Mobilitás alatt

Mobilitás alatt

2022/23-BAN KIUTAZÓ ERASMUS+ ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓK RÉSZÉRE:

Felhívjuk figyelmét, hogy az Erasmus-ösztöndíj egyik alapvető feltétele, hogy a hallgató az itthoni ösztöndíjas időszak alatt aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen (a diplomaszerzést követő szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatókra nem vonatkozik)! Kérjük, a megszokott módon nyilatkozzon aktív státuszáról a Neptunban (ha a következő félévre hosszabbítja Erasmus-ösztöndíját, akkor azt a félévét is aktiválnia kell)! Ha esetleg ezt elmulasztotta, sürgősen jelezze a kari Tanulmányi Hivatalnak!  A passzív státuszú hallgatók Erasmus-ösztöndíjban nem részesülhetnek, ilyen esetben utólagos visszafizetés terheli őket.

I. TEENDŐK A MOBILITÁS MEGKEZDÉSÉT KÖVETŐEN

Kari Erasmus+ koordinátora részére e-mailben beküldendő: 

1. A kinti koordinátorral aláíratott Certificate of Arrival/Registration dokumentum, a mobilitás megkezdését követő 30 napon belül.

2. A Learning Agreement (LA) During the Mobility dokumentum, amennyiben változás történik a Learning Agreement Before the Mobility részben megadott tárgyakhoz (csak a törölt, illetve a hozzáadott tárgyakat kell jelezni) vagy szakmai gyakorlati feladatokhoz képest. Ezen is mindhárom fél aláírásának szerepelni kell!

 • Részképzés:
  • Az általános kreditelismertetési eljárásrendnek megfelelően a mobilitás során felvett végleges tárgylista szerint kell felvezetni a LA during mobility részébe a szükséges módosításokat. Az LA during mobility dokumentum leadása mindenki számára kötelező, akinél az LA before mobility részben megadott tárgyakhoz képest változás történt. Amennyiben a felvett tárgyakban nem történt változás, a hallgató a tárgyi ekvivalenciákat tartalmazó formanyomtatvány beküldésekor (ld. 3. pont) jelzi ezt a tényt kari koordinátorának. A felvett tárgyak véglegesítésének és a dokumentum beküldésének határideje az őszi félévben november 30., a tavaszi félévben április 30. További információ itt.
  • Kitöltendő az Online Learning Agreement alkalmazással (ha a Before-t mindhárom fél az alkalmazásban írta alá), egyéb esetben papíralapon: During the mobility - részképzés
 • Szakmai gyakorlat: szakmai gyakorlati mobilitásra nem érhető el Online Learning Agreement During the Mobility, így a szakmai gyakorlatos hallgatókat kérjük, hogy - amennyiben szükséges - papír alapon készítsék el: During the mobility - szakmai gyakorlat. Beküldendő a mobilitás megkezdését követő 30 napon belül.

3. Tárgyi ekvivalenciákat tartalmazó formanyomtatvány – részképzés esetén

 • Az LA during mobility (illetve változás hiányában before mobility) dokumentum melléklete. A dokumentum leadása minden, részképzésben részt vevő hallgató számára kötelező.
 • A dokumentum beküldésének határideje az őszi félévben november 30., a tavaszi félévben április 30. További információ itt.

Javasoljuk továbbá (a diplomaszerzést követő szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatókra nem vonatkozik!), hogy ellenőrizze, aktív hallgatói jogviszonya mellett Erasmus+ státusza beállításra került-e a Neptunban!  Amennyiben nem, jelezze kari koordinátorának!  (A státuszt a kari Tanulmányi Hivatal állítja be a kari Erasmus+ koordinátor által leadott lista alapján.) 
Ennek azért van jelentősége, mert: 

 • az Erasmus kreditbeszámítást segíti
 • az Erasmus státuszú hallgatók mentesülnek az átsorolás alól (ha esetleg az év végén erre az Erasmus-félév miatt sor kerülne); 
 • az Erasmus-félév során szerzett kreditek után – amennyiben kredittúlfutásra kerülne sor – nem kell térítési díjat fizetni. 
II. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK A MOBILITÁS ALATT 

A) BANKSZÁMLASZÁM MEGVÁLTOZTATÁSA 

Lehetőség van a korábban megadott bankszámlaszám módosítására (például azért, mert kiutazása után új számlát nyitott, és a hosszabbításra járó ösztöndíjat erre szeretné megkapni). 

Ehhez töltse ki szerződésmódosító űrlap (caesaros azonosítást követően elérhető) vonatkozó részét (a bankszámlaadatokat) hiánytalanul és hibátlanul! (Amennyiben a mobilitásának időtartamát nem kívánja megváltoztatni, akkor ezen kívül csak az alapadatokat kell kitöltenie.)

B) A MOBILITÁS HOSSZABBÍTÁSA 

Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy jelenleg mobilitásonként részképzés esetén csak 1 szemeszter, szakmai gyakorlat esetén pedig csak max. 5 hónap támogatható, így nincs lehetőség az elnyert Erasmus+ mobilitás hosszabbítására. Amennyiben saját költségére a Támogatási szerződésében szereplő időtartamnál tovább maradna a fogadó félnél, meghosszabbíthatja az Erasmus státuszát, de ösztöndíjat a hosszabbítás idejére nem kap (zero grant státusz).
A hosszabbításhoz szükséges dokumentációt ugyanúgy be kell nyújtani, a zero grant státusz az ezután kiállított szerződésmódosításban fog megjelenni.

Kinttartózkodása során a hallgatónak lehetősége van mobilitásának időtartamát meghosszabbítani az alábbi feltételek szerint: 

A hosszabbítás csak a mobilitás fizikai részére vonatkozóan történhet! Az itthon töltött (virtuális) időszak hosszabbításához nincs szükség szerződésmódosításra, de kérjük, erről e-mailen keresztül tájékoztassa kari koordinátorát és az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályát (erasmus.out@dep.elte.hu). 

A hosszabbítás minimális fizikai időtartama:

 • Erasmus+ ösztöndíjas státusz hosszabbítása: minimum 1 hónap (30 nap) 

  A koronavírus-járványhoz (vagy egyéb előre nem látható eseményhez) köthetően kivételesen lehetőség van 1 hónapnál rövidebb időtartamú hosszabbításra is, amennyiben a hallgató hitelt érdemlően (pl. a fogadófél tájékoztató e-mailjével) tudja igazolni a hosszabbítás okát. Kérjük, hogy erről minden esetben előzetesen konzultáljon kari nemzetközi koordinátorával.

A hosszabbításhoz szükséges dokumentumok:

1. LEARNING AGREEMENT (LA) During the mobility része 

Hogyan kell kitölteni? A LA During the mobility részét a kiutazás előtti (LA Before the mobility) dokumentummal megegyező elvek mentén kell kitölteni. Mivel a dokumentum a teljes időtartamra vonatkozó változások bejelentésére szolgál, nem kell jelezni az első féléves tárgyak törlését, csak a második félév felvett tárgyait hozzáadni. A dokumentumon mindhárom fél aláírásának szerepelnie kell. 

2.SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÓ ŰRLAP

Az Szerződésmódosító űrlap caesaros azonosítást követően itt érhető el

Az űrlap részei:

a) az azonosításhoz szükséges alapadatokat, 
b) a bankszámlaszám megváltoztatásához szükséges adatokat, valamint 
c) a meghosszabbított időtartamra vonatkozó Szerződésmódosítás elkészítéséhez szükséges adatokat tartalmazó kérdőív 

Hogyan kell kitölteni? 
b) Bankszámlaszámmal kapcsolatos kérdések 

 • Csak akkor kell kitöltenie, ha meg szeretné változtatni a bankszámlaszámát. 
 • Az új számla összes adatát meg kell adnia.  

c) A hosszabbítással kapcsolatos kérdések 

 • A kezdő időpont nem lehet későbbi az eredeti Támogatási szerződésben szereplő kezdő időpontnál! Az eredeti dátumnál korábbi dátumot csak akkor írjon be, ha ténylegesen korábban kezdte meg a mobilitást, és mobilitása zárásakor ezt igazolni is fogja a kinti fél.  
 • A záró dátum a meghosszabbított időtartam záró dátuma legyen. 
FONTOS! Az új időtartamra vonatkozó ösztöndíjának összege újraszámításra kerül, a megemelt ösztöndíjösszeg előfinanszírozási részlete kerül kiutalásra, mobilitása végén tehát a módosított, teljes időszakot kell napra pontosan leigazolnia! Ha az igazolás nem az újonnan megadott dátumokat tartalmazza, és a megadottnál rövidebb időtartamot igazol (5 napnál kevesebb eltérés nem számít), akkor ösztöndíja időarányosan csökkentésre kerül, és előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetnie a kiutalt összegből.

HOGYAN KELL BENYÚJTANI A HOSSZABBÍTÁSI KÉRELMET? 

Az űrlapot elektronikusan, az “Elküld” gombbal kell véglegesíteni.  
Amennyiben utólag javítani/módosítani kívánja az űrlapon megadott adatokat, kérjük, ezt e-mailben jelezze az erasmus.out@dep.elte.hu címen, NE töltse ki újra az űrlapot! 

E-mailben a kari koordinátor részére beküldendő:

 • A mindhárom fél által aláírt Learning Agreement During the Mobility pdf-be lementett változata (vagy a szkennelt változat) 

A beküldött űrlap, valamint a kari koordinátor által ellenőrzött és továbbított dokumentumok alapján az ENPO elkészíti és e-mailben kiküldi Önnek a Támogatási szerződés módosítását. A Támogatási szerződést figyelmesen olvassa el, és ellenőrizze az abban szereplő adatokat! Ha mindent rendben talál, nyissa meg a magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes weboldalt, majd töltse fel a Támogatási szerződését, és hitelesítse azt (a hitelesítés kiváltja a hallgató aláírását). A hitelesített dokumentumot töltse le, és küldje el az erasmus.out@dep.elte.hu email címre. 

FONTOS TUDNIVALÓK

1. Meddig kell benyújtani a hosszabbítási kérelmet? 

Hosszabbítási szándékát legkésőbb az eredeti záró dátumnál 1 hónappal korábban e-mailben jeleznie kell kari koordinátorának és az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályának (erasmus.out@dep.elte.hu). A hosszabbításhoz szükséges dokumentumok benyújtását legkésőbb az eredeti záró dátumig teheti meg, de  azt javasoljuk hogy lehetőség szerint 6-8 héttel korábban tegye meg, hogy időben megkaphassa az ösztöndíját a hosszabbított időszakra. 
A tavaszi  félévre hosszabbítók azt is vegyék figyelembe, hogy december és január között az ELTE-n pénzügyi zárás miatt kb. egy hónapig szünetelnek a kifizetések! 

2. Mikor utalják az ösztöndíjat a meghosszabbított időtartamra? 

Amint a hitelesített Támogatási Szerződés megérkezett az erasmus.out@dep.elte.hu email címre, az utalási folyamat megkezdődik, a dokumentum beérkezésétől számított 4 héten belül várható az összeg megérkezése. A hosszabbítás idejére járó ösztöndíj oly módon kerül kifizetésre, hogy az újrakalkulált teljes ösztöndíj 90%-os előfinanszírozási részletének a különbözete kerül kiutalásra.

3. A hosszabbítási időtartamra jár-e a korábban elnyert kiegészítő támogatás? 

A meghosszabbított időtartamra automatikusan jár a korábban elnyert esélyegyenlőségi kiegészítő támogatás (havi 250 €).

A meghosszabbított időtartamra is járhat a már elnyert tartós betegséggel vagy fogyatékkal élők kiegészítő támogatása is, amennyiben az előző támogatási összeg elköltését a hallgató a szabályoknak megfelelően leigazolja. Továbbá információért kérjük, írjon az erasmus.out@dep.elte.hu e-mail címre! 

4. Lehetséges-e tanulmányi mobilitás után szakmai gyakorlatra vagy szakmai gyakorlat után tanulmányi mobilitásra hosszabbítani? 

Igen, ilyenkor a mobilitás „kombinált” státuszú lesz. Figyelem, ebben az esetben az ösztöndíj a teljes mobilitás időtartamára a tanulmányi mobilitásra vonatkozó ösztöndíjráták szerint kerül megállapításra! 

Fontos: A két mobilitás között nem telhet el 1 hónapnál hosszabb idő! (Amennyiben a két mobilitás között több mint 1 hónap eltelik, már két külön mobilitásról beszélünk, tehát a szabály szerint ez nem hosszabbítás. Ennek megfelelően a hallgatónak a második mobilitásra is érvényes, elfogadott pályázattal kell rendelkeznie, illetve a kiutazás előtti teljes dokumentációt újra be kell adnia.) 

