Mobilitás előtt

Mobilitás előtti teendők

2022/23-as tanév őszi félévének végéig Erasmus+ mobilitást nyert hallgatók részére

Az alább olvasható kiutazás előtti dokumentációs ügyrend kivételes, és elsősorban a 2022/23-as tanév őszi félévének végéig kiutazó hallgatókra vonatkozik. (A tavaszi félévre kiutazó hallgatók kiutazási ügyintézése várhatóan novembertől lehetséges.) Ajánljuk, hogy a mobilitás kezdete előtt 6-8 héttel kezdje meg az ügyintézést, hogy ösztöndíja megérkezzen a mobilitás kezdő dátumáig. Későbbi ügyintézés esetén az ösztöndíj kifizetése időarányosan később történik.
Minden kiutazó hallgatónak:
Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének (JOKT) tájékoztatója alapján a hallgatói mobilitások támogatottak. Az Erasmus+ program szabályzata értelmében mobilitás akkor kezdhető meg, amennyiben hosszú távú, minimum 2 hónapos fizikai mobilitásról van szó. Fizikai mobilitás: a fizikailag a fogadóországban töltött, virtuális vagy fizikai részvétellel végzett mobilitási időszak. 2020 őszétől lehetőség van teljesen fizikai vagy blended mobilitások megvalósítására is. Blended mobilitás: amikor a hallgató a mobilitása idejét részben a fogadóországban tölti, részben itthonról (virtuális rész) teljesíti a mobilitási kötelezettségeit. Ösztöndíj csak a mobilitás fizikai részére folyósítható! A tervezett fizikai mobilitási időszaknak – a teljesen fizikai és a blended mobilitás esetén is – el kell érnie a minimum 2 hónapot. Az Erasmus-programban minden hónap 30 naposnak számít, az időtartam kiszámításánál ezzel kalkuláljon!

A mobilitási időszak tervezésekor tájékozódjon a fogadó intézménynél a lehetőségekről (online kurzusok, online munkavégzés). Akkor is kiutazhat, ha nincs lehetőség jelenléti formában végzett oktatásra/szakmai gyakorlatra, de a fogadó intézménnyel egyeztetve megállapodnak, hogy online is el tudja végezni feladatait. Mindenképpen várja meg, amíg megkapja a szükséges információt a fogadó féltől, valamint figyelje a folyamatosan frissülő https://covid.uni-foundation.eu/ weboldalt, illetve a fogadó intézmény honlapját. Az információk alapján válassza ki, hogy csak fizikai mobilitást vagy blended mobilitást tervez, és ez alapján kezdje meg a kiutazás előtti ügyintézést a lent részletezett módon. Ha nem biztos benne, hogy a fogadó intézmény tudja Önt fogadni, vegye fel a kapcsolatot a kari nemzetközi koordinátorával.

Ha az előzetes megállapodás ellenére kiderül, hogy mégsem tudják személyesen fogadni, illetve nincs lehetőség online oktatásra/munkavégzésre sem, ne utazzon ki, és ne kezdje meg a mobilitását, hanem egyeztessen a fogadó hellyel a mobilitás elhalasztásának lehetőségéről.

Amennyiben
kiutazik, de a minimális időtartam teljesítésére önhibáján kívül (pl. a koronavírus-járvány miatt) nem kerül sor, az vis maior helyzetnek minősül. Ebben az esetben az ösztöndíj elszámolása a hallgató által egyéni méltányossági kérelem benyújtásával kezdeményezett vis maior eljárás eredményétől függ. Részletek itt.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a koronavírus-járvány miatt nem tudja megkezdeni a mobilitását, lehetősége van egyéni kérelmet benyújtani halasztásra. Az engedmény csak azokra a hallgatókra vonatkozik, akik a koronavírus által okozott (veszély)helyzettel összefüggésben nem tudják megkezdeni mobilitásukat, és ezt még a kiutazás tervezett kezdete előtt írásos formában jelzik kari koordinátoruk számára. Amennyiben élni szeretne az engedménnyel, e-mailben jelezze kari koordinátora számára.
Az e-mailnek a következőket kell tartalmaznia:
- név, Neptun-kód
- az elnyert mobilitási ösztöndíj eredeti és új kezdő dátuma
- indokolás (az e-mail szövegében röviden írja le a körülményeket, amelyek megakadályozzák a mobilitás megkezdését);
Opcionális melléklet (amennyiben az indokolás tárgya szükségessé teszi, úgy kérjük az igazolást is csatolja leveléhez)
- írásos igazolás (pl. a fogadó szervezet üzenete arról, hogy egyelőre nem tudják fogadni a koronavírus helyzet miatt; a koronavírus helyzetre hivatkozó elutasító levél; stb.)
A kérelem elbírálásáról az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya fogja értesíteni.

Tekintettel arra, hogy a jelenlegi bizonytalan helyzetben a tervezett fizikai mobilitás időtartama és az annak megfelelő ösztöndíjösszeg változhat, és a vis maior eljárás keretében visszautalási kötelezettség keletkezhet, az átváltási költségek elkerülése érdekében javasoljuk, hogy euró alapú számlát nyisson Erasmus+ ösztöndíjához. Emellett kérjük fokozottan ügyeljen az utazáshoz kapcsolódó dokumentáció (pl. beszállókártya, vonatjegy, szállással kapcsolatos számlák stb.) megőrzésére, mivel szükség lehet rá a fizikai mobilitási időszak, illetve a vis maior kérelem igazolásához.

Az utazást, biztosítást, illetőleg szállásfoglalást a kiutazó hallgatónak magának kell intézni, és az ezzel kapcsolatos költségek is őt terhelik. Ezen költségekhez az Erasmus+ ösztöndíj szabadon felhasználható, de az ösztöndíj csak hozzájárulás a mobilitáshoz, a teljes költséget nem fedezi. Amennyiben Erasmus+ ösztöndíját kiegészítő egyéb források iránt érdeklődik, látogassa meg a kiegészítő támogatások menüpontot.
Diplomaszerzést követő szakmai gyakorlatra készülő hallgatóknak:
Felhívjuk a diplomaszerzés utáni szakmai gyakorlatra készülő hallgatóink figyelmét, hogy a koronavírus-járvány miatt elhalasztott kiutazásoknál az eddigi 12 hónapról 18 hónapra nő az az időkeret, amin belül a szakmai gyakorlat teljesíthető. Az engedmény csak azokra a hallgatókra vonatkozik, akik a koronavírus által okozott (veszély)helyzettel összefüggésben nem tudják/tudták megkezdeni szakmai gyakorlatukat, és ezt még a mobilitás tervezett kezdete előtt írásos formában jelzik kari koordinátoruk számára. Amennyiben élni szeretne az engedménnyel,  e-mailben jelezze kari koordinátora számára.
Az e-mailnek a következőket kell tartalmaznia:
- név
- Neptun-kód
- az elnyert mobilitási ösztöndíj időtartama (hónapokban)
- a diplomaszerzés/abszolválás időpontja/várható időpontja (abszolválás utáni szakmai gyakorlat esetén az abszolválás /várható/ időpontját, diplomaszerzés utáni szakmai gyakorlat esetén a diplomaszerzés /várható/ időpontját adja meg)
- indokolás (az e-mail szövegében röviden írja le a körülményeket, amelyek megakadályozzák a szakmai gyakorlat megkezdését);
Opcionális melléklet (amennyiben az indokolás tárgya szükségessé teszi, úgy kérjük az igazolást is csatolja leveléhez)
- írásos igazolás (pl. a fogadó szervezet üzenete arról, hogy egyelőre nem tudják fogadni a koronavírus helyzet miatt; a koronavírus helyzetre hivatkozó elutasító levél; stb.)
Az eredményről az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya fogja értesíteni az erasmus.out@dep.elte.hu e-mail címről.
Részképzésre készülő hallgatóknak:
Nominálás: A tanulmányi mobilitásra Erasmus+ ösztöndíjat nyert hallgatókat a kari/intézeti koordinátorok nominálják a külföldi partnerintézménybe. Felhívjuk figyelmét, hogy fogadó egyetemenként eltérőek a nominálási procedúrák és határidők, ezért javasoljuk, hogy az Önt érintő határidőknek nézzen utána, és győződjön meg arról, hogy Önt valóban nominálták a megfelelő partnerintézménybe! A külföldi intézmény mindig visszaigazolja, hogy tudja-e fogadni az adott hallgatót az adott félévre a megadott tudományterületre, vagy sem.

I. ERASMUS+ ÖSZTÖNDÍJAT NYERT HALLGATÓKNAK – A MOBILITÁS ELŐTT INTÉZENDŐ DOKUMENTUMOK

Kérjük, a dokumentumok kitöltése előtt figyelmesen tanulmányozza a II. pont segítő magyarázatait! A dokumentumok leadása online történik, a lentebb részletezett módon. 

A) Fizikai mobilitáshoz
B) Blended mobilitáshoz (virtuális és fizikai részt is tartalmazó mobilitás)


A) Fizikai mobilitáshoz

1. OLS NYELVI TESZT

A nyelvi tesztet az OLS új felületéhez csatlakozva a következő oldalon éri el. A regisztrációban, a teszt, illetve a nyelvi kurzusok elérésében a következő útmutató dokumentum áll rendelkezésre.

Az OLS tesztet minden mobilitás előtt kötelező elvégezni, akkor is, ha egy korábbi mobilitás kapcsán már kitöltött ilyet! A kivételekről a II.1. pontban olvashat.

FONTOS, hogy a teszt kitöltésekor a megkapott eredményről képernyőkép készüljön. A képnek tartalmaznia kell a jobb felső sarokban található nevét, illetve a teszt eredményét. Ezt a képernyőképet kell elküldenie majd a kari koordinátorának a többi kiutazás előtti dokumentummal együtt.

Ha esetleg bezárta az oldalt, és szeretné újra megtekinteni az eredményét a képernyőkép elkészülte érdekében, kövesse az ebben a dokumentumban található lépéseket.

Azoknak a hallgatóknak, akik a 2021/22-es tanév tavaszi félévére tervezett Erasmus+ mobilitásukat a járvány miatt őszre halasztották, és a fogadó intézmény visszaigazolta a fogadó szándékot: Amennyiben rendelkezik a tavaszra tervezett mobilitáshoz kapcsolódóan kitöltött OLS teszttel és érvényes OLS licensszel, nem szükséges új OLS tesztet kitöltenie.

Az OLS nyelvi teszttel kapcsolatos további információkról a II. pontban olvashat.

2. LEARNING AGREEMENT

Tanulmányi mobilitáshoz:

Kitöltendő az Online Learning Agreement segítségével.

Figyelem! Az Online Learning Agreement előkészítése előtt kérjük, olvassa el a kreditelismertetés folyamatát itt, a II. pontban, és konzultáljon kari koordinátorával az ezzel kapcsolatos adminisztratív teendőkről. 

Kattintson a LOG IN menüpontra, majd kövesse a következő lépéseket:

 1. Válassza az edugain bejelentkezést.
 2. Kezdje begépelni: ELTE.
 3. Válassza ki az ELTE-t.
 4. A caesar azonosító ablak megjelenése után írja be caesar azonosítóját és jelszavát.
 5. Lépjen be.
 6. Regisztrálja adatait.
 7. Kattintson a New Learning Agreement opcióra, majd készítse elő Tanulmányi Szerződését.

Az aláíratási folyamatról itt olvashat.

Amennyiben ELTE-s e-mail címét nem figyeli, kérjük, hogy kösse össze a rendszeresen használt e-mail fiókjával. Ezenkívül javasoljuk, hogy a Neptunban is adja meg hivatalos e-mail címként az ELTE-s e-mail címét.

Figyelem! Egy informatikai átállás miatt egyes fogadó egyetemek elérése jelenleg nem biztosított az Online Learning Agreement (OLA) rendszerében. Ez azt jelenti, hogy kitöltéskor nem jelenik meg a fogadó egyetem a választható intézmények között, vagy megjelenik, de az OLA hibaüzenetet jelez. Amennyiben érinti a probléma, akkor papír alapon is elkészítheti a dokumentumot, kérjük, ezt jelezze e-mailben kari nemzetközi koordinátorának! Nem probléma, ha az OLA rendszerben elkészített dokumentumot a fogadó fél nem tudja online aláírni, a más módon aláírt változatot is elfogadjuk.
Learning Agreement tanulmányi mobilitáshoz
- Kitöltési úmutató
Szakmai gyakorlati mobilitáshoz:
Online Learning Agreement a szakmai gyakorlatokra jelenleg nem elérhető, ezért kérjük, hogy az alábbi Learning Agreement dokumentumot töltsék ki:
Learning Agreement szakmai gyakorlathoz 
Kitöltési útmutató

Javasoljuk, hogy töltse le az Erasmus+ App-et is, mely sokat segíthet Erasmus+ ösztöndíjának megvalósításában! Kattintson a linkelt oldalra, vagy töltse le a Google Play áruházból / App Storeból!

3. BIZTOSÍTÁS

Az egészségbiztosítás igazolható a mobilitás időtartamára érvényes EU-s egészségbiztosítási kártyával vagy más, pl. biztosítási társasággal kötött egészségbiztosítással. Szakmai gyakorlat esetén a megfelelő felelősség- és baleset-biztosítás kiválasztása és megkötése a hallgató felelőssége.

Mivel a mobilitás teljes időtartamára érvényes biztosítással kell rendelkeznie, amennyiben az EU-s egészségbiztosítási kártyája a mobilitás ideje alatt fog lejárni, még időben meg kell újítania azt! Felhívjuk figyelmét, hogy már online, ügyfélkapun keresztül is van erre lehetősége.

4. ŰRLAP

Az űrlap caesaros azonosítást követően itt érhető el.

Űrlap részei:

 • Nyilatkozat hallgatói státuszról
 • Nyilatkozat a mobilitás tervezett kezdetéről és végéről, valamint a kötelező karanténról
 • Nyilatkozat az OLS teszt kitöltéséről
 • Nyilatkozat promóciós tevékenységről
 • Nyilatkozat zöld utazási formáról*
 • A Támogatási szerződés elkészítéséhez szükséges adatokat tartalmazó kérdőív
 • Nyilatkozat felelősségvállalásról

*A 2022/23-as tanévtől zöld utazási forma esetén a kiutazó hallgatók kiegészítő támogatásban részesülhetnek. A pályázati felhívás itt elérhető el.

5. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

A Támogatási szerződés pdf változatát az űrlapon megjelölt e-mail címre fogja megkapni, az űrlapon beküldött adatok alapján személyre szabottan elkészítve. A Támogatási szerződést hitelesítés után vissza kell küldenie az ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályának (ENPO). A hitelesítési folyamatról bővebben a II. SEGÍTŐ MAGYARÁZAT AZ EGYES DOKUMENTUMOKHOZ 5. pontjában olvashat. 

A dokumentumokat az alábbi eljárás szerint és sorrendben kell leadni:

 1. Az űrlapot elektronikusan, az “Elküld” gombbal kell véglegesíteni. Kérjük, ezt csak akkor tegye meg, ha minden szükséges adatot megadott, illetve kiválasztott - ne küldje be az űrlapot hiányosan kitöltve!
  Amennyiben utólag javítani/módosítani kíván valamit az űrlapon megadott adatokban, kérjük, e-mailben jelezze az erasmus.out@dep.elte.hu címen, NE töltse ki újra az űrlapot!
 2. E-mailben a kari koordinátor részére beküldendő: 
 • A mindhárom fél által aláírt Learning Agreement pdf-be lementett változata
 • Biztosítás(ok) meglétét igazoló dokumentum(ok) másolata (pl. EU-s egészségbiztosítási kártya)
 • Az OLS teszt eredmény meglétét bizonyító képernyőkép
 1. Az e-mailben megkapott Támogatási szerződést hitelesítse a magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes weboldal segítségével, majd küldje el az erasmus.out@dep.elte.hu címre.
A személyre szabott Támogatási szerződést csak azután fogja megkapni, ha az 1. és 2. lépést hiánytalanul elvégezte, illetve a 2. lépésben megküldött dokumentumokat kari koordinátora jóváhagyta és továbbította az ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya (ENPO) részére. Az űrlap ellenőrzésekor esetlegesen felmerülő javításokkal, hiánypótlással kapcsolatban az ENPO munkatársa e-mailben fogja keresni. A Learning Agreement és a biztosítási dokumentumok ellenőrzése és továbbítása, valamint az egyéni Támogatási szerződés elkészítése a beérkezéstől (2. lépés elvégzése) számított 10 munkanapon belül megtörténik. A 3. lépés szerint hitelesített, e-mailben megküldött Támogatási szerződés beérkezésétől számított 4 héten belül várható az ösztöndíj 90%-ának megérkezése. Figyelem! A fenti határidőket csak hiánytalan dokumentáció, kitöltés esetén vállaljuk, hiánypótlás esetén a véglegesített Támogatási szerződés kiküldésének időpontja csúszhat! A 10% maradványösztöndíjat a mobilitás sikeres zárása és a Támogatási szerződésben lefektetett kötelezettségek teljesítése után kaphatja meg a hallgató. További információ: A mobilitás zárása
B)  Virtuális és fizikai részt is tartalmazó (blended) mobilitáshoz 

A blended mobilitás jellemzői:

 • A hallgató csak a mobilitás fizikai részére (a kint töltött időszakra) kap Erasmus+ ösztöndíjat. A fizikai rész időtartamának
  • részképzés esetén minimum 2 hónapnak,
  • szakmai gyakorlat esetén minimum 2 hónapnak kell lennie.
 • A kinti egyetemen blended mobilitási formában elvégzett tárgyak itthon beszámításra kerülnek (a kreditbeszámítással kapcsolatos ügyintézést a hallgatónak kell kezdeményeznie, lásd Egyéb praktikus tudnivalók).
 • Az Erasmus-hónapokba (képzési szintenként 12 hónap) a virtuálisan teljesített időszak nem számít bele.
 • A mobilitást ugyanúgy le kell zárni, mint a fizikai mobilitást, a virtuális és a fizikai rész időtartamát elkülönítve kell leigazolni.

A kiutazási dokumentáció az A) FIZIKAI MOBILITÁSHOZ részben leírtaknak megfelelően intézendő!

II. SEGÍTŐ MAGYARÁZAT AZ EGYES DOKUMENTUMOKHOZ 

1. OLS NYELVI TESZT

Mi ez? Az online nyelvi támogatás (OLS) egy ingyenes, az Erasmus+ résztvevőinek kialakított online nyelvtanulási platform. Az OLS platform segítségével tesztelhető, hogy milyen szinten áll abból a nyelvből, amelyet a mobilitása alatt használni fog, valamint az új platform lehetőséget biztosít nyelvi kurzusok elvégzésére akár mobilitás vagy – amennyiben különbözik –, a fogadó ország hivatalos nyelvén, akár a felületen elérhető bármelyik nyelven.

A tesztről regisztráció és bejelentkezés után az OLS honlapján tájékozódhat részletesen. Az elérhető nyelvek listáját is megtalálja itt. A jelengleg elérhető nyelvi kurzusok listáját itt találja. A nyelvi anyagok fejlesztése nagyjából az itt látható ütemben várható:

Miért fontos? Az Erasmus+ ösztöndíjas hallgatók kötelesek kitölteni egy nyelvi szinfelmérő tesztet a mobilitás nyelvéből a kiutazás előtt.    
Például ha a hallgató Olaszországba utazik, de a tanulmányait angol nyelven fogja végezni, akkor angol nyelvű tesztet kell kitöltenie.

A nyelvi kurzusokhoz éjjel-nappal, a mobilitás egész időtartama alatt hozzáférhet, és annyit tanulhat, amennyit szeretne, a saját tempójában. További információ az OLS nyelvi kurzusokról ide kattintva elérhető.

Hogyan férhet hozzá a nyelvi teszthez és kurzushoz?

A következőkben lépésenként próbáljuk segíteni, hogy eljusson a csatlakozástól a teszt elkészítéséig. Ezt ebben a dokumentumban található képernyőképek segítségével próbáltuk még egyszerűbbé tenni, kérem kövesse az itt látható lépéseket.

Online Nyelvi Támogatás (OLS) platformhoz való csatlakozást, erre a linkre kattintva tehet meg. A regisztráció menetében az útmutató dokumentum áll rendelkezésre segítségül.
A portálon néhány perc alatt beállíthatja profilját és elkezdheti nyelvtanulási folyamatot. Az OLS rendszere au EUAcademy portálon fut, ami azt is jelenti, hogy a regisztrációval további kurzusokhoz is hozzáférhet!

A regisztráció után ezen az oldalon tudja elérni a különböző nyelvi teszteket, az alábbi módon:

 • Kattintson a ”Join community” lehetőségre
 • Keresse ki a mobilitása nyelvét és kattintson a ”*nyelv* Learning community and Resources” lehetőségre
 • Keresse meg a saját nyelvére vonatkozó ”Placement Test” lehetőséget és kezdje meg a tesztet.
FONTOS, hogy a teszt kitöltésekor a megkapott eredményről képernyőkép készüljön. A képnek tartalmaznia kell a jobb felső sarokban található nevét, illetve a teszt eredményét. Ezt a képernyőképet kell elküldenie majd a kari koordinátorának a többi kiutazás előtti dokumentummal együtt

Ha esetleg bezárta az oldalt, és szeretné újra megtekinteni az eredményét a képernyőkép elkészülte érdekében, kövesse az ebben a dokumentumban található lépéseket.

A jelenleg meglévő kurzusokat ezen a linken éri el, így meg is tudja kezdeni fejlődését a kívánt nyelven.
Az OLS-sel kapcsolatos kérdések és válaszok folyamatosan frissített és bővülő oldalának eléréséhez kattintson ide!

Az anyanyelvem a tanulmányok/munka nyelve. Ki kell töltenem az OLS nyelvi tesztet?
Magát az OLS tesztet nem kötelező kitöltenie. Amennyiben a tanulmányok/munka nyelve nem egyezik meg a fogadó ország nyelvével, úgy ebben az esetben is lehetőség van OLS kurzus elvégzésére a fogadó ország nyelvén. Az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya minden ilyen esetben külön megkeresi Önt. Kérjük, hogy az űrlap kitöltésekor amellett, hogy jelzi, hogy a mobilitását anyanyelven végzi, jelezze, hogy az milyen nyelven történik meg.

2. Learning Agreement

Mi ez? A Támogatási szerződés 1. sz. melléklete, melyben az Erasmus+ ösztöndíjat elnyert hallgató megegyezik küldő szakmai koordinátorával és a külföldi partnerintézménnyel a külföldön végzendő tanulmányokról vagy szakmai gyakorlatról.  

Miért fontos? Amíg nincs mindhárom fél (hallgató, küldő egyetem, fogadó intézmény) által aláírva, a Támogatási szerződés nem lép életbe, vagyis mobilitása nem valósulhat meg (ösztöndíja nem utalható).

Segítség a Learning Agreement megfelelő kitöltéséhez:

Tanulmányi mobilitáshoz:

Kitöltendő az Online Learning Agreement alkalmazás segítségével

Tanulmányi mobilitás esetén kattintson a LOG IN menüpontra, majd kövesse a következő lépéseket:

 1. Válassza az edugain bejelentkezést.
 2. Kezdje begépelni: ELTE.
 3. Válassza ki az ELTE-t.
 4. A caesar azonosító ablak megjelenése után írja be caesar azonosítóját és jelszavát.
 5. Lépjen be.
 6. Regisztrálja adatait.
 7. Kattintson a New Learning Agreement opcióra, majd készítse elő Tanulmányi Szerződését.
Figyelem! Egy informatikai átállás következményeként egyes fogadó egyetemek elérése jelenleg nem biztosított az Online Learning Agreement (OLA) rendszerében. Ez azt jelenti, hogy kitöltéskor nem jelenik meg a fogadó egyetem a választható intézmények között/vagy megjelenik, de az OLA hibaüzenetet jelez, valamint a fogadó fél nem tudja aláírni a már előkészített Online Learning Agreementet. Amennyiben érinti a probléma, és utazására 1 hónapon belül kerülne sor, vagy a fogadó intézmény szűkebb határidőt szabott a Learning Agreement elkészítésére, akkor kivételesen papír alapon is elkészítheti. Ebben az esetben kérjük, hogy ezt előre jelezzék e-mailben kari nemzetközi koordinátoruk felé a probléma fennállásáról készült print screen, illetve a Learning Agreement elkészítésének sürgősségét alátámasztó indokolás csatolásával.
Learning Agreement tanulmányi mobilitáshoz
- Kitöltési úmutató

Szakmai gyakorlati mobilitáshoz:
Online Learning Agreement a szakmai gyakorlatokra jelenleg nem elérhető, ezért kérjük, hogy az alábbi Learning Agreement dokumentumot töltsék ki:
Learning Agreement szakmai gyakorlathoz 
- Kitöltési útmutató

 • A mobilitás minden kért adatát adja meg, mind a saját magára, mind a küldő és a fogadó intézményre vonatkozókat. A Responsible Person és az Administrative Contact Person megegyezése esetén is ki kell tölteni mindkét részt.
 • Az "ESI - European Student Identifier" pontot nem szükséges kitölteni.
 • A külföldi fogadó intézmény Erasmus-kódját az interneten is megtalálhatja a „partneregyetem neve” és az „Erasmus code” keresőszavak használatával. Az ELTE kódja: HU BUDAPES01.
 • Kiutazás előtt csak a Before the Mobility részt kell kitölteni.
  • Sem az „A” (Study Programme at the Receiving Institution), sem a „B” (Recognition at the Sending Institution) táblázat nem maradhat üresen!
  • A részképzésre utazóknak az „A” táblázatban minimum 20 kredit (ECTS) értékben kell tantárgyakat megjelölniük. A PhD hallgatók kutatási tevékenységet is beírhatnak ide abban esetben, ha nem vesznek fel konkrét tantárgyakat, tehát rájuk nem vonatkozik a minimum 20 kredit kötelezettség.
  • Mind az „A”, mind a „B” táblázatban a beírt kreditértékeket össze kell adni, és a táblázat alján („Total”) az összeget beírni.
  • A mobilitás végeztével kezdeményezni kell a B táblázatban feltüntetett tanegységek elismertetését.
  • A nyelvtudást is meg kell jelölni.
  • Szakmai gyakorlat esetén a szakmai gyakorlati tevékenységet részletesen és pontosan ki kell fejteni, a szakos koordinátorral történő előzetes egyeztetésnek megfelelően.
 • A szerződésen mindhárom fél (hallgató, küldő egyetem, fogadó egyetem) aláírásának szerepelnie kell. 
 • Az aláíratási folyamatról segítő magyarázatot itt olvashat.

3. BIZTOSÍTÁS(OK) MEGLÉTÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM(OK) MÁSOLATA (PL. EU-S EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA)

Mi ez? Egy fotó/szken a mobilitás teljes időtartamára vonatkozó egészség- (továbbá szakmai gyakorlat esetében a felelősség- és baleset-) biztosítási dokumentumról.

Miért fontos? Bármilyen egészségügyi probléma, betegség vagy baleset esetén szükséges, hogy a hallgató rendelkezzen megfelelő biztosítással az esetlegesen felmerülő költségek fedezésére.

A megfelelőség kritériuma:

 • Az e-mailben elküldendő biztosítás számát és típusát adta meg a kérdőíven.
 • A biztosításnak a kinttartózkodás teljes időtartamára érvényesnek kell lennie.
 • Az EU-egészségbiztosításnak mind a két oldalát szkennelni/fotózni kell.
 • Egyéb (pl. biztosítási társasággal kötött) biztosítás esetén a szerződésről készített képet/szkent csatolja. Ügyeljen rá, hogy a dokumentum tartalmazza a biztosítás érvényességét, és lehetőleg a fajtáját is, de legalább a pontos elnevezését.
 • Kérjük fokozottan ügyeljen rá, hogy a feltöltött fotó/szken/dokumentum jó minőségű, olvasható legyen.

4. ŰRLAP

Mi ez? Online felület, ami egyrészt kiváltja a papíron, fizikai formában leadandó kiutazás előtti dokumentumokat, másrészt szükséges az egyéni Támogatási szerződés elkészítéséhez.

Miért fontos? Az űrlap kitöltésével nyújtja be mobilitásával összefüggő hivatalos nyilatkozatait az ELTE Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya részére; itt adja meg azokat az adatokat, amelyek alapján elkészítjük az egyetemmel kötendő Támogatási szerződését. Az űrlap kitöltése kötelező annak érdekében, hogy megvalósíthassa mobilitását.

Űrlap részei:

Nyilatkozat hallgatói státuszról

Mi ez? Nyilatkozat arról, hogy a mobilitás időtartama alatt a hallgató aktív jogviszonyt fog létesíteni. Diplomaszerzést követő szakmai gyakorlat esetében arról, hogy a szakmai gyakorlati tevékenység nem tart tovább a diplomaszerzést/abszolválást követő 12 hónapnál.

Miért fontos? Amennyiben a hallgatónak nincs aktív hallgatói jogviszonya a mobilitás időtartama alatt, nem jogosult az Erasmus+ ösztöndíjra. Az Erasmus+ diplomaszerzést követő szakmai gyakorlat kritériuma, hogy nem tarthat a diplomaszerzést/abszolválást követő 12 hónapnál tovább.

Felhívjuk figyelmét, hogy az Erasmus-ösztöndíj egyik alapvető feltétele, hogy a hallgató az itthoni ösztöndíjas időszak alatt aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen (a diplomaszerzést követő szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatókra nem vonatkozik)! Kérjük, a megszokott módon nyilatkozzon aktív státuszáról a Neptunban (ha a következő félévre hosszabbítja Erasmus-ösztöndíját, akkor azt a félévét is aktiválnia kell)! Ha esetleg ezt elmulasztotta, sürgősen jelezze a kari Tanulmányi Hivatalban! A passzív státuszú/be nem iratkozott hallgatók Erasmus-ösztöndíjban nem részesülhetnek, ilyen esetben utólagos visszafizetés terheli őket.

Nyilatkozat a mobilitás tervezett kezdetéről és végéről

Mi ez? Nyilatkozat a kinti fél által nyújtott információk alapján a mobilitás tervezett kezdő és záró dátumáról.

Miért fontos? Ösztöndíj csak a kinttartózkodás várható idejére adható. A hallgató felelőssége az erre vonatkozó információk előzetes beszerzése.

Nyilatkozat az OLS teszt kitöltéséről 

Mi ez? Nyilatkozat arról, hogy kitöltötte az OLS nyelvi tesztet.

Miért fontos? Nyilatkozatával megerősíti, hogy OLS tesztjét kitöltötte, valamint segíti az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályának munkáját.

Nyilatkozat promóciós tevékenységről 

Mi ez? A promóciós tevékenység célja a mobilitási időszak alatt szerzett élmények megosztásával ELTE-s keretek között népszerűsíteni az Erasmus+ programot. A promóciós tevékenységet vállaló hallgatók választhatnak, hogy milyen formában járulnának hozzá ehhez. A promóciós tevékenységet vállaló hallgatók által beküldött népszerűsítő anyagokat megjelentethetjük, amennyiben személyes élménybeszámolót/prezentációt vállalt felkér(het)jük élményei prezentálásásra.

Nyilatkozat zöld utazási formáról

Mi ez? A 2022/23-as tanévben az Erasmus+ tanulmányi célú, szakmai gyakorlati vagy rövid távú mobilitásban részt vevő hallgatók a küldő és a fogadó ország közötti zöld utazási forma esetén kiegészítő támogatásban részesülhetnek. A kiegészítő támogatásra pályázó hallgatóknak itt szükséges nyilatkozniuk az utazás formájáról.

Miért fontos? Kiegészítő támogatás zöld utazási forma esetén csak a nyilatkozattétel alapján nyújtható. Figyelem! A kiegészítő támogatásban részesült hallgató köteles az utazási dokumentációt megőrizni és azzal mobilitása zárásakor a megvalósult utazás zöld formáját igazolni.

A támogatás az űrlapon megadott adatok alapján kalkulálódik. Változás esetén (pl. a zöld utazás megvalósítása vagy eszköze kapcsán) a részleteket az erasmus.out@dep.elte.hu e-mail címen kérjük jelezni!

A Támogatási szerződés elkészítéséhez szükséges adatokat tartalmazó kérdőív

Mi ez? A kérdőív a személyre szabott Támogatási szerződés létrehozására szolgál. Itt kell megadnia mindazokat az adatokat, amelyek ehhez szükségesek.

Miért fontos? A Támogatási szerződés megléte nélkül a fizikai mobilitás nem kezdhető meg, az ösztöndíj nem kerül kiutalásra.

Segítség a kérdőív kitöltéséhez:

 • Szak: A Neptun/Képzés adatok/Képzés menüben található képzés nevet írja be.
 • Magyarországi tartózkodási cím: akkor szükséges kitölteni, ha tartózkodási címe nem egyezik a Neptunban megadott állandó lakcímével.
 • E-mail cím: Kérjük, hogy azt az e-mail címét adja meg, melyet rendszeresen figyel.
 • Telefonszám: Kérjük, ebben a formában írja be: 36201234567.
 • ISCED-F kód: a tanulmányi területéhez legközelebb álló terület 4 számjegyű kódja (segítség itt).
 • Befejezett felsőoktatási szemeszterek száma: PhD vagy MA képzés esetén a korábbi (BA, MA) szemesztereinek száma beleszámít (akkor is, ha más felsőoktatási intézményben végezte).
 • Évfolyam: a mobilitás alatt hányadik évfolyamát végzi az adott képzési szinten
 • Korábbi Erasmus-részvétel: csak ugyanazon a képzési szinten (pl. MA-sként a BA-s szinten megvalósított Erasmust nem kell feltüntetni), egész hónapokra kerekítve.
 • Mobilitás típusa: válasszon a legördülő menüből.
 • A mobilitás kezdő és záró dátumai: A kötelező karanténra és a virtuális részre vonatkozó adatokat csak akkor kell kitöltenie, ha lesz ilyen része a mobilitásának. A dátumokat napra pontosan adja meg. Kérjük, ügyeljen a következőkre:
  • A fizikai mobilitás időtartamának szakmai gyakorlat esetén minimum 2, részképzés esetén minimum 2 hónapnak kell lennie
  • ha egész hónapokat kíván megjelölni, akkor a záró dátum napja eggyel kevesebb legyen, mint a kezdő dátumé (pl. 2000.01.10 - 2000.04.09).
 • A mobilitás helyszíne: külön tüntesse fel az országot és a várost.
 • Bankszámlaadatok: Tekintettel arra, hogy a jelenlegi bizonytalan helyzetben a tervezett fizikai mobilitás időtartama és az annak megfelelő ösztöndíjösszeg változhat, visszautalási kötelezettség nagyobb valószínűséggel fordulhat elő. Az így keletkező átváltási költségek elkerülése érdekében (mivel az ösztöndíjutalás mindig euróban történik) javasoljuk, hogy euró alapú (deviza) számlát nyisson Erasmus+ ösztöndíjához.
  A kért adatokat hiánytalanul töltse ki, és ellenőrizze helyességüket. A banki adatok módosítására az első utalás megindítása előtt e-mailben, ezután már csak szerződésmódosítással van lehetőség (pl. a mobilitás hosszabbítása vagy zárása előtt).
  • A bankszámla tulajdonosa: pontosan azt a nevet adja meg, amely a számlához tartozik
  • BIC/SWIFT kód: a bank 8 vagy 11 karakterből álló azonosító kódja (pl. OTPVHUHB), a bank honlapján megtalálható
  • bankszámlaszám IBAN-kóddal: az ország betűkódjából (magyar bankszámla esetén HU) és két számból áll, ezt követi a bankszámlaszám (magyar bankszámla esetén 24 számjegy); segítség az alábbi linken; kérjük, kötőjelek és szóközök nélkül, folyamatosan megadni.
  • a bankszámlaszám forint vagy deviza alapú megjelölése (az utalás mindig euróban történik, amennyiben a számla forint alapú, a számlavezető bank az utalás napján érvényes euró-forint árfolyamon fogja átváltani az ösztöndíj összegét)
 • Biztosítási adatok:
  • A háromféle biztosítás közül a szakmai gyakorlatosoknak is csak az egészségbiztosítás megkötése kötelező, a másik kettőé a munkavégzéstől függően kihagyható, de ajánlott. Amennyiben nem kíván az egészségbiztosításon kívül más biztosítást kötni, megteheti, hogy a felelősségbiztosításhoz és a baleset-biztosításhoz is az egészségbiztosítás adatait írja be, ám ez nem jelenti azt, hogy érvényes felelősség-, illetve baleset-biztosítással rendelkezik.
  • Nem kötelező az EU egészségbiztosítást beírni, ha más biztosítást kötött, akkor annak a nevét és számát írja be. (Az EU-biztosítás száma az egészségbiztosítási kártya alján bal oldalon szereplő, 20 jegyű szám, tehát nem a TAJ-számot kell beírni!)
  • Ügyeljen arra, hogy a kötött biztosítás a mobilitás teljes időtartamát lefedje! Amennyiben biztosítása (pl. az EU-kártyája) a mobilitás záró dátumánál korábban lejár, ne mulassza el megújítani, és az új kártyát szkennelve megküldeni az erasmus.out@dep.elte.hu e-mailcímre!
 • OLS-teszt adatai:
  • Az ehhez a mobilitásához tartozó OLS-teszt eredményét kell megadnia, nem egy korábbi mobilitáshoz tartozó OLS-teszt vagy egy megszerzett nyelvvizsga szintjét.
  • Ha az anyanyelvén végzi a mobilitását, vagy olyan nyelven, amelyből nincs OLS-teszt, a nyelv és az eredmény megadásánál is válassza a „a mobilitás nyelve az anyanyelvem” vagy a „nem érhető el OLS a mobilitás nyelvén” opciót!

Nyilatkozat felelősségvállalásról

Mi ez? A hallgató felelősségvállalási nyilatkozata az utazás egészségügyi, lemondási (illetve abból eredő pénzügyi) és pályázati elszámolhatósági kockázatairól.

Figyelem! A tervezett mobilitási tevékenység járványhelyzettel összefüggő okokból való halasztása vagy törlése, illetve folyamatban lévő mobilitási tevékenység megszakítása (az eredeti záró dátumhoz képest korábbi hazatérés) jelenleg vis maiornak minősül, így az Erasmus+ mobilitáshoz kapcsolódó plusz költségekre a honlapon ismertetett eljárásnak megfelelően vis maior kérvény benyújtható. Az ezen felüli, vagyis a Tempus Közalapítvány útmutatója alapján nem elszámolható költségeket a kiutazónak kell viselnie, az Egyetem azokat nem tudja átvállalni. A nyilatkozat az utóbbi kategóriába eső költségekre vonatkozik.

5. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Mi ez? Egy hivatalos szerződés, melyben az Erasmus+ mobilitási ösztöndíjat elnyert hallgató és az ELTE megegyezik az ösztöndíj körülményeiről és összegéről.

Miért fontos? Magában foglalja a teljes mobilitás feltételeit, megléte nélkül a fizikai mobilitás nem kezdhető meg, az ösztöndíj nem kerül kiutalásra.

