje pénzügyi hátrány. Vis maior miatt megszakított mobilitás esetén a résztvevő hagyományosan ösztöndíjának a teljesített mobilitási napok hosszával arányos részére jogosult. Ugyanakkor, ha a teljesített időszak alatt az egyéni ösztöndíj terhére kifizetett, vissza nem téríthető költségek meghaladják az időarányos ösztöndíj összegét, méltányossági alapon kérelmezheti költségeinek megtérítését, maximum a mobilitási időszakra járó teljes ösztöndíj-összeg erejéig.

A vis maior kérvényt e-mailben kérjük leadni az erasmus@elte.hu címen, az alábbiaknak megfelelően:

 1. Vis maior kérvényexcel sablon 
  • Töltse ki a megfelelő adatokat, tüntesse fel mobilitása szerződés szerinti és ténylegesen megvalósult kezdő- és záródátumát.
  • Amennyiben nem rendelkezik a támogatási szerződésében szereplő adatokkal, forduljon Ruzsa Ágneshez az erasmus.out@dep.elte.hu címen.
  • Az excelben megjelölt költségeket minden esetben euróban kell feltüntetni. Amennyiben az elszámolt összeg kifizetését más valutában (forint, font, stb.) tudja számlával vagy más dokumentummal igazolni, az összeget az Európai Bizottság hivatalos valutaváltó honlapja (InforEuro, https://ec.europa.eu/budget/graphs/inforeuro.html) segítségével kell átváltania, a 2019. augusztusi árfolyam szerint (Pl. 1 HUF = 0.00305 EUR)
  • Töltse ki röviden és érthetően a kérvény „Indoklás” részét is!
  • Jelezze, milyen alátámasztó dokumentumot fog mellékelni. A kérelmet alátámasztó iratok, számlák, igazolások, egyéb dokumentumok esetében is elfogadhatók a szkennelt (akár mobiltelefon kamerájával olvashatóan lefotózva), másolt dokumentumok, de egyértelműen igazolniuk kell, hogy a kérelmet benyújtó utazásához kapcsolódnak. Kérjük egyértelműen elnevezni, és megjelölni az igazoló dokumentumokat a kérvényben! További információ: III.2. pont (Elszámolható költségek) és III.3. pont (Kötelező mellékletek).
  • A kitöltött Excel fájlt kérjük az alábbi séma alapján átnevezni: „vezeteknev_keresztnev_vis_maior_kerveny”
  • Az excelt nyomtassa ki, írja alá, és szkennelve, pdf formátumban is mentse le, az excel sémájához hasonlóan: „vezeteknev_keresztnev_vis_maior_kerveny”. Akinek nincsen lehetősége nyomtatni (pl. házi karantén miatt), az a küldött e-mailben jelezze az akadályoztatást, és az ő esetében az e-mail minősül az aláírt kérvénynek.
 2. Elszámolható költségek:
  • Figyelem! Csak a mobilitáshoz szorosan kapcsolódó, nem visszatéríthető költségek számolhatók el! Kérjük, törekedjen a már kifizetett költségek visszatérítésére (ezt e-mailekkel kérjük igazolni), vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatókkal és jelezze, hogy igényt tart a kifizetett összeg visszatérítésére. A különleges helyzetre való tekintettel számos szolgáltató (repülőtársaság, szállásközvetítő) megtéríti a koronavírus miatt meghiúsult/módosult utazásokra vonatkozó költségeket! Alternatív megoldásként a kérvényezett összegek vissza nem téríthetőségét igazolhatja egy linkkel a szolgáltató honlapjához, ha az ott közzétett szabályzatból egyértelműen kiderül, hogy nem jogosult a visszatérítésre.
  • Szállás, utazási költség (repülőjegy, vonatjegy, buszjegy), biztosítás, ill. ezekhez kapcsolódó, nem visszatéríthető költségek számolhatók el. Étkezési és szabadidős költségek (pl. színházjegy, mozijegy) nem elszámolhatók!
 3. Kötelező mellékletek:
  • Vis maior kérvény excel formában
  • Vis maior kérvény aláírt, pdf formában (akadályoztatás esetén, egyedi elbírálás alapján elengedhető)
  • Igazolás, hogy a kérvényezett összegek nem visszatéríthetők (e-mail, honlaplink).
  • Alátámasztó dokumentumok a felmerült vis maior költségekről: A kérelmet alátámasztó iratok, számlák, igazolások, egyéb dokumentumok esetében is elfogadhatók a szkennelt (akár mobiltelefon kamerájával olvashatóan lefotózva), másolt dokumentumok, de egyértelműen igazolniuk kell, hogy a kérelmet benyújtó utazásához kapcsolódnak. Kérjük egyértelműen elnevezni, és megjelölni az igazoló dokumentumokat a kérvényben!
   • Utazási költség (repülőjegy/buszjegy/vonatjegy) igazolása: Amennyiben megvalósult az utazás, a költséget a jeggyel és a számlával, vagy a foglalás visszaigazolásával tudják igazolni (általában e-mailben kapott visszaigazolás). A visszaigazolást oly módon kérjük továbbítani, hogy látszódjon az azon feltüntetett név, hely, idő, összeg.
   • Szállásfoglalás kifizetésének igazolása: helyszín, időtartam, összeg és azonosító (név és/vagy e-mail cím) lehetőleg szerepeljen az igazoláson.
   • Biztosítás kifizetésének igazolása: név, időtartam, összeg szerepeljen rajta.
  • Időtartam-igazolás a fogadó intézménytől (ha rendelkezésre áll)
 4. A kérelmet, minden melléklettel együtt e-mailben kérjük leadni az erasmus@elte.hu címen, „vis maior” tárggyal.

Az Egyetem állásfoglalása és javaslata alapján a Tempus Közalapítvány minden esetben egyedileg dönt a kérelemben foglaltakról, körülbelül háromheti rendszerességgel.