5. Hány hónapot lehetséges hosszabbítani? 

Minden hallgató képzési ciklusonként (BA, MA, PhD) 12 hónapnyi Erasmus+ ösztöndíjat nyerhet el, melyet szabadon kombinálhat. Tehát lehetséges, hogy egy hallgató BA szinten nyer 5 hónapnyi tanulmányi mobilitást, melyet meghosszabbít még 4 hónappal, majd újra pályázik, és BA tanulmányai végén kiutazik egy 3 hónapos szakmai gyakorlatra. Ezt követően MA szinten újabb 12 hónapnyi mobilitást valósíthat meg, tetszőleges kombinációban. A hosszabbítás során tehát az a fontos, hogy a hosszabbított időszak ne haladja meg az adott képzési ciklusban felhasználható 12 hónapnyi (360 nap) mobilitást. Osztatlan képzésben tanuló hallgatók összesen 24 hónapnyi mobilitásra jelentkezhetnek!


SZABÁLYZATOK, HASZNOS LINKEK

2021/22-ben kiutazó Erasmus+ ösztöndíjas hallgatók részére

Felhívjuk figyelmét, hogy az Erasmus-ösztöndíj egyik alapvető feltétele, hogy a hallgató az itthoni ösztöndíjas időszak alatt aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen (a diplomaszerzést követő szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatókra nem vonatkozik)! Kérjük, a megszokott módon nyilatkozzon aktív státuszáról a Neptunban (ha a következő félévre hosszabbítja Erasmus-ösztöndíját, akkor azt a félévét is aktiválnia kell)! Ha esetleg ezt elmulasztotta, sürgősen jelezze a kari Tanulmányi Hivatalnak!  A passzív státuszú hallgatók Erasmus-ösztöndíjban nem részesülhetnek, ilyen esetben utólagos visszafizetés terheli őket.

I. TEENDŐK A MOBILITÁS MEGKEZDÉSÉT KÖVETŐ 30 NAPON BELÜL 

Kari Erasmus+ koordinátora részére e-mailben beküldendő: 

1. A kinti koordinátorral aláíratott Certificate of Arrival/Registration dokumentum. 

2. A Learning Agreement During the Mobility dokumentum, amennyiben változás történik a Learning Agreement Before the Mobility részben megadott tárgyakhoz (csak a törölt, illetve a hozzáadott tárgyakat kell jelezni) vagy szakmai gyakorlati feladatokhoz képest. Ezen is mindhárom fél aláírásának szerepelni kell!

Javasoljuk továbbá (a diplomaszerzést követő szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatókra nem vonatkozik!), hogy ellenőrizze, aktív hallgatói jogviszonya mellett Erasmus+ státusza beállításra került-e a Neptunban!  Amennyiben nem, jelezze kari koordinátorának!  (A státuszt a kari Tanulmányi Hivatal állítja be a kari Erasmus+ koordinátor által leadott lista alapján.) 
Ennek azért van jelentősége, mert: 

 • az Erasmus kreditbeszámítást segíti (Támogatási Szerződésének 3.10 pontja alapján ezt kötelezően el kell indítania hazaérkezéskor); 
 • az Erasmus státuszú hallgatók mentesülnek az átsorolás alól (ha esetleg az év végén erre az Erasmus-félév miatt sor kerülne); 
 • az Erasmus-félév során szerzett kreditek után – amennyiben kredittúlfutásra kerülne sor – nem kell térítési díjat fizetni. 
II. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK A MOBILITÁS ALATT 

A) BANKSZÁMLASZÁM MEGVÁLTOZTATÁSA 

Lehetőség van a korábban megadott bankszámlaszám módosítására (például azért, mert kiutazása után új számlát nyitott, és a hosszabbításra járó ösztöndíjat erre szeretné megkapni). 

Ehhez töltse ki szerződésmódosító űrlap (caesaros azonosítást követően elérhető) vonatkozó részét (a bankszámlaadatokat) hiánytalanul és hibátlanul! (Amennyiben a mobilitásának időtartamát nem kívánja megváltoztatni, akkor ezen kívül csak az alapadatokat kell kitöltenie.)

B) A MOBILITÁS HOSSZABBÍTÁSA 

Kinttartózkodása során a hallgatónak lehetősége van mobilitásának időtartamát meghosszabbítani az alábbi feltételek szerint: 

A hosszabbítás csak a mobilitás fizikai részére vonatkozóan történhet! Az itthon töltött (virtuális) időszak hosszabbításához nincs szükség szerződésmódosításra, de kérjük, erről e-mailen keresztül tájékoztassa kari koordinátorát és az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályát (erasmus.out@dep.elte.hu). 

A hosszabbítás minimális fizikai időtartama:

 • Erasmus+ ösztöndíjas státusz hosszabbítása: minimum 1 hónap (30 nap) 

  A koronavírus-járványhoz (vagy egyéb előre nem látható eseményhez) köthetően kivételesen lehetőség van 1 hónapnál rövidebb időtartamú hosszabbításra is, amennyiben a hallgató hitelt érdemlően (pl. a fogadófél tájékoztató e-mailjével) tudja igazolni a hosszabbítás okát. Kérjük, hogy erről minden esetben előzetesen konzultáljon kari nemzetközi koordinátorával.

 • Campus Mundi ösztöndíjas státusz hosszabbítása Erasmus+ ösztöndíjra: részképzés esetén - minimum 3 hónap (90 nap), szakmai gyakorlat esetén - minimum 2 hónap (60 nap)
 • Erasmus+ ösztöndíjas státuszról Campus Mundi ösztöndíjas státuszra való hosszabbítás, lásd itt: III.1. pont 

A hosszabbításhoz szükséges dokumentumok:

1. LEARNING AGREEMENT (LA) During the mobility része 

Hogyan kell kitölteni? A LA During the mobility részét a kiutazás előtti (LA Before the mobility) dokumentummal megegyező elvek mentén kell kitölteni. Mivel a dokumentum a teljes időtartamra vonatkozó változások bejelentésére szolgál, nem kell jelezni az első féléves tárgyak törlését, csak a második félév felvett tárgyait hozzáadni. A dokumentumon mindhárom fél aláírásának szerepelnie kell. 

2.SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÓ ŰRLAP

Az Szerződésmódosító űrlap caesaros azonosítást követően itt érhető el

Az űrlap részei:

a) az azonosításhoz szükséges alapadatokat, 
b) a bankszámlaszám megváltoztatásához szükséges adatokat, valamint 
c) a meghosszabbított időtartamra vonatkozó Szerződésmódosítás elkészítéséhez szükséges adatokat tartalmazó kérdőív 

Hogyan kell kitölteni? 
b) Bankszámlaszámmal kapcsolatos kérdések 

 • Csak akkor kell kitöltenie, ha meg szeretné változtatni a bankszámlaszámát. 
 • Az új számla összes adatát meg kell adnia.  
 • A Campus Mundi ösztöndíjról Erasmus+ ösztöndíjra, vagy Erasmus+ ösztöndíjról Campus Mundi ösztöndíjra hosszabbító hallgatók figyelmébe: az Erasmus+ ösztöndíjat euróban, a Campus Mundi ösztöndíjat pedig forintban utalják, az átváltás esetleges költsége a bankszámla tulajdonosát terheli. Erasmus+ ösztöndíj folyósítása esetén mindenképp EUR alapú devizaszámla használatát javasoljuk!

c) A hosszabbítással kapcsolatos kérdések 

 • A kezdő időpont nem lehet későbbi az eredeti Támogatási szerződésben szereplő kezdő időpontnál! Az eredeti dátumnál korábbi dátumot csak akkor írjon be, ha ténylegesen korábban kezdte meg a mobilitást, és mobilitása zárásakor ezt igazolni is fogja a kinti fél.  
 • A záró dátum a meghosszabbított időtartam záró dátuma legyen. 
FONTOS! Az új időtartamra vonatkozó ösztöndíjának összege újraszámításra kerül, a megemelt ösztöndíjösszeg előfinanszírozási részlete kerül kiutalásra, mobilitása végén tehát a módosított, teljes időszakot kell napra pontosan leigazolnia! Ha az igazolás nem az újonnan megadott dátumokat tartalmazza, és a megadottnál rövidebb időtartamot igazol (5 napnál kevesebb eltérés nem számít), akkor ösztöndíja időarányosan csökkentésre kerül, és előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetnie a kiutalt összegből. 

3. A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNNYAL KÖTÖTT SZERZŐDÉS – (csak Campus Mundi ösztöndíjról Erasmus+ ösztöndíjra való hosszabbítás esetén releváns)

A hallgató és a Tempus Közalapítvány által kötött Támogatási szerződés (tehát nem az egyetemmel kötött, ún. zero grant szerződés!).  
Az űrlapot elektronikusan, az “Elküld” gombbal kell véglegesíteni.  
Amennyiben utólag javítani/módosítani kívánja az űrlapon megadott adatokat, kérjük, ezt e-mailben jelezze az erasmus.out@dep.elte.hu címen, NE töltse ki újra az űrlapot! 

E-mailben a kari koordinátor részére beküldendő:  

 • A mindhárom fél által aláírt Learning Agreement During the Mobility pdf-be lementett változata (vagy a szkennelt változat)  
 • A Tempus Közalapítvánnyal kötött szerződés szkennelt változata (Campus Mundiról Erasmusra való hosszabbítás esetén) 

HOGYAN KELL BENYÚJTANI A HOSSZABBÍTÁSI KÉRELMET? 

Az űrlapot elektronikusan, az “Elküld” gombbal kell véglegesíteni.  
Amennyiben utólag javítani/módosítani kívánja az űrlapon megadott adatokat, kérjük, ezt e-mailben jelezze az erasmus.out@dep.elte.hu címen, NE töltse ki újra az űrlapot! 

E-mailben a kari koordinátor részére beküldendő:

 • A mindhárom fél által aláírt Learning Agreement During the Mobility pdf-be lementett változata (vagy a szkennelt változat) 
 • A Tempus Közalapítvánnyal kötött szerződés szkennelt változata (Campus Mundiról Erasmusra való hosszabbítás esetén) 

A beküldött űrlap, valamint a kari koordinátor által ellenőrzött és továbbított dokumentumok alapján az ENPO elkészíti és e-mailben kiküldi Önnek a Támogatási szerződés módosítását. A Támogatási szerződést figyelmesen olvassa el, és ellenőrizze az abban szereplő adatokat! Ha mindent rendben talál, nyissa meg a magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes weboldalt, majd töltse fel a Támogatási szerződését, és hitelesítse azt (a hitelesítés kiváltja a hallgató aláírását). A hitelesített dokumentumot töltse le, és küldje el az erasmus.out@dep.elte.hu email címre. 

FONTOS TUDNIVALÓK

1. Meddig kell benyújtani a hosszabbítási kérelmet? 

Hosszabbítási szándékát legkésőbb az eredeti záró dátumnál 1 hónappal korábban e-mailben jeleznie kell kari koordinátorának és az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályának (erasmus.out@dep.elte.hu). A hosszabbításhoz szükséges dokumentumok benyújtását legkésőbb az eredeti záró dátumig teheti meg, de  azt javasoljuk hogy lehetőség szerint 6-8 héttel korábban tegye meg, hogy időben megkaphassa az ösztöndíját a hosszabbított időszakra. 
A tavaszi  félévre hosszabbítók azt is vegyék figyelembe, hogy december és január között az ELTE-n pénzügyi zárás miatt kb. egy hónapig szünetelnek a kifizetések! 

2. Mikor utalják az ösztöndíjat a meghosszabbított időtartamra? 

Amint a hitelesített Támogatási Szerződés megérkezett az erasmus.out@dep.elte.hu email címre, az utalási folyamat megkezdődik, a dokumentum beérkezésétől számított 4 héten belül várható az összeg megérkezése. A hosszabbítás idejére járó ösztöndíj oly módon kerül kifizetésre, hogy az újrakalkulált teljes ösztöndíj 90%-os előfinanszírozási részletének a különbözete kerül kiutalásra.

3. A hosszabbítási időtartamra jár-e a korábban elnyert kiegészítő támogatás? 

A meghosszabbított időtartamra automatikusan jár a korábban elnyert szociális kiegészítő támogatás (havi 100 € vagy 200 €). Ha Campus Mundiról Erasmusra hosszabbít, és már korábban jelentkezett Erasmus+ szociális kiegészítő támogatásra, akkor nem kell újra benyújtania a kérelmét. Ha viszont csak a Campus Mundi pályázatához kapcsolódó kiegészítő támogatásra jelentkezett, akkor az Erasmus+ szociális kiegészítő támogatást külön kérvényeznie kell. 

A meghosszabbított időtartamra is járhat a már elnyert tartós betegséggel vagy fogyatékkal élők kiegészítő támogatása is, amennyiben az előző támogatási összeg elköltését a hallgató a szabályoknak megfelelően leigazolja. Továbbá információért kérjük, írjon az erasmus.out@dep.elte.hu e-mail címre! 

4. Lehetséges-e tanulmányi mobilitás után szakmai gyakorlatra vagy szakmai gyakorlat után tanulmányi mobilitásra hosszabbítani? 