 • A Támogatási szerződés pdf változatát e-mailben kapja meg, az űrlapon beküldött adatok alapján személyre szabottan elkészítve. A támogatott napok számát és a támogatás összegét az Erasmus+ Nemzetközi Programok Osztálya kalkulálja napra pontosan az Ön által megadott dátumok és az Európai Bizottság által közreadott rátatáblázat alapján (az összegek a pályázati felhívásban megtekinthetők).
 • A megküldött Támogatási szerződést figyelmesen olvassa el, és ellenőrizze az abban szereplő adatokat! Ha mindent rendben talál, nyissa meg a magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes weboldalt, majd töltse fel a Támogatási szerződését, és hitelesítse azt (a hitelesítés kiváltja a hallgató aláírását). A hitelesített dokumentumot töltse le és küldje el az erasmus.out@dep.elte.hu e-mail címre. A hitelesítés kiváltja az aláírást, illetve azzal egyenértékű. A hitelesítéshez Ügyfélkapu hozzáférés szükséges. Az Ügyfélkapun keresztül végzett hitelesítéssel teljes mértékben digitálissá válik az Erasmus kiutazás előtti ügyintézési folyamat. Amennyiben nem rendelkezik Ügyfélkapu hozzáféréssel, kérjük jelezze az erasmus.out@dep.elte.hu címen.
 • Ha bármi hibát észlel a szerződésben, ne hitelesítse, hanem a problémát – pontosan meghatározva – jelezze az erasmus.out@dep.elte.hu e-mail címen!

A Támogatási szerződés 1. sz. melléklete a Learning Agreement (három aláírással), megléte nélkül a szerződés nem érvényes.
A Támogatási szerződés 3. sz. melléklete az Erasmus+ Hallgatói Charta.

III. Mi történik a dokumentumok leadása után?

 • A hiánytalanul beérkezett dokumentumok alapján a központ előkészíti az utaláshoz szükséges dokumentációt.
 • A központ továbbítja a dokumentációt utalásra és további vezetői aláírásokra az illetékes irodáknak (Hallgatói Pénzügyek Osztálya, Oktatási Igazgatóság, Pénzügyi és Monitoring Osztály).
 • A Pénzügyi és Monitoring Osztály rögzíti az adatokat az utaláshoz, újra ellenőrzi az egész dokumentációt, és kérvényezi az utalást a Magyar Államkincstárnál. A Magyar Államkincstár az utalási kérelmet továbbítja a Magyar Nemzeti Banknak.
 • A Magyar Nemzeti Bank utalja Önnek a pénzt, majd az jóváíródik bankszámláján.
 • Minden magyar állami költségvetési szervnél ezek a szükséges lépések az utaláshoz.
 • Az egész folyamat maximum 4 hétig tart.

IV. EGYÉB ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, TEENDŐK KIUTAZÁS ELŐTT

A kiutazást megelőzően az ösztöndíjas hallgatóknak több adminisztratív teendővel kell számolni, ezekben elsősorban a kari koordinátorok segítik őket. A kari és intézeti/szakmai koordinátorok elérhetőségét itt találja. Ezenkívül az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya adminisztratív teendőkkel és szálláskereséssel (housing) kapcsolatos tájékoztatókat tart a kiutazó hallgatóknak.

Honnan tudom, hogy elnyertem az Erasmus+ ösztöndíjat?

Az Erasmus+ ösztöndíjra beérkezett pályázatokról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) döntött október végén. A pályázók április 27-én, Neptun üzenetből értesülhettek a pályázat eredményéről. A pontos eredmény (intézmény, félév, időtartam) megtekinthető a Neptun/Ügyintézés/Erasmus menüpontban. Amennyiben elnyerte az Erasmus+ ösztöndíjat, a támogatott fogadó intézménybe leadott jelentkezése mellett Erasmus pályázatának státusza „ösztöndíjas” lesz (az alternatív helyekre leadott pályázatánál pedig "elutasítva" státusz fog szerepelni). A döntéssel kapcsolatban kari koordinátora tud további felvilágosítást nyújtani.

Mi az a nominálás?

A tanulmányi mobilitásra Erasmus+ ösztöndíjat nyert hallgatókat a kari/intézeti koordinátorok nominálják a külföldi partnerintézménybe. Kérjük, győződjön meg arról, hogy Önt valóban nominálták a megfelelő partnerintézménybe! A külföldi intézmény mindig visszaigazolja, hogy tudja-e fogadni az adott hallgatót az adott félévre a megadott tudományterületre, vagy sem.

Kell külön is jelentkeznem a külföldi partnerintézménybe kiutazás előtt?

Amennyiben a külföldi partnerintézmény kéri, vagy honlapján ez szerepel, a hallgatónak külön is jelentkeznie kell az intézménybe, a partner által megadott vagy a honlapján található instrukciók alapján.
A jelentkezéssel egy időben érdemes felvenni a kapcsolatot a külföldi partnerintézmény illetékes Erasmus-koordinátorával, informálódni a következő félév rendjéről és az oktatás módjáról, valamint elindítani a Learning Agreement ügyintézését.

Egyéb praktikus tudnivalók:

 • A kiutazás előtt a hallgató tájékozódik a fogadó intézmény szálláslehetőségeiről, illetve gondoskodik szálláshelyéről. Ebben a fogadó intézmény koordinátorai segítik.
 • Szintén a hallgató gondoskodik az utazásának megszervezéséről, illetve a teljes kinttartózkodás alatt érvényes biztosításáról, amely megfelel a fogadó intézmény/szakmai gyakorlati hely előírásainak. A hallgatónak ki kell váltania az Európai Egészségbiztosítási Kártyát, vagy meg kell kötnie egyéb, a mobilitás időtartamához és típusához megfelelő biztosításokat.
 • A hallgató a félév elején egyezteti itthoni tanáraival a küldő egyetemen (ELTE) felvett tárgyak elvégzésének feltételeit, szükség szerint kedvezményes tanulmányi rendet igényel.
 • A külföldön hallgatni tervezett kurzusokat (kötelező vagy kötelezően válaszható kurzusok) a hallgató a küldő intézményben beszámíttatja (ELTE). Az Erasmus-tanulmányok beszámításához kreditátviteli kérelmet kell benyújtania. A kérelem beadásának feltételeiről a hatályos kari Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rendelkezik, a beszámításhoz kapcsolódó kérdésekre érdemben – tekintettel a kari specifikumokra – a kari koordinátor, illetőleg a Tanulmányi Hivatal tud válaszolni.
 • Az érvényben levő kreditbeszámításra vonatkozó eljárásrend itt található. A 2022/23-as tanévtől az ELTE két eszköz segítségével segíti hallgatóit Erasmus tanulmányuk tervezésében és a külföldi kreditek elismertetésében: mobilitási ablak (1.) és ekvivalencia táblázat (2.), melyekről információ itt található.

2021/22-es tanév tavaszi félévének végéig Erasmus+ mobilitást nyert hallgatók részére

Az alább olvasható kiutazás előtti dokumentációs ügyrend kivételes, és elsősorban a 2021/22-es tanév tavaszi félévének végéig kiutazó hallgatókra vonatkozik. (A tavaszi félévre kiutazó hallgatók kiutazási ügyintézése várhatóan novembertől lehetséges.) Ajánljuk, hogy a mobilitás kezdete előtt 6-8 héttel kezdje meg az ügyintézést, hogy ösztöndíja megérkezzen a mobilitás kezdő dátumáig. Későbbi ügyintézés esetén az ösztöndíj kifizetése időarányosan később történik.
Részképzésre utazó hallgatóknak:
Figyelem! 
Egy informatikai átállás következményeként egyes fogadó egyetemek elérése jelenleg nem biztosított az Online Learning Agreement (OLA) rendszerében. Ez azt jelenti, hogy kitöltéskor nem jelenik meg a fogadó egyetem a választható intézmények között/vagy megjelenik, de az OLA hibaüzenetet jelez, valamint a fogadó fél nem tudja aláírni a már előkészített Online Learning Agreementet. Amennyiben érinti a probléma, és utazására 1 hónapon belül kerülne sor, vagy a fogadó intézmény szűkebb határidőt szabott a Learning Agreement elkészítésére, akkor kivételesen papír alapon is elkészítheti. Ebben az esetben kérjük, hogy ezt előre jelezzék e-mailben kari nemzetközi koordinátoruk felé a probléma fennállásáról készült print screen csatolásával. 
Learning Agreement tanulmányi mobilitáshoz 
- Kitöltési útmutató
Szakmai gyakorlatra utazóknak:
Online Learning Agreement a szakmai gyakorlatokra jelenleg nem elérhető, ezért kérjük, hogy az alábbi Learning Agreement dokumentumot töltsék ki:
Learning Agreement szakmai gyakorlathoz 
- Kitöltési útmutató
Minden kiutazó hallgatónak:
Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének (JOKT) tájékoztatója alapján a hallgatói mobilitások támogatottak. Az Erasmus+ program szabályzata értelmében mobilitás akkor kezdhető meg, amennyiben hosszú távú, tanulmányok esetén minimum 3 hónapos, szakmai gyakorlat esetén minimum 2 hónapos fizikai mobilitásról van szó. Fizikai mobilitás: a fizikailag a fogadóországban töltött, virtuális vagy fizikai részvétellel végzett mobilitási időszak. 2020 őszétől lehetőség van teljesen fizikai vagy blended mobilitások megvalósítására is. Blended mobilitás: amikor a hallgató a mobilitása idejét részben a fogadóországban tölti, részben itthonról (virtuális rész) teljesíti a mobilitási kötelezettségeit. Ösztöndíj csak a mobilitás fizikai részére folyósítható! A tervezett fizikai mobilitási időszaknak – a teljesen fizikai és a blended mobilitás esetén is – el kell érnie szakmai gyakorlat esetén a minimum 2 hónapot, részképzésnél a minimum 3 hónapot. 

A mobilitási időszak tervezésekor tájékozódjon a fogadó intézménynél a lehetőségekről (online kurzusok, online munkavégzés). Akkor is kiutazhat, ha nincs lehetőség jelenléti formában végzett oktatásra/szakmai gyakorlatra, de a fogadó intézménnyel egyeztetve megállapodnak, hogy online is el tudja végezni feladatait. Amennyiben mobilitását egy korábbi félévről szeretné halasztani, vegye fel a kapcsolatot kari koordinátorávalMindenképpen várja meg, amíg megkapja a szükséges információt a fogadó féltől. A partnerintézményeknek a jelenlegi rendkívüli helyzetben nehéz döntéseket kell meghozniuk az oktatás módjával és a külföldi hallgatók fogadásával kapcsolatban. Kérjük, hogy várjon türelemmel, amíg nem áll rendelkezésre további információ a fogadói oldalról, figyelje a folyamatosan frissülő https://covid.uni-foundation.eu/ weboldalt, illetve a fogadó intézmény honlapját. Az információk alapján válassza ki, hogy csak fizikai mobilitást vagy blended mobilitást tervez, és ez alapján kezdje meg a kiutazás előtti ügyintézést a lent részletezett módon.

Ha
az előzetes megállapodás ellenére kiderül, hogy mégsem tudják személyesen fogadni, illetve nincs lehetőség online oktatásra/munkavégzésre sem, ne utazzon ki, és ne kezdje meg a mobilitását, hanem egyeztessen a fogadó hellyel a mobilitás elhalasztásának lehetőségéről.

Amennyiben
kiutazik, de a minimális időtartam teljesítésére önhibáján kívül (pl. a koronavírus-járvány miatt) nem kerül sor, az vis maior helyzetnek minősül. Ebben az esetben az ösztöndíj elszámolása a hallgató által egyéni méltányossági kérelem benyújtásával kezdeményezett vis maior eljárás eredményétől függ. Részletek itt.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a koronavírus-járvány miatt kénytelen elhalasztani a mobilitását, lehetősége van egyéni kérelmet benyújtani halasztásra. Az engedmény csak azokra a hallgatókra vonatkozik, akik a koronavírus által okozott (veszély)helyzettel összefüggésben nem tudják megkezdeni mobilitásukat, és ezt még a kiutazás tervezett kezdete előtt írásos formában jelzik kari koordinátoruk számára. Amennyiben élni szeretne az engedménnyel, e-mailben jelezze kari koordinátora számára.
Az e-mailnek a következőket kell tartalmaznia:
- név, Neptun-kód
- az elnyert mobilitási ösztöndíj eredeti és új kezdő dátuma
- indokolás (az e-mail szövegében röviden írja le a körülményeket, amelyek megakadályozzák a mobilitás megkezdését);
Opcionális melléklet (amennyiben az indokolás tárgya szükségessé teszi, úgy kérjük az igazolást is csatolja leveléhez)
- írásos igazolás (pl. a fogadó szervezet üzenete arról, hogy egyelőre nem tudják fogadni a koronavírus helyzet miatt; a koronavírus helyzetre hivatkozó elutasító levél; stb.)
A kérelem elbírálásáról az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya fogja értesíteni.

Tekintettel arra, hogy a jelenlegi bizonytalan helyzetben a tervezett fizikai mobilitás időtartama és az annak megfelelő ösztöndíjösszeg változhat, és a vis maior eljárás keretében visszautalási kötelezettség keletkezhet, az átváltási költségek elkerülése érdekében javasoljuk, hogy euró alapú számlát nyisson Erasmus+ ösztöndíjához. Emellett kérjük, fokozottan ügyeljen az utazáshoz kapcsolódó dokumentáció (pl. beszállókártya, vonatjegy, szállással kapcsolatos számlák stb.) megőrzésére, mivel szükség lehet rá a fizikai mobilitási időszak, illetve a vis maior kérelem igazolásához.

Az utazást, biztosítást, illetőleg szállásfoglalást a kiutazó hallgatónak magának kell intézni, és az ezzel kapcsolatos költségek is őt terhelik. Ezen költségekhez az Erasmus+ ösztöndíj szabadon felhasználható, de az ösztöndíj csak hozzájárulás a mobilitáshoz, a teljes költséget nem fedezi. Amennyiben Erasmus+ ösztöndíját kiegészítő egyéb források iránt érdeklődik, látogassa meg a kiegészítő támogatások menüpontot. A Campus Mundi ösztöndíjról itt olvashat.
Az Egyesült Királyságba utazó hallgatóknak:
A Brexittel kapcsolatos, az Erasmus mobilitásokat is érintő változásokról az Erasmus az Egyesült Királyságban menüpontban tájékozódhat.
Diplomaszerzést követő szakmai gyakorlatra készülő hallgatóknak:
Felhívjuk a diplomaszerzés utáni szakmai gyakorlatra készülő hallgatóink figyelmét, hogy a koronavírus-járvány miatt elhalasztott kiutazásoknál az eddigi 12 hónapról 18 hónapra nő az az időkeret, amin belül a szakmai gyakorlat teljesíthető. Az engedmény csak azokra a hallgatókra vonatkozik, akik a koronavírus által okozott (veszély)helyzettel összefüggésben nem tudják/tudták megkezdeni szakmai gyakorlatukat, és ezt még a mobilitás tervezett kezdete előtt írásos formában jelzik kari koordinátoruk számára. Amennyiben élni szeretne az engedménnyel,  e-mailben jelezze kari koordinátora számára.
Az e-mailnek a következőket kell tartalmaznia:
- név
- Neptun-kód
- az elnyert mobilitási ösztöndíj időtartama (hónapokban)
- a diplomaszerzés/abszolválás időpontja/várható időpontja (abszolválás utáni szakmai gyakorlat esetén az abszolválás /várható/ időpontját, diplomaszerzés utáni szakmai gyakorlat esetén a diplomaszerzés /várható/ időpontját adja meg)
- indokolás (az e-mail szövegében röviden írja le a körülményeket, amelyek megakadályozzák a szakmai gyakorlat megkezdését);
Opcionális melléklet (amennyiben az indokolás tárgya szükségessé teszi, úgy kérjük az igazolást is csatolja leveléhez)
- írásos igazolás (pl. a fogadó szervezet üzenete arról, hogy egyelőre nem tudják fogadni a koronavírus helyzet miatt; a koronavírus helyzetre hivatkozó elutasító levél; stb.)
Az eredményről az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya fogja értesíteni az erasmus.out@dep.elte.hu e-mail címről.
Részképzésre készülő hallgatóknak:
Nominálás: A tanulmányi mobilitásra Erasmus+ ösztöndíjat nyert hallgatókat a kari/intézeti koordinátorok nominálják a külföldi partnerintézménybe. Felhívjuk figyelmét, hogy fogadó egyetemenként eltérőek a nominálási procedúrák és határidők, ezért javasoljuk, hogy az Önt érintő határidőknek nézzen utána, és győződjön meg arról, hogy Önt valóban nominálták a megfelelő partnerintézménybe! A külföldi intézmény mindig visszaigazolja, hogy tudja-e fogadni az adott hallgatót az adott félévre a megadott tudományterületre, vagy sem.

I. ERASMUS+ ÖSZTÖNDÍJAT NYERT HALLGATÓKNAK – A MOBILITÁS ELŐTT INTÉZENDŐ DOKUMENTUMOK

Kérjük, a dokumentumok kitöltése előtt figyelmesen tanulmányozza a III. pont segítő magyarázatait! A dokumentumok leadása jelenleg online történik, a lentebb részletezett módon. 

A) Fizikai mobilitáshoz
B) Blended mobilitáshoz (virtuális és fizikai részt is tartalmazó mobilitás)


A) Fizikai mobilitáshoz

1. OLS NYELVI TESZT

A nyelvi teszthez az OLS űrlap kitöltésével lehet meghívót igényelni. Ha a kitöltés után 5 munkanapon belül nem kapja meg a meghívót, jelezze az erasmus.out@dep.elte.hu e-mail címen!

Azoknak a hallgatóknak, akik a 2020/21-es tanév tavaszi félévére tervezett Erasmus+ mobilitásukat őszre halasztották, és a fogadó intézmény visszaigazolta a fogadó szándékot: Amennyiben rendelkezik a tavaszra tervezett mobilitáshoz kapcsolódóan kitöltött OLS teszttel és érvényes OLS licensszel, nem szükséges új OLS tesztet kitöltenie. Ebben az esetben tegye a következőt: Lépjen be az OLS fiókjába és változtassa meg a mobilitás időszakát az új mobilitási időszak szerint!
Ha nem biztos benne, hogy a fogadó egyeteme tudja Önt ősszel fogadni, vegye fel a kapcsolatot a kari nemzetközi koordinátorával.

2. LEARNING AGREEMENT

Tanulmányi mobilitáshoz:

Kitöltendő az Online Learning Agreement segítségével.

Kattintson a LOG IN menüpontra, majd kövesse a következő lépéseket:

 1. Válassza az edugain bejelentkezést.
 2. Kezdje begépelni: ELTE.
 3. Válassza ki az ELTE-t.
 4. A caesar azonosító ablak megjelenése után írja be caesar azonosítóját és jelszavát.
 5. Lépjen be.
 6. Regisztrálja adatait.
 7. Kattintson a New Learning Agreement opcióra, majd készítse elő Tanulmányi Szerződését.

Az aláíratási folyamatról itt olvashat.

Amennyiben ELTE-s e-mail címét nem figyeli, kérjük, hogy kösse össze a rendszeresen használt e-mail fiókjával. Ezenkívül javasoljuk, hogy a Neptunban is adja meg hivatalos e-mail címként az ELTE-s e-mail címét.

Figyelem! Egy informatikai átállás következményeként egyes fogadó egyetemek elérése jelenleg nem biztosított az Online Learning Agreement (OLA) rendszerében. Ez azt jelenti, hogy kitöltéskor nem jelenik meg a fogadó egyetem a választható intézmények között/vagy megjelenik, de az OLA hibaüzenetet jelez, valamint a fogadó fél nem tudja aláírni a már előkészített Online Learning Agreementet. Amennyiben érinti a probléma, és utazására 1 hónapon belül kerülne sor, vagy a fogadó intézmény szűkebb határidőt szabott a Learning Agreement elkészítésére, akkor kivételesen papír alapon is elkészítheti. Ebben az esetben kérjük, hogy ezt előre jelezzék e-mailben kari nemzetközi koordinátoruk felé a probléma fennállásáról készült print screen, illetve a Learning Agreement elkészítésének sürgősségét alátámasztó indokolás csatolásával.
Learning Agreement tanulmányi mobilitáshoz
- Kitöltési úmutató
Szakmai gyakorlati mobilitáshoz:
Online Learning Agreement a szakmai gyakorlatokra jelenleg nem elérhető, ezért kérjük, hogy az alábbi Learning Agreement dokumentumot töltsék ki:
Learning Agreement szakmai gyakorlathoz 
Kitöltési útmutató

Javasoljuk, hogy töltse le az Erasmus+ App-et is, mely sokat segíthet Erasmus+ ösztöndíjának megvalósításában! Kattintson a linkelt oldalra, vagy töltse le a Google Play áruházból / App Storeból!

+ Egyesült Királyságba szakmai gyakorlatra utazó hallgatóknak: Vízumügyintézés

A vízumügyintézésről itt olvashat.

3. BIZTOSÍTÁS

Az egészségbiztosítás igazolható a mobilitás időtartamára érvényes EU-s egészségbiztosítási kártyával vagy más, pl. biztosítási társasággal kötött egészségbiztosítással. Szakmai gyakorlat esetén a megfelelő felelősség- és baleset-biztosítás kiválasztása és megkötése a hallgató felelőssége.

Mivel a mobilitás teljes időtartamára érvényes biztosítással kell rendelkeznie, amennyiben az EU-s egészségbiztosítási kártyája épp a mobilitás ideje alatt fog lejárni, új biztosítást kell kötnie! Felhívjuk figyelmét, hogy már online, ügyfélkapun keresztül is van erre lehetősége.

Az Egyesült Királyságba utazó hallgatóknak: Az Európai Egészségbiztosítási Kártya (EHIC) 2021. január 1-től többé már nem jogosít sürgősségi betegellátásra az Egyesült Királyságban, ezért szükséges az utazás időtartamát lefedő, teljeskörű utasbiztosítást/egészségbiztosítás kötni.  Felhívjuk az Egyesült Királyságba 2021. január 1-je után kezdődő mobilitásra Erasmus+ ösztöndíjat nyert hallgatóink figyelmét, hogy az egész mobilitási időszak alatt érvényes egészségbiztosítás megléte kötelező az Erasmus+ ösztöndíj folyósításához, és a mobilitás megkezdéséhez.

4. ŰRLAP

Az űrlap caesaros azonosítást követően itt érhető el.

Űrlap részei:

 • Nyilatkozat hallgatói státuszról
 • Nyilatkozat Campus Mundi pályázatról
 • Nyilatkozat a mobilitás tervezett kezdetéről és végéről, valamint a kötelező karanténról
 • Nyilatkozat az OLS teszt kitöltéséről
 • Nyilatkozat promóciós tevékenységről
 • A Támogatási szerződés elkészítéséhez szükséges adatokat tartalmazó kérdőív

5. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

A Támogatási szerződés pdf változatát az űrlapon megjelölt e-mail címre fogja megkapni, az űrlapon beküldött adatok alapján személyre szabottan elkészítve. A Támogatási szerződést hitelesítés után vissza kell küldenie az ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályának (ENPO). A hitelesítési folyamatról bővebben a III. SEGÍTŐ MAGYARÁZAT AZ EGYES DOKUMENTUMOKHOZ 5. pontjában olvashat. 

A dokumentumokat az alábbi eljárás szerint és sorrendben kell leadni:

 1. Az űrlapot elektronikusan, az “Elküld” gombbal kell véglegesíteni.
  Amennyiben utólag javítani/módosítani kíván valamit az űrlapon megadott adatokban, kérjük, e-mailben jelezze az erasmus.out@dep.elte.hu címen, NE töltse ki újra az űrlapot!
 2. E-mailben a kari koordinátor részére beküldendő: 
 • A mindhárom fél által aláírt Online Learning Agreement pdf-be lementett változata
 • Biztosítás(ok) meglétét igazoló dokumentum(ok) másolata (pl. EU-s egészségbiztosítási kártya)
 1. Az e-mailben megkapott Támogatási szerződést hitelesítse a magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes weboldal segítségével, majd küldje el az erasmus.out@dep.elte.hu címre.
A személyre szabott Támogatási szerződés csak azután kerül elkészítésre és megküldésre a hallgatónak, hogy az 1. és 2. lépést hiánytalanul elvégezte, illetve a 2. lépésben megküldött dokumentumokat a kari koordinátora jóváhagyta és továbbította az ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya (ENPO) részére. Az űrlap ellenőrzésekor esetlegesen felmerülő javításokkal, hiánypótlással kapcsolatban az ENPO munkatársa e-mailben fogja keresni. A Learning Agreement és a biztosítási dokumentumok ellenőrzése és továbbítása, valamint az egyéni Támogatási szerződés elkészítése a beérkezéstől (2. lépés elvégzése) számított 5 munkanapon belül megtörténik. A 3. lépés szerint hitelesített, e-mailben megküldött Támogatási szerződés beérkezésétől számított 4 héten belül várható az ösztöndíj 90%-ának kiutalása. Figyelem! A fenti határidőket csak hiánytalan dokumentáció, kitöltés esetén vállaljuk, hiánypótlás esetén a véglegesített Támogatási szerződés kiküldésének időpontja csúszhat! A 10% maradványösztöndíjat a mobilitás sikeres zárása és a Támogatási szerződésben lefektetett kötelezettségek teljesítése után kaphatja meg a hallgató. További információ: A mobilitás zárása
B)  Virtuális és fizikai részt is tartalmazó (blended) mobilitáshoz 

A blended mobilitás jellemzői:

 • A hallgató csak a mobilitás fizikai részére (a kint töltött időszakra) kap Erasmus+ ösztöndíjat. A fizikai rész időtartamának
  • részképzés esetén minimum 3 hónapnak,
  • szakmai gyakorlat esetén minimum 2 hónapnak kell lennie.
 • A kinti egyetemen blended mobilitási formában elvégzett tárgyak itthon beszámításra kerülnek (a kreditbeszámítással kapcsolatos ügyintézést a hallgatónak kell kezdeményeznie, lásd Egyéb praktikus tudnivalók).
 • Az Erasmus-hónapokba (képzési szintenként 12 hónap) a virtuálisan teljesített időszak nem számít bele.
 • A mobilitást ugyanúgy le kell zárni, mint a fizikai mobilitást, a virtuális és a fizikai rész időtartamát elkülönítve kell leigazolni.

A kiutazási dokumentáció az A) FIZIKAI MOBILITÁSHOZ részben leírtaknak megfelelően intézendő!

II. CAMPUS MUNDI ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓK (ERASMUS+ ZERO GRANT STÁTUSHOZ)

Amennyiben Campus Mundi ösztöndíjat nyert el, az alábbi dokumentumokat szükséges beküldenie az Erasmus+ státus (az ELTE-n kötelező, kivéve EU-n kívüli szakmai gyakorlat esetén) igényléséhez:

Kérjük, a dokumentumok kitöltése előtt figyelmesen tanulmányozza a III. pont segítő magyarázatait! A dokumentumok leadása jelenleg online és postai úton történik, a lentebb részletezett módon.

1. OLS NYELVI TESZT

A nyelvi teszthez az OLS űrlap kitöltésével lehet meghívót igényelni. Ha a kitöltés után 5 munkanapon belül nem kapja meg a meghívót, jelezze az erasmus.out@dep.elte.hu e-mail címen!

Azoknak a hallgatóknak, akik a 2020/21-es tanév tavaszi félévére tervezett Erasmus+ mobilitásukat őszre halasztották, és a fogadó intézmény visszaigazolta a fogadó szándékot: Amennyiben rendelkezik a tavaszra tervezett mobilitáshoz kapcsolódóan kitöltött OLS teszttel és érvényes OLS licensszel, nem szükséges új OLS tesztet kitöltenie. Ebben az esetben tegye a következőt: Lépjen be az OLS fiókjába és változtassa meg a mobilitás időszakát az új mobilitási időszak szerint!
Ha nem biztos benne, hogy a fogadó egyeteme tudja Önt ősszel fogadni, vegye fel a kapcsolatot a kari nemzetközi koordinátorával.

2. CAMPUS MUNDI LEARNING AGREEMENT  

A Learning Agreementben a hallgató megegyezik küldő szakmai koordinátorával és a külföldi partnerintézménnyel a külföldön végzendő tanulmányairól. A dokumentum kitöltésében és aláíratásában kari, illetve szakmai koordinátora tud segíteni. A minimális kint teljesítendő kreditszám: 20 kredit (ECTS)

Tanulmányi mobilitáshoz:

Kitöltendő az Online Learning Agreement segítségével.

Kattintson a LOG IN menüpontra, majd kövesse a következő lépéseket:

 1. Válassza az edugain bejelentkezést.
 2. Kezdje begépelni: ELTE.
 3. Válassza ki az ELTE-t.
 4. A caesar azonosító ablak megjelenése után írja be caesar azonosítóját és jelszavát.
 5. Lépjen be.
 6. Regisztrálja adatait.
 7. Kattintson a New Learning Agreement opcióra, majd készítse elő Tanulmányi Szerződését.

Az aláíratási folyamatról itt olvashat.

Amennyiben ELTE-s e-mail címét nem figyeli, kérjük, hogy kösse össze a rendszeresen használt e-mail fiókjával. Ezenkívül javasoljuk, hogy a Neptunban is adja meg hivatalos e-mail címként az ELTE-s e-mail címét.

Figyelem! Egy informatikai átállás következményeként egyes fogadó egyetemek elérése jelenleg nem biztosított az Online Learning Agreement (OLA) rendszerében. Ez azt jelenti, hogy kitöltéskor nem jelenik meg a fogadó egyetem a választható intézmények között/vagy megjelenik, de az OLA hibaüzenetet jelez, valamint a fogadó fél nem tudja aláírni a már előkészített Online Learning Agreementet. Amennyiben érinti a probléma, és utazására 1 hónapon belül kerülne sor, vagy a fogadó intézmény szűkebb határidőt szabott a Learning Agreement elkészítésére, akkor kivételesen papír alapon is elkészítheti. Ebben az esetben kérjük, hogy ezt előre jelezzék e-mailben kari nemzetközi koordinátoruk felé a probléma fennállásáról készült print screen, illetve a Learning Agreement elkészítésének sürgősségét alátámasztó indokolás csatolásával.
Learning Agreement tanulmányi mobilitáshoz
- Kitöltési úmutató

Szakmai gyakorlati mobilitáshoz:
Online Learning Agreement a szakmai gyakorlatokra jelenleg nem elérhető, ezért kérjük, hogy az alábbi Learning Agreement dokumentumot töltsék ki:
Learning Agreement szakmai gyakorlathoz 
- Kitöltési útmutató

Javasoljuk, hogy töltse le az Erasmus+ App-et is, mely sokat segíthet Erasmus+ ösztöndíjának megvalósításában! Kattintson a linkelt oldalra, vagy töltse le a Google Play áruházból / App Storeból!

+ Egyesült Királyságba szakmai gyakorlatra utazó hallgatóknak: Vízumügyintézés

A vízumügyintézésről itt olvashat.

3. BIZTOSÍTÁS

Az egészségbiztosítás igazolható a mobilitás időtartamára érvényes EU-s egészségbiztosítási kártyával vagy más, pl. biztosítási társasággal kötött egészségbiztosítással. Szakmai gyakorlat esetén a megfelelő felelősség- és baleset-biztosítás kiválasztása és megkötése a hallgató felelőssége.

Mivel a mobilitás teljes időtartamára érvényes biztosítással kell rendelkeznie, amennyiben az EU-s egészségbiztosítási kártyája épp a mobilitás ideje alatt fog lejárni, új biztosítást kell kötnie! Felhívjuk figyelmét, hogy már online, ügyfélkapun keresztül is van erre lehetősége.

Az Egyesült Királyságba utazó hallgatóknak: Az Európai Egészségbiztosítási Kártya (EHIC) 2021. január 1-től többé már nem jogosít sürgősségi betegellátásra az Egyesült Királyságban, ezért szükséges az utazás időtartamát lefedő, teljeskörű utasbiztosítást/egészségbiztosítás kötni.  Felhívjuk az Egyesült Királyságba 2021. január 1-je után kezdődő mobilitásra Erasmus+ ösztöndíjat nyert hallgatóink figyelmét, hogy az egész mobilitási időszak alatt érvényes egészségbiztosítás megléte kötelező az Erasmus+ ösztöndíj folyósításához, és a mobilitás megkezdéséhez.

4. ŰRLAP

Az űrlap caesaros azonosítást követően itt érhető el.

Űrlap részei:

 • Nyilatkozat hallgatói státuszról
 • Nyilatkozat Campus Mundi pályázatról
 • Nyilatkozat a mobilitás tervezett kezdetéről és végéről, valamint a kötelező karanténról
 • Nyilatkozat az OLS teszt kitöltéséről
 • Nyilatkozat promóciós tevékenységről
 • A Támogatási szerződés elkészítéséhez szükséges adatokat tartalmazó kérdőív

5. ZERO GRANT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

A Támogatási szerződés pdf változatát az űrlapon megjelölt e-mail címre fogja megkapni, az űrlapon beküldött adatok alapján személyre szabottan elkészítve. A Támogatási szerződést hitelesítés után vissza kell küldenie az ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályának (ENPO). A hitelesítési folyamatról bővebben a III. SEGÍTŐ MAGYARÁZAT AZ EGYES DOKUMENTUMOKHOZ 5. pontjában olvashat. 

A dokumentumokat az alábbi eljárás szerint és sorrendben kell leadni:

 1. Az űrlapot elektronikusan, az “Elküld” gombbal kell véglegesíteni.
  Amennyiben utólag javítani/módosítani kíván valamit az űrlapon megadott adatokban, kérjük, e-mailben jelezze az erasmus.out@dep.elte.hu címen, NE töltse ki újra az űrlapot!
 2. E-mailben a kari koordinátor részére beküldendő: 
 • A mindhárom fél által aláírt Online Learning Agreement pdf-be lementett változata
 • Biztosítás(ok) meglétét igazoló dokumentum(ok) másolata (pl. EU-s egészségbiztosítási kártya)
 1. Az e-mailben megkapott Támogatási szerződést hitelesítse Támogatási szerződést hitelesítse a magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes weboldal segítségével, majd küldje el az erasmus.out@dep.elte.hu címre.
A személyre szabott Támogatási Szerződés csak azután kerül elkészítésre és megküldésre a hallgatónak, hogy 1. és 2. lépést hiánytalanul és helyesen elvégezte, és a 2. lépésben megküldött dokumentumokat a kari koordinátora jóváhagyta és továbbította az ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya részére. A Learning Agreement és biztosítási dokumentumok ellenőrzése és továbbítása, valamint az egyéni Támogatási Szerződés elkészítése a beérkezéstől (2. lépés elvégzése) számított 5 munkanapon belül megtörténik. Figyelem! A fenti határidőt csak hiánytalan dokumentáció, kitöltés esetén vállaljuk, hiánypótlás esetén a véglegesített Támogatási Szerződés kiküldése a hallgató részére csúszhat!

III. SEGÍTŐ MAGYARÁZAT AZ EGYES DOKUMENTUMOKHOZ 

1. OLS NYELVI TESZT

Mi ez? Az online nyelvi támogatás (OLS) egy ingyenes, az Erasmus+ résztvevőinek kialakított online nyelvtanulási platform. Az OLS platform segítségével tesztelhető, hogy milyen szinten áll abból a nyelvből, amelyet a mobilitása alatt használni fog, valamint lehetőséget biztosít egy nyelvi kurzus elvégzésére a mobilitás vagy – amennyiben különbözik –, a fogadó ország hivatalos nyelvén.

A tesztről az OLS honlapján tájékozódhat részletesen. Az elérhető nyelvek listája itt található.
Ha bármilyen problémája merül fel akár a teszttel, akár a kurzussal kapcsolatban, itt találhat megoldást. 

Miért fontos? Az Erasmus+ ösztöndíjas hallgatók kötelesek kitölteni egy nyelvi szinfelmérő tesztet a mobilitás nyelvéből a kiutazás előtt.    
Az a hallgató, aki a nyelvi szintfelmérőt német, angol, spanyol, francia, olasz, holland vagy portugál nyelven végzi el, és A1 és B1 közötti eredményt ér el, automatikusan    a szintfelmérő nyelvével azonos nyelvű OLS nyelvtanfolyamra kap meghívást. B1 feletti eredmény esetén az oktatás vagy munkavégzés fő nyelvén, vagy a mobilitása célországának helyi nyelvén is részt vehet nyelvi kurzuson, feltéve, hogy az a nyelv az OLS-en elérhető.
Az a hallgató, aki a nyelvi szintfelmérőt bolgár, cseh, dán, észt, görög, horvát, lett, litván, magyar, lengyel, román, szlovák, szlovén, finn vagy svéd nyelven végzi el, és A2-es szint alatti eredményt ér el, automatikusan a szintfelmérő nyelvével azonos nyelvű OLS nyelvtanfolyamra kap meghívást. Minden más eredmény esetén az oktatás vagy munkavégzés fő nyelvén, vagy a mobilitása célországának helyi nyelvén is részt vehet kurzuson, feltéve, hogy az a nyelv az OLS-en elérhető.
Például ha a hallgató Olaszországba utazik, de a tanulmányait angol nyelven fogja végezni, akkor angol nyelvű tesztet kell kitöltenie. Ha az angol nyelvű teszje B2 alatt sikerül, automatikusan angol nyelvű kurzust kap. Amennyiben az angol nyelvű tesztet legalább B2-es szinten teljesítette, akkor választhat, hogy angol nyelvű kurzuson kívánja továbbfejleszteni a nyelvtudását, vagy olasz nyelvű kurzuson ismerkedik a helyi nyelvvel.

A nyelvi kurzusokhoz éjjel-nappal, a mobilitás egész időtartama alatt hozzáférhet, és annyit tanulhat, amennyit szeretne, a saját tempójában. További információ az OLS nyelvi kurzusokról ide kattintva elérhető.

Hogyan férhet hozzá a nyelvi teszthez és kurzushoz?
Az OLS-űrlap kitöltésével tudja igényelni az OLS platformhoz való hozzáférést. Jelölje be a mobilitás nyelvét (ezen a nyelven fogja megkapni a nyelvi tesztet). Az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya ez alapján a kérdőív alapján küldi ki Önnek az OLS platformhoz kapcsolódó licencet, amit e-mailben fog megkapni. Ezután létre kell hoznia OLS profilját, ahol meg kell jelölnie a fogadó országot, a mobilitás nyelvét, illetve azokat a nyelveket, amelyeket OLS kurzus keretein belül tanulna (a rendszer csak a mobilitás nyelvét és/vagy a fogadó ország hivatalos nyelvét/nyelveit fogja felajánlani). Ezután megkezdheti a nyelvi teszt kitöltését, majd az eredménytől függően az OLS nyelvi kurzust is, amelyhez automatikusan fog hozzáférést kapni.

Az anyanyelvem a tanulmányok/munka nyelve. Ki kell töltenem az OLS nyelvi tesztet?
Magát az OLS tesztet nem kötelező kitöltenie, de az OLS-űrlap kitöltése kötelező. Itt válassza az „anyanyelv” opciót. Amennyiben a tanulmányok/munka nyelve nem egyezik meg a fogadó ország nyelvével, úgy ebben az esetben is lehetőség van OLS kurzus elvégzésére a fogadó ország nyelvén. Az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya minden ilyen esetben külön megkeresi Önt.