Igen, ilyenkor a mobilitás „kombinált” státuszú lesz. Figyelem, ebben az esetben az ösztöndíj a teljes mobilitás időtartamára a tanulmányi mobilitásra vonatkozó ösztöndíjráták szerint kerül megállapításra! 

Fontos: A két mobilitás között nem telhet el 1 hónapnál hosszabb idő! (Amennyiben a két mobilitás között több mint 1 hónap eltelik, már két külön mobilitásról beszélünk, tehát a szabály szerint ez nem hosszabbítás. Ennek megfelelően a hallgatónak a második mobilitásra is érvényes, elfogadott pályázattal kell rendelkeznie, illetve a kiutazás előtti teljes dokumentációt újra be kell adnia.) 

5. Hány hónapot lehetséges hosszabbítani? 

Minden hallgató képzési ciklusonként (BA, MA, PhD) 12 hónapnyi Erasmus+ ösztöndíjat nyerhet el, melyet szabadon kombinálhat. Tehát lehetséges, hogy egy hallgató BA szinten nyer 5 hónapnyi tanulmányi mobilitást, melyet meghosszabbít még 4 hónappal, majd újra pályázik, és BA tanulmányai végén kiutazik egy 3 hónapos szakmai gyakorlatra. Ezt követően MA szinten újabb 12 hónapnyi mobilitást valósíthat meg, tetszőleges kombinációban. A hosszabbítás során tehát az a fontos, hogy a hosszabbított időszak ne haladja meg az adott képzési ciklusban felhasználható 12 hónapnyi (360 nap) mobilitást. Osztatlan képzésben tanuló hallgatók összesen 24 hónapnyi mobilitásra jelentkezhetnek! 

6. Lehetséges-e Campus Mundi ösztöndíjas hallgatóként hosszabbítani? 

A Campus Mundi ösztöndíj nem hosszabbítható, ugyanakkor a korábban Campus Mundi ösztöndíjban részesülő hallgató megkaphatja az Erasmus+ ösztöndíjat, feltéve, hogy a hosszabbítás időtartama részképzés esetén nem rövidebb 3 hónapnál (90 nap), szakmai gyakorlat esetén pedig 2 hónapnál (60 nap). 


SZABÁLYZATOK, HASZNOS LINKEK


2020/21-ben kiutazó Erasmus+ ösztöndíjas hallgatók részére

Felhívjuk figyelmét, hogy az Erasmus-ösztöndíj egyik alapvető feltétele, hogy a hallgató az itthoni ösztöndíjas időszak alatt aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen (a diplomaszerzést követő szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatókra nem vonatkozik)! Kérjük, a megszokott módon nyilatkozzon aktív státuszáról a Neptunban (ha a következő félévre hosszabbítja Erasmus-ösztöndíját, akkor azt a félévét is aktiválnia kell)! Ha esetleg ezt elmulasztotta, sürgősen jelezze a kari Tanulmányi Hivatalnak!  A passzív státuszú hallgatók Erasmus-ösztöndíjban nem részesülhetnek, ilyen esetben utólagos visszafizetés terheli őket.

I. TEENDŐK A MOBILITÁS MEGKEZDÉSÉT KÖVETŐ 30 NAPON BELÜL 

Kari Erasmus+ koordinátora részére e-mailben beküldendő: 

1. A kinti koordinátorral aláíratott Certificate of Arrival/Registration dokumentum. 

2. A Learning Agreement During the Mobility dokumentum, amennyiben változás történik a Learning Agreement Before the Mobility részben megadott tárgyakhoz (csak a törölt, illetve a hozzáadott tárgyakat kell jelezni) vagy szakmai gyakorlati feladatokhoz képest. Ezen is mindhárom fél aláírásának szerepelni kell!

Javasoljuk továbbá (a diplomaszerzést követő szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatókra nem vonatkozik!), hogy ellenőrizze, aktív hallgatói jogviszonya mellett Erasmus+ státusza beállításra került-e a Neptunban!  Amennyiben nem, jelezze kari koordinátorának!  (A státuszt a kari Tanulmányi Hivatal állítja be a kari Erasmus+ koordinátor által leadott lista alapján.) 
Ennek azért van jelentősége, mert: 

 • az Erasmus kreditbeszámítást segíti (Támogatási Szerződésének 3.10 pontja alapján ezt kötelezően el kell indítania hazaérkezéskor); 
 • az Erasmus státuszú hallgatók mentesülnek az átsorolás alól (ha esetleg az év végén erre az Erasmus-félév miatt sor kerülne); 
 • az Erasmus-félév során szerzett kreditek után – amennyiben kredittúlfutásra kerülne sor – nem kell térítési díjat fizetni. 
II. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK A MOBILITÁS ALATT 

A) BANKSZÁMLASZÁM MEGVÁLTOZTATÁSA 

Lehetőség van a korábban megadott bankszámlaszám módosítására (például azért, mert kiutazása után új számlát nyitott, és a hosszabbításra járó ösztöndíjat erre szeretné megkapni). 

Ehhez töltse ki szerződésmódosító űrlap (caesaros azonosítást követően elérhető) vonatkozó részét (a bankszámlaadatokat) hiánytalanul és hibátlanul! (Amennyiben a mobilitásának időtartamát nem kívánja megváltoztatni, akkor ezen kívül csak az alapadatokat kell kitöltenie.)

B) A MOBILITÁS HOSSZABBÍTÁSA 

Kinttartózkodása során a hallgatónak lehetősége van mobilitásának időtartamát meghosszabbítani az alábbi feltételek szerint: 

A hosszabbítás csak a mobilitás fizikai részére vonatkozóan történhet! Az itthon töltött (virtuális) időszak hosszabbításához nincs szükség szerződésmódosításra, de kérjük, erről e-mailen keresztül tájékoztassa kari koordinátorát és az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályát (erasmus.out@dep.elte.hu). 

A hosszabbítás minimális fizikai időtartama:

 • Erasmus+ ösztöndíjas státusz hosszabbítása: minimum 1 hónap (30 nap) 

  A koronavírus-járványhoz (vagy egyéb előre nem látható eseményhez) köthetően kivételesen lehetőség van 1 hónapnál rövidebb időtartamú hosszabbításra is, amennyiben a hallgató hitelt érdemlően (pl. a fogadófél tájékoztató e-mailjével) tudja igazolni a hosszabbítás okát. Kérjük, hogy erről minden esetben előzetesen konzultáljon kari nemzetközi koordinátorával.

 • Campus Mundi ösztöndíjas státusz hosszabbítása Erasmus+ ösztöndíjra: részképzés esetén - minimum 3 hónap (90 nap), szakmai gyakorlat esetén - minimum 2 hónap (60 nap)
 • Erasmus+ ösztöndíjas státuszról Campus Mundi ösztöndíjas státuszra való hosszabbítás, lásd itt: III.1. pont 

A hosszabbításhoz szükséges dokumentumok:

1. LEARNING AGREEMENT (LA) During the mobility része 

Kitöltendő az Online Learning Agreement alkalmazás segítségével, különösen indokolt esetben papíralapon: tanulmányokhoz / szakmai gyakorlathoz

Hogyan kell kitölteni? A LA During the mobility részét a kiutazás előtti (LA Before the mobility) dokumentummal megegyező elvek mentén kell kitölteni. Mivel a dokumentum a teljes időtartamra vonatkozó változások bejelentésére szolgál, nem kell jelezni az első féléves tárgyak törlését, csak a második félév felvett tárgyait hozzáadni. A dokumentumon mindhárom fél aláírásának szerepelnie kell. 

2.SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÓ ŰRLAP

Az Szerződésmódosító űrlap caesaros azonosítást követően itt érhető el

Az űrlap részei:

a) az azonosításhoz szükséges alapadatokat, 
b) a bankszámlaszám megváltoztatásához szükséges adatokat, valamint 
c) a meghosszabbított időtartamra vonatkozó Szerződésmódosítás elkészítéséhez szükséges adatokat tartalmazó kérdőív 

Hogyan kell kitölteni? 
b) Bankszámlaszámmal kapcsolatos kérdések 

 • Csak akkor kell kitöltenie, ha meg szeretné változtatni a bankszámlaszámát. 
 • Az új számla összes adatát meg kell adnia.  
 • A Campus Mundi ösztöndíjról Erasmus+ ösztöndíjra, vagy Erasmus+ ösztöndíjról Campus Mundi ösztöndíjra hosszabbító hallgatók figyelmébe: az Erasmus+ ösztöndíjat euróban, a Campus Mundi ösztöndíjat pedig forintban utalják, az átváltás esetleges költsége a bankszámla tulajdonosát terheli. Erasmus+ ösztöndíj folyósítása esetén mindenképp EUR alapú devizaszámla használatát javasoljuk!

c) A hosszabbítással kapcsolatos kérdések 

 • A kezdő időpont nem lehet későbbi az eredeti Támogatási szerződésben szereplő kezdő időpontnál! Az eredeti dátumnál korábbi dátumot csak akkor írjon be, ha ténylegesen korábban kezdte meg a mobilitást, és mobilitása zárásakor ezt igazolni is fogja a kinti fél.  
 • A záró dátum a meghosszabbított időtartam záró dátuma legyen. 
FONTOS! Az új időtartamra vonatkozó ösztöndíjának összege újraszámításra kerül, a megemelt ösztöndíjösszeg előfinanszírozási részlete kerül kiutalásra, mobilitása végén tehát a módosított, teljes időszakot kell napra pontosan leigazolnia! Ha az igazolás nem az újonnan megadott dátumokat tartalmazza, és a megadottnál rövidebb időtartamot igazol (5 napnál kevesebb eltérés nem számít), akkor ösztöndíja időarányosan csökkentésre kerül, és előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetnie a kiutalt összegből. 

3. A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNNYAL KÖTÖTT SZERZŐDÉS – (csak Campus Mundi ösztöndíjról Erasmus+ ösztöndíjra való hosszabbítás esetén releváns)

A hallgató és a Tempus Közalapítvány által kötött Támogatási szerződés (tehát nem az egyetemmel kötött, ún. zero grant szerződés!).  
Az űrlapot elektronikusan, az “Elküld” gombbal kell véglegesíteni.  
Amennyiben utólag javítani/módosítani kívánja az űrlapon megadott adatokat, kérjük, ezt e-mailben jelezze az erasmus.out@dep.elte.hu címen, NE töltse ki újra az űrlapot! 

E-mailben a kari koordinátor részére beküldendő:  

 • A mindhárom fél által aláírt Learning Agreement During the Mobility pdf-be lementett változata (vagy a szkennelt változat)  
 • A Tempus Közalapítvánnyal kötött szerződés szkennelt változata (Campus Mundiról Erasmusra való hosszabbítás esetén) 

HOGYAN KELL BENYÚJTANI A HOSSZABBÍTÁSI KÉRELMET? 

Az űrlapot elektronikusan, az “Elküld” gombbal kell véglegesíteni.  
Amennyiben utólag javítani/módosítani kívánja az űrlapon megadott adatokat, kérjük, ezt e-mailben jelezze az erasmus.out@dep.elte.hu címen, NE töltse ki újra az űrlapot! 

E-mailben a kari koordinátor részére beküldendő:

 • A mindhárom fél által aláírt Learning Agreement During the Mobility pdf-be lementett változata (vagy a szkennelt változat) 
 • A Tempus Közalapítvánnyal kötött szerződés szkennelt változata (Campus Mundiról Erasmusra való hosszabbítás esetén) 

A beküldött űrlap, valamint a kari koordinátor által ellenőrzött és továbbított dokumentumok alapján az ENPO elkészíti és e-mailben kiküldi Önnek a Támogatási szerződés módosítását. A Támogatási szerződést figyelmesen olvassa el, és ellenőrizze az abban szereplő adatokat! Ha mindent rendben talál, nyissa meg a magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes weboldalt, majd töltse fel a Támogatási szerződését, és hitelesítse azt (a hitelesítés kiváltja a hallgató aláírását). A hitelesített dokumentumot töltse le, és küldje el az erasmus.out@dep.elte.hu email címre. 

FONTOS TUDNIVALÓK

1. Meddig kell benyújtani a hosszabbítási kérelmet? 

Hosszabbítási szándékát legkésőbb az eredeti záró dátumnál 1 hónappal korábban e-mailben jeleznie kell kari koordinátorának és az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályának (erasmus.out@dep.elte.hu). A hosszabbításhoz szükséges dokumentumok benyújtását legkésőbb az eredeti záró dátumig teheti meg, de  azt javasoljuk hogy lehetőség szerint 6-8 héttel korábban tegye meg, hogy időben megkaphassa az ösztöndíját a hosszabbított időszakra. 
A tavaszi  félévre hosszabbítók azt is vegyék figyelembe, hogy december és január között az ELTE-n pénzügyi zárás miatt kb. egy hónapig szünetelnek a kifizetések! 

2. Mikor utalják az ösztöndíjat a meghosszabbított időtartamra? 

Amint a hitelesített Támogatási Szerződés megérkezett az erasmus.out@dep.elte.hu email címre, az utalási folyamat megkezdődik, a dokumentum beérkezésétől számított 4 héten belül várható az összeg megérkezése. A hosszabbítás idejére járó ösztöndíj oly módon kerül kifizetésre, hogy az újrakalkulált teljes ösztöndíj 90%-os előfinanszírozási részletének a különbözete kerül kiutalásra.

3. A hosszabbítási időtartamra jár-e a korábban elnyert kiegészítő támogatás? 

A meghosszabbított időtartamra automatikusan jár a korábban elnyert szociális kiegészítő támogatás (havi 100 € vagy 200 €). Ha Campus Mundiról Erasmusra hosszabbít, és már korábban jelentkezett Erasmus+ szociális kiegészítő támogatásra, akkor nem kell újra benyújtania a kérelmét. Ha viszont csak a Campus Mundi pályázatához kapcsolódó kiegészítő támogatásra jelentkezett, akkor az Erasmus+ szociális kiegészítő támogatást külön kérvényeznie kell. 

A meghosszabbított időtartamra is járhat a már elnyert tartós betegséggel vagy fogyatékkal élők kiegészítő támogatása is, amennyiben az előző támogatási összeg elköltését a hallgató a szabályoknak megfelelően leigazolja. Továbbá információért kérjük, írjon az erasmus.out@dep.elte.hu e-mail címre! 

4. Lehetséges-e tanulmányi mobilitás után szakmai gyakorlatra vagy szakmai gyakorlat után tanulmányi mobilitásra hosszabbítani? 

Igen, ilyenkor a mobilitás „kombinált” státuszú lesz. Figyelem, ebben az esetben az ösztöndíj a teljes mobilitás időtartamára a tanulmányi mobilitásra vonatkozó ösztöndíjráták szerint kerül megállapításra! 

Fontos: A két mobilitás között nem telhet el 1 hónapnál hosszabb idő! (Amennyiben a két mobilitás között több mint 1 hónap eltelik, már két külön mobilitásról beszélünk, tehát a szabály szerint ez nem hosszabbítás. Ennek megfelelően a hallgatónak a második mobilitásra is érvényes, elfogadott pályázattal kell rendelkeznie, illetve a kiutazás előtti teljes dokumentációt újra be kell adnia.) 

5. Hány hónapot lehetséges hosszabbítani? 

Minden hallgató képzési ciklusonként (BA, MA, PhD) 12 hónapnyi Erasmus+ ösztöndíjat nyerhet el, melyet szabadon kombinálhat. Tehát lehetséges, hogy egy hallgató BA szinten nyer 5 hónapnyi tanulmányi mobilitást, melyet meghosszabbít még 4 hónappal, majd újra pályázik, és BA tanulmányai végén kiutazik egy 3 hónapos szakmai gyakorlatra. Ezt követően MA szinten újabb 12 hónapnyi mobilitást valósíthat meg, tetszőleges kombinációban. A hosszabbítás során tehát az a fontos, hogy a hosszabbított időszak ne haladja meg az adott képzési ciklusban felhasználható 12 hónapnyi (360 nap) mobilitást. Osztatlan képzésben tanuló hallgatók összesen 24 hónapnyi mobilitásra jelentkezhetnek! 

6. Lehetséges-e Campus Mundi ösztöndíjas hallgatóként hosszabbítani? 

A Campus Mundi ösztöndíj nem hosszabbítható, ugyanakkor a korábban Campus Mundi ösztöndíjban részesülő hallgató megkaphatja az Erasmus+ ösztöndíjat, feltéve, hogy a hosszabbítás időtartama részképzés esetén nem rövidebb 3 hónapnál (90 nap), szakmai gyakorlat esetén pedig 2 hónapnál (60 nap). 


SZABÁLYZATOK, HASZNOS LINKEK


(ARCHÍV) 2020/21-BEN KIUTAZÓ ERASMUS+ ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓK RÉSZÉRE

(ARCHÍV) 2020/21-BEN KIUTAZÓ ERASMUS+ ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓK RÉSZÉRE:

I. TEENDŐK A MOBILITÁS MEGKEZDÉSÉT KÖVETŐ 30 NAPON BELÜL

Erasmus+ koordinátora részére emailben beküldendő:

1. A kinti koordinátorral aláíratott Certificate of Arrival/Registration dokumentum.

2. A NEPTUN képernyőkép az aktív státuszról a mobilitás időtartamára vonatkozóan (a diplomaszerzést követő szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatókra nem vonatkozik).
Javasoljuk, hogy a Neptunban a Tanulmányok fülön a Féléves adatok menüben válassza ki az aktuális félévet, és a Listázás gombra kattintás után készítse el a printscreent. A képernyőképnek a felvett tárgyakat nem kell tartalmaznia, a nevét viszont igen (a Neptunba való belépés után a jobb felső sarokban mindig látható, a Neptun-kódjával együtt)!

3. A Learning Agreement During the Mobility dokumentum, amennyiben változás történik a Learning Agreement Before the Mobility részben megadott tárgyakhoz (csak a törölt, illetve a hozzáadott tárgyakat, kell jelezni) vagy feladatokhoz képest. Ezen is mindhárom fél aláírásának szerepelni kell! Kitöltendő az Online Learning Agreement alkalmazás segítségével, illetve abban az esetben, ha kiutazás előtt nem az online változatot töltötte ki, papíralapon: tanulmányokhoz / szakmai gyakorlathoz.

Javasoljuk továbbá (a diplomaszerzést követő szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatókra nem vonatkozik), hogy ellenőrizze, Erasmus+ státusza beállításra került-e a Neptunban
Amennyiben nem, jelezze kari koordinátorának!  (A státuszt a kari Tanulmányi Hivatal állítja be a kari Erasmus+ koordinátor által leadott lista alapján.)
Ennek azért van jelentősége, mert:

 • enélkül nem lehetséges a kreditek beszámítása (Támogatási Szerződésének 3.10 pontja alapján ezt kötelezően el kell indítania hazaérkezéskor);
 • az Erasmus státuszú hallgatók mentesülnek az átsorolás alól (ha esetleg az év végén erre az Erasmus-félév miatt sor kerülne);
 • az Erasmus-félév során szerzett kreditek után – amennyiben kredittúlfutásra kerülne sor – nem kell térítési díjat fizetni.
II. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK A MOBILITÁS ALATT

A) BANKSZÁMLASZÁM MEGVÁLTOZTATÁSA

Lehetőség van a korábban megadott bankszámlaszám módosítására (például azért, mert kiutazása után új számlát nyitott, és a hosszabbításra járó ösztöndíjat erre szeretné megkapni).

Ehhez a B) 1. pontban található Szerződésmódosítás vonatkozó részét (a bankszámlaadatokat) is hiánytalanul és hibátlanul ki kell töltenie!

Ha záráskor másik bankszámlára kéri az ösztöndíj 2. részletének utalását (például azért, mert a kiutazása után nyitott számlát megszüntette), akkor a Szerződésmódosítás 1. oldalán csak a kötelező alapadatokat, valamint a bankszámlaadatokat kell hiánytalanul és hibátlanul kitöltenie. Ezután a dokumentumot 1 példányban nyomtassa ki, írja alá, és tegye a kari koordinátorának leadandó dokumentumcsomaghoz.

B) MOBILITÁS HOSSZABBÍTÁSA

Kinttartózkodása során a hallgatónak lehetősége van mobilitásának időtartamát meghosszabbítani az alábbi feltételek szerint:

A hosszabbítás minimum időtartama:

 • Erasmus+ ösztöndíjról Erasmus+ ösztöndíjra hosszabbítás esetén: minimum 1 hónap (30 nap)
 • Campus Mundi ösztöndíjról Erasmus+ ösztöndíjra vagy Erasmus+ ösztöndíjról Campus Mundi ösztöndíjra hosszabbítás esetén: részképzés - minimum 3 hónap (90 nap), szakmai gyakorlat - minimum 2 hónap (60 nap)

Az alábbiakban felsorolt dokumentumokat lehetőleg a lejjebb megadott határidőre kell eljuttatnia kari koordinátora részére.

1. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS 2019-es szerződéshez / 2018-as szerződéshez 
(4 eredeti példányban, KÉK színű tollal aláírva.)

Mi ez a dokumentum? Az eredeti Támogatási szerződés módosítása, melyen a kinttartózkodás új dátumát (illetve igény szerint a bankszámla változását) jelöli meg a hallgató.

Hogyan kell kitölteni? A szerződéssablont először mentse le, és ezután kezdje meg elektronikusan a kitöltését (a dokumentum Adobe Acrobat Reader programmal szerkeszthető). Csak azokat a részeket töltse ki, amelyek szerkeszthetők (írhatók vagy lenyíló menüvel rendelkeznek)! Kérjük, a lábjegyzeteket is figyelmesen olvassa el!
Az első oldalon először ismét meg kell adnia néhány alapadatát.
Majd jeleznie kell, ha megváltozott a státusza: ez akkor történik, ha Campus Mundi-s ösztöndíjasként a hosszabbítás idejére Erasmus+ ösztöndíjra pályázik, vagy fordítva.
Azt, hogy a pénzügyi támogatás tartalmaz-e további kiegészítő támogatást, az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya tölti ki (a részleteket lásd lejjebb, a Fontos tudnivalók 5. pontban).
Ezután, ha bankszámlát akar változtatni, akkor az új számla összes adatát ki kell töltenie. (Campus Mundi ösztöndíjról Erasmus+ ösztöndíjra hosszabbító hallgatóknak mindenképpen ki kell tölteni, mivel a korábban leadott „zero grantos” szerződésen nem szerepelnek bankszámlaadatok!)
A 2.2 pontban meg kell adnia az új mobilitási időpontokat. A kezdő időpont nem lehet későbbi az eredeti Támogatási szerződésben szereplő kezdő időpontnál! Az eredeti dátumnál korábbi dátumot csak akkor írjon be, ha ténylegesen korábban kezdte meg a mobilitást, és mobilitása zárásakor ezt igazolni is fogja a kinti fél. A záró dátum a meghosszabbított időtartam záró dátuma legyen.
A második oldalon a 2.3 és a 3.1 pontokat az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya tölti ki! Önnek ezen az oldalon kell (kék színű tollal) aláírnia a kinyomtatott szerződést.

FONTOS! Az új időtartamra ösztöndíjának összege újrakalkulálódik, tehát mobilitása végén a teljes időszakot napra pontosan kell leigazolnia! Ha az igazolás nem az újonnan megadott dátumokat tartalmazza, és a megadottnál rövidebb időtartamot igazol (5 napnál kevesebb eltérés nem számít), akkor ösztöndíja időarányosan csökkentésre kerül, és előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetnie a kiutalt összegből.

2. LEARNING AGREEMENT (LA) During the mobility része
Kitöltendő az Online Learning Agreement alkalmazás segítségével, illetve abban az esetben, ha kiutazás előtt nem az online változatot töltötte ki, papíralapon: tanulmányokhoz / szakmai gyakorlathoz.
(1 példányban, kinyomtatva.)

Mi ez a dokumentum? A LA During the mobility tartalmazza a meghosszabbított időtartamra vonatkozó szakmai gyakorlati tevékenység leírását vagy a felvett tantárgyak listáját, megjelölve, hogy azok milyen módon kerülnek majd beszámításra hazaérkezéskor.

Hogyan kell kitölteni? A LA During the mobility részét a kiutazás előtti (LA Before the mobility) dokumentummal megegyező elvek mentén kell kitölteni. Mivel a dokumentum a teljes időtartamra vonatkozó változások bejelentésére szolgál, nem kell jelezni az első féléves tárgyak törlését, csak a második félév felvett tárgyait hozzáadni. A dokumentumon mindhárom fél aláírásának szerepelnie kell, de itt elfogadható a szkennelt aláírás is.

3. A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNNYAL KÖTÖTT SZERZŐDÉS – Csak Campus Mundi ösztöndíjról Erasmus+ ösztöndíjra való hosszabbítás esetén!
(1 példányban, szkennelt változatban)

Mi ez a dokumentum? A hallgató és a Tempus Közalapítvány által kötött Támogatási szerződés (tehát nem az egyetemmel kötött, ún. zero grant szerződés!).

Miért van rá szükség? Az eredeti, Campus Mundi ösztöndíjjal támogatott mobilitás kezdő dátumának és időtartamának igazolására.

A DOKUMENTUMOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE HOSSZABBÍTÁSHOZ

1. Szakmai gyakorlat esetén:

 • a mobilitás eredeti záró dátuma előtt legalább 8 héttel.