2. Learning Agreement

Mi ez? A Támogatási szerződés 1. sz. melléklete, melyben az Erasmus+ ösztöndíjat elnyert hallgató megegyezik küldő szakmai koordinátorával és a külföldi partnerintézménnyel a külföldön végzendő tanulmányokról vagy szakmai gyakorlatról.  

Miért fontos? Amíg nincs mindhárom fél (hallgató, küldő egyetem, fogadó intézmény) által aláírva, a Támogatási szerződés nem lép életbe, vagyis mobilitása nem valósulhat meg (ösztöndíja nem utalható).

Segítség a Learning Agreement megfelelő kitöltéséhez:

Tanulmányi mobilitáshoz:

Kitöltendő az Online Learning Agreement alkalmazás segítségével

Tanulmányi mobilitás esetén kattintson a LOG IN menüpontra, majd kövesse a következő lépéseket:

 1. Válassza az edugain bejelentkezést.
 2. Kezdje begépelni: ELTE.
 3. Válassza ki az ELTE-t.
 4. A caesar azonosító ablak megjelenése után írja be caesar azonosítóját és jelszavát.
 5. Lépjen be.
 6. Regisztrálja adatait.
 7. Kattintson a New Learning Agreement opcióra, majd készítse elő Tanulmányi Szerződését.
Figyelem! Egy informatikai átállás következményeként egyes fogadó egyetemek elérése jelenleg nem biztosított az Online Learning Agreement (OLA) rendszerében. Ez azt jelenti, hogy kitöltéskor nem jelenik meg a fogadó egyetem a választható intézmények között/vagy megjelenik, de az OLA hibaüzenetet jelez, valamint a fogadó fél nem tudja aláírni a már előkészített Online Learning Agreementet. Amennyiben érinti a probléma, és utazására 1 hónapon belül kerülne sor, vagy a fogadó intézmény szűkebb határidőt szabott a Learning Agreement elkészítésére, akkor kivételesen papír alapon is elkészítheti. Ebben az esetben kérjük, hogy ezt előre jelezzék e-mailben kari nemzetközi koordinátoruk felé a probléma fennállásáról készült print screen, illetve a Learning Agreement elkészítésének sürgősségét alátámasztó indokolás csatolásával.
Learning Agreement tanulmányi mobilitáshoz
- Kitöltési úmutató

Szakmai gyakorlati mobilitáshoz:
Online Learning Agreement a szakmai gyakorlatokra jelenleg nem elérhető, ezért kérjük, hogy az alábbi Learning Agreement dokumentumot töltsék ki:
Learning Agreement szakmai gyakorlathoz 
- Kitöltési útmutat

 • Kitöltési segédlet: 
 • A mobilitás minden kért adatát adja meg, mind a saját magára, mind a küldő és a fogadó intézményre vonatkozókat. A Responsible Person és az Administrative Contact Person megegyezése esetén is ki kell tölteni mindkét részt.
 • A külföldi fogadó intézmény Erasmus-kódját az interneten is megtalálhatja a „partneregyetem neve” és az „Erasmus code” keresőszavak használatával. Az ELTE kódja: HU BUDAPES01.
 • Kiutazás előtt csak a Before the Mobility részt kell kitölteni.
  • Sem az „A” (Study Programme at the Receiving Institution), sem a „B” (Recognition at the Sending Institution) táblázat nem maradhat üresen!
  • A részképzésre utazóknak az „A” táblázatban minimum 20 kredit (ECTS) értékben kell tantárgyakat megjelölniük. A PhD hallgatók kutatási tevékenységet is beírhatnak ide abban esetben, ha nem vesznek fel konkrét tantárgyakat, tehát rájuk nem vonatkozik a minimum 20 kredit kötelezettség.
  • Mind az „A”, mind a „B” táblázatban a beírt kreditértékeket össze kell adni, és a táblázat alján („Total”) az összeget beírni.
  • A mobilitás végeztével kezdeményezni kell a B táblázatban feltüntetett tanegységek elismertetését.
  • A nyelvtudást is meg kell jelölni.
  • Szakmai gyakorlat esetén a szakmai gyakorlati tevékenységet részletesen és pontosan ki kell fejteni, a szakos koordinátorral történő előzetes egyeztetésnek megfelelően.
 • A szerződésen mindhárom fél (hallgató, küldő egyetem, fogadó egyetem) aláírásának szerepelnie kell. 
 • Az aláíratási folyamatról segítő magyarázatot itt olvashat.

3. BIZTOSÍTÁS(OK) MEGLÉTÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM(OK) MÁSOLATA (PL. EU-S EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA)

Mi ez? Egy fotó/szken a mobilitás teljes időtartamára vonatkozó egészség- (továbbá szakmai gyakorlat esetében a felelősség- és baleset-) biztosítási dokumentumról.

Miért fontos? Bármilyen egészségügyi probléma, betegség vagy baleset esetén szükséges, hogy a hallgató rendelkezzen megfelelő biztosítással az esetlegesen felmerülő költségek fedezésére.

A megfelelőség kritériuma:

 • Az e-mailben elküldendő biztosítás számát és típusát adta meg a kérdőíven.
 • A biztosításnak a kinttartózkodás teljes időtartamára érvényesnek kell lennie.
 • Az EU-egészségbiztosításnak mind a két oldalát szkennelni/fotózni kell.
 • Egyéb (pl. biztosítási társasággal kötött) biztosítás esetén a szerződésről készített képet/szkent csatolja. Ügyeljen rá, hogy a dokumentum tartalmazza a biztosítás érvényességét, és lehetőleg a fajtáját is, de legalább a pontos elnevezését.
 • Kérjük fokozottan ügyeljen rá, hogy a feltöltött fotó/szken/dokumentum jó minőségű, olvasható legyen.

4. ŰRLAP

Mi ez? Online felület, ami egyrészt kiváltja a papíron, fizikai formában leadandó kiutazás előtti dokumentumokat, másrészt szükséges az egyéni Támogatási szerződés elkészítéséhez.

Miért fontos? Az űrlap kitöltésével nyújtja be mobilitásával összefüggő hivatalos nyilatkozatait az ELTE Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya részére; itt adja meg azokat az adatokat, amelyek alapján elkészítjük az egyetemmel kötendő Támogatási szerződését. Az űrlap kitöltése kötelező annak érdekében, hogy megvalósíthassa mobilitását.

Űrlap részei:

Nyilatkozat hallgatói státuszról

Mi ez? Nyilatkozat arról, hogy a mobilitás időtartama alatt a hallgató aktív jogviszonyt fog létesíteni. Diplomaszerzést követő szakmai gyakorlat esetében arról, hogy a szakmai gyakorlati tevékenység nem tart tovább a diplomaszerzést/abszolválást követő 12 hónapnál.

Miért fontos? Amennyiben a hallgatónak nincs aktív hallgatói jogviszonya a mobilitás időtartama alatt, nem jogosult az Erasmus+ ösztöndíjra. Az Erasmus+ diplomaszerzést követő szakmai gyakorlat kritériuma, hogy nem tarthat a diplomaszerzést/abszolválást követő 12 hónapnál tovább.

Felhívjuk figyelmét, hogy az Erasmus-ösztöndíj egyik alapvető feltétele, hogy a hallgató az itthoni ösztöndíjas időszak alatt aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen (a diplomaszerzést követő szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatókra nem vonatkozik)! Kérjük, a megszokott módon nyilatkozzon aktív státuszáról a Neptunban (ha a következő félévre hosszabbítja Erasmus-ösztöndíját, akkor azt a félévét is aktiválnia kell)! Ha esetleg ezt elmulasztotta, sürgősen jelezze a kari Tanulmányi Hivatalban! A passzív státuszú/be nem iratkozott hallgatók Erasmus-ösztöndíjban nem részesülhetnek, ilyen esetben utólagos visszafizetés terheli őket.

Nyilatkozat Campus Mundi pályázatról

Mi ez? Nyilatkozat arról, hogy a hallgató a kiutazási dokumentumai leadása előtt adott-e le Campus Mundi pályázatot.

Miért fontos? Az ELTE csak akkor támogatja a hallgatók Campus Mundi pályázatát (intézményi jóváhagyással), amennyiben ez a kiutazási dokumentumok leadása előtt benyújtásra kerül. A Campus Mundira pályázó hallgatók csak akkor igényelhetik Erasmus+ ösztöndíjuk utalását, ha a Campus Mundi ösztöndíjat nem nyerik el, illetve lemondanak róla.

Nyilatkozat a mobilitás tervezett kezdetéről és végéről, valamint a kötelező karanténról

Mi ez? Nyilatkozat a kinti fél által nyújtott információk alapján a mobilitás tervezett kezdő és záró dátumáról, valamint az esetleges kötelező karantén meglétéről és időtartamáról.

Miért fontos? Ösztöndíj csak a kinttartózkodás várható idejére adható. A hallgató felelőssége az erre vonatkozó információk előzetes beszerzése. Lehetőség van a kötelező karantén idejére is ösztöndíjat kapni, emiatt szükséges ezekről az adatokról nyilatkozni.

Nyilatkozat az OLS teszt kitöltéséről 

Mi ez? Nyilatkozat arról, hogy kitöltötte az OLS nyelvi tesztet.

Miért fontos? Nyilatkozatával megerősíti, hogy OLS tesztjét kitöltötte, valamint segíti az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályának munkáját.

Nyilatkozat promóciós tevékenységről 

Mi ez? A promóciós tevékenység célja a mobilitási időszak alatt szerzett élmények megosztásával ELTE-s keretek között népszerűsíteni az Erasmus+/Campus Mundi programot. A promóciós tevékenységet vállaló hallgatók választhatnak, hogy milyen formában járulnának hozzá ehhez. A promóciós tevékenységet vállaló hallgatók által beküldött népszerűsítő anyagokat megjelentethetjük, amennyiben személyes élménybeszámolót/prezentációt vállalt felkér(het)jük élményei prezentálásásra.

A Támogatási szerződés elkészítéséhez szükséges adatokat tartalmazó kérdőív

Mi ez? A kérdőív a személyre szabott Támogatási szerződés létrehozására szolgál. Itt kell megadnia mindazokat az adatokat, amelyek ehhez szükségesek.

Miért fontos? A Támogatási szerződés megléte nélkül a fizikai mobilitás nem kezdhető meg, az ösztöndíj nem kerül kiutalásra.

Segítség a kérdőív kitöltéséhez:

 • Szak: A Neptun/Képzés adatok/Képzés menüben található képzés nevet írja be.
 • Magyarországi tartózkodási cím: csak akkor szükséges kitölteni, ha a Neptunban megadott állandó lakcíme nem Magyarországon van.
 • E-mail cím: Kérjük, hogy ELTE-s e-mail címét adja meg. Amennyiben azt nem figyeli, kérjük, hogy kösse össze a rendszeresen használt e-mail fiókjával. Ezenkívül javasoljuk, hogy a Neptunban is adja meg hivatalos e-mail címként az ELTE-s e-mail címét.
 • Tanulmányok szintje: válasszon a legördülő menüből.
 • Befejezett felsőoktatási évek száma: egész számban, lefelé kerekítve. MA képzés esetén BA éveinek száma beleszámít (akkor is, ha más felsőoktatási intézményben végezte).
 • Évfolyam: a mobilitás alatt hányadik évfolyamát végzi az adott képzési szinten
 • Korábbi Erasmus-részvétel: csak ugyanazon a képzési szinten (pl. MA-sként a BA-s szinten megvalósított Erasmust nem kell feltüntetni), egész hónapokra kerekítve.
 • Mobilitás típusa: válasszon a legördülő menüből.
 • ISCED-F kód: a tanulmányi területéhez legközelebb álló terület 4 számjegyű kódja (segítség itt)
 • OM azonosító: 7-essel kezdődő, 11 számjegyből álló számsor. A Neptun/Személyes adatok/Oktatási azonosító alatt megtalálja.
 • Campus Mundi ösztöndíjas: válasszon a legördülő menüből.
 • Elnyert fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók részére kiírt kiegészítő ösztöndíjat: válasszon a legördülő menüből.
 • Amennyiben az előző kérdésre igennel válaszolt, kérjük, adja meg, mekkora összeget nyert el a bírálat szerint.
 • Elnyert szociális kiegészítő ösztöndíjat: válasszon a legördülő menüből.
 • A mobilitás kezdő és záró dátumai: A kötelező karanténra és a virtuális részre vonatkozó adatokat csak akkor kell kitöltenie, ha lesz ilyen része a mobilitásának. A dátumokat napra pontosan adja meg. Kérjük, ügyeljen a következőkre:
  • A fizikai mobilitás időtartamának szakmai gyakorlat esetén minimum 2, részképzés esetén minimum 3 hónapnak kell lennie
  • ha egész hónapokat kíván megjelölni, akkor a záró dátum napja eggyel kevesebb legyen, mint a kezdő dátumé (pl. 2000.01.10 - 2000.04.09).
 • A mobilitás helyszíne: külön tüntesse fel az országot és a várost.
 • A fogadó intézmény Erasmus-kódja: az Erasmus-jelentkezésnél a nyertes pályázathoz megadott kódot kell pontosan beírni (ahogy a Neptunban szerepel). A külföldi fogadó intézmény Erasmus-kódját az interneten megtalálhatja a „partneregyetem neve” és az „Erasmus code” keresőszavak használatával. Az ELTE kódja például: HU BUDAPES01.
 • Bankszámlaadatok: Tekintettel arra, hogy a jelenlegi bizonytalan helyzetben a tervezett fizikai mobilitás időtartama és az annak megfelelő ösztöndíjösszeg változhat, visszautalási kötelezettség nagyobb valószínűséggel fordulhat elő. Az így keletkező átváltási költségek elkerülése érdekében (mivel az ösztöndíjutalás mindig euróban történik) javasoljuk, hogy euró alapú (deviza) számlát nyisson Erasmus+ ösztöndíjához.
  A kért adatokat hiánytalanul töltse ki, és ellenőrizze helyességüket. A banki adatok módosítására az első utalás megindítása előtt e-mailben, ezután már csak szerződésmódosítással van lehetőség (pl. a mobilitás hosszabbítása vagy zárása előtt).
  • A bankszámla tulajdonosa: pontosan azt a nevet adja meg, amely a számlához tartozik
  • BIC/SWIFT kód: a bank 8 vagy 11 karakterből álló azonosító kódja (pl. OTPVHUHB), a bank honlapján megtalálható
  • bankszámlaszám IBAN-kóddal: az ország betűkódjából (magyar bankszámla esetén HU) és két számból áll, ezt követi a bankszámlaszám (magyar bankszámla esetén 24 számjegy); segítség az alábbi linken.
  • a bankszámlaszám forint vagy deviza alapú megjelölése (az utalás mindig euróban történik, amennyiben a számla forint alapú, a számlavezető bank az utalás napján érvényes euró-forint árfolyamon fogja átváltani az ösztöndíj összegét)
 • Biztosítási adatok: Részképzés esetén csak az egészségbiztosítás, szakmai gyakorlat esetén mindhárom biztosítás adatait (egészségbiztosítás, felelősségbiztosítás, baleset-biztosítás) ki kell tölteni.
  • A háromféle biztosítás közül a szakmai gyakorlatosoknak is csak az egészségbiztosítás megkötése kötelező, a másik kettőé a munkavégzéstől függően kihagyható, de ajánlott. Amennyiben nem kíván az egészségbiztosításon kívül más biztosítást kötni, megteheti, hogy a felelősségbiztosításhoz és a baleset-biztosításhoz is az egészségbiztosítás adatait írja be, ám ez nem jelenti azt, hogy érvényes felelősség-, illetve baleset-biztosítással rendelkezik.
  • Nem kötelező az EU egészségbiztosítást beírni, ha más biztosítást kötött, akkor annak a nevét és számát írja be. (Az EU-biztosítás száma az egészségbiztosítási kártya alján bal oldalon szereplő, 20 jegyű szám, tehát nem a TAJ-számot kell beírni!)
  • Ügyeljen arra, hogy a kötött biztosítás a mobilitás teljes időtartamát lefedje! Amennyiben biztosítása (pl. az EU-kártyája) a mobilitás záró dátumánál korábban lejár, ne mulassza el megújítani, és az új kártyát szkennelve megküldeni az erasmus.out@dep.elte.hu e-mailcímre!
 • OLS-teszt adatai: válasszon a legördülő menüből.
  • Az ehhez a mobilitásához tartozó OLS-teszt eredményét kell megadnia, nem egy korábbi mobilitáshoz tartozó OLS-teszt vagy egy megszerzett nyelvvizsga szintjét.
  • Ha az anyanyelvén végzi a mobilitását, vagy olyan nyelven, amelyből nincs OLS-teszt, a nyelv és az eredmény megadásánál is válassza a „a mobilitás nyelve az anyanyelvem” opciót!

5. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Mi ez? Egy hivatalos szerződés, melyben az Erasmus+ mobilitási ösztöndíjat elnyert hallgató és az ELTE megegyezik az ösztöndíj körülményeiről és összegéről.

Miért fontos? Magában foglalja a teljes mobilitás feltételeit, megléte nélkül a fizikai mobilitás nem kezdhető meg, az ösztöndíj nem kerül kiutalásra.

 • A Támogatási szerződés pdf változatát e-mailben kapja meg, az űrlapon beküldött adatok alapján személyre szabottan elkészítve. A támogatott napok számát és a támogatás összegét az Erasmus+ Nemzetközi Programok Osztálya kalkulálja napra pontosan az Ön által megadott dátumok és az Európai Bizottság által közreadott rátatáblázat alapján (az összegek a pályázati felhívásban megtekinthetőek).
 • A megküldött Támogatási szerződést figyelmesen olvassa el, és ellenőrizze az abban szereplő adatokat! Ha mindent rendben talál, nyissa meg a magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes weboldalt, majd töltse fel a Támogatási szerződését, és hitelesítse azt (a hitelesítés kiváltja a hallgató aláírását). A hitelesített dokumentumot töltse le és küldje el az erasmus.out@dep.elte.hu e-mail címre. A hitelesítés kiváltja az aláírást, illetve azzal egyenértékű. A hitelesítéshez Ügyfélkapu hozzáférés szükséges. Az Ügyfélkapun keresztül végzett hitelesítéssel teljes mértékben digitálissá válik az Erasmus kiutazás előtti ügyintézési folyamat. Amennyiben nem rendelkezik Ügyfélkapu hozzáféréssel, kérjük jelezze az erasmus.out@dep.elte.hu címen.
 • Ha bármi hibát észlel a szerződésben, ne hitelesítse, hanem a problémát – pontosan meghatározva – jelezze az erasmus.out@dep.elte.hu e-mail címen!

A Támogatási szerződés 1. sz. melléklete a Learning Agreement (három aláírással), megléte nélkül a szerződés nem érvényes.
A Támogatási szerződés 3. sz. melléklete az Erasmus+ Hallgatói Charta.

IV. MI Történik a dokumentumok leadása után?

 • A hiánytalanul beérkezett dokumentumok alapján a központ előkészíti az utaláshoz szükséges dokumentációt.
 • A központ továbbítja a dokumentációt utalásra és további vezetői aláírásokra az illetékes irodáknak (Hallgatói Pénzügyek Osztálya, Oktatási Igazgatóság, Pénzügyi és Monitoring Osztály).
 • A Pénzügyi és Monitoring Osztály rögzíti az adatokat az utaláshoz, újra ellenőrzi az egész dokumentációt, és kérvényezi az utalást a Magyar Államkincstárnál. A Magyar Államkincstár az utalási kérelmet továbbítja a Magyar Nemzeti Banknak.
 • A Magyar Nemzeti Bank utalja Önnek a pénzt, majd az jóváíródik bankszámláján.
 • Minden magyar állami költségvetési szervnél ezek a szükséges lépések az utaláshoz.
 • Az egész folyamat maximum 4 hétig tart.

V. EGYÉB ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, TEENDŐK KIUTAZÁS ELŐTT

A kiutazást megelőzően az ösztöndíjas hallgatóknak több adminisztratív teendővel kell számolni, ezekben elsősorban a kari koordinátorok segítik őket. A kari és intézeti/szakmai koordinátorok elérhetőségét itt találja. Ezenkívül az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya adminisztratív teendőkkel és szálláskereséssel (housing) kapcsolatos tájékoztatókat tart a kiutazó hallgatóknak.

Honnan tudom, hogy elnyertem az Erasmus+ ösztöndíjat?

Az Erasmus+ ösztöndíjra beérkezett pályázatokról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) döntött október végén. A pályázók november 4-én, Neptun üzenetből értesülhettek a pályázat eredményéről. A pontos eredmény (intézmény, félév, időtartam) megtekinthető a Neptun/Ügyintézés/Erasmus menüpontban. Amennyiben elnyerte az Erasmus+ ösztöndíjat, a támogatott fogadó intézménybe leadott jelentkezése mellett Erasmus pályázatának státusza „ösztöndíjas” lesz (az alternatív helyekre leadott pályázatánál pedig "elutasítva" státusz fog szerepelni). A döntéssel kapcsolatban kari koordinátora tud további felvilágosítást nyújtani.

Mi az a nominálás?

A tanulmányi mobilitásra Erasmus+ ösztöndíjat nyert hallgatókat a kari/intézeti koordinátorok nominálják a külföldi partnerintézménybe. Kérjük, győződjön meg arról, hogy Önt valóban nominálták a megfelelő partnerintézménybe! A külföldi intézmény mindig visszaigazolja, hogy tudja-e fogadni az adott hallgatót az adott félévre a megadott tudományterületre, vagy sem.

Kell külön is jelentkeznem a külföldi partnerintézménybe kiutazás előtt?

Amennyiben a külföldi partnerintézmény kéri, vagy honlapján ez szerepel, a hallgatónak külön is jelentkeznie kell az intézménybe, a partner által megadott vagy a honlapján található instrukciók alapján.
A jelentkezéssel egy időben érdemes felvenni a kapcsolatot a külföldi partnerintézmény illetékes Erasmus-koordinátorával, informálódni a következő félév rendjéről és az oktatás módjáról, valamint elindítani a Learning Agreement ügyintézését.

Egyéb praktikus tudnivalók:

 • A kiutazás előtt a hallgató tájékozódik a fogadó intézmény szálláslehetőségeiről, illetve gondoskodik szálláshelyéről. Ebben a fogadó intézmény koordinátorai segítik.
 • Szintén a hallgató gondoskodik az utazásának megszervezéséről, illetve a teljes kinttartózkodás alatt érvényes biztosításáról, amely megfelel a fogadó intézmény/szakmai gyakorlati hely előírásainak. A hallgatónak ki kell váltania az Európai Egészségbiztosítási Kártyát, vagy meg kell kötnie egyéb, a mobilitás időtartamához és típusához megfelelő biztosításokat.
 • A hallgató a félév elején egyezteti itthoni tanáraival a küldő egyetemen (ELTE) felvett tárgyak elvégzésének feltételeit, szükség szerint kedvezményes tanulmányi rendet igényel.
 • A külföldön hallgatni tervezett kurzusokat (kötelező vagy kötelezően válaszható kurzusok) a hallgató a küldő intézményben beszámíttatja (ELTE). Az Erasmus-tanulmányok beszámításához kreditátviteli kérelmet kell benyújtania. A kérelem beadásának feltételeiről a hatályos kari Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rendelkezik, a beszámításhoz kapcsolódó kérdésekre érdemben – tekintettel a kari specifikumokra – a kari koordinátor, illetőleg a Tanulmányi Hivatal tud válaszolni.
 • Az érvényben levő kreditbeszámításra vonatkozó eljárásrend itt található

2021/22-es tanév őszi félévének végéig Erasmus+ mobilitást nyert hallgatók részére

Az alább olvasható kiutazás előtti dokumentációs ügyrend kivételes, és elsősorban a 2021/22-es tanév őszi félévének végéig kiutazó hallgatókra vonatkozik. (A tavaszi félévre kiutazó hallgatók kiutazási ügyintézése várhatóan novembertől lehetséges.) Ajánljuk, hogy a mobilitás kezdete előtt 6-8 héttel kezdje meg az ügyintézést, hogy ösztöndíja megérkezzen a mobilitás kezdő dátumáig. Későbbi ügyintézés esetén az ösztöndíj kifizetése időarányosan később történik.
Részképzésre utazó hallgatóknak:
Figyelem! 
Egy informatikai átállás következményeként egyes fogadó egyetemek elérése jelenleg nem biztosított az Online Learning Agreement (OLA) rendszerében. Ez azt jelenti, hogy kitöltéskor nem jelenik meg a fogadó egyetem a választható intézmények között/vagy megjelenik, de az OLA hibaüzenetet jelez, valamint a fogadó fél nem tudja aláírni a már előkészített Online Learning Agreementet. Amennyiben érinti a probléma, és utazására 1 hónapon belül kerülne sor, vagy a fogadó intézmény szűkebb határidőt szabott a Learning Agreement elkészítésére, akkor kivételesen papír alapon is elkészítheti. Ebben az esetben kérjük, hogy ezt előre jelezzék e-mailben kari nemzetközi koordinátoruk felé a probléma fennállásáról készült print screen, illetve a Learning Agreement elkészítésének sürgősségét alátámasztó indokolás csatolásával. 
Learning Agreement tanulmányi mobilitáshoz - Kitöltési útmutató
Szakmai gyakorlatra utazóknak:
Online Learning Agreement a szakmai gyakorlatokra jelenleg nem elérhető, ezért kérjük, hogy az alábbi Learning Agreement dokumentumot töltsék ki:
Learning Agreement szakmai gyakorlathoz - Kitöltési útmutató
Minden kiutazó hallgatónak:
Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének (JOKT) tájékoztatója alapján a hallgatói mobilitások támogatottak. Az Erasmus+ program szabályzata értelmében mobilitás akkor kezdhető meg, amennyiben hosszú távú, tanulmányok esetén minimum 3 hónapos, szakmai gyakorlat esetén minimum 2 hónapos fizikai mobilitásról van szó. Fizikai mobilitás: a fizikailag a fogadóországban töltött, virtuális vagy fizikai részvétellel végzett mobilitási időszak. 2020 őszétől lehetőség van teljesen fizikai vagy blended mobilitások megvalósítására is. Blended mobilitás: amikor a hallgató a mobilitása idejét részben a fogadóországban tölti, részben itthonról (virtuális rész) teljesíti a mobilitási kötelezettségeit. Ösztöndíj csak a mobilitás fizikai részére folyósítható! A tervezett fizikai mobilitási időszaknak – a teljesen fizikai és a blended mobilitás esetén is – el kell érnie szakmai gyakorlat esetén a minimum 2 hónapot, részképzésnél a minimum 3 hónapot. 
A mobilitási időszak tervezésekor tájékozódjon a fogadó intézménynél a lehetőségekről (online kurzusok, online munkavégzés). Akkor is kiutazhat, ha nincs lehetőség jelenléti formában végzett oktatásra/szakmai gyakorlatra, de a fogadó intézménnyel egyeztetve megállapodnak, hogy online is el tudja végezni feladatait. Amennyiben mobilitását egy korábbi félévről szeretné halasztani, vegye fel a kapcsolatot kari koordinátorávalMindenképpen várja meg, amíg megkapja a szükséges információt a fogadó féltől. A partnerintézményeknek a jelenlegi rendkívüli helyzetben nehéz döntéseket kell meghozniuk az oktatás módjával és a külföldi hallgatók fogadásával kapcsolatban. Kérjük, hogy várjon türelemmel, amíg nem áll rendelkezésre további információ a fogadói oldalról, figyelje a folyamatosan frissülő https://covid.uni-foundation.eu/ weboldalt, illetve a fogadó intézmény honlapját. Az információk alapján válassza ki, hogy csak fizikai mobilitást vagy blended mobilitást tervez, és ez alapján kezdje meg a kiutazás előtti ügyintézést a lent részletezett módon.
Ha
az előzetes megállapodás ellenére kiderül, hogy mégsem tudják személyesen fogadni, illetve nincs lehetőség online oktatásra/munkavégzésre sem, ne utazzon ki, és ne kezdje meg a mobilitását, hanem egyeztessen a fogadó hellyel a mobilitás elhalasztásának lehetőségéről.
Amennyiben
kiutazik, de a minimális időtartam teljesítésére önhibáján kívül (pl. a koronavírus-járvány miatt) nem kerül sor, az vis maior helyzetnek minősül. Ebben az esetben az ösztöndíj elszámolása a hallgató által egyéni méltányossági kérelem benyújtásával kezdeményezett vis maior eljárás eredményétől függ. Részletek itt.
Tekintettel arra, hogy a jelenlegi bizonytalan helyzetben a tervezett fizikai mobilitás időtartama és az annak megfelelő ösztöndíjösszeg változhat, és a vis maior eljárás keretében visszautalási kötelezettség keletkezhet, az átváltási költségek elkerülése érdekében javasoljuk, hogy euró alapú számlát nyisson Erasmus+ ösztöndíjához. Emellett kérjük, fokozottan ügyeljen az utazáshoz kapcsolódó dokumentáció (pl. beszállókártya, vonatjegy, szállással kapcsolatos számlák stb.) megőrzésére, mivel szükség lehet rá a fizikai mobilitási időszak, illetve a vis maior kérelem igazolásához.
Az utazást, biztosítást, illetőleg szállásfoglalást a kiutazó hallgatónak magának kell intézni, és az ezzel kapcsolatos költségek is őt terhelik. Ezen költségekhez az Erasmus+ ösztöndíj szabadon felhasználható, de az ösztöndíj csak hozzájárulás a mobilitáshoz, a teljes költséget nem fedezi. Amennyiben Erasmus+ ösztöndíját kiegészítő egyéb források iránt érdeklődik, látogassa meg a kiegészítő támogatások menüpontot. A Campus Mundi ösztöndíjról itt olvashat.
Az Egyesült Királyságba utazó hallgatóknak:
A Brexittel kapcsolatos, az Erasmus mobilitásokat is érintő változásokról az Erasmus az Egyesült Királyságban menüpontban tájékozódhat.
Diplomaszerzést követő szakmai gyakorlatra készülő hallgatóknak:
Felhívjuk a diplomaszerzés utáni szakmai gyakorlatra készülő hallgatóink figyelmét, hogy a koronavírus-járvány miatt elhalasztott kiutazásoknál az eddigi 12 hónapról 18 hónapra nő az az időkeret, amin belül a szakmai gyakorlat teljesíthető. Az engedmény csak azokra a hallgatókra vonatkozik, akik a koronavírus által okozott (veszély)helyzettel összefüggésben nem tudják/tudták megkezdeni szakmai gyakorlatukat, és ezt még a mobilitás tervezett kezdete előtt írásos formában jelzik kari koordinátoruk számára. Amennyiben élni szeretne az engedménnyel,  e-mailben jelezze kari koordinátora számára.
Az e-mailnek a következőket kell tartalmaznia:
- név
- Neptun-kód
- az elnyert mobilitási ösztöndíj időtartama (hónapokban)
- a diplomaszerzés/abszolválás időpontja/várható időpontja (abszolválás utáni szakmai gyakorlat esetén az abszolválás /várható/ időpontját, diplomaszerzés utáni szakmai gyakorlat esetén a diplomaszerzés /várható/ időpontját adja meg)
- indokolás (az e-mail szövegében röviden írja le a körülményeket, amelyek megakadályozzák a szakmai gyakorlat megkezdését);
Opcionális melléklet (amennyiben az indokolás tárgya szükségessé teszi, úgy kérjük az igazolást is csatolja leveléhez)
- írásos igazolás (pl. a fogadó szervezet üzenete arról, hogy egyelőre nem tudják fogadni a koronavírus helyzet miatt; a koronavírus helyzetre hivatkozó elutasító levél; stb.)
Az eredményről az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya fogja értesíteni az erasmus.out@dep.elte.hu e-mail címről.
Részképzésre készülő hallgatóknak:
Nominálás: A tanulmányi mobilitásra Erasmus+ ösztöndíjat nyert hallgatókat a kari/intézeti koordinátorok nominálják a külföldi partnerintézménybe. Felhívjuk figyelmét, hogy fogadó egyetemenként eltérőek a nominálási procedúrák és határidők, ezért javasoljuk, hogy az Önt érintő határidőknek nézzen utána, és győződjön meg arról, hogy Önt valóban nominálták a megfelelő partnerintézménybe! A külföldi intézmény mindig visszaigazolja, hogy tudja-e fogadni az adott hallgatót az adott félévre a megadott tudományterületre, vagy sem.

I. ERASMUS+ ÖSZTÖNDÍJAT NYERT HALLGATÓKNAK – A MOBILITÁS ELŐTT INTÉZENDŐ DOKUMENTUMOK

Kérjük, a dokumentumok kitöltése előtt figyelmesen tanulmányozza a III. pont segítő magyarázatait! A dokumentumok leadása jelenleg online történik, a lentebb részletezett módon. 

A) Fizikai mobilitáshoz
B) Blended mobilitáshoz (virtuális és fizikai részt is tartalmazó mobilitás)


A) Fizikai mobilitáshoz

1. OLS NYELVI TESZT

A nyelvi teszthez az OLS űrlap kitöltésével lehet meghívót igényelni. Ha a kitöltés után 5 munkanapon belül nem kapja meg a meghívót, jelezze az erasmus.out@dep.elte.hu e-mail címen!

Azoknak a hallgatóknak, akik a 2020/21-es tanév tavaszi félévére tervezett Erasmus+ mobilitásukat őszre halasztották, és a fogadó intézmény visszaigazolta a fogadó szándékot: Amennyiben rendelkezik a tavaszra tervezett mobilitáshoz kapcsolódóan kitöltött OLS teszttel és érvényes OLS licensszel, nem szükséges új OLS tesztet kitöltenie. Ebben az esetben tegye a következőt: Lépjen be az OLS fiókjába és változtassa meg a mobilitás időszakát az új mobilitási időszak szerint!
Ha nem biztos benne, hogy a fogadó egyeteme tudja Önt ősszel fogadni, vegye fel a kapcsolatot a kari nemzetközi koordinátorával.

2. LEARNING AGREEMENT

Tanulmányi mobilitáshoz:

Kitöltendő az Online Learning Agreement segítségével.

Kattintson a LOG IN menüpontra, majd kövesse a következő lépéseket:

 1. Válassza az edugain bejelentkezést.
 2. Kezdje begépelni: ELTE.
 3. Válassza ki az ELTE-t.
 4. A caesar azonosító ablak megjelenése után írja be caesar azonosítóját és jelszavát.
 5. Lépjen be.
 6. Regisztrálja adatait.
 7. Kattintson a New Learning Agreement opcióra, majd készítse elő Tanulmányi Szerződését.

Az aláíratási folyamatról itt olvashat.

Amennyiben ELTE-s e-mail címét nem figyeli, kérjük, hogy kösse össze a rendszeresen használt e-mail fiókjával. Ezenkívül javasoljuk, hogy a Neptunban is adja meg hivatalos e-mail címként az ELTE-s e-mail címét.

Figyelem! Egy informatikai átállás következményeként egyes fogadó egyetemek elérése jelenleg nem biztosított az Online Learning Agreement (OLA) rendszerében. Ez azt jelenti, hogy kitöltéskor nem jelenik meg a fogadó egyetem a választható intézmények között/vagy megjelenik, de az OLA hibaüzenetet jelez, valamint a fogadó fél nem tudja aláírni a már előkészített Online Learning Agreementet. Amennyiben érinti a probléma, és utazására 1 hónapon belül kerülne sor, vagy a fogadó intézmény szűkebb határidőt szabott a Learning Agreement elkészítésére, akkor kivételesen papír alapon is elkészítheti. Ebben az esetben kérjük, hogy ezt előre jelezzék e-mailben kari nemzetközi koordinátoruk felé a probléma fennállásáról készült print screen, illetve a Learning Agreement elkészítésének sürgősségét alátámasztó indokolás csatolásával.
Learning Agreement tanulmányi mobilitáshoz - Kitöltési úmutató
Szakmai gyakorlati mobilitáshoz:
Online Learning Agreement a szakmai gyakorlatokra jelenleg nem elérhető, ezért kérjük, hogy az alábbi Learning Agreement dokumentumot töltsék ki:
Learning Agreement szakmai gyakorlathoz - Kitöltési útmutató

Javasoljuk, hogy töltse le az Erasmus+ App-et is, mely sokat segíthet Erasmus+ ösztöndíjának megvalósításában! Kattintson a linkelt oldalra, vagy töltse le a Google Play áruházból / App Storeból!

+ Egyesült Királyságba szakmai gyakorlatra utazó hallgatóknak: Vízumügyintézés

A vízumügyintézésről itt olvashat.

3. BIZTOSÍTÁS

Az egészségbiztosítás igazolható a mobilitás időtartamára érvényes EU-s egészségbiztosítási kártyával vagy más, pl. biztosítási társasággal kötött egészségbiztosítással. Szakmai gyakorlat esetén a megfelelő felelősség- és baleset-biztosítás kiválasztása és megkötése a hallgató felelőssége.

Az Egyesült Királyságba utazó hallgatóknak: Az Európai Egészségbiztosítási Kártya (EHIC) 2021. január 1-től többé már nem jogosít sürgősségi betegellátásra az Egyesült Királyságban, ezért szükséges az utazás időtartamát lefedő, teljeskörű utasbiztosítást/egészségbiztosítás kötni.  Felhívjuk az Egyesült Királyságba 2021. január 1-je után kezdődő mobilitásra Erasmus+ ösztöndíjat nyert hallgatóink figyelmét, hogy az egész mobilitási időszak alatt érvényes egészségbiztosítás megléte kötelező az Erasmus+ ösztöndíj folyósításához, és a mobilitás megkezdéséhez.

4. ŰRLAP

Az űrlap caesaros azonosítást követően itt érhető el.

Űrlap részei:

 • Nyilatkozat hallgatói státuszról
 • Nyilatkozat Campus Mundi pályázatról
 • Nyilatkozat a mobilitás tervezett kezdetéről és végéről, valamint a kötelező karanténról
 • Nyilatkozat az OLS teszt kitöltéséről
 • Nyilatkozat promóciós tevékenységről
 • A Támogatási szerződés elkészítéséhez szükséges adatokat tartalmazó kérdőív

5. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

A Támogatási szerződés pdf változatát az űrlapon megjelölt e-mail címre fogja megkapni, az űrlapon beküldött adatok alapján személyre szabottan elkészítve. A Támogatási szerződést hitelesítés után vissza kell küldenie az ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályának (ENPO). A hitelesítési folyamatról bővebben a III. SEGÍTŐ MAGYARÁZAT AZ EGYES DOKUMENTUMOKHOZ 5. pontjában olvashat. 

A dokumentumokat az alábbi eljárás szerint és sorrendben kell leadni:

 1. Az űrlapot elektronikusan, az “Elküld” gombbal kell véglegesíteni.
  Amennyiben utólag javítani/módosítani kíván valamit az űrlapon megadott adatokban, kérjük, e-mailben jelezze az erasmus.out@dep.elte.hu címen, NE töltse ki újra az űrlapot!
 2. E-mailben a kari koordinátor részére beküldendő: 
 • A mindhárom fél által aláírt Online Learning Agreement pdf-be lementett változata
 • Biztosítás(ok) meglétét igazoló dokumentum(ok) másolata (pl. EU-s egészségbiztosítási kártya)
 1. Az e-mailben megkapott Támogatási szerződést hitelesítse a magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes weboldal segítségével, majd küldje el az erasmus.out@dep.elte.hu címre.
A személyre szabott Támogatási szerződés csak azután kerül elkészítésre és megküldésre a hallgatónak, hogy az 1. és 2. lépést hiánytalanul elvégezte, illetve a 2. lépésben megküldött dokumentumokat a kari koordinátora jóváhagyta és továbbította az ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya (ENPO) részére. Az űrlap ellenőrzésekor esetlegesen felmerülő javításokkal, hiánypótlással kapcsolatban az ENPO munkatársa e-mailben fogja keresni. A Learning Agreement és a biztosítási dokumentumok ellenőrzése és továbbítása, valamint az egyéni Támogatási szerződés elkészítése a beérkezéstől (2. lépés elvégzése) számított 5 munkanapon belül megtörténik. A 3. lépés szerint hitelesített, e-mailben megküldött Támogatási szerződés beérkezésétől számított 4 héten belül várható az ösztöndíj 90%-ának kiutalása. Figyelem! A fenti határidőket csak hiánytalan dokumentáció, kitöltés esetén vállaljuk, hiánypótlás esetén a véglegesített Támogatási szerződés kiküldésének időpontja csúszhat! A 10% maradványösztöndíjat a mobilitás sikeres zárása és a Támogatási szerződésben lefektetett kötelezettségek teljesítése után kaphatja meg a hallgató. További információ: A mobilitás zárása
B)  Virtuális és fizikai részt is tartalmazó (blended) mobilitáshoz 

A blended mobilitás jellemzői:

 • A hallgató csak a mobilitás fizikai részére (a kint töltött időszakra) kap Erasmus+ ösztöndíjat. A fizikai rész időtartamának
  • részképzés esetén minimum 3 hónapnak,
  • szakmai gyakorlat esetén minimum 2 hónapnak kell lennie.
 • A kinti egyetemen blended mobilitási formában elvégzett tárgyak itthon beszámításra kerülnek (a kreditbeszámítással kapcsolatos ügyintézést a hallgatónak kell kezdeményeznie, lásd Egyéb praktikus tudnivalók).
 • Az Erasmus-hónapokba (képzési szintenként 12 hónap) a virtuálisan teljesített időszak nem számít bele.
 • A mobilitást ugyanúgy le kell zárni, mint a fizikai mobilitást, a virtuális és a fizikai rész időtartamát elkülönítve kell leigazolni.

A kiutazási dokumentáció az A) FIZIKAI MOBILITÁSHOZ részben leírtaknak megfelelően intézendő!

II. CAMPUS MUNDI ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓK (ERASMUS+ ZERO GRANT STÁTUSHOZ)

Amennyiben Campus Mundi ösztöndíjat nyert el, az alábbi dokumentumokat szükséges beküldenie az Erasmus+ státus (az ELTE-n kötelező, kivéve EU-n kívüli szakmai gyakorlat esetén) igényléséhez:

Kérjük, a dokumentumok kitöltése előtt figyelmesen tanulmányozza a III. pont segítő magyarázatait! A dokumentumok leadása jelenleg online és postai úton történik, a lentebb részletezett módon.

1. OLS NYELVI TESZT

A nyelvi teszthez az OLS űrlap kitöltésével lehet meghívót igényelni. Ha a kitöltés után 5 munkanapon belül nem kapja meg a meghívót, jelezze az erasmus.out@dep.elte.hu e-mail címen!

Azoknak a hallgatóknak, akik a 2020/21-es tanév tavaszi félévére tervezett Erasmus+ mobilitásukat őszre halasztották, és a fogadó intézmény visszaigazolta a fogadó szándékot: Amennyiben rendelkezik a tavaszra tervezett mobilitáshoz kapcsolódóan kitöltött OLS teszttel és érvényes OLS licensszel, nem szükséges új OLS tesztet kitöltenie. Ebben az esetben tegye a következőt: Lépjen be az OLS fiókjába és változtassa meg a mobilitás időszakát az új mobilitási időszak szerint!
Ha nem biztos benne, hogy a fogadó egyeteme tudja Önt ősszel fogadni, vegye fel a kapcsolatot a kari nemzetközi koordinátorával.

2. CAMPUS MUNDI LEARNING AGREEMENT  

A Learning Agreementben a hallgató megegyezik küldő szakmai koordinátorával és a külföldi partnerintézménnyel a külföldön végzendő tanulmányairól. A dokumentum kitöltésében és aláíratásában kari, illetve szakmai koordinátora tud segíteni. A minimális kint teljesítendő kreditszám: 20 kredit (ECTS)

Tanulmányi mobilitáshoz:

Kitöltendő az Online Learning Agreement segítségével.

Kattintson a LOG IN menüpontra, majd kövesse a következő lépéseket:

 1. Válassza az edugain bejelentkezést.
 2. Kezdje begépelni: ELTE.
 3. Válassza ki az ELTE-t.
 4. A caesar azonosító ablak megjelenése után írja be caesar azonosítóját és jelszavát.
 5. Lépjen be.
 6. Regisztrálja adatait.
 7. Kattintson a New Learning Agreement opcióra, majd készítse elő Tanulmányi Szerződését.

Az aláíratási folyamatról itt olvashat.

Amennyiben ELTE-s e-mail címét nem figyeli, kérjük, hogy kösse össze a rendszeresen használt e-mail fiókjával. Ezenkívül javasoljuk, hogy a Neptunban is adja meg hivatalos e-mail címként az ELTE-s e-mail címét.

Figyelem! Egy informatikai átállás következményeként egyes fogadó egyetemek elérése jelenleg nem biztosított az Online Learning Agreement (OLA) rendszerében. Ez azt jelenti, hogy kitöltéskor nem jelenik meg a fogadó egyetem a választható intézmények között/vagy megjelenik, de az OLA hibaüzenetet jelez, valamint a fogadó fél nem tudja aláírni a már előkészített Online Learning Agreementet. Amennyiben érinti a probléma, és utazására 1 hónapon belül kerülne sor, vagy a fogadó intézmény szűkebb határidőt szabott a Learning Agreement elkészítésére, akkor kivételesen papír alapon is elkészítheti. Ebben az esetben kérjük, hogy ezt előre jelezzék e-mailben kari nemzetközi koordinátoruk felé a probléma fennállásáról készült print screen, illetve a Learning Agreement elkészítésének sürgősségét alátámasztó indokolás csatolásával.
Learning Agreement tanulmányi mobilitáshoz - Kitöltési úmutató

Szakmai gyakorlati mobilitáshoz:
Online Learning Agreement a szakmai gyakorlatokra jelenleg nem elérhető, ezért kérjük, hogy az alábbi Learning Agreement dokumentumot töltsék ki:
Learning Agreement szakmai gyakorlathoz - Kitöltési útmutató

Javasoljuk, hogy töltse le az Erasmus+ App-et is, mely sokat segíthet Erasmus+ ösztöndíjának megvalósításában! Kattintson a linkelt oldalra, vagy töltse le a Google Play áruházból / App Storeból!

+ Egyesült Királyságba szakmai gyakorlatra utazó hallgatóknak: Vízumügyintézés

A vízumügyintézésről itt olvashat.

3. BIZTOSÍTÁS

Az egészségbiztosítás igazolható a mobilitás időtartamára érvényes EU-s egészségbiztosítási kártyával vagy más, pl. biztosítási társasággal kötött egészségbiztosítással. Szakmai gyakorlat esetén a megfelelő felelősség- és baleset-biztosítás kiválasztása és megkötése a hallgató felelőssége.

Az Egyesült Királyságba utazó hallgatóknak: Az Európai Egészségbiztosítási Kártya (EHIC) 2021. január 1-től többé már nem jogosít sürgősségi betegellátásra az Egyesült Királyságban, ezért szükséges az utazás időtartamát lefedő, teljeskörű utasbiztosítást/egészségbiztosítás kötni.  Felhívjuk az Egyesült Királyságba 2021. január 1-je után kezdődő mobilitásra Erasmus+ ösztöndíjat nyert hallgatóink figyelmét, hogy az egész mobilitási időszak alatt érvényes egészségbiztosítás megléte kötelező az Erasmus+ ösztöndíj folyósításához, és a mobilitás megkezdéséhez.

4. ŰRLAP

Az űrlap caesaros azonosítást követően itt érhető el.

Űrlap részei:

 • Nyilatkozat hallgatói státuszról
 • Nyilatkozat Campus Mundi pályázatról
 • Nyilatkozat a mobilitás tervezett kezdetéről és végéről, valamint a kötelező karanténról
 • Nyilatkozat az OLS teszt kitöltéséről
 • Nyilatkozat promóciós tevékenységről
 • A Támogatási szerződés elkészítéséhez szükséges adatokat tartalmazó kérdőív

5. ZERO GRANT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

A Támogatási szerződés pdf változatát az űrlapon megjelölt e-mail címre fogja megkapni, az űrlapon beküldött adatok alapján személyre szabottan elkészítve. A Támogatási szerződést hitelesítés után vissza kell küldenie az ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályának (ENPO). A hitelesítési folyamatról bővebben a III. SEGÍTŐ MAGYARÁZAT AZ EGYES DOKUMENTUMOKHOZ 5. pontjában olvashat. 

A dokumentumokat az alábbi eljárás szerint és sorrendben kell leadni:

 1. Az űrlapot elektronikusan, az “Elküld” gombbal kell véglegesíteni.
  Amennyiben utólag javítani/módosítani kíván valamit az űrlapon megadott adatokban, kérjük, e-mailben jelezze az erasmus.out@dep.elte.hu címen, NE töltse ki újra az űrlapot!
 2. E-mailben a kari koordinátor részére beküldendő: 
 • A mindhárom fél által aláírt Online Learning Agreement pdf-be lementett változata
 • Biztosítás(ok) meglétét igazoló dokumentum(ok) másolata (pl. EU-s egészségbiztosítási kártya)
 1. Az e-mailben megkapott Támogatási szerződést hitelesítse Támogatási szerződést hitelesítse a magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes weboldal segítségével, majd küldje el az erasmus.out@dep.elte.hu címre.
A személyre szabott Támogatási Szerződés csak azután kerül elkészítésre és megküldésre a hallgatónak, hogy 1. és 2. lépést hiánytalanul és helyesen elvégezte, és a 2. lépésben megküldött dokumentumokat a kari koordinátora jóváhagyta és továbbította az ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya részére. A Learning Agreement és biztosítási dokumentumok ellenőrzése és továbbítása, valamint az egyéni Támogatási Szerződés elkészítése a beérkezéstől (2. lépés elvégzése) számított 5 munkanapon belül megtörténik. Figyelem! A fenti határidőt csak hiánytalan dokumentáció, kitöltés esetén vállaljuk, hiánypótlás esetén a véglegesített Támogatási Szerződés kiküldése a hallgató részére csúszhat!

III. SEGÍTŐ MAGYARÁZAT AZ EGYES DOKUMENTUMOKHOZ 

1. OLS NYELVI TESZT

Mi ez? Az online nyelvi támogatás (OLS) egy ingyenes, az Erasmus+ résztvevőinek kialakított online nyelvtanulási platform. Az OLS platform segítségével tesztelhető, hogy milyen szinten áll abból a nyelvből, amelyet a mobilitása alatt használni fog, valamint lehetőséget biztosít egy nyelvi kurzus elvégzésére a mobilitás vagy – amennyiben különbözik –, a fogadó ország hivatalos nyelvén.

A tesztről az OLS honlapján tájékozódhat részletesen. Az elérhető nyelvek listája itt található.
Ha bármilyen problémája merül fel akár a teszttel, akár a kurzussal kapcsolatban, itt találhat megoldást. 

Miért fontos? Az Erasmus+ ösztöndíjas hallgatók kötelesek kitölteni egy nyelvi szinfelmérő tesztet a mobilitás nyelvéből a kiutazás előtt.    
Az a hallgató, aki a nyelvi szintfelmérőt német, angol, spanyol, francia, olasz, holland vagy portugál nyelven végzi el, és A1 és B1 közötti eredményt ér el, automatikusan    a szintfelmérő nyelvével azonos nyelvű OLS nyelvtanfolyamra kap meghívást. B1 feletti eredmény esetén az oktatás vagy munkavégzés fő nyelvén, vagy a mobilitása célországának helyi nyelvén is részt vehet nyelvi kurzuson, feltéve, hogy az a nyelv az OLS-en elérhető.
Az a hallgató, aki a nyelvi szintfelmérőt bolgár, cseh, dán, észt, görög, horvát, lett, litván, magyar, lengyel, román, szlovák, szlovén, finn vagy svéd nyelven végzi el, és A2-es szint alatti eredményt ér el, automatikusan a szintfelmérő nyelvével azonos nyelvű OLS nyelvtanfolyamra kap meghívást. Minden más eredmény esetén az oktatás vagy munkavégzés fő nyelvén, vagy a mobilitása célországának helyi nyelvén is részt vehet kurzuson, feltéve, hogy az a nyelv az OLS-en elérhető.
Például ha a hallgató Olaszországba utazik, de a tanulmányait angol nyelven fogja végezni, akkor angol nyelvű tesztet kell kitöltenie. Ha az angol nyelvű teszje B2 alatt sikerül, automatikusan angol nyelvű kurzust kap. Amennyiben az angol nyelvű tesztet legalább B2-es szinten teljesítette, akkor választhat, hogy angol nyelvű kurzuson kívánja továbbfejleszteni a nyelvtudását, vagy olasz nyelvű kurzuson ismerkedik a helyi nyelvvel.

A nyelvi kurzusokhoz éjjel-nappal, a mobilitás egész időtartama alatt hozzáférhet, és annyit tanulhat, amennyit szeretne, a saját tempójában. További információ az OLS nyelvi kurzusokról ide kattintva elérhető.

Hogyan férhet hozzá a nyelvi teszthez és kurzushoz?
Az OLS-űrlap kitöltésével tudja igényelni az OLS platformhoz való hozzáférést. Jelölje be a mobilitás nyelvét (ezen a nyelven fogja megkapni a nyelvi tesztet). Az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya ez alapján a kérdőív alapján küldi ki Önnek az OLS platformhoz kapcsolódó licencet, amit e-mailben fog megkapni. Ezután létre kell hoznia OLS profilját, ahol meg kell jelölnie a fogadó országot, a mobilitás nyelvét, illetve azokat a nyelveket, amelyeket OLS kurzus keretein belül tanulna (a rendszer csak a mobilitás nyelvét és/vagy a fogadó ország hivatalos nyelvét/nyelveit fogja felajánlani). Ezután megkezdheti a nyelvi teszt kitöltését, majd az eredménytől függően az OLS nyelvi kurzust is, amelyhez automatikusan fog hozzáférést kapni.

Az anyanyelvem a tanulmányok/munka nyelve. Ki kell töltenem az OLS nyelvi tesztet?
Magát az OLS tesztet nem kötelező kitöltenie, de az OLS-űrlap kitöltése kötelező. Itt válassza az „anyanyelv” opciót. Amennyiben a tanulmányok/munka nyelve nem egyezik meg a fogadó ország nyelvével, úgy ebben az esetben is lehetőség van OLS kurzus elvégzésére a fogadó ország nyelvén. Az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya minden ilyen esetben külön megkeresi Önt.

2. Learning Agreement

Mi ez? A Támogatási szerződés 1. sz. melléklete, melyben az Erasmus+ ösztöndíjat elnyert hallgató megegyezik küldő szakmai koordinátorával és a külföldi partnerintézménnyel a külföldön végzendő tanulmányokról vagy szakmai gyakorlatról.  

Miért fontos? Amíg nincs mindhárom fél (hallgató, küldő egyetem, fogadó intézmény) által aláírva, a Támogatási szerződés nem lép életbe, vagyis mobilitása nem valósulhat meg (ösztöndíja nem utalható).

Segítség a Learning Agreement megfelelő kitöltéséhez:

Tanulmányi mobilitáshoz:

Kitöltendő az Online Learning Agreement alkalmazás segítségével

Tanulmányi mobilitás esetén kattintson a LOG IN menüpontra, majd kövesse a következő lépéseket:

 1. Válassza az edugain bejelentkezést.
 2. Kezdje begépelni: ELTE.
 3. Válassza ki az ELTE-t.
 4. A caesar azonosító ablak megjelenése után írja be caesar azonosítóját és jelszavát.
 5. Lépjen be.
 6. Regisztrálja adatait.
 7. Kattintson a New Learning Agreement opcióra, majd készítse elő Tanulmányi Szerződését.
Figyelem! Egy informatikai átállás következményeként egyes fogadó egyetemek elérése jelenleg nem biztosított az Online Learning Agreement (OLA) rendszerében. Ez azt jelenti, hogy kitöltéskor nem jelenik meg a fogadó egyetem a választható intézmények között/vagy megjelenik, de az OLA hibaüzenetet jelez, valamint a fogadó fél nem tudja aláírni a már előkészített Online Learning Agreementet. Amennyiben érinti a probléma, és utazására 1 hónapon belül kerülne sor, vagy a fogadó intézmény szűkebb határidőt szabott a Learning Agreement elkészítésére, akkor kivételesen papír alapon is elkészítheti. Ebben az esetben kérjük, hogy ezt előre jelezzék e-mailben kari nemzetközi koordinátoruk felé a probléma fennállásáról készült print screen, illetve a Learning Agreement elkészítésének sürgősségét alátámasztó indokolás csatolásával.
Learning Agreement tanulmányi mobilitáshoz - Kitöltési úmutató

Szakmai gyakorlati mobilitáshoz:
Online Learning Agreement a szakmai gyakorlatokra jelenleg nem elérhető, ezért kérjük, hogy az alábbi Learning Agreement dokumentumot töltsék ki:
Learning Agreement szakmai gyakorlathoz - Kitöltési útmutat

 • Kitöltési segédlet: 
 • A mobilitás minden kért adatát adja meg, mind a saját magára, mind a küldő és a fogadó intézményre vonatkozókat. A Responsible Person és az Administrative Contact Person megegyezése esetén is ki kell tölteni mindkét részt.
 • A külföldi fogadó intézmény Erasmus-kódját az interneten is megtalálhatja a „partneregyetem neve” és az „Erasmus code” keresőszavak használatával. Az ELTE kódja: HU BUDAPES01.
 • Kiutazás előtt csak a Before the Mobility részt kell kitölteni.
  • Sem az „A” (Study Programme at the Receiving Institution), sem a „B” (Recognition at the Sending Institution) táblázat nem maradhat üresen!
  • A részképzésre utazóknak az „A” táblázatban minimum 20 kredit (ECTS) értékben kell tantárgyakat megjelölniük. A PhD hallgatók kutatási tevékenységet is beírhatnak ide abban esetben, ha nem vesznek fel konkrét tantárgyakat, tehát rájuk nem vonatkozik a minimum 20 kredit kötelezettség.
  • Mind az „A”, mind a „B” táblázatban a beírt kreditértékeket össze kell adni, és a táblázat alján („Total”) az összeget beírni.
  • A mobilitás végeztével kezdeményezni kell a B táblázatban feltüntetett tanegységek elismertetését.
  • A nyelvtudást is meg kell jelölni.
  • Szakmai gyakorlat esetén a szakmai gyakorlati tevékenységet részletesen és pontosan ki kell fejteni, a szakos koordinátorral történő előzetes egyeztetésnek megfelelően.
 • A szerződésen mindhárom fél (hallgató, küldő egyetem, fogadó egyetem) aláírásának szerepelnie kell. 
 • Az aláíratási folyamatról segítő magyarázatot itt olvashat.

3. BIZTOSÍTÁS(OK) MEGLÉTÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM(OK) MÁSOLATA (PL. EU-S EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA)

Mi ez? Egy fotó/szken a mobilitás teljes időtartamára vonatkozó egészség- (továbbá szakmai gyakorlat esetében a felelősség- és baleset-) biztosítási dokumentumról.

Miért fontos? Bármilyen egészségügyi probléma, betegség vagy baleset esetén szükséges, hogy a hallgató rendelkezzen megfelelő biztosítással az esetlegesen felmerülő költségek fedezésére.

A megfelelőség kritériuma:

 • Az e-mailben elküldendő biztosítás számát és típusát adta meg a kérdőíven.
 • A biztosításnak a kinttartózkodás teljes időtartamára érvényesnek kell lennie.
 • Az EU-egészségbiztosításnak mind a két oldalát szkennelni/fotózni kell.
 • Egyéb (pl. biztosítási társasággal kötött) biztosítás esetén a szerződésről készített képet/szkent csatolja. Ügyeljen rá, hogy a dokumentum tartalmazza a biztosítás érvényességét, és lehetőleg a fajtáját is, de legalább a pontos elnevezését.
 • Kérjük fokozottan ügyeljen rá, hogy a feltöltött fotó/szken/dokumentum jó minőségű, olvasható legyen.

4. ŰRLAP

Mi ez? Online felület, ami egyrészt kiváltja a papíron, fizikai formában leadandó kiutazás előtti dokumentumokat, másrészt szükséges az egyéni Támogatási szerződés elkészítéséhez.

Miért fontos? Az űrlap kitöltésével nyújtja be mobilitásával összefüggő hivatalos nyilatkozatait az ELTE Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya részére; itt adja meg azokat az adatokat, amelyek alapján elkészítjük az egyetemmel kötendő Támogatási szerződését. Az űrlap kitöltése kötelező annak érdekében, hogy megvalósíthassa mobilitását.

Űrlap részei:

Nyilatkozat hallgatói státuszról

Mi ez? Nyilatkozat arról, hogy a mobilitás időtartama alatt a hallgató aktív jogviszonyt fog létesíteni. Diplomaszerzést követő szakmai gyakorlat esetében arról, hogy a szakmai gyakorlati tevékenység nem tart tovább a diplomaszerzést/abszolválást követő 12 hónapnál.

Miért fontos? Amennyiben a hallgatónak nincs aktív hallgatói jogviszonya a mobilitás időtartama alatt, nem jogosult az Erasmus+ ösztöndíjra. Az Erasmus+ diplomaszerzést követő szakmai gyakorlat kritériuma, hogy nem tarthat a diplomaszerzést/abszolválást követő 12 hónapnál tovább.

Felhívjuk figyelmét, hogy az Erasmus-ösztöndíj egyik alapvető feltétele, hogy a hallgató az itthoni ösztöndíjas időszak alatt aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen (a diplomaszerzést követő szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatókra nem vonatkozik)! Kérjük, a megszokott módon nyilatkozzon aktív státuszáról a Neptunban (ha a következő félévre hosszabbítja Erasmus-ösztöndíját, akkor azt a félévét is aktiválnia kell)! Ha esetleg ezt elmulasztotta, sürgősen jelezze a kari Tanulmányi Hivatalban! A passzív státuszú/be nem iratkozott hallgatók Erasmus-ösztöndíjban nem részesülhetnek, ilyen esetben utólagos visszafizetés terheli őket.

Nyilatkozat Campus Mundi pályázatról

Mi ez? Nyilatkozat arról, hogy a hallgató a kiutazási dokumentumai leadása előtt adott-e le Campus Mundi pályázatot.

Miért fontos? Az ELTE csak akkor támogatja a hallgatók Campus Mundi pályázatát (intézményi jóváhagyással), amennyiben ez a kiutazási dokumentumok leadása előtt benyújtásra kerül. A Campus Mundira pályázó hallgatók csak akkor igényelhetik Erasmus+ ösztöndíjuk utalását, ha a Campus Mundi ösztöndíjat nem nyerik el, illetve lemondanak róla.

Nyilatkozat a mobilitás tervezett kezdetéről és végéről, valamint a kötelező karanténról

Mi ez? Nyilatkozat a kinti fél által nyújtott információk alapján a mobilitás tervezett kezdő és záró dátumáról, valamint az esetleges kötelező karantén meglétéről és időtartamáról.

Miért fontos? Ösztöndíj csak a kinttartózkodás várható idejére adható. A hallgató felelőssége az erre vonatkozó információk előzetes beszerzése. Lehetőség van a kötelező karantén idejére is ösztöndíjat kapni, emiatt szükséges ezekről az adatokról nyilatkozni.

Nyilatkozat az OLS teszt kitöltéséről 

Mi ez? Nyilatkozat arról, hogy kitöltötte az OLS nyelvi tesztet.

Miért fontos? Nyilatkozatával megerősíti, hogy OLS tesztjét kitöltötte, valamint segíti az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályának munkáját.

Nyilatkozat promóciós tevékenységről 

Mi ez? A promóciós tevékenység célja a mobilitási időszak alatt szerzett élmények megosztásával ELTE-s keretek között népszerűsíteni az Erasmus+/Campus Mundi programot. A promóciós tevékenységet vállaló hallgatók választhatnak, hogy milyen formában járulnának hozzá ehhez. A promóciós tevékenységet vállaló hallgatók által beküldött népszerűsítő anyagokat megjelentethetjük, amennyiben személyes élménybeszámolót/prezentációt vállalt felkér(het)jük élményei prezentálásásra.

A Támogatási szerződés elkészítéséhez szükséges adatokat tartalmazó kérdőív

Mi ez? A kérdőív a személyre szabott Támogatási szerződés létrehozására szolgál. Itt kell megadnia mindazokat az adatokat, amelyek ehhez szükségesek.

Miért fontos? A Támogatási szerződés megléte nélkül a fizikai mobilitás nem kezdhető meg, az ösztöndíj nem kerül kiutalásra.

Segítség a kérdőív kitöltéséhez:

 • Szak: A Neptun/Képzés adatok/Képzés menüben található képzés nevet írja be.
 • Magyarországi tartózkodási cím: csak akkor szükséges kitölteni, ha a Neptunban megadott állandó lakcíme nem Magyarországon van.
 • E-mail cím: Kérjük, hogy ELTE-s e-mail címét adja meg. Amennyiben azt nem figyeli, kérjük, hogy kösse össze a rendszeresen használt e-mail fiókjával. Ezenkívül javasoljuk, hogy a Neptunban is adja meg hivatalos e-mail címként az ELTE-s e-mail címét.
 • Tanulmányok szintje: válasszon a legördülő menüből.
 • Befejezett felsőoktatási évek száma: egész számban, lefelé kerekítve. MA képzés esetén BA éveinek száma beleszámít (akkor is, ha más felsőoktatási intézményben végezte).
 • Évfolyam: a mobilitás alatt hányadik évfolyamát végzi az adott képzési szinten
 • Korábbi Erasmus-részvétel: csak ugyanazon a képzési szinten (pl. MA-sként a BA-s szinten megvalósított Erasmust nem kell feltüntetni), egész hónapokra kerekítve.
 • Mobilitás típusa: válasszon a legördülő menüből.
 • ISCED-F kód: a tanulmányi területéhez legközelebb álló terület 4 számjegyű kódja (segítség itt)
 • OM azonosító: 7-essel kezdődő, 11 számjegyből álló számsor. A Neptun/Személyes adatok/Oktatási azonosító alatt megtalálja.
 • Campus Mundi ösztöndíjas: válasszon a legördülő menüből.
 • Elnyert fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók részére kiírt kiegészítő ösztöndíjat: válasszon a legördülő menüből.
 • Amennyiben az előző kérdésre igennel válaszolt, kérjük, adja meg, mekkora összeget nyert el a bírálat szerint.
 • Elnyert szociális kiegészítő ösztöndíjat: válasszon a legördülő menüből.
 • A mobilitás kezdő és záró dátumai: A kötelező karanténra és a virtuális részre vonatkozó adatokat csak akkor kell kitöltenie, ha lesz ilyen része a mobilitásának. A dátumokat napra pontosan adja meg. Kérjük, ügyeljen a következőkre:
  • A fizikai mobilitás időtartamának szakmai gyakorlat esetén minimum 2, részképzés esetén minimum 3 hónapnak kell lennie
  • ha egész hónapokat kíván megjelölni, akkor a záró dátum napja eggyel kevesebb legyen, mint a kezdő dátumé (pl. 2000.01.10 - 2000.04.09).
 • A mobilitás helyszíne: külön tüntesse fel az országot és a várost.
 • A fogadó intézmény Erasmus-kódja: az Erasmus-jelentkezésnél a nyertes pályázathoz megadott kódot kell pontosan beírni (ahogy a Neptunban szerepel). A külföldi fogadó intézmény Erasmus-kódját az interneten megtalálhatja a „partneregyetem neve” és az „Erasmus code” keresőszavak használatával. Az ELTE kódja például: HU BUDAPES01.
 • Bankszámlaadatok: Tekintettel arra, hogy a jelenlegi bizonytalan helyzetben a tervezett fizikai mobilitás időtartama és az annak megfelelő ösztöndíjösszeg változhat, visszautalási kötelezettség nagyobb valószínűséggel fordulhat elő. Az így keletkező átváltási költségek elkerülése érdekében (mivel az ösztöndíjutalás mindig euróban történik) javasoljuk, hogy euró alapú (deviza) számlát nyisson Erasmus+ ösztöndíjához.
  A kért adatokat hiánytalanul töltse ki, és ellenőrizze helyességüket. A banki adatok módosítására az első utalás megindítása előtt e-mailben, ezután már csak szerződésmódosítással van lehetőség (pl. a mobilitás hosszabbítása vagy zárása előtt).
  • A bankszámla tulajdonosa: pontosan azt a nevet adja meg, amely a számlához tartozik
  • BIC/SWIFT kód: a bank 8 vagy 11 karakterből álló azonosító kódja (pl. OTPVHUHB), a bank honlapján megtalálható
  • bankszámlaszám IBAN-kóddal: az ország betűkódjából (magyar bankszámla esetén HU) és két számból áll, ezt követi a bankszámlaszám (magyar bankszámla esetén 24 számjegy); segítség az alábbi linken.
  • a bankszámlaszám forint vagy deviza alapú megjelölése (az utalás mindig euróban történik, amennyiben a számla forint alapú, a számlavezető bank az utalás napján érvényes euró-forint árfolyamon fogja átváltani az ösztöndíj összegét)
 • Biztosítási adatok: Részképzés esetén csak az egészségbiztosítás, szakmai gyakorlat esetén mindhárom biztosítás adatait (egészségbiztosítás, felelősségbiztosítás, baleset-biztosítás) ki kell tölteni.
  • A háromféle biztosítás közül a szakmai gyakorlatosoknak is csak az egészségbiztosítás megkötése kötelező, a másik kettőé a munkavégzéstől függően kihagyható, de ajánlott. Amennyiben nem kíván az egészségbiztosításon kívül más biztosítást kötni, megteheti, hogy a felelősségbiztosításhoz és a baleset-biztosításhoz is az egészségbiztosítás adatait írja be, ám ez nem jelenti azt, hogy érvényes felelősség-, illetve baleset-biztosítással rendelkezik.
  • Nem kötelező az EU egészségbiztosítást beírni, ha más biztosítást kötött, akkor annak a nevét és számát írja be. (Az EU-biztosítás száma az egészségbiztosítási kártya alján bal oldalon szereplő, 20 jegyű szám, tehát nem a TAJ-számot kell beírni!)
  • Ügyeljen arra, hogy a kötött biztosítás a mobilitás teljes időtartamát lefedje! Amennyiben biztosítása (pl. az EU-kártyája) a mobilitás záró dátumánál korábban lejár, ne mulassza el megújítani, és az új kártyát szkennelve megküldeni az erasmus.out@dep.elte.hu e-mailcímre!
 • OLS-teszt adatai: válasszon a legördülő menüből.
  • Az ehhez a mobilitásához tartozó OLS-teszt eredményét kell megadnia, nem egy korábbi mobilitáshoz tartozó OLS-teszt vagy egy megszerzett nyelvvizsga szintjét.
  • Ha az anyanyelvén végzi a mobilitását, vagy olyan nyelven, amelyből nincs OLS-teszt, a nyelv és az eredmény megadásánál is válassza a „a mobilitás nyelve az anyanyelvem” opciót!

5. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Mi ez? Egy hivatalos szerződés, melyben az Erasmus+ mobilitási ösztöndíjat elnyert hallgató és az ELTE megegyezik az ösztöndíj körülményeiről és összegéről.

Miért fontos? Magában foglalja a teljes mobilitás feltételeit, megléte nélkül a fizikai mobilitás nem kezdhető meg, az ösztöndíj nem kerül kiutalásra.

 • A Támogatási szerződés pdf változatát e-mailben kapja meg, az űrlapon beküldött adatok alapján személyre szabottan elkészítve. A támogatott napok számát és a támogatás összegét az Erasmus+ Nemzetközi Programok Osztálya kalkulálja napra pontosan az Ön által megadott dátumok és az Európai Bizottság által közreadott rátatáblázat alapján (az összegek a pályázati felhívásban megtekinthetőek).
 • A megküldött Támogatási szerződést figyelmesen olvassa el, és ellenőrizze az abban szereplő adatokat! Ha mindent rendben talál, nyissa meg a magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes weboldalt, majd töltse fel a Támogatási szerződését, és hitelesítse azt (a hitelesítés kiváltja a hallgató aláírását). A hitelesített dokumentumot töltse le és küldje el az erasmus.out@dep.elte.hu e-mail címre. A hitelesítés kiváltja az aláírást, illetve azzal egyenértékű. A hitelesítéshez Ügyfélkapu hozzáférés szükséges. Az Ügyfélkapun keresztül végzett hitelesítéssel teljes mértékben digitálissá válik az Erasmus kiutazás előtti ügyintézési folyamat. Amennyiben nem rendelkezik Ügyfélkapu hozzáféréssel, kérjük jelezze az erasmus.out@dep.elte.hu címen.
 • Ha bármi hibát észlel a szerződésben, ne hitelesítse, hanem a problémát – pontosan meghatározva – jelezze az erasmus.out@dep.elte.hu e-mail címen!

A Támogatási szerződés 1. sz. melléklete a Learning Agreement (három aláírással), megléte nélkül a szerződés nem érvényes.
A Támogatási szerződés 3. sz. melléklete az Erasmus+ Hallgatói Charta.

IV. MI Történik a dokumentumok leadása után?

 • A hiánytalanul beérkezett dokumentumok alapján a központ előkészíti az utaláshoz szükséges dokumentációt.
 • A központ továbbítja a dokumentációt utalásra és további vezetői aláírásokra az illetékes irodáknak (Hallgatói Pénzügyek Osztálya, Oktatási Igazgatóság, Pénzügyi és Monitoring Osztály).
 • A Pénzügyi és Monitoring Osztály rögzíti az adatokat az utaláshoz, újra ellenőrzi az egész dokumentációt, és kérvényezi az utalást a Magyar Államkincstárnál. A Magyar Államkincstár az utalási kérelmet továbbítja a Magyar Nemzeti Banknak.
 • A Magyar Nemzeti Bank utalja Önnek a pénzt, majd az jóváíródik bankszámláján.
 • Minden magyar állami költségvetési szervnél ezek a szükséges lépések az utaláshoz.
 • Az egész folyamat maximum 4 hétig tart.

V. EGYÉB ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, TEENDŐK KIUTAZÁS ELŐTT

A kiutazást megelőzően az ösztöndíjas hallgatóknak több adminisztratív teendővel kell számolni, ezekben elsősorban a kari koordinátorok segítik őket. A kari és intézeti/szakmai koordinátorok elérhetőségét itt találja. Ezenkívül az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya adminisztratív teendőkkel és szálláskereséssel (housing) kapcsolatos tájékoztatókat tart a kiutazó hallgatóknak.

Honnan tudom, hogy elnyertem az Erasmus+ ösztöndíjat?

Az Erasmus+ ösztöndíjra beérkezett pályázatokról a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) döntött áprillis végén. A pályázók május 4-én, Neptun üzenetből értesülhettek a pályázat eredményéről. A pontos eredmény (intézmény, félév, időtartam) megtekinthető a Neptun/Ügyintézés/Erasmus menüpontban. Amennyiben elnyerte az Erasmus+ ösztöndíjat, a támogatott fogadó intézménybe leadott jelentkezése mellett Erasmus pályázatának státusza „ösztöndíjas” lesz (az alternatív helyekre leadott pályázatánál pedig "elutasítva" státusz fog szerepelni). A döntéssel kapcsolatban kari koordinátora tud további felvilágosítást nyújtani.

Mi az a nominálás?

A tanulmányi mobilitásra Erasmus+ ösztöndíjat nyert hallgatókat a kari/intézeti koordinátorok nominálják a külföldi partnerintézménybe. Kérjük, győződjön meg arról, hogy Önt valóban nominálták a megfelelő partnerintézménybe! A külföldi intézmény mindig visszaigazolja, hogy tudja-e fogadni az adott hallgatót az adott félévre a megadott tudományterületre, vagy sem.

Kell külön is jelentkeznem a külföldi partnerintézménybe kiutazás előtt?

Amennyiben a külföldi partnerintézmény kéri, vagy honlapján ez szerepel, a hallgatónak külön is jelentkeznie kell az intézménybe, a partner által megadott vagy a honlapján található instrukciók alapján.
A jelentkezéssel egy időben érdemes felvenni a kapcsolatot a külföldi partnerintézmény illetékes Erasmus-koordinátorával, informálódni a következő félév rendjéről és az oktatás módjáról, valamint elindítani a Learning Agreement ügyintézését.

Egyéb praktikus tudnivalók:

 • A kiutazás előtt a hallgató tájékozódik a fogadó intézmény szálláslehetőségeiről, illetve gondoskodik szálláshelyéről. Ebben a fogadó intézmény koordinátorai segítik.
 • Szintén a hallgató gondoskodik az utazásának megszervezéséről, illetve a teljes kinttartózkodás alatt érvényes biztosításáról, amely megfelel a fogadó intézmény/szakmai gyakorlati hely előírásainak. A hallgatónak ki kell váltania az Európai Egészségbiztosítási Kártyát, vagy meg kell kötnie egyéb, a mobilitás időtartamához és típusához megfelelő biztosításokat.
 • A hallgató a félév elején egyezteti itthoni tanáraival a küldő egyetemen (ELTE) felvett tárgyak elvégzésének feltételeit, szükség szerint kedvezményes tanulmányi rendet igényel.
 • A külföldön hallgatni tervezett kurzusokat (kötelező vagy kötelezően válaszható kurzusok) a hallgató a küldő intézményben beszámíttatja (ELTE). Az Erasmus-tanulmányok beszámításához kreditátviteli kérelmet kell benyújtania. A kérelem beadásának feltételeiről a hatályos kari Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rendelkezik, a beszámításhoz kapcsolódó kérdésekre érdemben – tekintettel a kari specifikumokra – a kari koordinátor, illetőleg a Tanulmányi Hivatal tud válaszolni.
 • Az érvényben levő kreditbeszámításra vonatkozó eljárásrend itt található

2020/21 TAVASZI FÉLÉVÉBEN KIUTAZÓ ERASMUS+ ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓK RÉSZÉRE

Frissítve: 2021.02.09.
Figyelem! A 2020/21-es tanévre vonatkozó ösztöndíjösszegek bizonyos országkategóriáknál megemelkedtek. Pontos információ elérhető itt.