2. Tanulmányok esetén:

 • tavaszi félévre (az azt megelőző őszi félévben) november 22-ig, illetve az oktatást később kezdő egyetemeken (jellemzően Németország) november 30-ig (a tavaszi  félévre hosszabbítók azt is vegyék figyelembe, hogy december és január között az ELTE-n a pénzügyi zárás miatt kb. egy hónapig szünetelnek a kifizetések!),
 • nyári szemeszterre/trimeszterre (az azt megelőző tavaszi félévben) április 15-ig (amennyiben a partneregyetemen van ilyen szemeszter).

HOGYAN KELL BENYÚJTANI A HOSSZABBÍTÁSI KÉRELMET?

A Szerződésmódosítás dokumentum 4 db, kék tollal aláírt (eredeti) példányát, illetve a Learning Agreement 1 db, mindenki által aláírt (akár szkennelt) változatát kell betenni egy borítékba, és eljuttatni kari koordinátorához a fent megadott határidőre. (Javasoljuk, hogy a Szerződésmódosítást két külön lapra, tehát ne kétoldalasan nyomtassa ki!)

Amennyiben a hallgató a megfelelően kitöltött, aláírt és aláíratott dokumentumcsomagot határidőre beküldi kari koordinátora részére, akkor ösztöndíja automatikusan meghosszabbításra kerül.

Ha a hallgató önhibáján kívül nem tudja a határidőt betartani, kérjük, ezt még a határidő lejárta előtt, írásban jelezze kari koordinátorának, valamint az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályának az erasmus.out@dep.elte.hu emailcímen!

FONTOS TUDNIVALÓK

1. Jár-e ösztöndíj a meghosszabbított időtartamra?

IGEN.

Amennyiben a hallgató formailag megfelelő dokumentációt nyújt be a megadott határidőre, akkor részére a 2019/20-as költségvetés alapján a hosszabbítás idejére járó ösztöndíj kifizetésre fog kerülni, ugyanúgy két részletben, mint az eredeti időtartamra.

2. Lehetséges-e tanulmányi mobilitás után szakmai gyakorlatra vagy szakmai gyakorlat után tanulmányi mobilitásra hosszabbítani?

IGEN.

Ilyenkor a mobilitás „kombinált” státuszú lesz. Figyelem, ebben az esetben az ösztöndíj a teljes mobilitás időtartamára a tanulmányi mobilitásra vonatkozó ösztöndíjráták szerint kerül megállapításra!

Fontos: A két mobilitás között nem telhet el 1 hónapnál hosszabb idő! (Amennyiben a két mobilitás között több mint 1 hónap eltelik, már két külön mobilitásról beszélünk, tehát a szabály szerint ez nem hosszabbítás. Ennek megfelelően a hallgatónak a második mobilitásra is érvényes, elfogadott pályázattal kell rendelkeznie, illetve a kiutazás előtti teljes dokumentációt újra be kell adnia.)

3. Hány hónapot lehetséges hosszabbítani?

Minden hallgató képzési ciklusonként (BA, MA, PhD) 12 hónapnyi Erasmus+ ösztöndíjat nyerhet el, melyet szabadon kombinálhat. Tehát lehetséges, hogy egy hallgató BA szinten nyer 5 hónapnyi tanulmányi mobilitást, melyet meghosszabbít még 4 hónappal, majd újra pályázik, és BA tanulmányai végén kiutazik egy 3 hónapos szakmai gyakorlatra. Ezt követően MA szinten újabb 12 hónapnyi mobilitást valósíthat meg, tetszőleges kombinációban.A hosszabbítás során tehát az a fontos, hogy a hosszabbított időszak ne haladja meg az adott képzési ciklusban felhasználható 12 hónapnyi mobilitást.

Osztatlan képzésben tanuló hallgatók összesen 24 hónapnyi mobilitásra jelentkezhetnek!

4. Lehetséges-e Campus Mundi ösztöndíjas hallgatóként hosszabbítani?

IGEN.

A Campus Mundi ösztöndíjas hallgatónak ugyanúgy le kell adnia az Erasmus+ státusz hosszabbításához szükséges dokumentációt a fenti feltételeknek megfelelően.

Campus Mundi ösztöndíj nem hosszabbítható, ugyanakkor megkaphatja helyette az Erasmus+ ösztöndíjat, feltéve, hogy a hosszabbítás időtartama részképzés esetén nem rövidebb 3 hónapnál (90 nap), szakmai gyakorlat esetén pedig 2 hónapnál (60 nap).
Mivel a korábban leadott „zero grantos” szerződésen nem szerepelnek bankszámlaadatok, ebben az esetben a Szerződésmódosításon mindenképpen ki kell tölteni a bankszámlaadatokat!

5. A hosszabbítási időtartamra jár-e a korábban elnyert kiegészítő támogatás?

IGEN.

A meghosszabbított időtartamra automatikusan jár a korábban elnyert szociális kiegészítő támogatás (havi 100 € vagy 200 €). Campus Mundi ösztöndíjasoknak is!

A meghosszabbított időtartamra időarányosan jár a már elnyert tartós betegséggel vagy fogyatékkal élők kiegészítő támogatása is, amennyiben az előző támogatási összeg elköltését a hallgató a szabályoknak megfelelően leigazolja.  Campus Mundi ösztöndíjasoknak is!


SZABÁLYZATOK, HASZNOS LINKEK


2019/20-BAN KIUTAZÓ ERASMUS+ ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓK RÉSZÉRE

I. TEENDŐK A MOBILITÁS MEGKEZDÉSÉT KÖVETŐ 30 NAPON BELÜL

Erasmus+ koordinátora részére emailben beküldendő:

1. A kinti koordinátorral aláíratott Certificate of Arrival/Registration dokumentum.

2. A NEPTUN képernyőkép az aktív státuszról a mobilitás időtartamára vonatkozóan (a diplomaszerzést követő szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatókra nem vonatkozik).
Javasoljuk, hogy a Neptunban a Tanulmányok fülön a Féléves adatok menüben válassza ki az aktuális félévet, és a Listázás gombra kattintás után készítse el a printscreent. A képernyőképnek a felvett tárgyakat nem kell tartalmaznia, a nevét viszont igen (a Neptunba való belépés után a jobb felső sarokban mindig látható, a Neptun-kódjával együtt)!

3. A Learning Agreement During the Mobility dokumentum, amennyiben a tárgyfelvétel során változás történik a Learning Agreement Before the Mobility részében megadott tárgyakhoz képest (csak a törölt, illetve a hozzáadott tárgyakat, kell jelezni). Ezen is mindhárom fél aláírásának szerepelni kell! Kitöltendő az Online Learning Agreement alkalmazás segítségével, illetve abban az esetben, ha kiutazás előtt nem az online változatot töltötte ki, papíralapon: tanulmányokhoz / szakmai gyakorlathoz.

Javasoljuk továbbá, hogy ellenőrizze, Erasmus+ státusza beállításra került-e a Neptunban (a diplomaszerzést követő szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatókra nem vonatkozik)!
(A státuszt a kari Tanulmányi Hivatal állítja be a kari Erasmus+ koordinátor által leadott lista alapján.)
Amennyiben nem, jelezze kari koordinátorának! Ennek azért van jelentősége, mert:

 • enélkül nem lehetséges a kreditek beszámítása (Támogatási Szerződésének 3.10 pontja alapján ezt kötelezően el kell indítania hazaérkezéskor);
 • az Erasmus státuszú hallgatók mentesülnek az átsorolás alól (ha esetleg az év végén erre az Erasmus-félév miatt sor kerülne);
 • az Erasmus-félév során szerzett kreditek után – amennyiben kredittúlfutásra kerülne sor – nem kell térítési díjat fizetni.
II. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK A MOBILITÁS ALATT

A) BANKSZÁMLASZÁM MEGVÁLTOZTATÁSA

Lehetőség van a korábban megadott bankszámlaszám módosítására (például azért, mert kiutazása után új számlát nyitott, és a hosszabbításra járó ösztöndíjat erre szeretné megkapni).

Ehhez a B) 1. pontban található Szerződésmódosítás vonatkozó részét (a bankszámlaadatokat) is hiánytalanul és hibátlanul ki kell töltenie!

Ha záráskor másik bankszámlára kéri az ösztöndíj 2. részletének utalását (például azért, mert a kiutazása után nyitott számlát megszüntette), akkor a Szerződésmódosítás 1. oldalán csak a kötelező alapadatokat, valamint a bankszámlaadatokat kell hiánytalanul és hibátlanul kitöltenie. Ezután a dokumentumot 1 példányban nyomtassa ki, írja alá, és tegye a kari koordinátorának leadandó dokumentumcsomaghoz.

B) MOBILITÁS HOSSZABBÍTÁSA

Kinttartózkodása során a hallgatónak lehetősége van mobilitásának időtartamát meghosszabbítani az alábbi feltételek szerint:

A hosszabbítás minimum időtartama:

 • Erasmus+ ösztöndíjról Erasmus+ ösztöndíjra hosszabbítás esetén: minimum 1 hónap (30 nap)
 • Campus Mundi ösztöndíjról Erasmus+ ösztöndíjra vagy Erasmus+ ösztöndíjról Campus Mundi ösztöndíjra hosszabbítás esetén: részképzés - minimum 3 hónap (90 nap), szakmai gyakorlat - minimum 2 hónap (60 nap)

Az alábbiakban felsorolt dokumentumokat lehetőleg a lejjebb megadott határidőre kell eljuttatnia kari koordinátora részére.

1. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS 2019-es szerződéshez / 2018-as szerződéshez 
(4 eredeti példányban, KÉK színű tollal aláírva.)

Mi ez a dokumentum? Az eredeti Támogatási szerződés módosítása, melyen a kinttartózkodás új dátumát (illetve igény szerint a bankszámla változását) jelöli meg a hallgató.

Hogyan kell kitölteni? A szerződéssablont először mentse le, és ezután kezdje meg elektronikusan a kitöltését (a dokumentum Adobe Acrobat Reader programmal szerkeszthető). Csak azokat a részeket töltse ki, amelyek szerkeszthetők (írhatók vagy lenyíló menüvel rendelkeznek)! Kérjük, a lábjegyzeteket is figyelmesen olvassa el!
Az első oldalon először ismét meg kell adnia néhány alapadatát.
Majd jeleznie kell, ha megváltozott a státusza: ez akkor történik, ha Campus Mundi-s ösztöndíjasként a hosszabbítás idejére Erasmus+ ösztöndíjra pályázik, vagy fordítva.
Azt, hogy a pénzügyi támogatás tartalmaz-e további kiegészítő támogatást, az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya tölti ki (a részleteket lásd lejjebb, a Fontos tudnivalók 5. pontban).
Ezután, ha bankszámlát akar változtatni, akkor az új számla összes adatát ki kell töltenie. (Campus Mundi ösztöndíjról Erasmus+ ösztöndíjra hosszabbító hallgatóknak mindenképpen ki kell tölteni, mivel a korábban leadott „zero grantos” szerződésen nem szerepelnek bankszámlaadatok!)
A 2.2 pontban meg kell adnia az új mobilitási időpontokat. A kezdő időpont nem lehet későbbi az eredeti Támogatási szerződésben szereplő kezdő időpontnál! Az eredeti dátumnál korábbi dátumot csak akkor írjon be, ha ténylegesen korábban kezdte meg a mobilitást, és mobilitása zárásakor ezt igazolni is fogja a kinti fél. A záró dátum a meghosszabbított időtartam záró dátuma legyen.
A második oldalon a 2.3 és a 3.1 pontokat az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya tölti ki! Önnek ezen az oldalon kell (kék színű tollal) aláírnia a kinyomtatott szerződést.

FONTOS! Az új időtartamra ösztöndíjának összege újrakalkulálódik, tehát mobilitása végén a teljes időszakot napra pontosan kell leigazolnia! Ha az igazolás nem az újonnan megadott dátumokat tartalmazza, és a megadottnál rövidebb időtartamot igazol (5 napnál kevesebb eltérés nem számít), akkor ösztöndíja időarányosan csökkentésre kerül, és előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetnie a kiutalt összegből.

2. LEARNING AGREEMENT (LA) During the mobility része
Kitöltendő az Online Learning Agreement alkalmazás segítségével, illetve abban az esetben, ha kiutazás előtt nem az online változatot töltötte ki, papíralapon: tanulmányokhoz / szakmai gyakorlathoz.
(1 példányban, kinyomtatva.)

Mi ez a dokumentum? A LA During the mobility tartalmazza a meghosszabbított időtartamra vonatkozó szakmai gyakorlati tevékenység leírását vagy a felvett tantárgyak listáját, megjelölve, hogy azok milyen módon kerülnek majd beszámításra hazaérkezéskor.

Hogyan kell kitölteni? A LA During the mobility részét a kiutazás előtti (LA Before the mobility) dokumentummal megegyező elvek mentén kell kitölteni. Mivel a dokumentum a teljes időtartamra vonatkozó változások bejelentésére szolgál, nem kell jelezni az első féléves tárgyak törlését, csak a második félév felvett tárgyait hozzáadni. A dokumentumon mindhárom fél aláírásának szerepelnie kell, de itt elfogadható a szkennelt aláírás is.