2020/21-es tanév tavaszi félévére Erasmus+ mobilitást nyert hallgatók részére

Az alább olvasható kiutazás előtti dokumentációs ügyrend kivételes, és elsősorban a 2020/21-es tanévben kiutazni kívánó hallgatókra vonatkozik. Ajánljuk, hogy a mobilitás kezdete előtt 6-8 héttel kezdje meg az ügyintézést, hogy ösztöndíja megérkezzen a mobilitás kezdő dátumáig. Későbbi ügyintézés esetén az ösztöndíj kifizetése időarányosan később történik.
A 2020/21-es tanévben megvalósuló hallgatói mobilitások támogatottak, amennyiben hosszú távú, tanulmányok esetén minimum 3 hónapos, szakmai gyakorlat esetén minimum 2 hónapos fizikai mobilitásról van szó. Fizikai mobilitás: a fizikailag a fogadóországban töltött, virtuális vagy fizikai részvétellel végzett mobilitási időszak. 2020 őszétől lehetőség van teljesen fizikai vagy blended mobilitások megvalósítására is. Blended mobilitásnak minősül, amikor a hallgató a mobilitása idejét részben a fogadóországban tölti (fizikai rész - minimum 2 hónap a szakmai gyakorlat és minimum 3 hónap a tanulmányi mobilitás esetén), részben itthonról (távolléti rész) teljesíti a mobilitási kötelezettségeit.
Figyelem! Ösztöndíj csak a mobilitás fizikai részére folyósítható. A tervezett fizikai mobilitási időszaknak el kell érnie szakmai gyakorlat esetén a minimum 2 hónapot, részképzésnél a minimum 3 hónapot. Amennyiben a minimális időtartam teljesítésére a hallgató önhibáján kívül (pl. koronavírus-járvány miatt) nem kerül sor, az vis maior helyzetnek minősül. Ez esetben az ösztöndíj elszámolása a hallgató által egyéni méltányossági kérelem benyújtásával kezdeményezett vis maior eljárás eredményétől függ. Részletek itt.
Tekintettel arra, hogy a jelenlegi bizonytalan helyzetben a tervezett fizikai mobilitás időtartama, és az annak megfelelő ösztöndíjösszeg változhat, visszautalási kötelezettség nagyobb valószínűséggel keletkezhet. Az így keletkező átváltási költségek elkerülése érdekében (mivel az ösztöndíj utalás mindig euróban történik) javasoljuk, hogy euró alapú számlát nyisson Erasmus+ ösztöndíjához.
Emellett kérjük, fokozottan ügyeljenek az utazáshoz kapcsolódó dokumentáció (pl. beszállókártya, vonatjegy; számlák stb.) megőrzésére, mivel szükség lehet rá a fizikai mobilitási időszak, illetve a vis maior kérelem igazolásához.
Az utazást, biztosítást, illetőleg szállásfoglalást a kiutazó hallgatónak magának kell intézni, és az ezzel kapcsolatos költségek is őt terhelik. Ezen költségekhez az Erasmus+ ösztöndíj szabadon felhasználható, de az ösztöndíj hozzájárulás a mobilitáshoz, a teljes költséget nem fedezi. 
Kérjük, hogy az utazásuk megszervezésének megkezdésekor, másrészt közvetlenül a kiutazás előtt tájékozódjanak a célország járványügyi helyzetéről az alábbi weboldalakon:
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok
https://reopen.europa.eu
Amennyiben a célországba történő beutazást a hazai hatóságok, illetve a célország hatóságai nem ajánlják, illetve nem engedélyezik, a kiutazását ne kezdje meg, illetve jelezze ezt a tényt a kari koordinátorának.
Felhívjuk a diplomaszerzés utáni szakmai gyakorlatra készülő hallgatóink figyelmét, hogy a koronavírus-járvány miatt elhalasztott kiutazásoknál az eddigi 12 hónapról 18 hónapra nő az az időkeret, amin belül a szakmai gyakorlat teljesíthető. Az engedmény csak azokra a hallgatókra vonatkozik, akik a koronavírus által okozott (veszély)helyzettel összefüggésben nem tudják/tudták megkezdeni szakmai gyakorlatukat, és ezt még a mobilitás tervezett kezdete előtt írásos formában jelzik kari koordinátoruk számára. Amennyiben élni szeretne az engedménnyel, kérjük emailben jelezze kari koordinátora számára. 
Az emailnek a következőket kell tartalmaznia:  
- Név; 
- Neptun-kód;
- Az elnyert mobilitási ösztöndíj időtartama (hónapokban);
- A diplomaszerzés/abszolválás időpontja/várható időpontja (abszolválás utáni szakmai gyakorlat esetén az abszolválás /várható/ időpontját, diplomaszerzés utáni szakmai gyakorlat esetén a diplomaszerzés /várható/ időpontját adja meg);
- Indokolás (az email szövegében röviden írja le a körülményeket, amik megakadályozzák a szakmai gyakorlat megkezdését);
Opcionális melléklet (amennyiben az indokolás tárgya szükségessé teszi, úgy kérjük az igazolást is csatolja leveléhez)
- Írásos igazolás (pl.: a fogadószervezet email üzenete arról, egyelőre nem tudják fogadni a koronavírus helyzet miatt; a koronavírus helyzetre hivatkozó elutasító levél; stb.)
Az eredményről az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya fogja értesíteni az erasmus.out@dep.elte.hu email címről.
​​​​​​NOMINÁLÁS: A tanulmányi mobilitásra Erasmus+ ösztöndíjat nyert hallgatókat a kari/intézeti koordinátorok nominálják a külföldi partnerintézménybe. Felhívjuk figyelmét, hogy fogadóegyetemenként eltérőek a nominálási procedúrák és határidők, ezért javasoljuk, hogy az Önt érintő határidőknek nézzen utána, és győződjön meg arról, hogy Önt valóban nominálták a megfelelő partnerintézménybe! A külföldi intézmény mindig visszaigazolja, hogy tudja-e fogadni az adott hallgatót az adott félévre a megadott tudományterületre, vagy sem.
Az Egyesült Királyságba utazó hallgatóknak:
Az Egyesült Királyság 2020. január 31-én éjfélkor rendezett módon kilépett az Európai Unióból, miután a Kilépési Megállapodást mind az Egyesült Királyság, mind az EU ratifikálta. A Kilépési Megállapodás értelmében egy átmeneti időszak lépett életbe, amely 2020. december 31. napjáig tartott. Az átmeneti időszak alatt az EU jog változatlan formában érvényes maradt az Egyesült Királyságban tartózkodó uniós állampolgárokra, valamint az uniós tagállamokban tartózkodó brit állampolgárokra. A 2021. január 1-jétől hatályos változásokról tájékoztató jellegű információkat ebben a menüpontban talál.

I. ERASMUS+ ÖSZTÖNDÍJAT NYERT HALLGATÓKNAK - A MOBILITÁS ELŐTT INTÉZENDŐ DOKUMENTUMOK:

Kérjük, a dokumentumok kitöltése előtt figyelmesen tanulmányozza a III. pont segítő magyarázatait! A dokumentumok leadása jelenleg online történik, a lentebb részletezett módon.   

A) Fizikai mobilitáshoz
B) Virtuális és fizikai részt is tartalmazó (blended) mobilitáshoz
C) Azok számára, akik még nem rendelkeznek információval a mobilitás módjáról


A) Fizikai mobilitáshoz

1. LEARNING AGREEMENT

Kitöltendő az Online Learning Agreement alkalmazás segítségével.
Amennyiben 2020.október 17. előtt megkezdte az Online Learning Agreement kitöltését, kattintson az ELDER OLA menüpontra és jelentkezzen be profiljába.
Tanulmányi mobilitás esetén kattintson a LOG IN menüpontra, regisztrálja adatait, ezután kattintson a New Learning Agreement opcióra, majd készítse elő Tanulmányi Szerződését.
Szakmai gyakorlat esetén kattintson a FOR TRAINEES menüpontra és készítse elő Szerződését.

A kitöltést segítő Kitöltési útmutató - guidelines
Az aláíratási folyamatról itt olvashat.
Javasoljuk, hogy töltse le az Erasmus+ App-et is, mely sokat segíthet Erasmus+ ösztöndíjának megvalósításában!

2. OLS NYELVI TESZT KITÖLTÉSE

A teszthez meghívó igénylése: a kérdőív kitöltésével 
A nyelvi teszt kiküldése manuálisan történik, de 5 munkanapon belül kiküldésre kerül.

Azoknak a hallgatóknak, akik a 2020/2021-es tanév őszi félévére tervezett Erasmus+ mobilitásukat tavaszra halasztották és a fogadópartner visszaigazolta a fogadószándékot: Amennyiben rendelkezik az őszre tervezett mobilitáshoz kapcsolódóan kitöltött OLS teszttel és érvényes OLS licensszel, nem szükséges új OLS tesztet kitöltenie. Ebben az esetben tegye a következőt: Lépjen be az OLS fiókjába és változtassa meg a mobilitás időszakát az új mobilitási időszak szerint!
Ha nem biztos benne, hogy a fogadóegyeteme tudja Önt tavasszal fogadni, vegye fel a kapcsolatot a kari koordinátorával

3. BIZTOSÍTÁS

Az egészségbiztosítás igazolható a mobilitás időtartamára érvényes EU-s egészségbiztosítási kártyával vagy más, pl. biztosítási társasággal kötött egészségbiztosítással. Szakmai gyakorlat esetén a megfelelő felelősség- és baleset-biztosítás kiválasztása és megkötése a hallgató felelőssége. 

4. ŰRLAP

Az űrlap caesaros azonosítást követően itt érhető el.

Űrlap részei:

 • Nyilatkozat Erasmus+ hallgatói mobilitásra vonatkozó aktív hallgatói jogviszony létesítéséről vagy Erasmus+ diplomaszerzést követő szakmai gyakorlati mobilitás záró dátumáról  
 • Nyilatkozat Campus Mundi pályázatról 
 • Nyilatkozat a mobilitás tervezett kezdetéről és végéről, valamint a kötelező karanténról
 • Nyilatkozat az OLS teszt kitöltéséről
 • Nyilatkozat promóciós tevékenységről
 • A Támogatási szerződés elkészítéséhez szükséges adatokat tartalmazó kérdőív

5. Támogatási szerződés

A Támogatási szerződés pdf változatát minden hallgató e-mailben fogja megkapni, az űrlapon beküldött adatok alapján személyre szabottan elkészítve. A Támogatási szerződést figyelmesen olvassa el, és ellenőrizze az abban szereplő adatokat! Ha mindent rendben talál, nyissa meg a magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes weboldalt, majd töltse fel a Támogatási szerződését, és hitelesítse azt (a hitelesítés kiváltja a hallgató aláírását). A hitelesített dokumentumot töltse le, és küldje el az erasmus.out@dep.elte.hu email címre.  A hitelesítési folyamatról bővebben a III. SEGÍTŐ MAGYARÁZAT AZ EGYES DOKUMENTUMOKHOZ 5. pontjában olvashat. 

A dokumentumokat az alábbi eljárás szerint és sorrendben kell leadni: 

 1. Az űrlapot elektronikusan, az “Elküld” gombbal kell véglegesíteni. 
  Amennyiben utólag javítani/módosítani kíván valamit az űrlapon megadott adatokban, kérjük e-mailben jelezze az erasmus.out@dep.elte.hu címen, NE töltse ki újra az űrlapot!

 2. E-mailben a kari koordinátor részére beküldendő:  

 • A mindhárom fél által aláírt Online Learning Agreement pdf-be lementett változata 

 • Biztosítás(ok) meglétét igazoló dokumentum(ok) másolata (pl. EU-s egészségbiztosítási kártya)  

 1. A beküldött űrlap alapján az ENPO által elkészített, és emailben megkapott Támogatási szerződést hitelesítse a magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes weboldal segítségével, majd küldje el az erasmus.out@dep.elte.hu címre. 
A személyre szabott Támogatási Szerződés csak azután kerül elkészítésre és megküldésre a hallgatónak, hogy 1. és 2. lépést hiánytalanul és helyesen elvégezte, és a 2. lépésben megküldött dokumentumokat a kari koordinátora jóváhagyta és továbbította az ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya részére. A Learning Agreement és biztosítási dokumentumok ellenőrzése és továbbítása, valamint az egyéni Támogatási Szerződés elkészítése a beérkezéstől (2. lépés elvégzése) számított 5 munkanapon belül megtörténik. A 3. lépés szerint hitelesített, emailben megküldött Támogatási Szerződés beérkezésétől számított 4 héten belül várható az ösztöndíj 90%-ának kiutalása. Figyelem! A fenti határidőket csak hiánytalan dokumentáció, kitöltés esetén vállaljuk, hiánypótlás esetén a véglegesített Támogatási Szerződés kiküldése a hallgató részére csúszhat! A maradványösztöndíjat a mobilitás sikeres zárása és a Támogatási Szerződésben lefektetett kötelezettségek teljesítése után kaphatja meg a hallgató. További információ: A mobilitás zárása
Tavaszi kiutazók azt is vegyék figyelembe, hogy december és január között az ELTE-n pénzügyi zárás miatt kb. egy hónapig szünetelnek a kifizetések!

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a hitelesített dokumentum elektronikus beküldésével vállalják a dokumentumokban szereplő adatok véglegesítését. Amennyiben ezután bármin változtatni szeretnének, azt már csak szerződésmódosítással tehetik meg. 

B) Virtuális és fizikai részt is tartalmazó (blended) mobilitáshoz

A blended mobilitás jellemzői:

 • A hallgató csak a mobilitás fizikai részére (a kint töltött időszakra) kap Erasmus+ ösztöndíjat. A fizikai rész időtartamának 
  • részképzés esetén minimum 3 hónapnak, 
  • szakmai gyakorlat esetén minimum 2 hónapnak kell lennie. 
 • Ösztöndíj csak a mobilitás fizikai részére folyósítható.
 • A kinti egyetemen blended mobilitási formában elvégzett tárgyak itthon beszámításra kerülnek (a kreditbeszámítással kapcsolatos ügyintézést a hallgatónak kell kezdeményeznie, lásd Egyéb praktikus tudnivalók). 
 • Az Erasmus-hónapokba (képzési szintenként 12 hónap) a virtuálisan teljesített időszak nem számít bele. 
 • A mobilitást ugyanúgy le kell zárni, mint a fizikai mobilitást, a virtuális és a fizikai rész időtartamát elkülönítve kell leigazolni.  

A kiutazási dokumentáció az A) FIZIKAI MOBILITÁSHOZ részben leírtaknak megfelelően intézendő! 

C) Azok számára, akik még nem rendelkeznek információval a mobilitás módjáról

Mindenképpen várja meg, amíg megkapja a szükséges információt a fogadó féltől. A kapott információ alapján válassza ki az A)–B) részben leírtak közül az Önre vonatkozó eljárást. 

A partnerintézményeknek a jelenlegi rendkívüli helyzetben nehéz döntéseket kell meghozniuk az oktatatás módjával és a külföldi hallgatók fogadásával kapcsolatban. Kérjük, hogy várjon türelemmel, amíg további információ áll rendelkezésre a fogadói olaldról, illletve figyelje a folyamatosan frissülő https://covid.uni-foundation.eu/ weboldalt, illetve a fogadóintézmény honlapját. Amennyiben őszi kiutazása meghiúsul, lehetősége van a mobilitás elhalasztására a tavaszi félévre, ezen szándékát kérjük, hogy jelezze a kari koordinátorának.

II. CAMPUS MUNDI ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓK (ERASMUS+ ZERO GRANT STÁTUSHOZ) 

Amennyiben Campus Mundi ösztöndíjat nyert el, az alábbi dokumentumokat szükséges beküldenie az Erasmus+ státus (az ELTE-n kötelező, kivéve EU-n kívüli szakmai gyakorlat esetén) igényléséhez:

Kérjük, a dokumentumok kitöltése előtt figyelmesen tanulmányozza a III. pont segítő magyarázatait! A dokumentumok leadása jelenleg online és postai úton történik, a lentebb részletezett módon.   

1. CAMPUS MUNDI LEARNING AGREEMENT 

A Learning Agreementben a hallgató megegyezik küldő szakmai koordinátorával és a külföldi partnerintézménnyel a külföldön végzendő tanulmányairól. A dokumentum kitöltésében és aláíratásában kari, illetve szakmai koordinátora tud segíteni. A minimális kint teljesítendő kreditszám: 20 kredit (ECTS)

Kitöltendő az Online Learning Agreement alkalmazás segítségével.
Amennyiben 2020.október 17. előtt megkezdte az Online Learning Agreement kitöltését, kattintson az ELDER OLA menüpontra és jelentkezzen be profiljába.
Tanulmányi mobilitás esetén kattintson a LOG IN menüpontra, regisztrálja adatait, ezután kattintson a New Learning Agreement opcióra, majd készítse elő Tanulmányi Szerződését.
Szakmai gyakorlat esetén kattintson a FOR TRAINEES menüpontra és készítse elő Szerződését.

Az aláíratási folyamatról segítő magyarázatot itt olvashat
A kitöltést segítő Kitöltési útmutató - guidelines

Mivel az Online Learning Agreementben csak hónapra pontosan lehetséges jelölni a mobilitás kezdő és záró dátumát, így mielőtt feltölti a Campus Mundi pályázati felületére, mindenképp írja rá kézzel vagy szerkesztővel a napra pontos időpontokat is. A Tempus Közalapítvány az Erasmus+ Online Learning Agreementet is elfogadja, ha a kezdő és befejező dátumban a napok is szerepelnek, nem szükséges új dokumentumot kiállítani. Pontos információkért kérjük, látogasson el a Tempus Közalapítvány vonatkozó oldalára.

Szükség esetén használható a Campus Mundi Learning Agreement sablonja is:
for Studies (tanulmányokhoz)
for Traineeship (szakmai gyakorlathoz)

2. OLS NYELVI TESZT 

A teszthez meghívó igénylése: a kérdőív kitöltésével
A nyelvi teszt kiküldése manuálisan történik, de 5 munkanapon belül kiküldésre kerül.

Azoknak a hallgatóknak, akik a 2020/2021-es tanév őszi félévére tervezett Erasmus+ mobilitásukat tavaszra halasztották és a fogadópartner visszaigazolta a fogadószándékot: Amennyiben rendelkezik az őszre tervezett mobilitáshoz kapcsolódóan kitöltött OLS teszttel és érvényes OLS licensszel, nem szükséges új OLS tesztet kitöltenie. Ebben az esetben tegye a következőt: Lépjen be az OLS fiókjába és változtassa meg a mobilitás időszakát az új mobilitási időszak szerint!
Ha nem biztos benne, hogy a fogadóegyeteme tudja Önt tavasszal fogadni, vegye fel a kapcsolatot a kari koordinátorával

3. BIZTOSÍTÁS

Az egészségbiztosítás igazolható a mobilitás időtartamára érvényes EU-s egészségbiztosítási kártyával vagy más, pl. biztosítási társasággal kötött egészségbiztosítással. Szakmai gyakorlat esetén a megfelelő felelősség- és baleset-biztosítás kiválasztása és megkötése a hallgató felelőssége. 

4. ŰRLAP

Az űrlap caesaros azonosítást követően itt érhető el

Űrlap részei:

 • Nyilatkozat Erasmus+ hallgatói mobilitásra vonatkozó aktív hallgatói jogviszony létesítéséről vagy Erasmus+ diplomaszerzést követő szakmai gyakorlati mobilitás záró dátumáról  
 • Nyilatkozat Campus Mundi pályázatról 
 • Nyilatkozat a mobilitás tervezett kezdetéről és végéről, valamint a kötelező karanténról
 • Nyilatkozat az OLS teszt kitöltéséről
 • Nyilatkozat promóciós tevékenységről
 • A Támogatási szerződés elkészítéséhez szükséges adatokat tartalmazó kérdőív

5. ZERO GRANT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

A zero grant Támogatási szerződés pdf változatát minden hallgató e-mailben fogja megkapni, az űrlapon beküldött adatok alapján személyre szabottan elkészítve. A Támogatási szerződést figyelmesen olvassa el, és ellenőrizze az abban szereplő adatokat! Ha mindent rendben talál, nyissa meg a magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes weboldalt, majd töltse fel a Támogatási szerződését, és hitelesítse azt (a hitelesítés kiváltja a hallgató aláírását). A hitelesített dokumentumot töltse le, és küldje el az erasmus.out@dep.elte.hu email címre.  A hitelesítési folyamatról bővebben a III. SEGÍTŐ MAGYARÁZAT AZ EGYES DOKUMENTUMOKHOZ 5. pontjában olvashat. 

A dokumentumokat az alábbi eljárás szerint és sorrendben kell leadni: 

 1. Az űrlapot elektronikusan, az “Elküld” gombbal kell véglegesíteni. 

 1. E-mailben a kari koordinátor részére beküldendő: 

 • A mindhárom fél által aláírt Online Learning Agreement pdf-be lementett változata 

 • Biztosítás(ok) meglétét igazoló dokumentum(ok) másolata (pl. EU-s egészségbiztosítási kártya) 

 1. A beküldött űrlap alapján az ENPO által elkészített, és emailben megkapott Támogatási szerződést hitelesítse a magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes weboldal segítségével, majd küldje el az erasmus.out@dep.elte.hu címre. 

A személyre szabott Támogatási Szerződés csak azután kerül elkészítésre és megküldésre a hallgatónak, hogy 1. és 2. lépést hiánytalanul és helyesen elvégezte, és a 2. lépésben megküldött dokumentumokat a kari koordinátora jóváhagyta és továbbította az ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya részére. A Learning Agreement és biztosítási dokumentumok ellenőrzése és továbbítása, valamint az egyéni Támogatási Szerződés elkészítése a beérkezéstől (2. lépés elvégzése) számított 5 munkanapon belül megtörténik. Figyelem! A fenti határidőt csak hiánytalan dokumentáció, kitöltés esetén vállaljuk, hiánypótlás esetén a véglegesített Támogatási Szerződés kiküldése a hallgató részére csúszhat!

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a hitelesített dokumentum elektronikus beküldésével vállalják a dokumentumokban szereplő adatok véglegesítését. Amennyiben ezután bármin változtatni szeretnének, azt már csak szerződésmódosítással tehetik meg. 

III. SEGÍTŐ MAGYARÁZAT AZ EGYES DOKUMENTUMOKHOZ

1. LEARNING AGREEMENT 

Mi ez? A Támogatási szerződés 1. sz. melléklete, melyben az Erasmus+ ösztöndíjat elnyert hallgató megegyezik küldő szakmai koordinátorával és a külföldi partnerintézménnyel a külföldön végzendő tanulmányokról vagy szakmai gyakorlatról.   

Miért fontos? Amíg nincs mindhárom fél (hallgató, küldő egyetem, fogadó intézmény) által aláírva, a Támogatási szerződés nem lép életbe, vagyis mobilitása nem valósulhat meg (ösztöndíja nem utalható). 

Segítség a Learning Agreement megfelelő kitöltéséhez:

 • Kitöltendő az Online Learning Agreement alkalmazás segítségével
  Amennyiben 2020.október 17. előtt megkezdte az Online Learning Agreement kitöltését, kattintson az ELDER OLA menüpontra és jelentkezzen be profiljába.
  Tanulmányi mobilitás esetén kattintson a LOG IN menüpontra, regisztrálja adatait, ezután kattintson a New Learning Agreement opcióra, majd készítse elő Tanulmányi Szerződését.
  Szakmai gyakorlat esetén kattintson a FOR TRAINEES menüpontra és készítse elő Szerződését.
 • Kitöltési segédlet:  
 • A mobilitás minden kért adatát adja meg, mind a saját magára, mind a küldő és a fogadó intézményre vonatkozókat. A Responsible Person és az Administrative Contact Person megegyezése esetén is ki kell tölteni mindkét részt.
 • A külföldi fogadó intézmény Erasmus-kódját az interneten is megtalálhatja a „partneregyetem neve” és az „Erasmus code” keresőszavak használatával. Az ELTE kódja: HU BUDAPES01. 
 • Kiutazás előtt csak a Before the Mobility részt kell kitölteni. 
  • Sem az „A” (Study Programme at the Receiving Institution), sem a „B” (Recognition at the Sending Institution) táblázat nem maradhat üresen! 
  • A részképzésre utazóknak az „A” táblázatban minimum 20 kredit (ECTS) értékben kell tantárgyakat megjelölniük. A PhD hallgatók kutatási tevékenységet is beírhatnak ide abban esetben, ha nem vesznek fel konkrét tantárgyakat. 
  • Mind az „A”, mind a „B” táblázatban a beírt kreditértékeket össze kell adni, és a táblázat alján („Total”) az összeget beírni. 
  • A mobilitás végeztével kezdeményezni kell a B táblázatban feltüntetett tanegységek elismertetését. 
  • A nyelvtudást is meg kell jelölni. 
  • Szakmai gyakorlat esetén a szakmai gyakorlati tevékenységet részletesen és pontosan ki kell fejteni, a szakos koordinátorral történő előzetes egyeztetésnek megfelelően. 
 • A szerződésen mindhárom fél (hallgató, küldő egyetem, fogadóegyetem) aláírásának szerepelnie kell.  
 • Az aláíratási folyamatról segítő magyarázatot itt olvashat
 • Campus Mundi Learning Agreement esetén pontos információkért kérjük, látogasson el a Tempus Közalapítvány vonatkozó oldalára

2. OLS NYELVI TESZT 

Mi ez? Az online nyelvi támogatás (OLS) egy ingyenes, az Erasmus+ résztvevőinek kialakított online nyelvtanulási platform. Az OLS platform segítégével tesztelhető, hogy milyen szinten áll abból a nyelvből, amelyet a mobilitása alatt használni fog, valamint lehetőséget biztosít egy nyelvi kurzus elvégézésre a mobilitás vagy a fogadóország hivatalos nyelvén. 

A tesztről az OLS honlapján tájékozódhat részletesen. Az elérhető nyelvek listája itt található. 
Ha bármilyen problémája merül fel akár a teszttel, akár a kurzussal kapcsolatban, itt találhat megoldást.  

Miért fontos? Az Erasmus+ ösztöndíjas hallgatók kötelesek kitölteni egy nyelvi szinfelmérő tesztet a mobilitás nyelvéből a kiutazása előtt és a mobilitása végén. Részletek a mobilitás előtt és a mobilitás után menüpontban. 
Az a hallgató, aki a nyelvi szintfelmérőt német, angol, spanyol, francia, olasz, holland vagy portugál nyelven végzi el, automatikusan meghívást kap e-mailben a szintfelmérő nyelvével azonos OLS nyelvtanfolyamra, ha A1 és B1 közötti eredményt ért el. Minden más eredménynél az oktatás vagy munkavégzés fő nyelvén, vagy a mobilitása célországának helyi nyelvén is részt vehet kurzuson, feltéve, hogy az a nyelv az OLS-en elérhető.
Az a hallgató, aki a nyelvi szintfelmérőt bolgár, cseh, dán, észt, görög, horvát, lett, litván, magyar, lengyel, román, szlovák, szlovén, finn vagy svéd nyelven végzi el, automatikusan megkapja a licencet a nyelvtanfolyamhoz, ha az első nyelvi szintfelmérőn A2 szint alatti eredményt ért el. Minden más eredménynél az oktatás vagy munkavégzés fő nyelvén, vagy a mobilitása célországának helyi nyelvén is részt vehet kurzuson, feltéve, hogy az a nyelv az OLS-en elérhető.
Például ha a hallgató Olaszországba utazik, de a tanulmányait angol nyelven fogja végezni, akkor angol nyelvű tesztet kell kitöltenie. Ha az angol nyelvű teszje B2 alatt sikerül, automatikusan angol nyelvű kurzust kap. Amennyiben az angol nyelvű tesztet legalább B2-es szinten teljesítette, akkor választhat, hogyvagy angol nyelvű kurzuson továbbfejleszteni a nyelvtudását, vagy olasz nyelvű kurzuson ismerkedik a helyi nyelvvel.

A nyelvi kurzusokhoz éjjel-nappal hozzáférhet, és annyit tanulhat, amennyit szeretne, a saját tempójában. A kurzus anyagaihoz a mobilitás időtartama alatt végig hozzáférhet. További információ az OLS nyelvi kurzusokról ide kattintva elérhető.

Hogyan férhet hozzá a nyelvi teszthez és kurzushoz?
kérdőív kitöltésével tudja igényelni az OLS platformhoz való hozzáférést. Jelölje be a mobilitás nyelvét (ezen a nyelven fogja megkapni a nyelvi tesztet), valamint azt a nyelvet, amit az OLS kurzuson tanulna. Utóbbi vagy a mobilitás nyelve, vagy a fogadóország hivatalos nyelve(i) lehetnek. Az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya ez alapján a kérdőív alapján küldi ki Önnek az OLS platformhoz kapcsolódó licencet, amelyet emailben fog megkapni. Ezután létre kell hoznia OLS profilját, ahol meg kell jelölnie a fogadóországot, a mobilitás nyelvét, illetve azokat a nyelveket, amiket OLS kurzus keretein belül tanulna. A rendszer csak a mobilitás nyelvét és/vagy a fogadóország hivatalos nyelvét/nyelveit fogja felajánlani. Ezután megkezdheti a nyelvi teszt kitöltését, majd az eredménytől függően az OLS nyelvi kurzust is, amelyhez automatikusan fog hozzáférést kapni. 

Az anyanyelvem a tanulmányok/munka nyelve. Ki kell töltenem az OLS nyelvi tesztet?
Magát az OLS tesztet nem kötelező kitöltenie, de az OLS kérdőív kitöltése kötelező. Itt jelölje be, hogy az anyanyelve a mobilitás nyelve. Amennyiben a tanulmányok/munka nyelve nem egyezik meg a fogadóország nyelvével, úgy ebben az esetben is lehetőség van OLS kurzus elvégzésére a fogadóország nyelvén. Az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya minden ilyen esetben külön megkeresi Önt. 

3. BIZTOSÍTÁS(OK) MEGLÉTÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM(OK) MÁSOLATA (PL. EU-S EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA)

Mi ez? Egy fotó/szken a mobilitás teljes időtartamára vonatkozó egészség- (továbbá adott esetben felelősség- és baleset-) biztosítási dokumentumról. 

Miért fontos? Bármilyen egészségügyi probléma, betegség vagy baleset esetén szükséges, hogy a hallgató rendelkezzen megfelelő biztosítással az esetlegesen felmerülő költségek fedezésére. 

A megfelelőség kritériuma: 

 • Az e-mailben elküldendő biztosítás száma és típusát adta meg a kérdőíven. 
 • A biztosításnak a kinttartózkodás teljes időtartamára érvényesnek kell lennie. 
 • Az EU-egészségbiztosításnak mind a két oldalát szkennelni/fotózni kell. 
 • Egyéb (pl. biztosítási társasággal kötött) biztosítás esetén a szerződésről készített képet/szkent csatolja. Ügyeljen rá, hogy a dokumentum tartalmazza a biztosítás érvényességét, és lehetőleg a fajtáját is, de legalább a pontos elnevezését. 
 • Kérjük fokozottan ügyeljen rá, hogy a feltöltött fotó/szken/dokumentum jó minőségű, olvasható legyen.  

4. ŰRLAP

Mi ez? Online felület, ami részben kiváltja a korábban papíron, fizikai formában leadandó kiutazás előtti dokumentumokat. 

Miért fontos? Az űrlap kitöltésével nyújtja be mobilitásával összefüggő hivatalos nyilatkozatait az ELTE Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya részére; itt adja meg azokat az adatokat, amelyek alapján elkészítjük az egyetemmel kötendő Támogatási szerződését. Az űrlap kitöltése kötelező annak érdekében, hogy megvalósíthassa mobilitását. 

Űrlap részei: 

NYILATKOZAT ERASMUS+ HALLGATÓI MOBILITÁSRA VONATKOZÓ AKTÍV HALLGATÓI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSÉRŐL / ERASMUS+ DIPLOMASZERZÉST KÖVETŐ SZAKMAI GYAKORLATI MOBILITÁS ZÁRÓ DÁTUMÁRÓL  

Mi ez? Nyilatkozat arról, hogy a mobilitás időtartama alatt a hallgató aktív jogviszonyt fog létesíteni. Diplomaszerzést követő szakmai gyakorlat esetében arról, hogy a szakmai gyakorlati tevékenység nem tart tovább a diplomaszerzést/abszolválást követő 12 hónapnál tovább. 

Miért fontos? Amennyiben a hallgatónak nincs aktív hallgatói jogviszonya a mobilitás időtartama alatt, a hallgató nem jogosult az Erasmus+ ösztöndíjra. Az Erasmus+ diplomaszerzést követő szakmai gyakorlat kritériuma, hogy nem tarthat a diplomaszerzést/abszolválást követő 12 hónapnál tovább. 

Felhívjuk figyelmét, hogy az Erasmus-ösztöndíj egyik alapvető feltétele, hogy a hallgató az itthoni ösztöndíjas időszak alatt aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen (a diplomaszerzést követő szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatókra nem vonatkozik)! Kérjük, a megszokott módon nyilatkozzon aktív státuszáról a Neptunban (ha a következő félévre hosszabbítja Erasmus-ösztöndíját, akkor azt a félévét is aktiválnia kell)! Ha esetleg ezt elmulasztotta, sürgősen jelezze a kari Tanulmányi Hivatalban!  A passzív státuszú hallgatók Erasmus-ösztöndíjban nem részesülhetnek, ilyen esetben utólagos visszafizetés terheli őket.

NYILATKOZAT CAMPUS MUNDI PÁLYÁZATRÓL 

Mi ez? Nyilatkozat arról, hogy a hallgató a kiutazási dokumentumai leadása előtt adott-e le Campus Mundi pályázatot. 

Miért fontos? Az ELTE csak akkor támogatja a hallgatók Campus Mundi pályázatát (intézményi jóváhagyással), amennyiben ez a kiutazási dokumentumok leadása előtt benyújtásra kerül. A Campus Mundira pályázó hallgatók csak akkor igényelhetik Erasmus+ ösztöndíjuk utalását, ha a Campus Mundi ösztöndíjat nem nyerik el, illetve lemondanak róla. 

NYILATKOZAT A MOBILITÁS TERVEZETT KEZDETÉRŐL ÉS VÉGÉRŐL, VALAMINT A KÖTELEZŐ KARANTÉNRÓL  

Mi ez? Nyilatkozat a kinti fél által nyújtott információk alapján a mobilitás tervezett kezdő és záró dátumáról, valamint az esetleges kötelező karantén meglétéről és időtartamáról. 

Miért fontos? Ösztöndíj csak a kinttartózkodás várható idejére adható. A hallgató felelőssége az erre vonatkozó információk előzetes beszerzése. Lehetőség van a kötelező karantén idejére is ösztöndíjat kapni, emiatt szükséges ezekről az adatokról nyilatkozni.  

NYILATKOZAT AZ OLS TESZT KITÖLTÉSÉRŐL  

Mi ez? Nyilatkozat arról, hogy kitöltötte az OLS nyelvi tesztet. 

Miért fontos? Nyilatkozatával megerősíti, hogy OLS tesztjét kitöltötte, valamint segíti az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályának munkáját. 

NYILATKOZAT PROMÓCIÓS TEVÉKENYSÉGRŐL

Mi ez? A 2020/21-es tanévre kiutazó hallgatók előtt megnyílik a lehetőség, hogy az Erasmus+ ösztöndíjas időszak alatt szerzett élményeik megosztásával ELTE-s keretek között részt vegyenek az Erasmus+/Campus Mundi program népszerűsítésében. A promóciós tevékenységet vállaló hallgatók választhatnak, hogy milyen formában járulnának hozzá az Erasmus+/Campus Mundi programok népszerűsítéséhez. A promóciós tevékenységet vállaló hallgatók között Erasmusos ajándékokat sorsolunk ki és beküldött népszerűsítő anyagaikat megjelentetjük, amennyiben személyes élménybeszámolót/prezentációt vállalt felkér(het)jük élményei prezentálásásra. Az ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya fenntartja magának a jogot, hogy az anyagokat ellenőrzi.

A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOKAT TARTALMAZÓ KÉRDŐÍV   

Mi ez? A kérdőív a személyre szabott Támogatási szerződés létrehozására szolgál. Itt kell megadnia mindazokat az adatokat, amelyek ehhez szükségesek. 

Miért fontos? A Támogatási szerződés megléte nélkül a fizikai mobilitás nem kezdhető meg. 

Segítség a kérdőív kitöltéséhez:

 • Magyarországi tartózkodási cím: csak akkor szükséges kitölteni, ha a Neptunban megadott állandó lakcíme nem Magyarországon van. 
 • E-mail cím: olyan e-mail címet írjon be, amelyet most használ, és rendszeresen figyel (nem szükséges, hogy ELTE-s cím legyen). 
 • Tanulmányok szintje: válasszon a legördülő menüből. 
 • Befejezett felsőoktatási évek száma: egész számban, lefelé kerekítve. MA képzés esetén BA éveinek száma beleszámít (akkor is, ha más felsőoktatási intézményben végezte). 
 • Évfolyam: a mobilitás alatt hányadik évfolyamát végzi az adott képzési szinten 
 • Korábbi Erasmus-részvétel: csak ugyanazon a képzési szinten (pl. MA-sként a BA-s szinten megvalósított Erasmust nem kell feltüntetni). 
 • Mobilitás típusa: válasszon a legördülő menüből. 
 • Tématerület: A szak (magyar) neve.
 • ISCED-F kód: a tanulmányi területéhez legközelebb álló terület 4 számjegyű kódja (segítség itt
 • Campus Mundi ösztöndíjas: válasszon a legördülő menüből. 
 • Elnyert fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók részére kiírt kiegészítő ösztöndíjat: válasszon a legördülő menüből. 
 • Amennyiben az előző kérdésre igennel válaszolt, kérjük adja meg mekkora összeget nyert el a bírálat szerint.
 • Elnyert szociális kiegészítő ösztöndíjat: válasszon a legördülő menüből. 
 • A mobilitás kezdő és záró dátumai: A kötelező karanténra és a virtuális részre vonatkozó adatokat csak akkor kell kitöltenie, ha lesz ilyen része a mobilitásának. A dátumokat napra pontosan adja meg, az alábbi formában: év.hónap.nap (pl. 2000.01.01.) Kérjük, ügyeljen a következőkre: 
  • A fizikai mobilitás időtartamának szakmai gyakorlat esetén minimum 2, részképzés esetén minimum 3 hónapnak kell lennie 
  • az évszámot is tüntesse fel, ne csak a hónapot és napot 
  • valid dátumokat írjon be (pl. 02.30 vagy 06.31 nem létezik) 
  • ha egész hónapokat kíván megjelölni, akkor a záró dátum napja eggyel kevesebb legyen, mint a kezdő dátumé (pl. 2000.01.10 - 2000.04.09). 
 • A mobilitás helyszíne: külön tüntesse fel az országot és a várost. 
 • A fogadó intézmény Erasmus-kódja: az Erasmus-jelentkezésnél a nyertes pályázathoz megadott kódot kell pontosan beírni (ahogy a Neptunban szerepel). A külföldi fogadó intézmény Erasmus-kódját az interneten megtalálhatja a „partneregyetem neve” és az „Erasmus code” keresőszavak használatával. Az ELTE kódja például: HU BUDAPES01.
 • Bankszámlaadatok: Tekintettel arra, hogy a jelenlegi bizonytalan helyzetben a tervezett fizikai mobilitás időtartama és az annak megfelelő ösztöndíjösszeg változhat, visszautalási kötelezettség nagyobb valószínűséggel fordulhat elő. Az így keletkező átváltási költségek elkerülése érdekében (mivel az ösztöndíjutalás mindig euróban történik) javasoljuk, hogy euró alapú (deviza) számlát nyisson Erasmus+ ösztöndíjához.
  A kért adatokat hiánytalanul töltse ki, és ellenőrizze helyességüket, mert módosításra a dokumentum leadását követően már nincs lehetősége, erre a bankszámlára fog érkezni az ösztöndíja. A banki adatok módosítására a második részösztöndíj kiutalása előtt van lehetősége (pl. ha mobilitása végeztével megszüntetné kint nyitott bankszámláját, és ösztöndíja második részletét magyar számlára szeretné megkapni).  
  • A bankszámla tulajdonosa: pontosan azt a nevet adja meg, amely a számlához tartozik 
  • BIC/SWIFT kód: a bank 8 vagy 11 karakterből álló azonosító kódja (pl. OTPVHUHB), a bank honlapján megtalálható  
  • bankszámlaszám IBAN-kóddal: az ország betűkódjából (magyar bankszámla esetén HU) és két számból áll, ezt követi a bankszámlaszám (magyar bankszámla esetén 24 számjegy); segítség az alábbi linken
  • a bankszámlaszám forint vagy deviza alapú megjelölése (az utalás mindig euróban történik, amennyiben a számla forint alapú, a számlavezető bank az utalás napján érvényes euró-forint árfolyamon fogja átváltani az ösztöndíj összegét) 
 • Biztosítási adatok: Részképzés esetén csak az egészségbiztosítás, szakmai gyakorlat esetén mindhárom biztosítás adatait (egészségbiztosítás, felelősségbiztosítás, baleset-biztosítás) ki kell tölteni.  
  • A háromféle biztosítás közül a szakmai gyakorlatosoknak is csak az egészségbiztosítás megkötése kötelező, a másik kettőé a munkavégzéstől függően kihagyható, de ajánlott. Amennyiben nem kíván az egészségbiztosításon kívül más biztosítást kötni, megteheti, hogy a felelősségbiztosításhoz és a baleset-biztosításhoz is az egészségbiztosítás adatait írja be, ám ez nem jelenti azt, hogy érvényes felelősség-, illetve baleset-biztosítással rendelkezik.  
  • Nem kötelező az EU egészségbiztosítást beírni, ha más biztosítást kötött, akkor annak a nevét és számát írja be. (Az EU-biztosítás száma az egészségbiztosítási kártya alján bal oldalon szereplő, 20 jegyű szám, tehát nem a TAJ-számot kell beírni!)  
  • Ügyeljen arra, hogy a kötött biztosítás a mobilitás teljes időtartamát lefedje! Amennyiben biztosítása (pl. az EU-kártyája) a mobilitás záró dátumánál korábban lejár, ne mulassza el megújítani, és az új kártyát szkennelve megküldeni az erasmus.out@dep.elte.hu emailcímre! 
 • OLS-teszt adatai: válasszon a legördülő menüből.  
  • Az ehhez a mobilitásához tartozó OLS-teszt eredményét kell megadnia, nem egy korábbi mobilitáshoz tartozó OLS-teszt vagy egy megszerzett nyelvvizsga szintjét. 
  • Ha az anyanyelvén végzi a mobilitását, vagy olyan nyelven, amelyből nincs OLS-teszt, a nyelv és az eredmény megadásánál is válassza a „nem érhető el OLS a tanulmányok nyelvén” opciót! 

5. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Mi ez? Egy hivatalos szerződés, melyben az Erasmus+ mobilitási ösztöndíjat elnyert hallgató és az ELTE megegyezik az ösztöndíj körülményeiről és összegéről. 

Miért fontos? Magában foglalja a teljes mobilitás feltételeit, megléte nélkül a fizikai mobilitás nem kezdhető meg. 

 • A Támogatási szerződés pdf változatát e-mailben kapja meg, az űrlapon beküldött adatok alapján személyre szabottan elkészítve. A támogatott napok számát és a támogatás összegét az Erasmus+ Nemzetközi Programok Osztálya kalkulálja napra pontosan az Ön által megadott dátumok és az Európai Bizottság által közreadott rátatáblázat alapján (az összegek a pályázati felhívásban megtekinthetőek).  
 • A megküldött Támogatási szerződést figyelmesen olvassa el, és ellenőrizze az abban szereplő adatokat! Ha mindent rendben talál, nyissa meg a magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes weboldalt, majd töltse fel a Támogatási Szerződését, és hitelesítse azt (a hitelesítés kiváltja a hallgató aláírását). A hitelesített dokumentumot töltse le és küldje el az erasmus.out@dep.elte.hu email címre. A hitelesítés kiváltja hallgató aláírását, illetve azzal egyenértékű. A hitelesítéshez Ügyfélkapu hozzáférés szükséges. Az Ügyfélkapun keresztül végzett hitelesítéssel teljes mértékben digitálissá válik az Erasmus kiutazás előtti ügyintézési folyamat. Amennyiben nem rendelkezik Ügyfélkapu hozzáféréssel, kérjük jelezze az erasmus.out@dep.elte.hu címen.
 • Ha bármi hibát észlel a szerződésben, ne hitelesítse, hanem a problémát – pontosan meghatározva – jelezze az erasmus.out@dep.elte.hu e-mail címen! 

A Támogatási szerződés 1. sz. melléklete a Learning Agreement (három aláírással), megléte nélkül a szerződés nem érvényes.
A Támogatási szerződés 3. sz. melléklete az Erasmus+ Hallgatói Charta.

IV. MI TÖRTÉNIK A KITÖLTÖTT ÉS BEKÜLDÖTT DOKUMENTUMOKKAL?

 • A hiánytalanul beérkezett dokumentumok alapján a központ előkészíti az utaláshoz szükséges dokumentációt. 
 • A központ továbbítja a dokumentációt utalásra és további vezetői aláírásokra az illetékes irodáknak (Hallgatói Pénzügyek Osztálya, Oktatási Igazgatóság, Pénzügyi és Monitoring Osztály).
 • A Pénzügyi és Monitoring Osztály rögzíti az adatokat az utaláshoz, újra ellenőrzi az egész dokumentációt, és kérvényezi az utalást a Magyar Államkincstárnál. A Magyar Államkincstár az utalási kérelmet továbbítja a Magyar Nemzeti Banknak.
 • A Magyar Nemzeti Bank utalja Önnek a pénzt, majd az jóváíródik bankszámláján.
 • Minden magyar állami költségvetési szervnél ezek a szükséges lépések az utaláshoz.
 • Az egész folyamat maximum 4 hétig tart. 

V. EGYÉB ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, TEENDŐK KIUTAZÁS ELŐTT

A kiutazást megelőzően az ösztöndíjas hallgatóknak több adminisztratív teendővel kell számolni, ezekben elsősorban a kari koordinátorok segítik őket. A kari és intézeti/szakmai koordinátorok elérhetőségét ITT találja.

Honnan tudom, hogy elnyertem az Erasmus+ ösztöndíjat?

Az Erasmus+ ösztöndíj elnyeréséről a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) dönt. Az ösztöndíjas és az elutasított hallgatók egyaránt Neptun üzenetből értesülhetnek. A pontos eredmény (intézmény, félév, időtartam) megtekinthető a Neptun/Ügyintézés/Erasmus menüpontban. Amennyiben elnyerte az Erasmus+ ösztöndíjat, a támogatott fogadóintézménybe leadott jelentkezése mellett Erasmus pályázatának státusza „ösztöndíjas” lesz. Ezen kívül kari koordinátora tud felvilágosítást adni.

Mi az a nominálás?

A tanulmányi mobilitásra Erasmus+ ösztöndíjat nyert hallgatókat a kari/intézeti koordinátorok nominálják a külföldi partnerintézménybe. Kérjük, győződjön meg arról, hogy Önt valóban nominálták a megfelelő partnerintézménybe! A külföldi intézmény mindig visszaigazolja, hogy tudja-e fogadni az adott hallgatót az adott félévre a megadott tudományterületre, vagy sem.

Kell külön is jelentkeznem a külföldi partnerintézménybe kiutazás előtt? 

Amennyiben a külföldi partnerintézmény kéri, vagy honlapján ez szerepel, a hallgatónak külön is jelentkeznie kell az intézménybe, a partner által megadott vagy a honlapján található instrukciók alapján.
A jelentkezéssel egy időben érdemes felvenni a kapcsolatot a külföldi partnerintézmény illetékes Erasmus-koordinátorával, és a Learning Agreement ügyintézését elindítani, illetve véglegesíteni a mobilitás kezdő és záró dátumát. (Az időpontokkal kapcsolatban érdemes lehet olyan hallgatóktól is informálódni, akik már tanultak az adott egyetemen, tekintettel arra, hogy az ösztöndíj összegének kiszámítása napra pontosan történik.)

Egyéb praktikus tudnivalók:

 • A kiutazás előtt a hallgató tájékozódik a fogadó intézmény szálláslehetőségeiről, illetve gondoskodik szálláshelyéről. Ebben a fogadó intézmény koordinátorai segítik.
 • Szintén a hallgató gondoskodik az utazásának megszervezéséről, illetve a teljes kinttartózkodás alatt érvényes biztosításáról, amely megfelel a fogadó intézmény/szakmai gyakorlati hely előírásainak. A hallgatónak ki kell váltania az Európai Egészségbiztosítási Kártyát, vagy meg kell kötnie egyéb, a mobilitás időtartamához és típusához megfelelő biztosításokat.
 • A hallgató a félév elején egyezteti itthoni tanáraival a küldő egyetemen (ELTE) felvett tárgyak elvégzésének feltételeit, igény szerint kedvezményes tanulmányi rendet igényel.
 • A külföldön hallgatni tervezett kurzusokat (kötelező vagy kötelezően válaszható kurzusok) a hallgató a küldő intézményben beszámíttatja. Az Erasmus-tanulmányok beszámításához kreditátviteli kérelmet kell benyújtania. A kérelem beadásának feltételeiről a hatályos kari Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rendelkezik, a beszámításhoz kapcsolódó kérdésekre érdemben – tekintettel a kari specifikumokra – a kari koordinátor, illetőleg a Tanulmányi Hivatal válaszol.
 • Az érvényben levő kreditbeszámításra vonatkozó eljárásrend itt található.

2020/21 őszi félévében kiutazó Erasmus+ ösztöndíjas hallgatók részére

Frissítve: 2020.10.21.
Figyelem! A 2020/21-es tanévre vonatkozó ösztöndíjösszegek bizonyos országkategóriáknál megemelkedtek. Pontos információ elérhető itt.

2020/21-es tanévre Erasmus+ mobilitást nyert hallgatók részére

Az alább olvasható kiutazás előtti dokumentációs ügyrend kivételes, és elsősorban a 2020/21-es tanévben kiutazni kívánó hallgatókra vonatkozik. A tavaszi félévre jelentkezett Erasmus+ ösztöndíjas hallgatók kiutazás előtti dokumentumainak javasolt technikai leadási határideje november 15-e.
Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének 2020. július 29-én kiadott tájékoztatója alapján a hallgatói mobilitások a 2020. őszi félévre vonatkozóan, 2020. augusztus 24-től támogatottak, amennyiben hosszú távú, tanulmányok esetén minimum 3 hónapos, szakmai gyakorlat esetén minimum 2 hónapos fizikai mobilitásról van szó. Indokolt esetben - különös tekintettel az esetleges kötelező karantén időszakára - mobilitás augusztus 24-e előtt is megkezdhető.
Kérjük, hogy az utazásuk megszervezésének megkezdésekor, másrészt közvetlenül a kiutazás előtt tájékozódjanak a célország járványügyi helyzetéről az alábbi weboldalakon:
https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok
https://reopen.europa.eu
Amennyiben a célországba történő beutazást a hazai hatóságok, illetve a célország hatóságai nem ajánlják, illetve nem engedélyezik, a kiutazását ne kezdje meg, illetve jelezze ezt a tényt a kari koordinátorának.
Figyelem! Ösztöndíj csak a mobilitás fizikai részére folyósítható. A tervezett fizikai mobilitási időszaknak el kell érnie szakmai gyakorlat esetén a minimum 2 hónapot, részképzésnél a minimum 3 hónapot. Amennyiben a minimális időtartam teljesítésére a hallgató önhibáján kívül (pl. koronavírus-járvány miatt) nem kerül sor, az vis maior helyzetnek minősül. Ez esetben az ösztöndíj elszámolása a hallgató által egyéni méltányossági kérelem benyújtásával kezdeményezett vis maior eljárás eredményétől függ. Részletek itt (frissítés alatt).
Tekintettel arra, hogy a jelenlegi bizonytalan helyzetben a tervezett fizikai mobilitás időtartama, és az annak megfelelő ösztöndíjösszeg változhat, visszautalási kötelezettség nagyobb valószínűséggel keletkezhet. Az így keletkező átváltási költségek elkerülése érdekében (mivel az ösztöndíj utalás mindig euróban történik) javasoljuk, hogy euró alapú számlát nyisson Erasmus+ ösztöndíjához.
Emellett kérjük, fokozottan ügyeljenek az utazáshoz kapcsolódó dokumentáció (pl. beszállókártya, vonatjegy; számlák stb.) megőrzésére, mivel szükség lehet rá a fizikai mobilitási időszak, illetve a vis maior kérelem igazolásához.
Az utazást, biztosítást, illetőleg szállásfoglalást a kiutazó hallgatónak magának kell intézni, és az ezzel kapcsolatos költségek is őt terhelik. Ezen költségekhez az Erasmus+ ösztöndíj szabadon felhasználható, de az ösztöndíj hozzájárulás a mobilitáshoz, a teljes költséget nem fedezi.

Felhívjuk a diplomaszerzés utáni szakmai gyakorlatra készülő hallgatóink figyelmét, hogy a koronavírus-járvány miatt elhalasztott kiutazásoknál az eddigi 12 hónapról 18 hónapra nő az az időkeret, amin belül a szakmai gyakorlat teljesíthető. Ez a szabály azokra a hallgatókra vonatkozik, akik a 2019/20-as tanév végén, vagy az előtt szereztek diplomát, a diplomaszerzés utáni szakmai gyakorlatukat pedig a veszélyhelyzet fennállása miatt nem tudják megkezdeni. Amennyiben nem biztos abban, hogy vonatkozik-e Önre a szabály, keresse Deli Júliát a intern@dep.elte.hu címen. 

A 2020/21-es tanévre nyertes hallgatók az Erasmus+ ösztöndíj megvalósításához szükséges teendőkkel kapcsolatban elsősorban kari koordinátoruknál tájékozódhatnak. A kari és intézeti/szakmai koordinátorok elérhetőségét ITT találja.

NOMINÁLÁS: A tanulmányi mobilitásra Erasmus+ ösztöndíjat nyert hallgatókat a kari/intézeti koordinátorok nominálják a külföldi partnerintézménybe. Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy fogadóegyetemenként eltérőek a nominálási procedúrák és határidők, ezért javasoljuk, hogy az Önt érintő határidőknek nézzen utánaés győződjön meg arról, hogy Önt valóban nominálták a megfelelő partnerintézménybe! A külföldi intézmény mindig visszaigazolja, hogy tudja-e fogadni az adott hallgatót az adott félévre a megadott tudományterületre, vagy sem.

I. ERASMUS+ ÖSZTÖNDÍJAT NYERT HALLGATÓKNAK - A MOBILITÁS ELŐTT INTÉZENDŐ DOKUMENTUMOK:

Kérjük, a dokumentumok kitöltése előtt figyelmesen tanulmányozza a III. pont segítő magyarázatait! A dokumentumok leadása jelenleg online és postai úton történik, a lentebb részletezett módon.   

A) Fizikai mobilitáshoz
B) Virtuális és fizikai részt is tartalmazó (blended) mobilitáshoz
C) Azok számára, akik még nem rendelkeznek információval a mobilitás módjáról


A) Fizikai mobilitáshoz

1. LEARNING AGREEMENT

Kitöltendő az Online Learning Agreement alkalmazás segítségével:

A kitöltést segítő Kitöltési útmutató - guidelines
Az aláíratási folyamatról itt olvashat.
Javasoljuk, hogy töltse le az Erasmus+ App-et is, mely sokat segíthet Erasmus+ ösztöndíjának megvalósításában!

2. OLS NYELVI TESZT KITÖLTÉSE

A teszthez meghívó igénylése: a kérdőív kitöltésével 
A nyelvi teszt kiküldése manuálisan történik, de 5 munkanapon belül kiküldésre kerül.

Azoknak a hallgatóknak, akik a 2019/2020-as tanév tavaszi félévében megkezdett Erasmus+ mobilitásukat őszre halasztották és a fogadópartner visszaigazolta a fogadószándékot: Amennyiben rendelkezik kitöltött OLS teszttel és érvényes OLS licensszel, nem szükséges új OLS tesztet kitöltenie. Ebben az esetben tegye a következőt: Lépjen be az OLS fiókjába és változtassa meg a mobilitás időszakát az új mobilitási időszak szerint!
Ha nem biztos benne, hogy a fogadóegyeteme tudja Önt ősszel fogadni, vegye fel a kapcsolatot a kari koordinátorával

Azoknak a hallgatóknak, akik a 2019/2020-as tanév tavaszi félévre tervezett Erasmus+ mobilitásukat nem tudták megkezdeni, de tavasszal már leadták a kiutazás előtti dokumentumaikat, ezután őszre halasztottak és a fogadópartner visszaigazolta a fogadószándékot: Amennyiben rendelkezik kitöltött OLS teszttel és érvényes OLS licensszel, nem szükséges új OLS tesztet kitöltenie.
Ebben az esetben tegye a következőt: Lépjen be az OLS fiókjába és változtassa meg a mobilitás időszakát az új mobilitási időszak szerint!
Ha nem biztos benne, hogy a fogadóegyeteme tudja Önt ősszel fogadni, vegye fel a kapcsolatot a kari koordinátorával

3. BIZTOSÍTÁS

Az egészségbiztosítás igazolható a mobilitás időtartamára érvényes EU-s egészségbiztosítási kártyával vagy más, pl. biztosítási társasággal kötött egészségbiztosítással. Szakmai gyakorlat esetén a megfelelő felelősség- és baleset-biztosítás kiválasztása és megkötése a hallgató felelőssége. 

4. ŰRLAP

Az űrlap caesaros azonosítást követően itt érhető el.

Űrlap részei:

 • Nyilatkozat Erasmus+ hallgatói mobilitásra vonatkozó aktív hallgatói jogviszony létesítéséről vagy Erasmus+ diplomaszerzést követő szakmai gyakorlati mobilitás záró dátumáról  
 • Nyilatkozat Campus Mundi pályázatról 
 • Nyilatkozat a mobilitás tervezett kezdetéről és végéről, valamint a kötelező karanténról
 • Nyilatkozat az OLS teszt kitöltéséről
 • Nyilatkozat promóciós tevékenységről
 • A Támogatási szerződés elkészítéséhez szükséges adatokat tartalmazó kérdőív

5. Támogatási szerződés

A Támogatási szerződés pdf változatát minden hallgató e-mailben fogja megkapni, az űrlapon beküldött adatok alapján személyre szabottan elkészítve. A Támogatási szerződést figyelmesen olvassa el, és ellenőrizze az abban szereplő adatokat! Ha mindent rendben talál, nyomtassa ki 4 példányban és kék tollal írja alá mindegyiket! A keltezést se felejtse el!

A dokumentumokat az alábbi eljárás szerint és sorrendben kell leadni: 

 1. Az űrlapot elektronikusan, az “Elküld” gombbal kell véglegesíteni. 
  Amennyiben utólag javítani/módosítani kíván valamit az űrlapon megadott adatokban, kérjük e-mailben jelezze az erasmus.out@dep.elte.hu címen, NE töltse ki újra az űrlapot!

 2. E-mailben a kari koordinátor részére beküldendő:  

 • A mindhárom fél által aláírt Online Learning Agreement pdf-be lementett változata 

 • Biztosítás(ok) meglétét igazoló dokumentum(ok) másolata (pl. EU-s egészségbiztosítási kártya)  

 1. A beküldött űrlap alapján az ENPO által elkészített, és e-mailben megkapott Támogatási szerződést 4 példányban nyomtassa ki, írja alá KÉK TOLLAL, majd 1 példányt szkenneljen be, és küldje el az erasmus.out@dep.elte.hu címre.
 2. A Támogatási Szerződés 4 aláírt, eredeti példányát az ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya részére (1056 Budapest, Szerb u. 21–23.) kell postázni. 
A személyre szabott Támogatási Szerződés csak azután kerül elkészítésre és megküldésre a hallgatónak, hogy 1. és 2. lépést hiánytalanul és helyesen elvégezte, és a 2. lépésben megküldött dokumentumokat a kari koordinátora jóváhagyta és továbbította az ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya részére. A Learning Agreement és biztosítási dokumentumok ellenőrzése és továbbítása, valamint az egyéni Támogatási Szerződés elkészítése a beérkezéstől (2. lépés elvégzése) számított 5 munkanapon belül megtörténik. A 4. lépés szerint aláírt, postán beküldött Támogatási Szerződés megérkezésétől számított 4 héten belül várható az ösztöndíj kiutalása. Figyelem! A fenti határidőket csak hiánytalan dokumentáció, kitöltés esetén vállaljuk, hiánypótlás esetén a véglegesített Támogatási Szerződés kiküldése a hallgató részére csúszhat!

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a postai beküldéssel vállalják a dokumentumok, az azokban szereplő adatok véglegesítését. Amennyiben ezután bármin változtatni szeretnének, azt már csak szerződésmódosítással tehetik meg.

B) Virtuális és fizikai részt is tartalmazó (blended) mobilitáshoz

A blended mobilitás jellemzői:

 • A hallgató csak a mobilitás fizikai részére (a kint töltött időszakra) kap Erasmus+ ösztöndíjat. A fizikai rész időtartamának 
  • részképzés esetén minimum 3 hónapnak, 
  • szakmai gyakorlat esetén minimum 2 hónapnak kell lennie. 
 • Ösztöndíj csak a mobilitás fizikai részére folyósítható.
 • A kinti egyetemen blended mobilitási formában elvégzett tárgyak itthon beszámításra kerülnek (a kreditbeszámítással kapcsolatos ügyintézést a hallgatónak kell kezdeményeznie, lásd Egyéb praktikus tudnivalók). 
 • Az Erasmus-hónapokba (képzési szintenként 12 hónap) a virtuálisan teljesített időszak nem számít bele. 
 • A mobilitást ugyanúgy le kell zárni, mint a fizikai mobilitást, a virtuális és a fizikai rész időtartamát elkülönítve kell leigazolni.  

A kiutazási dokumentáció az A) FIZIKAI MOBILITÁSHOZ részben leírtaknak megfelelően intézendő! 

C) Azok számára, akik még nem rendelkeznek információval a mobilitás módjáról

Mindenképpen várja meg, amíg megkapja a szükséges információt a fogadó féltől. A kapott információ alapján válassza ki az A)–B) részben leírtak közül az Önre vonatkozó eljárást. 

A partnerintézményeknek a jelenlegi rendkívüli helyzetben nehéz döntéseket kell meghozniuk az oktatatás módjával és a külföldi hallgatók fogadásával kapcsolatban. Kérjük, hogy várjon türelemmel, amíg további információ áll rendelkezésre a fogadói olaldról, illletve figyelje a folyamatosan frissülő https://covid.uni-foundation.eu/ weboldalt, illetve a fogadóintézmény honlapját. Amennyiben őszi kiutazása meghiúsul, lehetősége van a mobilitás elhalasztására a tavaszi félévre, ezen szándékát kérjük, hogy jelezze a kari koordinátorának.

II. CAMPUS MUNDI ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓK (ERASMUS+ ZERO GRANT STÁTUSHOZ) 

Amennyiben Campus Mundi ösztöndíjat nyert el, az alábbi dokumentumokat szükséges beküldenie az Erasmus+ státus (az ELTE-n kötelező, kivéve EU-n kívüli szakmai gyakorlat esetén) igényléséhez:

Kérjük, a dokumentumok kitöltése előtt figyelmesen tanulmányozza a III. pont segítő magyarázatait! A dokumentumok leadása jelenleg online és postai úton történik, a lentebb részletezett módon.   

1. CAMPUS MUNDI LEARNING AGREEMENT 

A Learning Agreementben a hallgató megegyezik küldő szakmai koordinátorával és a külföldi partnerintézménnyel a külföldön végzendő tanulmányairól. A dokumentum kitöltésében és aláíratásában kari, illetve szakmai koordinátora tud segíteni. A minimális kint teljesítendő kreditszám: 20 kredit (ECTS)

A Online Learning Agreement alkalmazás segítségével  tölthető ki:
Az aláíratási folyamatról segítő magyarázatot itt olvashat. 
A kitöltést segítő Kitöltési útmutató - guidelines

Mivel az Online Learning Agreementben csak hónapra pontosan lehetséges jelölni a mobilitás kezdő és záró dátumát, így mielőtt feltölti a Campus Mundi pályázati felületére, mindenképp írja rá kézzel vagy szerkesztővel a napra pontos időpontokat is. A Tempus Közalapítvány az Erasmus+ Online Learning Agreementet is elfogadja, ha a kezdő és befejező dátumban a napok is szerepelnek, nem szükséges új dokumentumot kiállítani. Pontos információkért kérjük, látogasson el a Tempus Közalapítvány vonatkozó oldalára.

Szükség esetén használható a Campus Mundi Learning Agreement sablonja is:
for Studies (tanulmányokhoz)
for Traineeship (szakmai gyakorlathoz)

2. OLS NYELVI TESZT 

A teszthez meghívó igénylése: a kérdőív kitöltésével
A nyelvi teszt kiküldése manuálisan történik, de 5 munkanapon belül kiküldésre kerül.

Azoknak a hallgatóknak, akik a 2019/2020-as tanév tavaszi félévében megkezdett Erasmus+ mobilitásukat őszre halasztották és a fogadópartner visszaigazolta a fogadószándékot: Amennyiben rendelkezik kitöltött OLS teszttel és érvényes OLS licensszel, nem szükséges új OLS tesztet kitöltenie. Ebben az esetben tegye a következőt: Lépjen be az OLS fiókjába és változtassa meg a mobilitás időszakát az új mobilitási időszak szerint!
Ha nem biztos benne, hogy a fogadóegyeteme tudja Önt ősszel fogadni, vegye fel a kapcsolatot a kari koordinátorával

Azoknak a hallgatóknak, akik a 2019/2020-as tanév tavaszi félévre tervezett Erasmus+ mobilitásukat nem tudták megkezdeni, de tavasszal már leadták a kiutazás előtti dokumentumaikat, ezután őszre halasztottak és a fogadópartner visszaigazolta a fogadószándékot: Amennyiben rendelkezik kitöltött OLS teszttel és érvényes OLS licensszel, nem szükséges új OLS tesztet kitöltenie.
Ebben az esetben tegye a következőt: Lépjen be az OLS fiókjába és változtassa meg a mobilitás időszakát az új mobilitási időszak szerint!
Ha nem biztos benne, hogy a fogadóegyeteme tudja Önt ősszel fogadni, vegye fel a kapcsolatot a kari koordinátorával

3. BIZTOSÍTÁS

Az egészségbiztosítás igazolható a mobilitás időtartamára érvényes EU-s egészségbiztosítási kártyával vagy más, pl. biztosítási társasággal kötött egészségbiztosítással. Szakmai gyakorlat esetén a megfelelő felelősség- és baleset-biztosítás kiválasztása és megkötése a hallgató felelőssége. 

4. ŰRLAP

Az űrlap caesaros azonosítást követően itt érhető el

Űrlap részei:

 • Nyilatkozat Erasmus+ hallgatói mobilitásra vonatkozó aktív hallgatói jogviszony létesítéséről vagy Erasmus+ diplomaszerzést követő szakmai gyakorlati mobilitás záró dátumáról  
 • Nyilatkozat Campus Mundi pályázatról 
 • Nyilatkozat a mobilitás tervezett kezdetéről és végéről, valamint a kötelező karanténról
 • Nyilatkozat az OLS teszt kitöltéséről
 • Nyilatkozat promóciós tevékenységről
 • A Támogatási szerződés elkészítéséhez szükséges adatokat tartalmazó kérdőív

5. ZERO GRANT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

A zero grant Támogatási szerződés pdf változatát minden hallgató e-mailben fogja megkapni, az űrlapon beküldött adatok alapján személyre szabottan elkészítve. A zero grant Támogatási szerződést figyelmesen olvassa el, és ellenőrizze az abban szereplő adatokat! Ha mindent rendben talál, nyomtassa ki 2 példányban és kék tollal írja alá mindegyiket! 

A dokumentumokat az alábbi eljárás szerint és sorrendben kell leadni: 

 1. Az űrlapot elektronikusan, az “Elküld” gombbal kell véglegesíteni. 

 1. E-mailben a kari koordinátor részére beküldendő: 

 • A mindhárom fél által aláírt Online Learning Agreement pdf-be lementett változata 

 • Biztosítás(ok) meglétét igazoló dokumentum(ok) másolata (pl. EU-s egészségbiztosítási kártya) 

 1. A beküldött űrlap alapján az ENPO által elkészített, és e-mailben megkapott Támogatási szerződés 2 aláírt, eredeti példányát az ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya részére (1056 Budapest, Szerb u. 21–23.) kell postázni. 

A személyre szabott Támogatási Szerződés csak azután kerül elkészítésre és megküldésre a hallgatónak, hogy 1. és 2. lépést hiánytalanul és helyesen elvégezte, és a 2. lépésben megküldött dokumentumokat a kari koordinátora jóváhagyta és továbbította az ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya részére. A Learning Agreement és biztosítási dokumentumok ellenőrzése és továbbítása, valamint az egyéni Támogatási Szerződés elkészítése a beérkezéstől (2. lépés elvégzése) számított 5 munkanapon belül megtörténik. Figyelem! A fenti határidőt csak hiánytalan dokumentáció, kitöltés esetén vállaljuk, hiánypótlás esetén a véglegesített Támogatási Szerződés kiküldése a hallgató részére csúszhat!

Felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy a postai beküldéssel vállalják a dokumentumok, az azokban szereplő adatok véglegesítését. Amennyiben ezután bármin változtatni szeretnének, azt már csak szerződésmódosítással tehetik meg.

III. SEGÍTŐ MAGYARÁZAT AZ EGYES DOKUMENTUMOKHOZ

1. LEARNING AGREEMENT 

Mi ez? A Támogatási szerződés 1. sz. melléklete, melyben az Erasmus+ ösztöndíjat elnyert hallgató megegyezik küldő szakmai koordinátorával és a külföldi partnerintézménnyel a külföldön végzendő tanulmányokról vagy szakmai gyakorlatról.   

Miért fontos? Amíg nincs mindhárom fél (hallgató, küldő egyetem, fogadó intézmény) által aláírva, a Támogatási szerződés nem lép életbe, vagyis mobilitása nem valósulhat meg (ösztöndíja nem utalható). 

Segítség a Learning Agreement megfelelő kitöltéséhez:

 • Kitöltendő az Online Learning Agreement alkalmazás segítségével 
 • Kitöltési segédlet:  
 • A mobilitás minden kért adatát adja meg, mind a saját magára, mind a küldő és a fogadó intézményre vonatkozókat. 
 • A külföldi fogadó intézmény Erasmus-kódját az interneten is megtalálhatja a „partneregyetem neve” és az „Erasmus code” keresőszavak használatával. Az ELTE kódja: HU BUDAPES01. 
 • Kiutazás előtt csak a Before the Mobility részt kell kitölteni. 
  • Sem az „A” (Study Programme at the Receiving Institution), sem a „B” (Recognition at the Sending Institution) táblázat nem maradhat üresen! 
  • A részképzésre utazóknak az „A” táblázatban minimum 20 kredit (ECTS) értékben kell tantárgyakat megjelölniük. A PhD hallgatók kutatási tevékenységet is beírhatnak ide abban esetben, ha nem vesznek fel konkrét tantárgyakat. 
  • Mind az „A”, mind a „B” táblázatban a beírt kreditértékeket össze kell adni, és a táblázat alján („Total”) az összeget beírni. 
  • A mobilitás végeztével kezdeményezni kell a B táblázatban feltüntetett tanegységek elismertetését. 
  • A nyelvtudást is meg kell jelölni. 
  • Szakmai gyakorlat esetén a szakmai gyakorlati tevékenységet részletesen és pontosan ki kell fejteni, a szakos koordinátorral történő előzetes egyeztetésnek megfelelően. 
 • A szerződésen mindhárom fél (hallgató, küldő egyetem, fogadóegyetem) aláírásának szerepelnie kell.  
 • Az aláíratási folyamatról segítő magyarázatot itt olvashat
 • Campus Mundi Learning Agreement esetén pontos információkért kérjük, látogasson el a Tempus Közalapítvány vonatkozó oldalára

2. OLS NYELVI TESZT 

Mi ez? Az online nyelvi támogatás (OLS) egy ingyenes, az Erasmus+ résztvevőinek kialakított online nyelvtanulási platform. Az OLS-sel tesztelheti, hogy milyen szinten áll jelenleg abból a nyelvből, amelyet majd akkor használ, amikor külföldön tartózkodik. Az eredményei nem gátolják meg abban, hogy részt vegyen az Erasmus+ mobilitási programban, de hozzáférést biztosítanak majd egy OLS nyelvtanfolyamhoz! Az OLS kiegészíti a személyes oktatását, lehetővé téve, hogy a készségeit az osztálytermen kívül is fejleszteni tudja. Ezenfelül az OLS a programokban részt vevő más tanulókkal való együttműködésen alapuló, illetve egyéb közös tanulási lehetőségeket is kínál. 

A tesztről az OLS honlapján tájékozódhat részletesen. Az elérhető nyelvek listája itt található. 
Ha bármilyen problémája merül fel akár a teszttel, akár a kurzussal kapcsolatban, itt találhat megoldást.  

Miért fontos? Minden hallgató köteles kitölteni a tesztet a mobilitás nyelvéből Erasmus+ ösztöndíjához a Támogatási szerződés 6. cikke alapján. Amennyiben a hallgató B2-es szint alatt teljesít, automatikusan hozzáférést kap egy nyelvi kurzushoz az adott nyelvből. Amennyiben B2-es szinten vagy afelett teljesít, lehetősége van akár az adott nyelvből, akár (amennyiben rendelkezésre áll) a fogadó ország bármelyik hivatalos nyelvéből nyelvi kurzust elvégezni. 

3. BIZTOSÍTÁS(OK) MEGLÉTÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM(OK) MÁSOLATA (PL. EU-S EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA)

Mi ez? Egy fotó/szken a mobilitás teljes időtartamára vonatkozó egészség- (továbbá adott esetben felelősség- és baleset-) biztosítási dokumentumról. 

Miért fontos? Bármilyen egészségügyi probléma, betegség vagy baleset esetén szükséges, hogy a hallgató rendelkezzen megfelelő biztosítással az esetlegesen felmerülő költségek fedezésére. 

A megfelelőség kritériuma: 

 • Az e-mailben elküldendő biztosítás száma és típusát adta meg a kérdőíven. 
 • A biztosításnak a kinttartózkodás teljes időtartamára érvényesnek kell lennie. 
 • Az EU-egészségbiztosításnak mind a két oldalát szkennelni/fotózni kell. 
 • Egyéb (pl. biztosítási társasággal kötött) biztosítás esetén a szerződésről készített képet/szkent csatolja. Ügyeljen rá, hogy a dokumentum tartalmazza a biztosítás érvényességét, és lehetőleg a fajtáját is, de legalább a pontos elnevezését. 
 • Kérjük fokozottan ügyeljen rá, hogy a feltöltött fotó/szken/dokumentum jó minőségű, olvasható legyen.  

4. ŰRLAP

Mi ez? Online felület, ami részben kiváltja a korábban papíron, fizikai formában leadandó kiutazás előtti dokumentumokat. 

Miért fontos? Az űrlap kitöltésével nyújtja be mobilitásával összefüggő hivatalos nyilatkozatait az ELTE Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya részére; itt adja meg azokat az adatokat, amelyek alapján elkészítjük az egyetemmel kötendő Támogatási szerződését. Az űrlap kitöltése kötelező annak érdekében, hogy megvalósíthassa mobilitását. 

Űrlap részei: 

NYILATKOZAT ERASMUS+ HALLGATÓI MOBILITÁSRA VONATKOZÓ AKTÍV HALLGATÓI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSÉRŐL / ERASMUS+ DIPLOMASZERZÉST KÖVETŐ SZAKMAI GYAKORLATI MOBILITÁS ZÁRÓ DÁTUMÁRÓL  

Mi ez? Nyilatkozat arról, hogy a mobilitás időtartama alatt a hallgató aktív jogviszonyt fog létesíteni. Diplomaszerzést követő szakmai gyakorlat esetében arról, hogy a szakmai gyakorlati tevékenység nem tart tovább a diplomaszerzést/abszolválást követő 12 hónapnál tovább. 

Miért fontos? Amennyiben a hallgatónak nincs aktív hallgatói jogviszonya a mobilitás időtartama alatt, a hallgató nem jogosult az Erasmus+ ösztöndíjra. Az Erasmus+ diplomaszerzést követő szakmai gyakorlat kritériuma, hogy nem tarthat a diplomaszerzést/abszolválást követő 12 hónapnál tovább. 

Felhívjuk figyelmét, hogy az Erasmus-ösztöndíj egyik alapvető feltétele, hogy a hallgató az itthoni ösztöndíjas időszak alatt aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen (a diplomaszerzést követő szakmai gyakorlaton részt vevő hallgatókra nem vonatkozik)! Kérjük, a megszokott módon nyilatkozzon aktív státuszáról a Neptunban (ha a következő félévre hosszabbítja Erasmus-ösztöndíját, akkor azt a félévét is aktiválnia kell)! Ha esetleg ezt elmulasztotta, sürgősen jelezze a kari Tanulmányi Hivatalnak!  A passzív státuszú hallgatók Erasmus-ösztöndíjban nem részesülhetnek, ilyen esetben utólagos visszafizetés terheli őket.

NYILATKOZAT CAMPUS MUNDI PÁLYÁZATRÓL 

Mi ez? Nyilatkozat arról, hogy a hallgató a kiutazási dokumentumai leadása előtt adott-e le Campus Mundi pályázatot. 