3. A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNNYAL KÖTÖTT SZERZŐDÉS – Csak Campus Mundi ösztöndíjról Erasmus+ ösztöndíjra való hosszabbítás esetén!
(1 példányban, szkennelt változatban)

Mi ez a dokumentum? A hallgató és a Tempus Közalapítvány által kötött Támogatási szerződés (tehát nem az egyetemmel kötött, ún. zero grant szerződés!).

Miért van rá szükség? Az eredeti, Campus Mundi ösztöndíjjal támogatott mobilitás kezdő dátumának és időtartamának igazolására.

A DOKUMENTUMOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE HOSSZABBÍTÁSHOZ

1. Szakmai gyakorlat esetén:

 • a mobilitás eredeti záró dátuma előtt legalább 8 héttel.

2. Tanulmányok esetén:

 • tavaszi félévre (az azt megelőző őszi félévben) november 22-ig, illetve az oktatást később kezdő egyetemeken (jellemzően Németország) november 30-ig (a tavaszi  félévre hosszabbítók azt is vegyék figyelembe, hogy december és január között az ELTE-n a pénzügyi zárás miatt kb. egy hónapig szünetelnek a kifizetések!),
 • nyári szemeszterre/trimeszterre (az azt megelőző tavaszi félévben) április 15-ig (amennyiben a partneregyetemen van ilyen szemeszter).

HOGYAN KELL BENYÚJTANI A HOSSZABBÍTÁSI KÉRELMET?

A Szerződésmódosítás dokumentum 4 db, kék tollal aláírt (eredeti) példányát, illetve a Learning Agreement 1 db, mindenki által aláírt (akár szkennelt) változatát kell betenni egy borítékba, és eljuttatni kari koordinátorához a fent megadott határidőre. (Javasoljuk, hogy a Szerződésmódosítást két külön lapra, tehát ne kétoldalasan nyomtassa ki!)

Amennyiben a hallgató a megfelelően kitöltött, aláírt és aláíratott dokumentumcsomagot határidőre beküldi kari koordinátora részére, akkor ösztöndíja automatikusan meghosszabbításra kerül.

Ha a hallgató önhibáján kívül nem tudja a határidőt betartani, kérjük, ezt még a határidő lejárta előtt, írásban jelezze kari koordinátorának, valamint az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályának az erasmus.out@dep.elte.hu emailcímen!

FONTOS TUDNIVALÓK

1. Jár-e ösztöndíj a meghosszabbított időtartamra?

IGEN.

Amennyiben a hallgató formailag megfelelő dokumentációt nyújt be a megadott határidőre, akkor részére a 2020/21-es költségvetés alapján a hosszabbítás idejére járó ösztöndíj kifizetésre fog kerülni, ugyanúgy két részletben, mint az eredeti időtartamra.

2. Lehetséges-e tanulmányi mobilitás után szakmai gyakorlatra vagy szakmai gyakorlat után tanulmányi mobilitásra hosszabbítani?

IGEN.

Ilyenkor a mobilitás „kombinált” státuszú lesz. Figyelem, ebben az esetben az ösztöndíj a teljes mobilitás időtartamára a tanulmányi mobilitásra vonatkozó ösztöndíjráták szerint kerül megállapításra!

Fontos: A két mobilitás között nem telhet el 1 hónapnál hosszabb idő! (Amennyiben a két mobilitás között több mint 1 hónap eltelik, már két külön mobilitásról beszélünk, tehát a szabály szerint ez nem hosszabbítás. Ennek megfelelően a hallgatónak a második mobilitásra is érvényes, elfogadott pályázattal kell rendelkeznie, illetve a kiutazás előtti teljes dokumentációt újra be kell adnia.)

3. Hány hónapot lehetséges hosszabbítani?

Minden hallgató képzési ciklusonként (BA, MA, PhD) 12 hónapnyi Erasmus+ ösztöndíjat nyerhet el, melyet szabadon kombinálhat. Tehát lehetséges, hogy egy hallgató BA szinten nyer 5 hónapnyi tanulmányi mobilitást, melyet meghosszabbít még 4 hónappal, majd újra pályázik, és BA tanulmányai végén kiutazik egy 3 hónapos szakmai gyakorlatra. Ezt követően MA szinten újabb 12 hónapnyi mobilitást valósíthat meg, tetszőleges kombinációban.A hosszabbítás során tehát az a fontos, hogy a hosszabbított időszak ne haladja meg az adott képzési ciklusban felhasználható 12 hónapnyi mobilitást.

Osztatlan képzésben tanuló hallgatók összesen 24 hónapnyi mobilitásra jelentkezhetnek!

4. Lehetséges-e Campus Mundi ösztöndíjas hallgatóként hosszabbítani?

IGEN.

A Campus Mundi ösztöndíjas hallgatónak ugyanúgy le kell adnia az Erasmus+ státusz hosszabbításához szükséges dokumentációt a fenti feltételeknek megfelelően.

Campus Mundi ösztöndíj nem hosszabbítható, ugyanakkor megkaphatja helyette az Erasmus+ ösztöndíjat, feltéve, hogy a hosszabbítás időtartama részképzés esetén nem rövidebb 3 hónapnál (90 nap), szakmai gyakorlat esetén pedig 2 hónapnál (60 nap).
Mivel a korábban leadott „zero grantos” szerződésen nem szerepelnek bankszámlaadatok, ebben az esetben a Szerződésmódosításon mindenképpen ki kell tölteni a bankszámlaadatokat!

5. A hosszabbítási időtartamra jár-e a korábban elnyert kiegészítő támogatás?

IGEN.

A meghosszabbított időtartamra automatikusan jár a korábban elnyert szociális kiegészítő támogatás (havi 100 € vagy 200 €). Campus Mundi ösztöndíjasoknak is!

A meghosszabbított időtartamra időarányosan jár a már elnyert tartós betegséggel vagy fogyatékkal élők kiegészítő támogatása is, amennyiben az előző támogatási összeg elköltését a hallgató a szabályoknak megfelelően leigazolja.  Campus Mundi ösztöndíjasoknak is!


SZABÁLYZATOK, HASZNOS LINKEK


2018/19-BEN KIUTAZÓ ERASMUS+ ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓK RÉSZÉRE

I. TEENDŐK A MOBILITÁS MEGKEZDÉSÉT KÖVETŐ 30 NAPON BELÜL

A kari koordinátor részére emailben beküldendő:

1. A kinti koordinátorral aláíratott Certificate of Arrival/Registration dokumentum.

2. A NEPTUN képernyőkép az aktív státuszról a mobilitás időtartamára vonatkozóan (a diplomaszerzést követő szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatókra nem vonatkozik).
Javasoljuk, hogy a Neptunban a Tanulmányok fülön a Féléves adatok menüben válassza ki az aktuális félévet, és a Listázás gombra kattintás után készítse el a printscreent. A képernyőképnek a felvett tárgyakat nem kell tartalmaznia, a nevét viszont igen (a Neptunba való belépés után a jobb felső sarokban mindig látható, a Neptun-kódjával együtt)!

3. A Learning Agreement During the Mobility dokumentum, amennyiben a tárgyfelvétel során változás történik a Learning Agreement Before the Mobility részében megadott tárgyakhoz képest (mind a törölt, mind a hozzáadott tárgyakat jelezni kell). Ezen is mindhárom fél aláírásának szerepelni kell! Kitöltendő az Online Learning Agreement alkalmazás segítségével (link lejjebb, a II.B/2. pontban), illetve abban az esetben, ha kiutazás előtt nem az online változatot töltötte ki, papíralapon: tanulmányokhoz / szakmai gyakorlathoz.

Javasoljuk továbbá, hogy ellenőrizze, Erasmus+ státusza beállításra került-e a Neptunban! (A státuszt a kari Tanulmányi Hivatal állítja be a kari Erasmus+ koordinátor által leadott lista alapján.) Amennyiben nem, jelezze kari koordinátorának! Ennek azért van jelentősége, mert:

 • enélkül nem lehetséges a kreditek beszámítása (Támogatási Szerződésének 3.10 pontja alapján ezt kötelezően el kell indítania hazaérkezéskor);
 • az Erasmus státuszú hallgatók mentesülnek az átsorolás alól (ha esetleg az év végén erre az Erasmus-félév miatt sor kerülne);
 • az Erasmus-félév során szerzett kreditek után – amennyiben kredittúlfutásra kerülne sor – nem kell térítési díjat fizetni.
II. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK A MOBILITÁS ALATT

A) BANKSZÁMLASZÁM MEGVÁLTOZTATÁSA

Lehetőség van a korábban megadott bankszámlaszám módosítására (például azért, mert kiutazása után új számlát nyitott, és a hosszabbításra járó ösztöndíjat erre szeretné megkapni).

Ehhez a B) 1. pontban található Szerződésmódosítás vonatkozó részét (a bankszámlaadatokat) is hiánytalanul és hibátlanul ki kell töltenie!

Ha záráskor másik bankszámlára kéri az ösztöndíj 2. részletének utalását (például azért, mert a kiutazása után nyitott számlát megszüntette), akkor a Szerződésmódosítás 1. oldalán csak a kötelező alapadatokat, valamint a bankszámlaadatokat kell hiánytalanul és hibátlanul kitöltenie. Ezután a dokumentumot 1 példányban nyomtassa ki, írja alá, és tegye a kari koordinátorának leadandó dokumentumcsomaghoz.

B) MOBILITÁS HOSSZABBÍTÁSA

Kinttartózkodása során a hallgatónak lehetősége van mobilitásának időtartamát meghosszabbítani az alábbi feltételek szerint:

A hosszabbítás minimum időtartama:

 • Erasmus+ ösztöndíjról Erasmus+ ösztöndíjra hosszabbítás esetén: minimum 1 hónap (30 nap)
 • Campus Mundi ösztöndíjról Erasmus+ ösztöndíjra vagy Erasmus+ ösztöndíjról Campus Mundi ösztöndíjra hosszabbítás esetén: részképzés - minimum 3 hónap (90 nap), szakmai gyakorlat - minimum 2 hónap (60 nap)

Az alábbiakban felsorolt dokumentumokat lehetőleg a lejjebb megadott határidőre kell eljuttatnia kari koordinátora részére.

1. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS 2019-es szerződéshez / 2018-as szerződéshez 
(4 eredeti példányban, KÉK színű tollal aláírva.)

Mi ez a dokumentum? Az eredeti Támogatási szerződés módosítása, melyen a kinttartózkodás új dátumát (illetve igény szerint a bankszámla változását) jelöli meg a hallgató.

Hogyan kell kitölteni? A szerződéssablont először mentse le, és ezután kezdje meg elektronikusan a kitöltését (a dokumentum Adobe Acrobat Reader programmal szerkeszthető). Csak azokat a részeket töltse ki, amelyek szerkeszthetők (írhatók vagy lenyíló menüvel rendelkeznek)! Kérjük, a lábjegyzeteket is figyelmesen olvassa el!
Az első oldalon először ismét meg kell adnia néhány alapadatát.
Majd jeleznie kell, ha megváltozott a státusza: ez akkor történik, ha Campus Mundi-s ösztöndíjasként a hosszabbítás idejére Erasmus+ ösztöndíjra pályázik, vagy fordítva.
Azt, hogy a pénzügyi támogatás tartalmaz-e további kiegészítő támogatást, az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya tölti ki (a részleteket lásd lejjebb, a Fontos tudnivalók 5. pontban).
Ezután, ha bankszámlát akar változtatni, akkor az új számla összes adatát ki kell töltenie. (Campus Mundi ösztöndíjról Erasmus+ ösztöndíjra hosszabbító hallgatóknak mindenképpen ki kell tölteni, mivel a korábban leadott „zero grantos” szerződésen nem szerepelnek bankszámlaadatok!)
A 2.2 pontban meg kell adnia az új mobilitási időpontokat. A kezdő időpont nem lehet későbbi az eredeti Támogatási szerződésben szereplő kezdő időpontnál! Az eredeti dátumnál korábbi dátumot csak akkor írjon be, ha ténylegesen korábban kezdte meg a mobilitást, és mobilitása zárásakor ezt igazolni is fogja a kinti fél. A záró dátum a meghosszabbított időtartam záró dátuma legyen.
A második oldalon a 2.3 és a 3.1 pontokat az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya tölti ki! Önnek ezen az oldalon kell (kék színű tollal) aláírnia a kinyomtatott szerződést.

FONTOS! Az új időtartamra ösztöndíjának összege újrakalkulálódik, tehát mobilitása végén a teljes időszakot napra pontosan kell leigazolnia! Ha az igazolás nem az újonnan megadott dátumokat tartalmazza, és a megadottnál rövidebb időtartamot igazol (5 napnál kevesebb eltérés nem számít), akkor ösztöndíja időarányosan csökkentésre kerül, és előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetnie a kiutalt összegből.