Miért fontos? Az ELTE csak akkor támogatja a hallgatók Campus Mundi pályázatát (intézményi jóváhagyással), amennyiben ez a kiutazási dokumentumok leadása előtt benyújtásra kerül. A Campus Mundira pályázó hallgatók csak akkor igényelhetik Erasmus+ ösztöndíjuk utalását, ha a Campus Mundi ösztöndíjat nem nyerik el, illetve lemondanak róla. 

NYILATKOZAT A MOBILITÁS TERVEZETT KEZDETÉRŐL ÉS VÉGÉRŐL, VALAMINT A KÖTELEZŐ KARANTÉNRÓL  

Mi ez? Nyilatkozat a kinti fél által nyújtott információk alapján a mobilitás tervezett kezdő és záró dátumáról, valamint az esetleges kötelező karantén meglétéről és időtartamáról. 

Miért fontos? Ösztöndíj csak a kinttartózkodás várható idejére adható. A hallgató felelőssége az erre vonatkozó információk előzetes beszerzése. Lehetőség van a kötelező karantén idejére is ösztöndíjat kapni, emiatt szükséges ezekről az adatokról nyilatkozni.  

NYILATKOZAT AZ OLS TESZT KITÖLTÉSÉRŐL  

Mi ez? Nyilatkozat arról, hogy kitöltötte az OLS nyelvi tesztet. 

Miért fontos? Nyilatkozatával megerősíti, hogy OLS tesztjét kitöltötte, valamint segíti az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztályának munkáját. 

NYILATKOZAT PROMÓCIÓS TEVÉKENYSÉGRŐL

Mi ez? A 2020/21-es tanévre kiutazó hallgatók előtt megnyílik a lehetőség, hogy az Erasmus+ ösztöndíjas időszak alatt szerzett élményeik megosztásával ELTE-s keretek között részt vegyenek az Erasmus+/Campus Mundi program népszerűsítésében. A promóciós tevékenységet vállaló hallgatók választhatnak, hogy milyen formában járulnának hozzá az Erasmus+/Campus Mundi programok népszerűsítéséhez. A promóciós tevékenységet vállaló hallgatók között Erasmusos ajándékokat sorsolunk ki és beküldött népszerűsítő anyagaikat megjelentetjük, amennyiben személyes élménybeszámolót/prezentációt vállalt felkér(het)jük élményei prezentálásásra. Az ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya fenntartja magának a jogot, hogy az anyagokat ellenőrizze, megjelentetés előtt - amennyiben szükséges - szerkessze.
A népszerűsítő tevékenységet - különösen az irányított kérdések/témák alapján írt beszámolót -  vállaló hallgatókkal az ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya felveszi a kapcsolatot.

Kapcsolattartó: Deli Júlia (julia.deli@dep.elte.hu)

A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOKAT TARTALMAZÓ KÉRDŐÍV   

Mi ez? A kérdőív a személyre szabott Támogatási szerződés létrehozására szolgál. Itt kell megadnia mindazokat az adatokat, amelyek ehhez szükségesek. 

Miért fontos? A Támogatási szerződés megléte nélkül a fizikai mobilitás nem kezdhető meg. 

Segítség a kérdőív kitöltéséhez:

 • Magyarországi tartózkodási cím: csak akkor szükséges kitölteni, ha a Neptunban megadott állandó lakcíme nem Magyarországon van. 
 • E-mail cím: olyan e-mail címet írjon be, amelyet most használ, és rendszeresen figyel (nem szükséges, hogy ELTE-s cím legyen). 
 • Tanulmányok szintje: válasszon a legördülő menüből. 
 • Befejezett felsőoktatási évek száma: egész számban, lefelé kerekítve. MA képzés esetén BA éveinek száma beleszámít (akkor is, ha más felsőoktatási intézményben végezte). 
 • Évfolyam: a mobilitás alatt hányadik évfolyamát végzi az adott képzési szinten 
 • Korábbi Erasmus-részvétel: csak ugyanazon a képzési szinten (pl. MA-sként a BA-s szinten megvalósított Erasmust nem kell feltüntetni). 
 • Mobilitás típusa: válasszon a legördülő menüből. 
 • Tématerület: A szak (magyar) neve.
 • ISCED-F kód: a tanulmányi területéhez legközelebb álló terület 4 számjegyű kódja (segítség itt
 • Campus Mundi ösztöndíjas: válasszon a legördülő menüből. 
 • Elnyert fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók részére kiírt kiegészítő ösztöndíjat: válasszon a legördülő menüből. 
 • Amennyiben az előző kérdésre igennel válaszolt, kérjük adja meg mekkora összeget nyert el a bírálat szerint.
 • Elnyert szociális kiegészítő ösztöndíjat: válasszon a legördülő menüből. 
 • A mobilitás kezdő és záró dátumai: A kötelező karanténra és a virtuális részre vonatkozó adatokat csak akkor kell kitöltenie, ha lesz ilyen része a mobilitásának. A dátumokat napra pontosan adja meg, az alábbi formában: év.hónap.nap (pl. 2000.01.01.) Kérjük, ügyeljen a következőkre: 
  • A fizikai mobilitás időtartamának szakmai gyakorlat esetén minimum 2, részképzés esetén minimum 3 hónapnak kell lennie 
  • az évszámot is tüntesse fel, ne csak a hónapot és napot 
  • valid dátumokat írjon be (pl. 02.30 vagy 06.31 nem létezik) 
  • ha egész hónapokat kíván megjelölni, akkor a záró dátum napja eggyel kevesebb legyen, mint a kezdő dátumé (pl. 2000.01.10 - 2000.04.09). 
 • A mobilitás helyszíne: külön tüntesse fel az országot és a várost. 
 • A fogadó intézmény Erasmus-kódja: az Erasmus-jelentkezésnél a nyertes pályázathoz megadott kódot kell pontosan beírni (ahogy a Neptunban szerepel). A külföldi fogadó intézmény Erasmus-kódját az interneten megtalálhatja a „partneregyetem neve” és az „Erasmus code” keresőszavak használatával. Az ELTE kódja például: HU BUDAPES01.
 • Bankszámlaadatok: Tekintettel arra, hogy a jelenlegi bizonytalan helyzetben a tervezett fizikai mobilitás időtartama és az annak megfelelő ösztöndíjösszeg változhat, visszautalási kötelezettség nagyobb valószínűséggel fordulhat elő. Az így keletkező átváltási költségek elkerülése érdekében (mivel az ösztöndíjutalás mindig euróban történik) javasoljuk, hogy euró alapú (deviza) számlát nyisson Erasmus+ ösztöndíjához.
  A kért adatokat hiánytalanul töltse ki, és ellenőrizze helyességüket, mert módosításra a dokumentum leadását követően már nincs lehetősége, erre a bankszámlára fog érkezni az ösztöndíja. A banki adatok módosítására a második részösztöndíj kiutalása előtt van lehetősége (pl. ha mobilitása végeztével megszüntetné kint nyitott bankszámláját, és ösztöndíja második részletét magyar számlára szeretné megkapni).  
  • A bankszámla tulajdonosa: pontosan azt a nevet adja meg, amely a számlához tartozik 
  • BIC/SWIFT kód: a bank 8 vagy 11 karakterből álló azonosító kódja (pl. OTPVHUHB), a bank honlapján megtalálható  
  • bankszámlaszám IBAN-kóddal: az ország betűkódjából (magyar bankszámla esetén HU) és két számból áll, ezt követi a bankszámlaszám (magyar bankszámla esetén 24 számjegy); segítség az alábbi linken
  • a bankszámlaszám forint vagy deviza alapú megjelölése (az utalás mindig euróban történik, amennyiben a számla forint alapú, a számlavezető bank az utalás napján érvényes euró-forint árfolyamon fogja átváltani az ösztöndíj összegét) 
 • Biztosítási adatok: Részképzés esetén csak az egészségbiztosítás, szakmai gyakorlat esetén mindhárom biztosítás adatait (egészségbiztosítás, felelősségbiztosítás, baleset-biztosítás) ki kell tölteni.  
  • A háromféle biztosítás közül a szakmai gyakorlatosoknak is csak az egészségbiztosítás megkötése kötelező, a másik kettőé a munkavégzéstől függően kihagyható, de ajánlott. Amennyiben nem kíván az egészségbiztosításon kívül más biztosítást kötni, megteheti, hogy a felelősségbiztosításhoz és a baleset-biztosításhoz is az egészségbiztosítás adatait írja be, ám ez nem jelenti azt, hogy érvényes felelősség-, illetve baleset-biztosítással rendelkezik.  
  • Nem kötelező az EU egészségbiztosítást beírni, ha más biztosítást kötött, akkor annak a nevét és számát írja be. (Az EU-biztosítás száma az egészségbiztosítási kártya alján bal oldalon szereplő, 20 jegyű szám, tehát nem a TAJ-számot kell beírni!)  
  • Ügyeljen arra, hogy a kötött biztosítás a mobilitás teljes időtartamát lefedje! Amennyiben biztosítása (pl. az EU-kártyája) a mobilitás záró dátumánál korábban lejár, ne mulassza el megújítani, és az új kártyát szkennelve megküldeni az erasmus.out@dep.elte.hu emailcímre! 
 • OLS-teszt adatai: válasszon a legördülő menüből.  
  • Az ehhez a mobilitásához tartozó OLS-teszt eredményét kell megadnia, nem egy korábbi mobilitáshoz tartozó OLS-teszt vagy egy megszerzett nyelvvizsga szintjét. 
  • Ha az anyanyelvén végzi a mobilitását, vagy olyan nyelven, amelyből nincs OLS-teszt, a nyelv és az eredmény megadásánál is válassza a „nem érhető el OLS a tanulmányok nyelvén” opciót! 

5. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Mi ez? Egy hivatalos szerződés, melyben az Erasmus+ mobilitási ösztöndíjat elnyert hallgató és az ELTE megegyezik az ösztöndíj körülményeiről és összegéről. 

Miért fontos? Magában foglalja a teljes mobilitás feltételeit, megléte nélkül a fizikai mobilitás nem kezdhető meg. 

 • A Támogatási szerződés pdf változatát e-mailben kapja meg, az űrlapon beküldött adatok alapján személyre szabottan elkészítve. A támogatott napok számát és a támogatás összegét az Erasmus+ Nemzetközi Programok Osztálya kalkulálja napra pontosan az Ön által megadott dátumok és az Európai Bizottság által közreadott rátatáblázat alapján (az összegek a pályázati felhívásban megtekinthetőek).  
 • A megküldött Támogatási szerződést figyelmesen olvassa el, és ellenőrizze az abban szereplő adatokat! Ha mindent rendben talál, nyomtassa ki 4 példányban és kék tollal írja alá mindegyiket! A keltezést se felejtse el! Ezután 1 példányban szkennelje be és küldje el az erasmus.out@dep.elte.hu címre, majd a 4 alárt példányt postázza az ELTE Oktatási Igazgatóság Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya részére (1056 Budapest, Szerb u. 21–23.). 
 • Ha bármi hibát észlel a szerződésben, ne küldje be, hanem a problémát – pontosan meghatározva – jelezze az erasmus.out@dep.elte.hu e-mail címen! 

A Támogatási szerződés 1. sz. melléklete a Learning Agreement (három aláírással), megléte nélkül a szerződés nem érvényes.
A Támogatási szerződés 3. sz. melléklete az Erasmus+ Hallgatói Charta.

IV. MI TÖRTÉNIK A KITÖLTÖTT ÉS BEKÜLDÖTT DOKUMENTUMOKKAL?

 • A hiánytalanul beérkezett dokumentumok alapján a központ előkészíti az utaláshoz szükséges dokumentációt. 
 • A központ továbbítja a dokumentációt utalásra és további vezetői aláírásokra az illetékes irodáknak (Hallgatói Pénzügyek Osztálya, Oktatási Igazgatóság, Pénzügyi és Monitoring Osztály).
 • A Pénzügyi és Monitoring Osztály rögzíti az adatokat az utaláshoz, újra ellenőrzi az egész dokumentációt, és kérvényezi az utalást a Magyar Államkincstárnál. A Magyar Államkincstár az utalási kérelmet továbbítja a Magyar Nemzeti Banknak.
 • A Magyar Nemzeti Bank utalja Önnek a pénzt, majd az jóváíródik bankszámláján.
 • Minden magyar állami költségvetési szervnél ezek a szükséges lépések az utaláshoz.
 • Az egész folyamat maximum 4 hétig tart. 

V. EGYÉB ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, TEENDŐK KIUTAZÁS ELŐTT

A kiutazást megelőzően az ösztöndíjas hallgatóknak több adminisztratív teendővel kell számolni, ezekben elsősorban a kari koordinátorok segítik őket. A kari és intézeti/szakmai koordinátorok elérhetőségét ITT találja.

Honnan tudom, hogy elnyertem az Erasmus+ ösztöndíjat?

Az Erasmus+ ösztöndíj elnyeréséről a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) dönt. Az ösztöndíjas és az elutasított hallgatók egyaránt Neptun üzenetből értesülhetnek. A pontos eredmény (intézmény, félév, időtartam) megtekinthető a Neptun/Ügyintézés/Erasmus menüpontban. Amennyiben elnyerte az Erasmus+ ösztöndíjat, a támogatott fogadóintézménybe leadott jelentkezése mellett Erasmus pályázatának státusza „ösztöndíjas” lesz. Ezen kívül kari koordinátora tud felvilágosítást adni.

Mi az a nominálás?

A tanulmányi mobilitásra Erasmus+ ösztöndíjat nyert hallgatókat a kari/intézeti koordinátorok nominálják a külföldi partnerintézménybe. Kérjük, győződjön meg arról, hogy Önt valóban nominálták a megfelelő partnerintézménybe! A külföldi intézmény mindig visszaigazolja, hogy tudja-e fogadni az adott hallgatót az adott félévre a megadott tudományterületre, vagy sem.

Kell külön is jelentkeznem a külföldi partnerintézménybe kiutazás előtt? 

Amennyiben a külföldi partnerintézmény kéri, vagy honlapján ez szerepel, a hallgatónak külön is jelentkeznie kell az intézménybe, a partner által megadott vagy a honlapján található instrukciók alapján.
A jelentkezéssel egy időben érdemes felvenni a kapcsolatot a külföldi partnerintézmény illetékes Erasmus-koordinátorával, és a Learning Agreement ügyintézését elindítani, illetve véglegesíteni a mobilitás kezdő és záró dátumát. (Az időpontokkal kapcsolatban érdemes lehet olyan hallgatóktól is informálódni, akik már tanultak az adott egyetemen, tekintettel arra, hogy az ösztöndíj összegének kiszámítása napra pontosan történik.)

Egyéb praktikus tudnivalók:

 • A kiutazás előtt a hallgató tájékozódik a fogadó intézmény szálláslehetőségeiről, illetve gondoskodik szálláshelyéről. Ebben a fogadó intézmény koordinátorai segítik.
 • Szintén a hallgató gondoskodik az utazásának megszervezéséről, illetve a teljes kinttartózkodás alatt érvényes biztosításáról, amely megfelel a fogadó intézmény/szakmai gyakorlati hely előírásainak. A hallgatónak ki kell váltania az Európai Egészségbiztosítási Kártyát, vagy meg kell kötnie egyéb, a mobilitás időtartamához és típusához megfelelő biztosításokat.
 • A hallgató a félév elején egyezteti itthoni tanáraival a küldő egyetemen (ELTE) felvett tárgyak elvégzésének feltételeit, igény szerint kedvezményes tanulmányi rendet igényel.
 • A külföldön hallgatni tervezett kurzusokat (kötelező vagy kötelezően válaszható kurzusok) a hallgató a küldő intézményben beszámíttatja. Az Erasmus-tanulmányok beszámításához kreditátviteli kérelmet kell benyújtania. A kérelem beadásának feltételeiről a hatályos kari Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rendelkezik, a beszámításhoz kapcsolódó kérdésekre érdemben – tekintettel a kari specifikumokra – a kari koordinátor, illetőleg a Tanulmányi Hivatal válaszol.
 • Az érvényben levő kreditbeszámításra vonatkozó eljárásrend itt található.

2019/20-BAN KIUTAZÓ ERASMUS+ ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓK RÉSZÉRE

I. 2019/20-ban kiutazó Erasmus+ ösztöndíjas hallgatók részére:

A 2019/20-as tanévre nyertes hallgatók az Erasmus+ ösztöndíj megvalósításához szükséges teendőkkel kapcsolatban elsősorban kari koordinátoruknál tájékozódhatnak. A kari koordinátorok elérhetőségét ITT találja.

NOMINÁLÁS: A hallgatókat a kari/intézeti koordinátorok nominálják a külföldi partnerintézménybe. Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy fogadóegyetemenként eltérőek a nominálási procedúrák és határidők, ezért javasoljuk, hogy az Önt érintő határidőknek nézzen utána, és győződjön meg arról, hogy Önt valóban nominálták a megfelelő partnerintézménybe! A külföldi intézmény mindig visszaigazolja, hogy tudja-e fogadni az adott hallgatót az adott félévre a megadott tudományterületre, vagy sem.

Az utazást, biztosítást, illetőleg szállásfoglalást a kiutazó hallgatónak magának kell intézni, és az ezzel kapcsolatos költségek is őt terhelik. Ezen költségekhez az Erasmus+ ösztöndíj szabadon felhasználható, de az ösztöndíj hozzájárulás a mobilitáshoz, a teljes költséget nem fedezi.

A  nyertes hallgatók különféle TÁJÉKOZTATÓKON ÉS FELKÉSZÍTŐ TRÉNINGEKEN vehetnek részt, melyeken a kiutazás előtti adminisztratív és praktikus teendőkről kapnak részletes tájékoztatást, illetve idegennyelvi kommunikációs és interkulturális készségeiket is kipróbálhatják az egyes speciális mini tréningeken.

További információk a tájékoztatókról és tréningekről itt elérhetők.

A kiutazás előtt, a 90% ösztöndíj utalásához leadandó/kitöltendő dokumentumok:

Kérjük, a dokumentumok kitöltése előtt figyelmesen tanulmányozza a III. pont segítő magyarázatait!

1. Támogatási szerződés

Támogatási szerződés sablonok a 2019/20-as tanévre:
tanulmányokhoz Erasmus+ösztöndíjjal (Campus Mundi ösztöndíjhoz a szerződésminta lejjebb a II. pontban)
szakmai gyakorlathoz Erasmus+ ösztöndíjjal (Campus Mundi ösztöndíjhoz szerződésminta lejjebb a II. pontban)

Leadandó 4 eredeti példányban, csak a hallgató által KÉK SZÍNŰ tollal aláírva.
Ha a fogyatékkal élők kiegészítő támogatására pályázott, akkor a megfelelő szerződésmintát az ösztöndíj elnyerését követően külön emailben fogja megkapni.

2. Learning Agreement

Kitöltendő az On-line Learning Agreement alkalmazás segítségével:
for Studies (tanulmányokhoz)
for Traineeship (szakmai gyakorlathoz)

Leadandó 1 példányban (az összes fél által aláírva, kinyomtatva).

Tanulmányi mobilitáshoz (részképzés): Kitöltési útmutató - guidelines
Szakmai gyakorlathoz: Kitöltési útmutató - guidelines
Javasoljuk, hogy töltse le az Erasmus+ App-et is, mely sokat segíthet Erasmus+ ösztöndíjának megvalósításában!

3. Nyilatkozat aktív hallgatói státuszról

tanulmányokhoz
szakmai gyakorlathoz
diplomaszerzést követő szakmai gyakorlathoz

Leadandó 1 eredeti példányban, a hallgató által KÉK SZÍNŰ tollal aláírva.

4. OLS teszt kitöltését igazoló dokumentum/email

A teszthez meghívó igénylése: a kérdőív kitöltésével + email küldése a kérdőív kitöltése után az erasmus.out@dep.elte.hu email címre, tárgy: "OLS teszt igénylése".
A teszt kitöltését igazoló dokumentum leadandó 1 nyomtatott példányban.

5. Biztosítás(ok) meglétét igazoló dokumentum(ok) másolata (pl. EU-s egészségbiztosítási kártya)

Az egészségbiztosítás igazolható a mobilitás időtartamára érvényes EU-s egészségbiztosítási kártyával vagy más, pl. biztosítási társasággal kötött egészségbiztosítással. Szakmai gyakorlat esetén a megfelelő felelősség- és baleset-biztosítás kiválasztása és megkötése a hallgató felelőssége.

Leadandó 1 másolt példányban. (FIGYELEM: A kártya/biztosítási kötvény mindkét oldalát le kell másolni!)

6. Nyilatkozat Campus Mundi pályázatról

Nyilatkozat CM-ról

Leadandó 1 eredeti példányban, a hallgató által KÉK SZÍNŰ tollal aláírva.

7. Az Erasmus Támogatási szerződésben található adatokat egyértelműsítő kérdőív kitöltésének igazolása 

Leadandó a kérdőív kitöltése után megjelenő szövegről készített printscreen 1 nyomtatott példányban.

Az összes, fent megnevezett dokumentumot 1 db lezáratlan borítékba kell tennie (hiánytalanul, hibátlanul), és leadnia kari koordinátoránál az adott félévben megadott határidőre: az őszi félévben kiutazó hallgatók lehetőleg július 25-ig, a tavaszi félévben kiutazó hallgatók lehetőleg november 15-ig, de legkésőbb a kiutazás kezdete előtt 6 héttel. Ha a megadott határidőre a dokumentumokat nem tudja leadni, akkor az ösztöndíj kifizetése időarányosan később fog megtörténni (átlagosan a leadástól számított 6-8 héten belül). Mivel szakmai gyakorlatra folyamatosan lehet jelentkezni, az ilyen típusú mobilitásra utazók lehetőleg a kiutazás kezdete előtt legalább 6 héttel adják le a dokumentumaikat!
Ha ősszel utazik ki, mindenképpen vegye figyelembe, hogy a nyár folyamán a szabadságolások miatt a kari nemzetközi irodák ügyeleti rendben működnek, emiatt az ügyintézés további 1-2 hetet vehet igénybe! A nyári ügyeleti rendről a kari honlapokon talál tájékoztatást. A tavasszal kiutazóknak érdemes azzal számolniuk, hogy december és január között az ELTE-n a pénzügyi zárás miatt kb. egy hónapig szünetelnek a kifizetések.

II. CAMPUS MUNDI ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓK (ERASMUS+ ZERO GRANT STÁTUSHOZ)

Amennyiben Campus Mundi ösztöndíjat nyert el, az alábbi dokumentumokat szükséges beküldenie az Erasmus+ státus (az ELTE-n kötelező, kivéve EU-n kívüli szakmai gyakorlat esetén) igényléséhez:

1. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Támogatási szerződés sablonok a 2019/20-as tanévre:
tanulmányokhoz Campus Mundi ösztöndíjjal
szakmai gyakorlathoz Campus Mundi ösztöndíjjal

Leadandó 2 eredeti példányban, csak a hallgató által KÉK SZÍNŰ tollal aláírva.

2. CAMPUS MUNDI LEARNING AGREEMENT

for Studies (tanulmányokhoz)
for Traineeship (szakmai gyakorlathoz)

Leadandó 1 példányban (az összes fél által aláírva, szkennelt változat kinyomtatott példánya is megfelelő; az eredetit a mobilitás végéig kell leadni).
Az On-line Learning Agreement is elfogadható, ha a kezdő és befejező dátumban a napok is szerepelnek. Pontos információkért kérjük, látogasson el a Tempus Közalapítvány vonatkozó oldalára.

3. NYILATKOZAT AZ AKTÍV JOGVISZONYRÓL

tanulmányokhoz
szakmai gyakorlathoz
diplomaszerzést követő szakmai gyakorlathoz

Leadandó 1 eredeti példányban, a hallgató által KÉK SZÍNŰ tollal aláírva.

4. OLS TESZT KITÖLTÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM/EMAIL (WWW.ERASMUSPLUSOLS.EU)

Meghívó igénylése: a kérdőív kitöltésével + email küldése a kitöltésről az erasmus.out@dep.elte.hu email címre, tárgy: "OLS teszt igénylése".
Leadandó 1 nyomtatott példányban.

5. BIZTOSÍTÁS(OK) MEGLÉTÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM(OK) MÁSOLATA (PL. EU-S EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA)

Az egészségbiztosítás igazolható a mobilitás időtartamára érvényes EU-s egészségbiztosítási kártyával vagy más, pl. biztosítási társasággal kötött egészségbiztosítással. Szakmai gyakorlat esetén a megfelelő felelősség- és baleset-biztosítás kiválasztása és megkötése a hallgató felelőssége.

Leadandó 1 másolt példányban. (FIGYELEM: A kártya/biztosítási kötvény mindkét oldalát le kell másolni!)

6. NYILATKOZAT CAMPUS MUNDI PÁLYÁZATRÓL

Nyilatkozat CM-ról

Leadandó 1 eredeti példányban, a hallgató által KÉK SZÍNŰ tollal aláírva.

7. AZ ERASMUS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSBEN TALÁLHATÓ ADATOKAT EGYÉRTELMŰSÍTŐ KÉRDŐÍV KITÖLTÉSÉNEK IGAZOLÁSA 

Leadandó a kérdőív kitöltése után megjelenő szövegről készített printscreen 1 nyomtatott példányban.

A Campus Mundi ösztöndíjas hallgatók részére az aláírt Erasmus+ zero grant támogatási szerződést az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya az aláírásokat követően (ez maximum 10 munkanapot vesz igénybe)
- szkennelt formában a hallgató szerződésben megadott emailcímére, 
- az eredeti példányt pedig kari koordinátora számára 
5 munkanapon belül megküldi.

III. Segítő magyarázat az egyes dokumentumokhoz

1. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Mi ez? Egy hivatalos szerződés, melyben az Erasmus+ mobilitási ösztöndíjat elnyert hallgató és az ELTE megegyezik az ösztöndíj körülményeiről és összegéről! A szerződésminta az I. bekezdésben található.

Miért fontos? Magában foglalja a teljes mobilitás feltételeit, megléte nélkül a mobilitás nem kezdhető meg.

A szerződéssablont először mentse le, és ezután kezdje meg elektronikusan a kitöltését!
Csak azokat a részeket töltse ki, amelyek szerkeszthetők (írhatók vagy lenyíló menüvel rendelkeznek) – de azok közül az ÖSSZESET ki kell töltenie!
A legtöbb kitöltendő rovat segítő magyarázatokat tartalmaz, melyek akkor jelennek meg, ha az egérmutatót az adott cella fölé viszi. 
A 4 példányban kinyomtatott Támogatási szerződést csak az 5. oldalon, a „Résztvevő” alatt kell aláírnia, KÉK tollal. Az intézmény részéről szükséges aláírásokat (az intézményi Erasmus+ koordinátorét, az oktatási igazgatóét és a gazdasági ellenjegyzőét) a központi Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztály fogja kérni a vezetőktől.

Segítség a Támogatási szerződés megfelelő kitöltéséhez:

1. oldal

 • Ellenőrizze, hogy a státusza megfelelő-e: Erasmus+ pénzügyi támogatás, illetve Campus Mundi esetén státusz nulla támogatással („zero grant”); ha nem az, akkor nem a megfelelő szerződést töltötte le!
 • Minden személyes adatot töltsön ki, illetve válasszon a legördülő menüből!
  • tüntesse fel a nevét (a „Másrészről...” után, másik szerződő félként)
  • állandó lakcím: a lakcímkártyáján szereplő cím
  • email: olyan emailcímet írjon be, amelyet rendszeresen figyel
  • tématerület: a megszerzendő diplomájában szereplő képesítés neve
  • ISCED-F kód: a tanulmányi területéhez legközelebb álló terület 4 számjegyű kódja.
  • OM azonosító: egy 11 jegyű szám, amely mindig 7-sel kezdődik; megtalálható a Neptunban, valamint a diákigazolványon
  • befejezett felsőoktatási évek száma: egész számban; MA képzés esetén BA éveinek száma beleszámít
  • évfolyam: a mobilitás alatt hányadik évfolyamát végzi
  • korábbi Erasmus-részvétel: csak ugyanazon a képzési szinten (pl. MA-sként a BA-s szinten megvalósított Erasmust nem kell feltüntetni)
 • A bankszámlaadatokat hiánytalanul töltse ki (kérjük, kétszer is ellenőrizze az adatok helyességét, mert módosításra a dokumentum leadását követően már nincs lehetősége, erre a bankszámlára fog érkezni az ösztöndíja)!
  • bankszámla tulajdonosa: csak abban az esetben szükséges kitölteni, ha a számla tulajdonosa nem egyezik meg a hallgató személyével (kérjük, pontosan azt a nevet adja meg, amely a számlához tartozik)
  • bank neve
  • BIC/SWIFT szám
  • bankszámlaszám IBAN-kóddal: az ország betűkódjából (magyar bankszámla esetén HU) és két számból áll, ezt követi a bankszámlaszám (magyar bankszámla esetén 24 számjegy); segítség az alábbi linken.
  • a bankszámlaszám forint vagy deviza alapú megjelölése (az utalás mindig euróban történik, amennyiben a számla forint alapú, a számlavezető bank az utalás napján érvényes euró-forint árfolyamon fogja átváltani az ösztöndíj összegét)
 • A banki adatok módosítására a második részösztöndíj kiutalása előtt van lehetősége (pl. ha mobilitása végeztével megszüntetné kint nyitott bankszámláját, és ösztöndíja második részletét magyar számlára szeretné megkapni). Amennyiben élni kíván ezzel a lehetőséggel, kérjük, kövesse az itt található utasításokat (II/A. pont)! A szerződésmódosító dokumentum hiányában az ösztöndíj az eredetileg megadott bankszámlára kerül kiutalásra.

2. oldal

 • A mobilitás helyszínét tanulmányok esetén Erasmus-kóddal adja meg!
 • A mobilitás időtartamát pontosan jelölje meg, az alábbi formában: év.hónap.nap (pl. 2000.01.01.) Kérjük, ügyeljen a következőkre:
  • az évszámot is tüntesse fel, ne csak a hónapot és napot
  • valid dátumokat írjon be (pl. 02.29 vagy 06.31 nem létezik)
  • a mobilitás időtartama szakmai gyakorlat esetén minimum 2 hónap, tanulmányok esetén minimum 3 hónap legyen
  • ha egész hónapokat kíván megjelölni, akkor a záró dátum napja eggyel kevesebb legyen, mint a kezdő dátumé (pl. 2000.01.10 - 2000.04.09).
  • ha a mobilitása záró dátuma 02.28, akkor február hónapra 28 napra fog ösztöndíjat kapni, ha 03.01, akkor február hónapra 30 napra fog ösztöndíjat kapni.
 • A 2.3 (támogatott időszak), valamint a 3. (pénzügyi támogatás) cikket az Erasmus+ Nemzetközi Programok Osztálya tölti ki, kérjük, ide ne írjon semmit! A támogatott napok számát és a támogatás összegét az Erasmus+ Nemzetközi Programok Osztálya kalkulálja napra pontosan az Ön által megadott dátumok és az Európai Bizottság által közreadott rátatáblázat alapján (az összegek a pályázati felhívásban megtekinthetőek).

4. oldal

 • Szakmai gyakorlat esetén az 5. cikk minden részét (egészségbiztosítás, felelősségbiztosítás, baleset-biztosítás) ki kell tölteni. A háromféle biztosítás közül az egészségbiztosítás megkötése kötelező, a másik kettőé a munkavégzéstől függően elhagyható, de kifejezetten ajánlott. Amennyiben nem kíván az egészségbiztosításon kívül más biztosítást kötni, megteheti, hogy saját felelősségére az 5.3 és az 5.4 pontokhoz is az egészségbiztosítás adatait írja be, ám ez nem jelenti azt, hogy érvényes felelősség-, illetve baleset-biztosítással rendelkezik.
 • A biztosításhoz nem kötelező az EU egészségbiztosítást beírni, ha más biztosítást kötött, akkor annak a nevét és számát írja be. (Az EU-biztosítás száma az egészségbiztosítási kártya alján bal oldalon szereplő, 20 jegyű szám, tehát nem a TAJ-számot kell beírni!)
 • Ügyeljen arra, hogy a kötött biztosítás a mobilitás teljes időtartamát lefedje! Amennyiben (pl. az EU-kártyája) a mobilitás záró dátumánál korábban lejár, ne mulassza el időben megújítani, és az új kártyát szkennelve megküldeni az erasmus.out@dep.elte.hu emailcímre!
 • A 6.2-es cikkhez (OLS-tesztel kapcsolatos kérdések) az OLS-teszten elért eredményét írja be, ne egy korábban megszerzett nyelvvizsga szintjét! Ha az anyanyelvén végzi a mobilitását, vagy olyan nyelven, amelyből nincs OLS-teszt, mindkét helyen válassza a „nem érhető el OLS a tanulmányok nyelvén” opciót!

A Támogatási szerződés 1. sz. melléklete a Learning Agreement (három aláírással), megléte nélkül a szerződés nem érvényes.
A Támogatási szerződés 3. sz. melléklete az Erasmus+ Hallgatói Charta.

2. LEARNING AGREEMENT 

Mi ez? A Támogatási szerződés 1. sz. mellékelte, melyben az Erasmus+ ösztöndíjat elnyert hallgató megegyezik küldő szakmai koordinátorával és a külföldi partnerintézménnyel a külföldön végzendő tanulmányokról vagy szakmai gyakorlatról.

Miért fontos? Amíg nincs aláírva, a Támogatási szerződés nem lép életbe, vagyis mobilitása nem valósulhat meg (ösztöndíja nem utalható).

Segítség a Learning Agreement megfelelő kitöltéséhez:

 • Ellenőrizze, hogy a megfelelő típust tölti-e ki (tanulmányokhoz, szakmai gyakorlathoz).
 • Töltse ki a fejlécet (a jobb felső sarokban a nevével és a releváns tanévvel).
 • A mobilitás minden kért adatát adja meg, mind a saját magára, mind a küldő és a fogadó intézményre vonatkozókat.
 • Kiutazás előtt csak a Before the Mobility részt kell kitölteni.
  • Sem az „A” (Study Programme at the Receiving Institution), sem a „B” (Recognition at the Sending Institution) táblázat nem maradhat üresen! A táblázatban feltüntetett tanegységek elismertetését a mobilitás végeztével kötelező kezdeményeznie a kari tanulmányi hivatalnál!
  • A részképzésre utazóknak az „A” táblázatban minimum 20 kredit (ECTS) értékben kell tantárgyakat megjelölniük. A PhD hallgatók kutatási tevékenységet is beírhatnak ide abban esetben, ha nem vesznek fel konkrét tantárgyakat.
  • Mind az „A”, mind a „B” táblázatban a beírt kreditértékeket össze kell adni, és a táblázat alján („Total”) az összeget beírni.
  • A nyelvtudást is meg kell jelölni.
  • Szakmai gyakorlat esetén a szakmai gyakorlati tevékenységet részletesen és pontosan ki kell fejteni, a szakos koordinátorral történő előzetes egyeztetésnek megfelelően.
 • A szerződésen mindhárom fél aláírásának szerepelnie kell. Szkennelt verzió is megfelelő, ill. amennyiben külföldi fogadó intézménye elektronikus aláírást használ, az is elfogadható.
 • A Learning Agreement 3. oldalán segítő magyarázatok találhatók a kitöltéshez.

3. NYILATKOZAT AZ AKTÍV JOGVISZONYRÓL

Mi ez? Nyilatkozat arról, hogy a mobilitás időtartama alatt a hallgató aktív jogviszonyt fog létesíteni (kivéve diplomaszerzést követő szakmai gyakorlat esetén, illetve a nyári szakmai gyakorlat esetén a kiutazás előtti félév jogviszonyának kell aktívnak lennie).  A letölthető minták az I/3. pontban találhatók.

Miért fontos? Amennyiben a hallgatónak nincs aktív hallgatói jogviszonya a mobilitás időtartama alatt, a hallgató nem jogosult az Erasmus+ ösztöndíjra (kivéve diplomaszerzést követő szakmai gyakorlat, illetve a nyári szakmai gyakorlat esetén a kiutazás előtti félév jogviszonyának kell aktívnak lennie).

Segítség a Nyilatkozat megfelelő kitöltéséhez:

 • Ellenőrizze, hogy a megfelelő típust mentette-e le a fenti linkről (tanulmányokhoz, szakmai gyakorlathoz vagy diplomaszerzést követő szakmai gyakorlathoz)!
 • Az „Eötvös Loránd Tudományegyetem... szakos hallgatója” részhez a kar és a szak nevét írja be.
 • Miután elektronikusan kitöltötte, 1 példányban nyomtassa ki és kék tollal írja alá.

A mobilitás elején – a regisztrációs és tantárgyválasztási időszak lezárultát követően – készítenie kell egy printscreent az adott félévre vonatkozó aktív hallgatói státuszáról a Neptunban. Ügyeljen rá, hogy a neve látható legyen a printscreenen! Ezt küldje el emailben a kari koordinátora részére, a megérkezését igazoló Certificate of Arrival/Registration dokumentummal együtt.

4. OLS NYELVI TESZT 

Mi ez? Visszaigazoló email arról, hogy a hallgató kitöltötte az OLS-tesztet tanulmányainak nyelvéből.

Miért fontos? Minden hallgató köteles kitölteni a tesztet a mobilitás nyelvéből Erasmus+ ösztöndíjához a Támogatási szerződés 6. cikke alapján. Amennyiben a hallgató B2-es szint alatt teljesít, automatikusan hozzáférést kap egy nyelvi kurzushoz az adott nyelvből. Amennyiben B2-es szinten vagy afelett teljesít, lehetősége van akár az adott nyelvből, akár (amennyiben rendelkezésre áll) a fogadó ország bármelyik hivatalos nyelvéből egy online nyelvi kurzust elvégezni. Például ha a hallgató Olaszországba utazik, de a tanulmányait angol nyelven fogja végezni, akkor angol nyelvű tesztet kell kitöltenie, ugyanakkor lehetősége van vagy angol nyelvű kurzuson fejleszteni a nyelvtudását, vagy olasz nyelvű kurzuson ismerkedni a helyi nyelvvel, abban az esetben, ha az angol nyelvű tesztet legalább B2-es szinten teljesítette.

A megfelelőség kritériuma:

 • A kitöltést igazoló email vagy printscreen, ahol a hallgató neve, valamint a teszt nyelve és eredménye egyértelműen olvasható és látható.

A tesztről az OLS honlapján tájékozódhat részletesen. Az elérhető nyelvek listája itt található.

Amennyiben lekéste a teszt kitöltésének határidejét, újat kell igényelnie a fent megadott emailcímen.

5. BIZTOSÍTÁS

Mi ez? Egy fénymásolat a mobilitás teljes időtartamára vonatkozó egészség- (továbbá adott esetben felelősség- és baleset-) biztosítási dokumentumról.

Miért fontos? Bármilyen egészségügyi probléma, betegség vagy baleset esetén szükséges, hogy a hallgató rendelkezzen megfelelő biztosítással az esetlegesen felmerülő költségek fedezésére.