2. LEARNING AGREEMENT (LA) During the mobility része
Kitöltendő az Online Learning Agreement alkalmazás segítségével:
for Studies (tanulmányokhoz)
for Traineeship (szakmai gyakorlathoz)
(1 példányban, kinyomtatva.)

Mi ez a dokumentum? A LA During the mobility tartalmazza a meghosszabbított időtartamra vonatkozó szakmai gyakorlati tevékenység leírását vagy a felvett tantárgyak listáját, megjelölve, hogy azok milyen módon kerülnek majd beszámításra hazaérkezéskor.

Hogyan kell kitölteni? A LA During the mobility részét a kiutazás előtti (LA Before the mobility) dokumentummal megegyező elvek mentén kell kitölteni. Mivel a dokumentum a teljes időtartamra vonatkozó változások bejelentésére szolgál, nem kell jelezni az első féléves tárgyak törlését, csak a második félév felvett tárgyait hozzáadni. A dokumentumon mindhárom fél aláírásának szerepelnie kell, de itt elfogadható a szkennelt aláírás is.

3. A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNNYAL KÖTÖTT SZERZŐDÉS – Csak Campus Mundi ösztöndíjról Erasmus+ ösztöndíjra való hosszabbítás esetén!
(1 példányban, szkennelt változatban)

Mi ez a dokumentum? A hallgató és a Tempus Közalapítvány által kötött Támogatási szerződés (tehát nem az egyetemmel kötött, ún. zero grant szerződés!).

Miért van rá szükség? Az eredeti, Campus Mundi ösztöndíjjal támogatott mobilitás kezdő dátumának és időtartamának igazolására.

A DOKUMENTUMOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE HOSSZABBÍTÁSHOZ

1. Szakmai gyakorlat esetén:

 • a mobilitás eredeti záró dátuma előtt legalább 8 héttel.

2. Tanulmányok esetén:

 • tavaszi félévre (az azt megelőző őszi félévben) november 22-ig, illetve az oktatást később kezdő egyetemeken (jellemzően Németország) november 30-ig (a tavaszi  félévre hosszabbítók azt is vegyék figyelembe, hogy december és január között az ELTE-n a pénzügyi zárás miatt kb. egy hónapig szünetelnek a kifizetések!),
 • nyári szemeszterre/trimeszterre (az azt megelőző tavaszi félévben) április 15-ig (amennyiben a partneregyetemen van ilyen szemeszter).

HOGYAN KELL BENYÚJTANI A HOSSZABBÍTÁSI KÉRELMET?

A Szerződésmódosítás dokumentum 4 db, kék tollal aláírt (eredeti) példányát, illetve a Learning Agreement 1 db, mindenki által aláírt (akár szkennelt) változatát kell betenni egy borítékba, és eljuttatni kari koordinátorához a fent megadott határidőre. (Javasoljuk, hogy a Szerződésmódosítást két külön lapra, tehát ne kétoldalasan nyomtassa ki!)

Amennyiben a hallgató a megfelelően kitöltött, aláírt és aláíratott dokumentumcsomagot határidőre beküldi kari koordinátora részére, akkor ösztöndíja automatikusan meghosszabbításra kerül.

Ha a hallgató önhibáján kívül nem tudja a határidőt betartani, kérjük, ezt még a határidő lejárta előtt, írásban jelezze kari koordinátorának, valamint az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályának az erasmus.out@dep.elte.hu emailcímen!

FONTOS TUDNIVALÓK

1. Jár-e ösztöndíj a meghosszabbított időtartamra?

IGEN.

Amennyiben a hallgató formailag megfelelő dokumentációt nyújt be a megadott határidőre, akkor részére a 2019/20-as költségvetés alapján a hosszabbítás idejére járó ösztöndíj kifizetésre fog kerülni, ugyanúgy két részletben, mint az eredeti időtartamra.

2. Lehetséges-e tanulmányi mobilitás után szakmai gyakorlatra vagy szakmai gyakorlat után tanulmányi mobilitásra hosszabbítani?

IGEN.

Ilyenkor a mobilitás „kombinált” státuszú lesz. Figyelem, ebben az esetben az ösztöndíj a teljes mobilitás időtartamára a tanulmányi mobilitásra vonatkozó ösztöndíjráták szerint kerül megállapításra!

Fontos: A két mobilitás között nem telhet el 1 hónapnál hosszabb idő! (Amennyiben a két mobilitás között több mint 1 hónap eltelik, már két külön mobilitásról beszélünk, tehát a szabály szerint ez nem hosszabbítás. Ennek megfelelően a hallgatónak a második mobilitásra is érvényes, elfogadott pályázattal kell rendelkeznie, illetve a kiutazás előtti teljes dokumentációt újra be kell adnia.)

3. Hány hónapot lehetséges hosszabbítani?

Minden hallgató képzési ciklusonként (BA, MA, PhD) 12 hónapnyi Erasmus+ ösztöndíjat nyerhet el, melyet szabadon kombinálhat. Tehát lehetséges, hogy egy hallgató BA szinten nyer 5 hónapnyi tanulmányi mobilitást, melyet meghosszabbít még 4 hónappal, majd újra pályázik, és BA tanulmányai végén kiutazik egy 3 hónapos szakmai gyakorlatra. Ezt követően MA szinten újabb 12 hónapnyi mobilitást valósíthat meg, tetszőleges kombinációban.A hosszabbítás során tehát az a fontos, hogy a hosszabbított időszak ne haladja meg az adott képzési ciklusban felhasználható 12 hónapnyi mobilitást.

Osztatlan képzésben tanuló hallgatók összesen 24 hónapnyi mobilitásra jelentkezhetnek!

4. Lehetséges-e Campus Mundi ösztöndíjas hallgatóként hosszabbítani?

IGEN.

A Campus Mundi ösztöndíjas hallgatónak ugyanúgy le kell adnia az Erasmus+ státusz hosszabbításához szükséges dokumentációt a fenti feltételeknek megfelelően.

Campus Mundi ösztöndíj nem hosszabbítható, ugyanakkor megkaphatja helyette az Erasmus+ ösztöndíjat, feltéve, hogy a hosszabbítás időtartama részképzés esetén nem rövidebb 3 hónapnál (90 nap), szakmai gyakorlat esetén pedig 2 hónapnál (60 nap).
Mivel a korábban leadott „zero grantos” szerződésen nem szerepelnek bankszámlaadatok, ebben az esetben a Szerződésmódosításon mindenképpen ki kell tölteni a bankszámlaadatokat!

5. A hosszabbítási időtartamra jár-e a korábban elnyert kiegészítő támogatás?

IGEN.

A meghosszabbított időtartamra automatikusan jár a korábban elnyert szociális kiegészítő támogatás (havi 100 € vagy 200 €). Campus Mundi ösztöndíjasoknak is!

A meghosszabbított időtartamra időarányosan jár a már elnyert tartós betegséggel vagy fogyatékkal élők kiegészítő támogatása is, amennyiben az előző támogatási összeg elköltését a hallgató a szabályoknak megfelelően leigazolja.  Campus Mundi ösztöndíjasoknak is!


SZABÁLYZATOK, HASZNOS LINKEK


2017/18-BAN KIUTAZÓ ERASMUS+ ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓK RÉSZÉRE

Teendők a mobilitás megkezdését követő 30 napon belül:

A kari kooridnátor részére e-mailben beküldendő:

1. A Certificate of Arrival/Registration dokumentum;

2. A NEPTUN képernyőkép megküldése az aktív státuszról a mobilitás időtartamára vonatkozóan (kivéve a diplomaszerzést követő szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatók).

+ Javasoljuk, hogy ellenőrizze, hogy Erasmus+ státusza a Neptunban beállításra került (a státuszt a kari Tanulmányi Hivatal állítja be a kari Erasmus+ koordinátor által leadott lista alapján), mivel:

 • enélkül a kreditek beszámítása nem lesz lehetséges, amit Támogatási Szerződésének 3.10 pontja alapján kötelezően el kell indítania hazaérkezéskor, illetve
 • az Erasmus státuszú hallgatók mentesülnek az átsorolás alól (ha esetleg az év végén erre az Erasmus-félév miatt sor kerülne), valamint
 • az Erasmus-félév során szerzett plusz kreditek után az Erasmus státuszú hallgatótól nem kérhető plusz díj megfizetése.

Módosítási lehetőségek a mobilitás alatt

Kinttartózkodása során a hallgatónak lehetősége van mobilitásának időtartamát meghosszabbítani az alábbi feltételek szerint:
(Nem lehetséges rövidíteni vagy a kezdő dátumon módosítani. Amennyiben a mobilitás időtartama rövidebb a Támogatási Szerződésen feltüntetett időtartamnál, akkor a mobilitás zárásakor az ösztöndíj újrakalkulálódik a rövidebb időtartamra vonatkozóan, a különbözetet pedig a hallgató visszafizeti az Erasmus+ program részére, amennyiben az meghaladja a mobilitás zárásakor utalandó 10% ösztöndíj összegét.)

Hogyan, milyen feltételekkel lehetséges a hosszabbítás?

1. A hosszabbítás időtartama minimum 1 hónap legyen (pl. ha a hallgató 2017. szeptember 1 – december 1. között van szakmai gyakorlaton, akkor mobilitását 2018. január 1-ig vagy ennél későbbi időpontig tudja meghosszabbítani, rövidebb, például december 15-ig tartó időtartamra nem.)
2. A 3. pontban megadott határidőre kari koordinátora részére az alábbi két dokumentumot szükséges megküldenie az alábbiak szerint:

2. a. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS - 2018/19-es keret: tanulmányokhoz / szakmai gyakorlathoz 

                                                     - 2017/18-as keret: tanulmányokhoz / szakmai gyakorlathoz 

 • Mi ez a dokumentum? Az eredeti Támogatási Szerződés módosítása, melyen a kinttartózkodás új dátumát jelöli meg a hallgató.
 • Hogy kell kitölteni a szerződésmódosítást? Az első oldalon meg kell adni az alapadatait, a második oldalon pedig az új mobilitási időpontokat úgy, hogy a kezdő időpont megegyezik az eredeti kiutazás dátumával, a záró dátum pedig a meghosszabbított időtartam záró dátuma. 
 • Hány példányban kell kinyomtatni a szerződésmódosítást? A szerződésmódosítást 4 példányban kell kinyomtatni és KÉK színű tollal aláírni.
 • Honnan tudom meg, hogy mi az eredeti Erasmus+Támogatási Szerződésem száma? Minden hallgató aláírt, kitöltött Támogatási Szerződése megküldésre kerül a kari koordinátor részére, melyet a hallgató a kari kooridnátornál átvehet, vagy tőle kérheti a szerződés scannelt változatát.

FONTOS! Az új időtartamra ösztöndíjának összege újrakalkulálódik, tehát mobilitása végén a teljes időszakot napra pontosan kell leigazolnia! Ha az igazolás nem a megadott dátumokat tartalmazza, és a megadottnál rövidebb időtartamot igazol (5 napnál kevesebb eltérés nem számít), akkor ösztöndíja időarányosan csökkentésre kerül, és előfordulhat, hogy emiatt vissza kell fizetnie a kiutalt összegből.

2. b. LEARNING AGREEMENT (LA) „During the mobility” része: szakmai gyakorlathoz, tanulmányokhoz

 • Mi ez a dokumentum?  A LA During the mobility tartalmazza a meghosszabbított időtartamra vonatkozó szakmai gyakorlati tevékenység leírását/felvett tantárgyak listáját, megjelölve, hogy azok milyen módon kerülnek majd beszámításra hazaérkezéskor. 
 • Hogyan kell kitölteni és leadni? A LA During the mobility részét a kiutazás előtti  (LA Before the mobility )dokumentummal megegyező elvek mentén kell kitölteni, melyet mind a hallgató, mind a küldő és fogadó intézmény illetékesei aláírnak. Szkennelt aláírások ezen a dokumentumon elfogadhatóak!

3. A dokumentumok leadásának határideje hosszabbításhoz:

 • Szakmai gyakorlat esetén:
  • a mobilitás eredeti záró dátuma előtt legalább 6 héttel, 
  • (pl.: ha eredetileg 2017. szeptember 1-től január 15-ig tart a szakmai gyakorlata, akkor a dokumentumokat a hosszabbításhoz december 1-ig szükséges eljuttatnia kari koordinátorához)
 • Tanulmányok esetén:
  • tavaszi félévre (az azt megelőző őszi félévben) november 15-ig 
  • nyári szemeszterre/trimeszterre (az azt megelőző tavaszi félévben) április 15-ig (amennyiben a partneregyetemen van ilyen szemeszter)

4. Hogyan kell benyújtani a hosszabbítási kérlemet?

A Szerződésmódosítás dokumentum 4db eredeti (kék tollal aláírt) példányait illetve a Learning Agreement 1db (akár scannelt) mindenki által aláírt változatát kell betenni egy borítékba és megküldeni kari koordinátora részére a 3. pontban megadott határidőre.

 • Amennyiben a hallgató határidőre, megfelelően kitöltött és aláírt és aláíratott dokumentumcsomagot küld be kari kooridnátora részére, akkor ösztöndíja automatikusan meghosszabbításra kerül.
 • Amennyiben a dokumentum nem került megfelelően kitöltésre, a hallgató nem írta alá kék tollal a szerződésmódosítást, vagy a Learning Agreement hiányos és/vagy hiányzik róla valamelyik aláírás, esetleg a dokumentumcsomag a határidő után került postázásra/leadásra akkor a hosszabbítási kérelem automatikusan elutasításra kerül.
Amennyiben Önhibáján kívül nem tudja a hallgató a határidőt teljesíteni azt kérjük a határidő előtt, írásban jelezze kari kooridnátorának és az erasmus.szerzodes@rk.elte.hu e-mail címre. 

Fontos tudnivalók!

1. Jár-e ösztöndíj a meghosszabbított időtartamra?

IGEN

A 2017/18-as költségvetés alapján, amennyiben a hallgató formailag megfelelő dokumentációt nyújt be a megadott határidőre, akkor részére az ösztöndíj kifizetésre fog kerülni.

2. Lehetséges-e tanulmányi mobilitás után szakmai gyakorlatra vagy szakmai gyakorlat után tanulmányi mobilitásra hosszabbítani? 

IGEN

Kétféleképpen:

 • a két mobilitás között nem telik el 1 hónap. Ebben az esetben a mobilitás hosszabbításnak számít, és „kombinált” mobilitás státusú lesz, az ösztöndíj a tanulmányi mobilitásra vonatkozó ösztöndíjráták szerint kerül megállapításra a teljes mobilitásra vonatkozóan.
 • a két mobilitás között eltelik 1 hónap. Ebben az esetben már két külön mobilitásról beszélünk, tehát a szabály szerint ez nem hosszabbítás! Ennek megfelelően a második mobilitáshoz a kiutazás előtti dokumentáció és új pályázat beküldése szükséges.

3. Hány hónapot lehetséges hosszabbítani?

 • Minden hallgató képzési ciklusonként (BA, MA, PhD) 12 hónapnyi Erasmus+ ösztöndíjat nyerhet el, melyet szabadon kombinálhat. Tehát lehetséges, hogy egy hallgató BA szinten nyer 5 hónapnyi tanulmányi mobilitást, melyet meghosszabbít még 5 hónappal. Majd újra pályázik, és még kiutazik egy 2 hónapos szakmai gyakorlatra BA tanulmányai végén. Ezt követően MA szinten kiutazik tanulmányokra 4 hónapra, majd pályázik szakmai gyakorlatra 3 hónapra, majd később megint pályázik 5 hónapra tanulmányokra stb.
 • A hosszabbítás során tehát az a fontos, hogy a hosszabbított időszak ne haladja meg az adott képzési ciklusban felhasználható 12 hónapnyi mobilitást.
 • Osztatlan képzésben tanuló hallgatóknak összesen 24 hónapnyi mobilitásra jelentkezhetnek, vagy használhatnak fel!

4. Lehetséges-e Campus Mundi ösztöndíjas hallgatóként hosszabbítani?

IGEN

Kétféleképpen

 • A hallgató Campus Mundi ösztöndíjas (Erasmus+ zero grant státussal). Leadja a hosszabbításhoz szükséges dokumentációt a feltételeknek megfelelően, és a hosszabbított időtartamra marad Erasmus+ zero grant státussal Campus Mundi ösztöndíjas hallgató.
 • A hallgató Campus Mundi ösztöndíjas (Erasmus+ zero grant státussal). Leadja a hosszabbításhoz szükséges dokumentációt a feltételeknek megfelelően, és a hosszabbított időtartamra már nem kap Campus Mundi ösztöndíjat, tehát Erasmus+ ösztöndíjas hallgatóként kaphat Erasmus ösztöndíjat a hosszabbítás időtartamára.

5. A hosszabbítási időtartamra jár e a már elnyert kiegészítő támogatás?

IGEN

 • A meghosszabbított időtartmra automatikusan jár a szociális kiegészítő támogatás (havi 100€ vagy 200€)
 • A meghosszabbított időtartamra időarányosan jár a már elnyert tartós betegséggel vagy fogyatékkal élők kiegészítőt támogatása is.

SZABÁLYZATOK, Hasznos linkek


2016/17-BEN KIUTAZÓ ERASMUS+ ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓK RÉSZÉRE

Kiutazás előtt - Az Erasmus+ mobilitás kezdése

A kiutazást megelőzően az ösztöndíjas hallgatóknak több adminisztratív teendővel kell számolni, ezekben elsősorban a kari koordinátorok segítik a hallgatókat. Az utazást, egészségbiztosítást, illetőleg szállást a kiutazó hallgatónak saját felelősségére magának kell intézni és az ezzel kapcsolatos költségeket is nyertes pályázó viseli. A Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság döntését követően (ahol eldől, hogy melyik pályázó hallgató kaphat Erasmus+ ösztöndíjat) a hallgatókat a kari koordinátorok nominálják a külföldi partnerintézménybe, akik visszaigazolják, a hallgató fogadását. Szükség esetén a hallgató külön jelentkezik a külföldi partnerintézménybe, a külföldi partner által megküldött instrukciók alapján, továbbá az egyeztetések folyamán véglegesítik a mobilitás kezdő-, illetőleg záró dátumait.

Ezzel párhozamosan a Hallgató két dokumentum valamint az OLS teszt kitöltését kezdi meg:

 1. Támogatási Szerződés (továbbiakban: TSZ) magába foglalja a mobilitás időbeli és pénzügyi kereteit az aláíró felek jogait és kötelezettségeit. (Nevezett dokumentumot a kari koordinátor küldi meg a hallgatónak, a hallgató kitölti, négy példányban kinyomtatja, aláírja, és postai úton megküldi/személyesen leadja a kötelező mellékleteivel együttesen a kari koordinátor részére.)
 2. Learning Agreement for studies/trainerships (a Tempus Közalapítvány továbbiakban: TKA   által közzétett minta alapján, a hallgató tölti ki, aláírja, a szakmai koordinátor ellenjegyzi, majd a hallgató/szakmai koordinátor juttatja el a külföldi partnerhez. A három fél által aláírt LA a TSZ 1. sz. mellékletét képezi.)

A Learning Agreement (for studies/training), tartalmazza a hallgató által felvenni kívánt tárgyakat/részletes szakmai gyakorlati programot, illetve azok magyar kurzusoknak való megfeleltetését is. A külföldi tárgyakat hazai szabadon választható kurzusoknak is meg lehet feleltetni. A külföldi intézménynél felvehető tárgyakról, illetőleg a teljesítendő minimum kreditértékről a partneregyetemek honlapján lehet tájékozódni.

 1. A sikeres pályázást követően a hallgatók on-line nyelvi tesztet (Online Linguistic Support; továbbiakban: OLS) töltenek ki. A nyelvi szintfelmérő kitöltése kötelező, eredménye azonban nem befolyásolja a már elnyert ösztöndíjukat.

A kiutazás előtt a hallgató tájékozódik a fogadóintézmény szálláslehetőségeiről, illetve gondoskodik szálláshelyéről. Ebben a fogadóintézmény koordinátorai segítik.

Szintén a hallgató gondoskodik az utazásának megszervezéséről, illetve a biztosításáról, amely a teljes kint tartózkodása alatt érvényes. A hallgatónak ki kell váltania az Európai Egészségbiztosítási Kártyát, vagy egyéb a mobilitás időtartamához és típusához megfelelő biztosításokat meg kell kötnie.

A hallgató a félév elején egyezteti itthoni tanáraival a küldő egyetemen (ELTE) felvett tárgyak elvégzésének feltételeit, igény szerint kedvezményes tanulmányi rendet igényel. Amennyiben a hallgató már külföldön tartózkodik ebben az időszakban, úgy előre is gondoskodhat erről, illetve egy meghatalmazott is leadhatja a kérelmet.

A  külföldön hallgatni tervezett kurzusokat a hallgató a küldő intézményben (kötelező vagy kötelezően válaszható kurzusok) beszámíttatja. az Erasmus tanulmányok beszámításához kreditátviteli kérelmet kell benyújtania. A kérelem beadásának feltételeiről a hatályos kari Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rendelkezik, a jelen témakörhöz kapcsolódó kérdésekre érdemben a –tekintettel a kari specifikumokra- a kari koordinátor, illetőleg a Tanulmányi Hivatal válaszol.

Kiutazáskor/kinntartózkodás alatt az Erasmus+ mobilitás alatt

 1. A hallgató regisztrál a külföldi partnerintézményben, erről értesíti kari koordinátorát a Certificate of Registration dokumentum megküldésével
 2. Aktív hallgatói státusát rögzíti a Neptunban

Amennyiben szükséges, a Learning Agreement (changes/during mobility) dokumentum segítségével jelöli a tanulmányait érintő módosításokat.

Amennyiben szükséges, a pénzügyi és időtartambeli változásokat a „változásbejelentő” dokumentum beküldésével jelzi.

Amennyiben mobilitásának időtartamát szeretné meghosszabbítani, kérjük, hogy a változásról legkésőbb 1 hónappal hazaérkezését megelőzően konzultáljon kari koordinátorával. Annak a hallgatónak a kérelmét, aki ezt hazaérkezése előtt kevesebb, mint egy hónappal jelzi, nem tudjuk figyelembe venni.

Hazaérkezést követően-az Erasmus+ mobilitás zárása

A hallgatók kint tartózkodásuk végén igazolást, vagyis Transcript of Records (a továbbiakban: ToR) dokumentumot kérnek a fogadóintézménytől, amely részletezi a hallgató által teljesített tárgyakat és krediteket. A hallgató hazaérkezése után leadja nevezett dokumentumot a kari koordinátorának, valamint elfogadtatja a tárgyait (minimum 20 kredit teljesítendő).

Amennyiben a ToR nem tartalmazza a mobilitás időtartamát, ez esetben külön a tartózkodást igazoló dokumentum kiállítását kell kérni a hallgatónak (Certificate of Attendance).

Az itthon felvett tárgyak teljesítéséről is gondoskodni kell, amennyiben ilyen irányú kötelezettségei maradtak.

A hallgatók az Erasmus+ mobilitásra vonatkozó on-line beszámolót készítenek külföldi tanulmányukról. Erről hazaérkezésük után kapnak értesítést.

A beszámoló mellett újabb online nyelvi tesztre kerül sor az OLS nyelvi szintfelmérő záró teszt keretében. A nyelvi teszt eredménye továbbra sem jár következményekkel, illetve kötelezettségekkel, kitöltése azonban feltétele a hallgató által elnyert ösztöndíj utalási folyamatának indításához.

Pénzügyek

A nyertes pályázók az ösztöndíjukból fedezik az utazásuk és kint tartózkodásuk költségeinek meghatározó részét, a támogatási összeg azonban nem fedezi minden esetben az összes felmerülő költséget, így a hallgatóknak előre tájékozódniuk kell a várható kiadásaikról.

A hallgató mentesül a fogadó intézményben a tandíjak, regisztrációs és vizsgadíjak alól. Kisebb díjak megfizetésére azonban számítani lehet, pl. könyvtárhasználati díj, ezekről a partnerintézmények honlapjain lehet tájékozódni.

A pályázó vállalhatja önköltségen is a tanulmányi mobilitást.

Az ösztöndíj első részletének utalásához leadandó dokumentumok:

 1. Támogatási Szerződés (4 példány, eredeti)
 2. Nyilatkozat (Aktív hallgató státusra vonatkozóan) (1 példány, eredeti)
 3. Learning Agreement for studies/training (1 példány, scannelt változat-eredeti hazaérkezéskor)
 4. OLS teszt kitöltését igazoló e-mail (1példány)
 5. Egészségbiztosítás másolata (1 példány)

Az utaláshoz szükséges dokumentumokat kérjük, hogy 1 db lezáratlan borítékban adják le Kari koordinátoraik részére. A 2016/167-es tanévben nyertes hallgatók 2016. július 15-ig (ha az őszi félévben utazik) november 15-ig (ha a tavaszi félévben utazik)

Az ösztöndíj második részletének utalásához leadandó dokumentumok:

 1. Transcript of Records
 2. Certificate of Attendance
 3. EU Survey/On-line beszámoló kitöltését igazoló e-mail
 4. Záró OLS teszt kitöltését igazoló e-mail

Az utaláshoz szükséges dokumentumokat kérjük, hogy 1 db lezáratlan borítékban adják le Kari koordinátoraik részére. A 2016/167-es tanévben nyertes hallgatók 2017. december 31-március 31-ig (ha az őszi félévben utazik) 2017. május 31-július 31-ig (ha a tavaszi félévben utazik). A németországi partneregyetemen hallgatók hazaérkezésüket követő 30 napon belül adják le záródokumentumaikat.