A megfelelőség kritériuma:

 • A csatolt biztosítás száma és típusa szerepel a Támogatási szerződésben.
 • A biztosításnak a kinttartózkodás teljes időtartamára érvényesnek kell lennie.
 • Az EU-egészségbiztosításnak mind a két oldalát fénymásolni kell.
 • Egyéb (pl. biztosítási társasággal kötött) biztosítás esetén a szerződés másolatát csatolja. Ügyeljen rá, hogy a dokumentum tartalmazza a biztosítás érvényességét, és lehetőleg a fajtáját is, de legalább a pontos elnevezését.

6. NYILATKOZAT A CAMPUS MUNDIRÓL

Mi ez? Nyilatkozat arról, hogy a hallgató a kiutazós dokumentumai leadása előtt adott-e le Campus Mundi pályázatot.

Miért fontos? Az ELTE csak akkor támogatja a hallgatók Campus Mundi pályázatát (intézményi jóváhagyással), amennyiben ez a kiutazási dokumentumok leadása előtt benyújtásra kerül. A Campus Mundira pályázó hallgatók csak akkor igényelhetik Erasmus+ ösztöndíjuk utalását, ha a Campus Mundi ösztöndíjat nem nyerik el, illetve lemondanak róla.

Segítség a Nyilatkozat megfelelő kitöltéséhez:

 • Az „Eötvös Loránd Tudományegyetem... hallgatója” részhez a kar és a szak nevét írja be.
 • Miután elektronikusan kitöltötte, 1 példányban nyomtassa ki és kék tollal írja alá.

IV. Mi történik a borítékkal, amit Ön lead kari koordinátorának?

 • Kari koordinátora átnézi az anyagot, és amennyiben valamilyen hibát vagy hiányosságot tapasztal, akkor felhívja figyelmét a módosítás szükségességére vagy a hiánypótlásra. A hiánypótlás dokumentumait ugyanúgy a kari koordinátor részére kell továbbítania.
 • Kari koordinátora a hibátlan és hiánytalan anyagokat továbbítja a központi Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya részére.
 • A központ második ellenőrzést végez, szükség esetén javításra vagy hiánypótlásra szólítja fel a hallgatót (amennyiben erre sor kerül, az ügyintézés időtartama jelentősen, akár két héttel is meghosszabbodhat!), rögzíti a dokumentumokat több központi rendszerben, és előkészíti az utaláshoz szükséges dokumentációt.
 • A központ továbbítja a dokumentációt utalásra és további vezetői aláírásokra az illetékes irodáknak (Központi Gazdasági Hivatal, Oktatási Igazgatóság, Pénzügyi és Monitoring Osztály).
 • A Pénzügyi és Monitoring Osztály rögzíti az adatokat az utaláshoz, újra ellenőrzi az egész dokumentációt, és kérvényezi az utalást a Magyar Államkincstárnál. A Magyar Államkincstár az utalási kérelmet továbbítja a Magyar Nemzeti Banknak.
 • A Nemzeti Bank utalja Önnek a pénzt, majd az jóváíródik bankszámláján.
 • Minden magyar állami költségvetési szervnél ezek a szükséges lépések az utaláshoz.
 • A folyamat általában a hiánytalanul és hibátlanul leadott  dokumentumok beérkezésétől – hiánypótlás esetén a javított dokumentumok beérkezésétől! – számított 6-8 hétig tart. 

V. Egyéb általános információk, teendők kiutazás előtt

A kiutazást megelőzően az ösztöndíjas hallgatóknak több adminisztratív teendővel kell számolni, ezekben elsősorban a kari koordinátorok segítik őket. A kari koordinátorok elérhetőségét ITT találja.

Honnan tudom, hogy elnyertem az Erasmus+ ösztöndíjat?

Az Erasmus+ ösztöndíj elnyeréséről a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság dönt, amely mindig a pályázati időszakot követő néhány héten belül ül össze. A döntésről egyrészt a kari koordinátora tud felvilágosítást adni, másrészről a Neptun-rendszerben is ellenőrizheti, mert a döntést követően Erasmus pályázatának státusza „ösztöndíjas” lesz. (Tekintettel arra, hogy több száz hallgató státuszának rögzítéséről van szó, a gyorsabb információszerzés érdekében érdemes kari koordinátoránál érdeklődni.)

Mi az a nominálás?

A hallgatókat a kari/intézeti koordinátorok nominálják a külföldi partnerintézménybe. Kérjük, győződjön meg arról, hogy Önt valóban nominálták a megfelelő partnerintézménybe! A külföldi intézmény mindig visszaigazolja, hogy tudja-e fogadni az adott hallgatót az adott félévre a megadott tudományterületre, vagy sem.

Kell külön is jelentkeznem a külföldi partnerintézménybe kiutazás előtt? 

Amennyiben a külföldi partnerintézmény kéri, vagy honlapján ez szerepel, a hallgatónak külön is jelentkeznie kell az intézménybe, a partner által megadott vagy a honlapján található instrukciók alapján.
A jelentkezéssel egy időben érdemes felvenni a kapcsolatot a külföldi partnerintézmény illetékes Erasmus-koordinátorával, és a Learning Agreement ügyintézését elindítani, illetve véglegesíteni a mobilitás kezdő és záró dátumát. (Az időpontokkal kapcsolatban érdemes lehet olyan hallgatóktól is informálódni, akik már tanultak az adott egyetemen, tekintettel arra, hogy az ösztöndíj összegének kiszámítása napra pontosan történik.)

Egyéb praktikus tudnivalók:

 • A kiutazás előtt a hallgató tájékozódik a fogadóintézmény szálláslehetőségeiről, illetve gondoskodik szálláshelyéről. Ebben a fogadóintézmény koordinátorai segítik.
 • Szintén a hallgató gondoskodik az utazásának megszervezéséről, illetve a teljes kinttartózkodás alatt érvényes biztosításáról, amely megfelel a fogadó intézmény/szakmai gyakorlati hely előírásainak. A hallgatónak ki kell váltania az Európai Egészségbiztosítási Kártyát, vagy meg kell kötnie egyéb, a mobilitás időtartamához és típusához megfelelő biztosításokat.
 • A hallgató a félév elején egyezteti itthoni tanáraival a küldő egyetemen (ELTE) felvett tárgyak elvégzésének feltételeit, igény szerint kedvezményes tanulmányi rendet igényel.
 • A külföldön hallgatni tervezett kurzusokat (kötelező vagy kötelezően választható kurzusok) a hallgató a küldő intézményben beszámíttatja. Az Erasmus-tanulmányok beszámításához kreditátviteli kérelmet kell benyújtania. A kérelem beadásának feltételeiről a hatályos kari Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rendelkezik, a beszámításhoz kapcsolódó kérdésekre érdemben – tekintettel a kari specifikumokra – a kari koordinátor, illetőleg a Tanulmányi Hivatal válaszol.
 • Az érvényben levő kreditbeszámításra vonatkozó eljárásrend itt található.

EZZEL PÁRHUZAMOSAN A HALLGATÓNAK GONDOSKODNIA KELL A FENTI DOKUMENTUMOK KITÖLTÉSÉRŐL, ÉS 1 BORÍTÉKBAN ÖSSZEGYŰJTVE, POSTAI VAGY SZEMÉLYES ÚTON EL KELL JUTTATNIA KARI KOORDINÁTORÁHOZ!


2018/19-BEN KIUTAZÓ ERASMUS+ ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓK RÉSZÉRE

I. 2018/19-ben kiutazó Erasmus+ ösztöndíjas hallgatók részére:

A 2018/19-as tanévre nyertes hallgatók az Erasmus+ ösztöndíj megvalósításához szükséges teendőkkel kapcsolatban elsősorban kari koordinátoruknál tájékozódhatnak. A kari koordinátorok elérhetőségét ITT találja.
Az utazást, biztosítást, illetőleg szállásfoglalást a kiutazó hallgatónak magának kell intézni, és az ezzel kapcsolatos költségek is őt terhelik. Ezen költségekhez az Erasmus+ ösztöndíj szabadon felhasználható, de az ösztöndíj hozzájárulás a mobilitáshoz, a teljes költséget nem fedezi.

A kiutazás előtt, a 90% ösztöndíj utalásához leadandó/kitöltendő dokumentumok:

Kérjük, a dokumentumok kitöltése előtt figyelmesen tanulmányozza a III. pont segítő magyarázatait!

1. Támogatási szerződés

tanulmányokhoz Erasmus+ösztöndíjjal (Campus Mundi ösztöndíjhoz a szerződésminta lejjebb a II. pontban)
szakmai gyakorlathoz Erasmus+ ösztöndíjjal (Campus Mundi ösztöndíjhoz szerződésminta lejjebb a II. pontban)
Leadandó 4 eredeti példányban, csak a hallgató által KÉK SZÍNŰ tollal aláírva.
Ha a fogyatékkal élők kiegészítő támogatására pályázott, akkor a megfelelő szerződésmintát az ösztöndíj elnyerését követően külön emailben fogja megkapni.

2. Learning Agreement

A Learning Agreementet elkészítheti az On-line Learning alkalmazással is amely elérhető itt: learning-agreement.eu
Papír alapú dokumentumok: 
for Studies (tanulmányokhoz)
for Traineeship (szakmai gyakorlathoz)

Leadandó 1 példányban (az összes fél által aláírva, szkennelt változat kinyomtatott példánya is megfelelő; az eredetit a mobilitás végéig kell leadni).

Tanulmányi mobilitáshoz (részképzés): Kitöltési útmutató-guidelines
Szakmai gyakorlathoz: Kitöltési útmutató-guidelines
Javasoljuk, hogy töltse le az Erasmus+ App-et is, mely sokat segíthet Erasmus+ ösztöndíjának megvalósításában!

3. Nyilatkozat

tanulmányokhoz
szakmai gyakorlathoz
diplomaszerzést követő szakmai gyakorlathoz

Leadandó 1 eredeti példányban, a hallgató által KÉK SZÍNŰ tollal aláírva.

4. OLS teszt kitöltését igazoló dokumentum/email

Leadandó 1 nyomtatott példányban.
Meghívó igénylése: a kérdőív kitöltésével + email küldése a kitöltésről az erasmus.out@dep.elte.hu email címre, tárgy: "OLS teszt igénylése".

5. Biztosítás(ok) meglétét igazoló dokumentum(ok) másolata (pl. EU-s egészségbiztosítási kártya)

Leadandó 1 másolt példányban. (FIGYELEM: A kártya/biztosítási kötvény mindkét oldalát le kell másolni!)

6. Az Erasmus Támogatási szerződésben található adatokat egyértelműsítő kérdőív kitöltésének igazolása 

Leadandó a kérdőív kitöltése után megjelenő szövegről készített printscreen 1 nyomtatott példányban. (A 17/18-as megjelölés a jelentkezés évére vonatkozik.)

Az összes, fent megnevezett dokumentumot 1 db lezáratlan borítékba kell tennie (hiánytalanul, hibátlanul), és leadnia kari koordinátoránál az adott félévben megadott határidőre: az őszi félévben kiutazó hallgatók lehetőleg július 25-ig, a tavaszi félévben kiutazó hallgatók lehetőleg november 15-ig, de legkésőbb a kiutazás kezdete előtt 6 héttel. Ha a megadott határidőre a dokumentumokat nem tudja leadni, akkor az ösztöndíj kifizetése időarányosan később fog megtörténni (átlagosan a leadástól számított 6-8 héten belül). Mivel szakmai gyakorlatra folyamatosan lehet jelentkezni, az ilyen típusú mobilitásra utazók lehetőleg a kiutazás kezdete előtt legalább 6 héttel adják le a dokumentumaikat!

II. Campus Mundi ösztöndíjas hallgatók (Erasmus+ zero grant státushoz)

Amennyiben Campus Mundi ösztöndíjat nyert el, az alábbi dokumentumokat szükséges beküldenie az Erasmus+ státus (az ELTE-n kötelező, kivéve EU-n kívüli szakmai gyakorlat esetén) igényléséhez:

1. Támogatási Szerződés

tanulmányokhoz Campus Mundi ösztöndíjjal
szakmai gyakorlathoz Campus Mundi ösztöndíjjal

Leadandó 2 eredeti példányban, csak a hallgató által KÉK SZÍNŰ tollal aláírva.

2. CAMPUS MUNDI Learning Agreement

for Studies (tanulmányokhoz)
for Traineeship (szakmai gyakorlathoz)

Leadandó 1 példányban (az összes fél által aláírva, szkennelt változat kinyomtatott példánya is megfelelő; az eredetit a mobilitás végéig kell leadni).
Erasmus+ Learning Agreement is elfogadható, ha a kezdő és befejező dátumban a napok is szerepelnek. Pontos információkért kérjük, látogasson el a Tempus Közalapítvány vonatkozó oldalára.

3. Nyilatkozat

tanulmányokhoz
szakmai gyakorlathoz
diplomaszerzést követő szakmai gyakorlathoz

Leadandó 1 eredeti példányban, a hallgató által KÉK SZÍNŰ tollal aláírva.

4. OLS teszt kitöltését igazoló dokumentum/email (www.erasmusplusols.eu)

Leadandó 1 nyomtatott példányban.
Meghívó igénylése: a kérdőív kitöltésével + email küldése a kitöltésről az erasmus.out@dep.elte.hu email címre, tárgy: "OLS teszt igénylése".

5. Biztosítás(ok) meglétét igazoló dokumentum(ok) másolata (pl. EU-s egészségbiztosítási kártya)

Leadandó 1 másolt példányban. (FIGYELEM: A kártya/biztosítási kötvény mindkét oldalát le kell másolni!)

6. Az Erasmus Támogatási szerződésben található adatokat egyértelműsítő kérdőív kitöltésének igazolása 

Leadandó a kérdőív kitöltése után megjelenő szövegről készített printscreen 1 nyomtatott példányban. (A 17/18-as szám a jelentkezés évére vonatkozik itt.)

A Campus Mundi ösztöndíjas hallgatók részére az aláírt Erasmus+ zero grant támogatási szerződést az Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya az aláírásokat követően (ez maximum 10 munkanapot vesz igénybe)
-szkennelt formában a hallgató szerződésben megadott emailcímére, 
-az eredeti példányt pedig kari koordinátora számára 
5 munkanapon belül megküldi.

III. Segítő magyarázat az egyes dokumentumokhoz

1. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Mi ez? Egy hivatalos szerződés, melyben az Erasmus+ mobilitási ösztöndíjat elnyert hallgató és az ELTE megegyezik az ösztöndíj körülményeiről és összegéről! A szerződésminta az I. bekezdésben található.

Miért fontos? Magában foglalja a teljes mobilitás feltételeit, megléte nélkül a mobilitás nem kezdhető meg.

A szerződéssablont először mentse le, és ezután kezdje meg elektronikusan a kitöltését!
Csak azokat a részeket töltse ki, amelyek szerkeszthetők (írhatók vagy lenyíló menüvel rendelkeznek) – de azok közül az ÖSSZESET ki kell töltenie!
A legtöbb kitöltendő rovat segítő magyarázatokat tartalmaz, melyek akkor jelennek meg, ha az egérmutatót az adott cella fölé viszi. 
A 4 példányban kinyomtatott Támogatási szerződést csak az 5. oldalon, a „Résztvevő” alatt kell aláírnia, KÉK tollal. Az intézmény részéről szükséges aláírásokat (az intézményi Erasmus+ koordinátorét, az oktatási igazgatóét és a gazdasági ellenjegyzőét) a központi Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztály fogja kérni a vezetőktől.

Segítség a Támogatási szerződés megfelelő kitöltéséhez:

1. oldal

 • Ellenőrizze, hogy a státusza megfelelő-e: Erasmus+ pénzügyi támogatás, illetve Campus Mundi esetén státusz nulla támogatással („zero grant”); ha nem az, akkor nem a megfelelő szerződést töltötte le!
 • Minden személyes adatot töltsön ki, illetve válasszon a legördülő menüből!
  • tüntesse fel a nevét (a „Másrészről...” után, másik szerződő félként)
  • állandó lakcím: a lakcímkártyáján szereplő cím
  • email: olyan emailcímet írjon be, amelyet rendszeresen figyel
  • tématerület: a megszerzendő diplomájában szereplő képesítés neve
  • ISCED-F kód: a tanulmányi területéhez legközelebb álló terület 4 számjegyű kódja.
  • OM azonosító: egy 11 jegyű szám, amely mindig 7-sel kezdődik; megtalálható a Neptunban, valamint a diákigazolványon
  • befejezett felsőoktatási évek száma: egész számban; MA képzés esetén BA éveinek száma beleszámít
  • évfolyam: a mobilitás alatt hányadik évfolyamát végzi
  • korábbi Erasmus-részvétel: csak ugyanazon a képzési szinten (pl. MA-sként a BA-s szinten megvalósított Erasmust nem kell feltüntetni)
 • A bankszámlaadatokat hiánytalanul töltse ki (kérjük, kétszer is ellenőrizze az adatok helyességét, mert módosításra a dokumentum leadását követően már nincs lehetősége, erre a bankszámlára fog érkezni az ösztöndíja)!
  • bankszámla tulajdonosa: csak abban az esetben szükséges kitölteni, ha a számla tulajdonosa nem egyezik meg a hallgató személyével (kérjük, pontosan azt a nevet adja meg, amely a számlához tartozik)
  • bank neve
  • BIC/SWIFT szám
  • bankszámlaszám IBAN-kóddal: az ország betűkódjából (magyar bankszámla esetén HU) és két számból áll, ezt követi a bankszámlaszám (magyar bankszámla esetén 24 számjegy); segítség az alábbi linken.
  • a bankszámlaszám forint vagy deviza alapú megjelölése (az utalás mindig euróban történik, amennyiben a számla forint alapú, a számlavezető bank az utalás napján érvényes euró-forint árfolyamon fogja átváltani az ösztöndíj összegét)
 • A banki adatok módosítására a második részösztöndíj kiutalása előtt van lehetősége (pl. ha mobilitása végeztével megszüntetné kint nyitott bankszámláját, és ösztöndíja második részletét magyar számlára szeretné megkapni). Amennyiben élni kíván ezzel a lehetőséggel, kérjük, legkésőbb a záródokumentumok leadásakor tájékoztassa erről az Erasmus+ Nemzetközi Programok Osztályát az erasmus.out@dep.elte.hu emailcímen! A számlaszám megváltoztatását kérő emailhez mellékelnie kell az eredeti, elektronikusan kitöltött Támogatási szerződés elektronikusan javított változatát, melyben az új számla minden szükséges adatát megadja. Ennek hiányában az ösztöndíj az eredetileg megadott bankszámlára kerül kiutalásra.

2. oldal

 • A mobilitás helyszínét tanulmányok esetén Erasmus-kóddal adja meg!
 • A mobilitás időtartamát pontosan jelölje meg, az alábbi formában: év.hónap.nap (pl. 2000.01.01.) Kérjük, ügyeljen a következőkre:
  • az évszámot is tüntesse fel, ne csak a hónapot és napot
  • valid dátumokat írjon be (pl. 02.29 vagy 06.31 nem létezik)
  • a mobilitás időtartama szakmai gyakorlat esetén minimum 2 hónap, tanulmányok esetén minimum 3 hónap legyen
  • ha egész hónapokat kíván megjelölni, akkor a záró dátum napja eggyel kevesebb legyen, mint a kezdő dátumé (pl. 2000.01.10 - 2000.04.09).
 • A 2.3 (támogatott időszak), valamint a 3. (pénzügyi támogatás) cikket az Erasmus+ Nemzetközi Programok Osztálya tölti ki, kérjük, ide ne írjon semmit! A támogatott napok számát és a támogatás összegét az Erasmus+ Nemzetközi Programok Osztálya kalkulálja napra pontosan az Ön által megadott dátumok és az Európai Bizottság által közreadott rátatáblázat alapján (az összegek a pályázati felhívásban megtekinthetőek).

4. oldal

 • Szakmai gyakorlat esetén az 5. cikk minden részét (egészségbiztosítás, felelősségbiztosítás, baleset-biztosítás) ki kell tölteni. A háromféle biztosítás közül az egészségbiztosítás megkötése kötelező, a másik kettőé a munkavégzéstől függően kihagyható, de kifejezetten ajánlott. Amennyiben nem kíván az egészségbiztosításon kívül más biztosítást kötni, megteheti, hogy az 5.3 és az 5.4 pontokhoz is az egészségbiztosítás adatait írja be, ám ez nem jelenti azt, hogy érvényes felelősség-, illetve baleset-biztosítással rendelkezik.
 • A biztosításhoz nem kötelező az EU egészségbiztosítást beírni, ha más biztosítást kötött, akkor annak a nevét és számát írja be. (Az EU-biztosítás száma az egészségbiztosítási kártya alján bal oldalon szereplő, 20 jegyű szám, tehát nem a TAJ-számot kell beírni!)
 • Ügyeljen arra, hogy a kötött biztosítás a mobilitás teljes időtartamát lefedje! Amennyiben (pl. az EU-kártyája) a mobilitás záró dátumánál korábban lejár, ne mulassza el megújítani, és az új kártyát szkennelve megküldeni az erasmus.out@dep.elte.hu emailcímre!
 • A 6.2-es cikkhez (OLS-tesztel kapcsolatos kérdések) az OLS-teszten elért eredményét írja be, ne egy korábban megszerzett nyelvvizsga szintjét! Ha az anyanyelvén végzi a mobilitását, vagy olyan nyelven, amelyből nincs OLS-teszt, mindkét helyen válassza a „nem érhető el OLS a tanulmányok nyelvén” opciót!

A Támogatási szerződés 1. sz. melléklete a Learning Agreement (három aláírással), megléte nélkül a szerződés nem érvényes.
A Támogatási szerződés 3. sz. melléklete az Erasmus+ Hallgatói Charta.

2. LEARNING AGREEMENT (2018/19)

Mi ez? A Támogatási szerződés 1. sz. mellékelte, melyben az Erasmus+ ösztöndíjat elnyert hallgató megegyezik küldő szakmai koordinátorával és a külföldi partnerintézménnyel a külföldön végzendő tanulmányokról vagy szakmai gyakorlatról.  A letölthető minták az I/2. pontban találhatók.

Miért fontos? Amíg nincs aláírva, a Támogatási szerződés nem lép életbe, vagyis mobilitása nem valósulhat meg (ösztöndíja nem utalható).

A szerződéssablont először mentse le, és ezután kezdje meg elektronikusan a kitöltését!

Segítség a Learning Agreement megfelelő kitöltéséhez:

 • Ellenőrizze, hogy a megfelelő típust mentette-e le a fenti linkekről (tanulmányokhoz, szakmai gyakorlathoz) vagy a Tempus Közalapítvány oldaláról (Campus Mundihoz).
 • Töltse ki a fejlécet (a jobb felső sarokban a nevével és a releváns tanévvel).
 • A mobilitás minden kért adatát adja meg, mind a saját magára, mind a küldő és a fogadó intézményre vonatkozókat.
 • A külföldi fogadó intézmény Erasmus-kódját az interneten is megtalálhatja a „partneregyetem neve” és az „Erasmus code” keresőszavak használatával. Az ELTE kódja: HU BUDAPES01.
 • Kiutazás előtt csak a Before the Mobility részt kell kitölteni.
  • Sem az „A” (Study Programme at the Receiving Institution), sem a „B” (Recognition at the Sending Institution) táblázat nem maradhat üresen!
  • A részképzésre utazóknak az „A” táblázatban minimum 20 kredit (ECTS) értékben kell tantárgyakat megjelölniük. A PhD hallgatók kutatási tevékenységet is beírhatnak ide abban esetben, ha nem vesznek fel konkrét tantárgyakat.
  • Mind az „A”, mind a „B” táblázatban a beírt kreditértékeket össze kell adni, és a táblázat alján („Total”) az összeget beírni.
  • A mobilitás végeztével kezdeményezni kell a B táblázatban feltüntetett tanegységek elismertetését.
  • A nyelvtudást is meg kell jelölni.
  • Szakmai gyakorlat esetén a szakmai gyakorlati tevékenységet részletesen és pontosan ki kell fejteni, a szakos koordinátorral történő előzetes egyeztetésnek megfelelően.
 • A szerződésen mindhárom fél aláírásának szerepelnie kell. Szkennelt verzió is megfelelő, ill. amennyiben külföldi fogadó intézménye elektronikus aláírást használ, az is elfogadható.
 • A Learning Agreement 3. oldalán segítő magyarázatok találhatók a kitöltéshez.

3. NYILATKOZAT

Mi ez? Nyilatkozat arról, hogy a mobilitás időtartama alatt a hallgató aktív jogviszonyt fog létesíteni (kivéve a diplomaszerzést követő szakmai gyakorlat esetén).  A letölthető minták az I/3. pontban találhatók.

Miért fontos? Amennyiben a hallgatónak nincs aktív hallgatói jogviszonya a mobilitás időtartama alatt, a hallgató nem jogosult az Erasmus+ ösztöndíjra

Segítség a Nyilatkozat megfelelő kitöltéséhez:

 • Ellenőrizze, hogy a megfelelő típust mentette-e le a fenti linkről (tanulmányokhoz, szakmai gyakorlathoz vagy diplomaszerzést követő szakmai gyakorlathoz)!
 • Az „Eötvös Loránd Tudományegyetem... hallgatója” részhez a kar és a szak nevét írja be.
 • Miután elektronikusan kitöltötte, 1 példányban nyomtassa ki és kék tollal írja alá.

A mobilitás elején – a regisztrációs és tantárgyválasztási időszak lezárultát követően – készítenie kell egy printscreent az adott félévre vonatkozó aktív hallgatói státuszáról a Neptunban. Ügyeljen rá, hogy a neve látható legyen a printscreenen! Ezt küldje el emailben a kari koordinátora részére, a megérkezését igazoló Certificate of Arrival/Registration dokumentummal együtt.

4. OLS NYELVI TESZT 

Mi ez? Visszaigazoló email arról, hogy a hallgató kitöltötte az OLS-tesztet tanulmányainak nyelvéből.

Miért fontos? Minden hallgató köteles kitölteni a tesztet a mobilitás nyelvéből Erasmus+ ösztöndíjához a Támogatási szerződés 6. cikke alapján. Amennyiben a hallgató B2-es szint alatt teljesít, automatikusan hozzáférést kap egy nyelvi kurzushoz az adott nyelvből. Amennyiben B2-es szinten vagy afelett teljesít, lehetősége van akár az adott nyelvből, akár (amennyiben rendelkezésre áll) a fogadó ország bármelyik hivatalos nyelvéből nyelvi kurzust elvégezni.

A megfelelőség kritériuma:

 • A kitöltést igazoló email vagy printscreen, ahol a hallgató neve, valamint a teszt nyelve és eredménye egyértelműen olvasható és látható.

A tesztről az OLS honlapján tájékozódhat részletesen. Az elérhető nyelvek listája itt található.

5. BIZTOSÍTÁS

Mi ez? Egy fénymásolat a mobilitás teljes időtartamára vonatkozó egészség- (továbbá adott esetben felelősség- és baleset-) biztosítási dokumentumról.

Miért fontos? Bármilyen egészségügyi probléma, betegség vagy baleset esetén szükséges, hogy a hallgató rendelkezzen megfelelő biztosítással az esetlegesen felmerülő költségek fedezésére.

A megfelelőség kritériuma:

 • A csatolt biztosítás száma és típusa szerepel a Támogatási szerződésben.
 • A biztosításnak a kinttartózkodás teljes időtartamára érvényesnek kell lennie.
 • Az EU-egészségbiztosításnak mind a két oldalát fénymásolni kell.
 • Egyéb (pl. biztosítási társasággal kötött) biztosítás esetén a szerződés másolatát csatolja. Ügyeljen rá, hogy a dokumentum tartalmazza a biztosítás érvényességét, és lehetőleg a fajtáját is, de legalább a pontos elnevezését.

IV. Mi történik a borítékkal, amit Ön lead kari koordinátorának?

 • Kari koordinátora átnézi az anyagot, és amennyiben valamilyen hibát vagy hiányosságot tapasztal, akkor felhívja figyelmét a módosítás szükségességére vagy a hiánypótlásra. A hiánypótlás dokumentumait ugyanúgy a kari koordinátor részére kell továbbítania.
 • Kari koordinátora a hibátlan és hiánytalan anyagokat továbbítja a központi Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya részére.
 • A központ második ellenőrzést végez, szükség esetén javításra vagy hiánypótlásra szólítja fel a hallgatót, rögzíti a dokumentumokat több központi rendszerben, és előkészíti az utaláshoz szükséges dokumentációt.
 • A központ továbbítja a dokumentációt utalásra és további vezetői aláírásokra az illetékes irodáknak (Központi Gazdasági Hivatal, Oktatási Igazgatóság, Pénzügyi és Monitoring Osztály).
 • A Pénzügyi és Monitoring Osztály rögzíti az adatokat az utaláshoz, újra ellenőrzi az egész dokumentációt, és kérvényezi az utalást a Magyar Államkincstárnál. A Magyar Államkincstár az utalási kérelmet továbbítja a Magyar Nemzeti Banknak.
 • A Nemzeti Bank utalja Önnek a pénzt, majd az jóváíródik bankszámláján.
 • Minden magyar állami költségvetési szervnél ezek a szükséges lépések az utaláshoz.
 • A folyamat általában 6-8 hétig tart. 

V. Egyéb általános információk, teendők kiutazás előtt

A kiutazást megelőzően az ösztöndíjas hallgatóknak több adminisztratív teendővel kell számolni, ezekben elsősorban a kari koordinátorok segítik őket. A kari koordinátorok elérhetőségét ITT találja.

Honnan tudom, hogy elnyertem az Erasmus+ ösztöndíjat?

Az Erasmus+ ösztöndíj elnyeréséről a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság dönt, amely mindig a pályázati időszakot követő néhány héten belül ül össze. A döntésről egyrészt a kari koordinátora tud felvilágosítást adni, másrészről a Neptun-rendszerben is ellenőrizheti, mert a döntést követően Erasmus pályázatának státusza „ösztöndíjas” lesz. (Tekintettel arra, hogy több száz hallgató státuszának rögzítéséről van szó, a gyorsabb információszerzés érdekében érdemes kari koordinátoránál érdeklődni.)

Mi az a nominálás?

A hallgatókat a kari/intézeti koordinátorok nominálják a külföldi partnerintézménybe. Kérjük, győződjön meg arról, hogy Önt valóban nominálták a megfelelő partnerintézménybe! A külföldi intézmény mindig visszaigazolja, hogy tudja-e fogadni az adott hallgatót az adott félévre a megadott tudományterületre, vagy sem.

Kell külön is jelentkeznem a külföldi partnerintézménybe kiutazás előtt? 

Amennyiben a külföldi partnerintézmény kéri, vagy honlapján ez szerepel, a hallgatónak külön is jelentkeznie kell az intézménybe, a partner által megadott vagy a honlapján található instrukciók alapján.
A jelentkezéssel egy időben érdemes felvenni a kapcsolatot a külföldi partnerintézmény illetékes Erasmus-koordinátorával, és a Learning Agreement ügyintézését elindítani, illetve véglegesíteni a mobilitás kezdő és záró dátumát. (Az időpontokkal kapcsolatban érdemes lehet olyan hallgatóktól is informálódni, akik már tanultak az adott egyetemen, tekintettel arra, hogy az ösztöndíj összegének kiszámítása napra pontosan történik.)

Egyéb praktikus tudnivalók:

 • A kiutazás előtt a hallgató tájékozódik a fogadóintézmény szálláslehetőségeiről, illetve gondoskodik szálláshelyéről. Ebben a fogadóintézmény koordinátorai segítik.
 • Szintén a hallgató gondoskodik az utazásának megszervezéséről, illetve a teljes kinttartózkodás alatt érvényes biztosításáról, amely megfelel a fogadó intézmény/szakmai gyakorlati hely előírásainak. A hallgatónak ki kell váltania az Európai Egészségbiztosítási Kártyát, vagy meg kell kötnie egyéb, a mobilitás időtartamához és típusához megfelelő biztosításokat.
 • A hallgató a félév elején egyezteti itthoni tanáraival a küldő egyetemen (ELTE) felvett tárgyak elvégzésének feltételeit, igény szerint kedvezményes tanulmányi rendet igényel.
 • A külföldön hallgatni tervezett kurzusokat (kötelező vagy kötelezően válaszható kurzusok) a hallgató a küldő intézményben beszámíttatja. Az Erasmus-tanulmányok beszámításához kreditátviteli kérelmet kell benyújtania. A kérelem beadásának feltételeiről a hatályos kari Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rendelkezik, a beszámításhoz kapcsolódó kérdésekre érdemben – tekintettel a kari specifikumokra – a kari koordinátor, illetőleg a Tanulmányi Hivatal válaszol.
 • Az érvényben levő kreditbeszámításra vonatkozó eljárásrend itt található.

EZZEL PÁRHOZAMOSAN A HALLGATÓNAK GONDOSKODNIA KELL A FENTI DOKUMENTUMOK KITÖLTÉSÉRŐL, ÉS 1 BORÍTÉKBAN ÖSSZEGYŰJTVE, POSTAI VAGY SZEMÉLYES ÚTON EL KELL JUTTATNIA KARI KOORDINÁTORÁHOZ!


2017/2018-BAN KIUTAZÓ ERASMUS+ ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓK RÉSZÉRE

I. 2017/18-ban kiutazó Erasmus+ ösztöndíjas hallgatók részére:

A 2017/18-as tanévre nyertes hallgatók az Erasmus+ ösztöndíj megvalósításához szükséges teendőkkel kapcsolatban első sorban kari koordinátoránál tájékozódhat. A kari koordinátorok elérhetőségét ITT találja.

A kiutazás előtt, a 90% ösztöndíj utalásához leadandó/kitöltendő dokumentumok:

1. Támogatási Szerződés (tanulmányokhoz, szakmai gyakorlathoz, Campus Mundi ösztöndíjhoz a Támogatási Szerződés sablon a II-es pontnál található) A Szerződéssablont először mentse le és azt követően kezdje meg a kitöltését!
(4 eredeti példányban, csak a Hallgató által KÉK SZÍNŰ tollal aláírva. Ha a hallgató fogyatékkal élők kiegészítő támogatására pályázott, akkor a megfelelő szerződésmintát az ösztöndíj elnyerését követően szintén külön e-mailben fogja megkapni.)
A Támogatási Szerződést úgy adja le, hogy csak Ön írta alá. Az intézményi Erasmus+ koordinátor, a rektori kabinetvezető és a gazdasági ellenjegyző aláírását a központi Nemzetközi Iroda fogja kérni Önnek a szerződésére a vezetőktől.

2. Learning Agreement for Studies/Traineeship
(1 példányban (scan kiutazás előtt, összes fél által aláírva -eredeti a mobilitás végéig leadandó)

3. Nyilatkozat (tanulmányokhoz, szakmai gyakorlathoz, diplomaszerzést követő szakmai gyakorlathoz)
(1 eredeti példányban, hallgató által aláírva)

4. OLS teszt kitöltését igazoló dokumentum/e-mail (www.erasmusplusols.eu) Meghívó igénylése: a linken található kérdőív kitöltésével + e-mail küldése a kitöltésről az erasmus.szerzodes@rk.elte.hu e-mail címre, tárgy: "OLS teszt igénylése" (1 nyomtatott példány)

5. EU vagy egyéb egészségbiztosítási dokumentum másolata
(1 másolati példány.FIGYELEM: A kártya/biztosítási kötvény mindkét oldalát le kell másolni!)
Az utazást, egészségbiztosítást, illetőleg szállást a kiutazó hallgatónak saját felelősségére magának kell intézni és az ezzel kapcsolatos költségeket is nyertes pályázó viseli, mely költségekhez az Erasmus+ ösztöndíj szabadon felhasználható, de az ösztöndíj hozzájárulás a mobilitáshoz, a teljes költséget nem fedezi.

6. Az Erasmus Támogatási Szerződésben található adatokat egyértelműsítő kérdőív: erasmus-szerzodeses-adatok 
(A kérdőív kitöltése után megjelenő szövegről készítsen print screent, és azt tegye a borítékba!)

Az összes, fent megnevezett dokumentumot a hallgatónak 1 db lezáratlan borítékba kell tennie (hiánytalanul, hibátlanul), és leadnia kari koordinátoránál az adott félévben megadott határidőre: az őszi félévben kiutazó hallgatók lehetőleg július 15-ig, a tavaszi félévben kiutazó hallgatók lehetőleg november 15-ig, de legkésőbb a kiutazás kezdete előtt 6 héttel.
A szerződéses adatokat tartalmazó kérdőívet a boríték leadása előtt szükséges kitölteni!
Ha a megadott határidőre a hallgató a dokumentumokat nem tudja leadni, akkor az ösztöndíj kifizetése időarányosan később fog megtörténni (átlagosan a leadástól számított 6-8 héten belül).

Az egyes dokumentumok kitöltéséhez a honlapon lejjebb görgetve talál segítséget, instrukciókat!

II. Campus Mundi ösztöndíjas hallgatók (= Erasmus+ zero grant státushoz)

Amennyiben a hallgató Campus Mundi ösztöndíjat nyert el az alábbi dokumentumokat szükséges beküldenie az Erasmus+ státus (az ELTE-n kötelező, kivéve EU-n kívüli szakmai gyakorlat esetén) igényléséhez:

1. Támogatási Szerződés (Campus Mundi zero grant TSZ sablon tanulmányokhoz, szakmai gyakorlathoz) A Szerződéssablont először mentse le és azt követően kezdje meg a kitöltését!
(2 eredeti példányban, csak a Hallgató által KÉK SZÍNŰ tollal aláírva) - 

2. CAMPUS MUNDI Learning Agreement for Studies/Traineeship - Erasmus+ Learning Agreement is elfogadható, ha a kezdő és befejező dátumban a napok is szerepelnek. Pontos információkért kérjük látogasson el a Tempus Közalapítvány vonatkozó honlapaloldalára.
(1 eredeti példányban a mobilitás végén, kiutazás előtt elegendő a scannelt változat, összes fél által aláírva.)

3. Nyilatkozat (tanulmányokhozszakmai gyakorlathoz, diplomaszerzést követő szakmai gyakorlathoz)
(1 eredeti példányban, hallgató által aláírva)

4. OLS teszt kitöltését igazoló dokumentum/e-mail (www.erasmusplusols.eu)
(1 nyomtatott példány)

5. EU vagy egyéb egészségbiztosítási dokumentum másolata
(1 másolati példány.FIGYELEM: A kártya/biztosítási kötvény mindkét oldalát le kell másolni!)
Az utazást, egészségbiztosítást, illetőleg szállást a kiutazó hallgatónak saját felelősségére magának kell intézni és az ezzel kapcsolatos költségeket is nyertes pályázó viseli, mely költségekhez az Erasmus+ ösztöndíj szabadon felhasználható, de az ösztöndíj hozzájárulás a mobilitáshoz, a teljes költséget nem fedezi.

6. Az Erasmus Támogatási Szerződésben található adatokat egyértelműsítő kérdőív: erasmus-szerzodeses-adatok 

A Campus Mundi ösztöndíjas hallgatók részére az aláírt Erasmus+ zero grant támogatási szerződést az ELTE OI Erasmus+ és Nemzetközi Programok Osztálya az aláírásokat követően a szerződésben megadott e-mail címére, valamint az eredeti példányt a hallgató kari koordinátora számára 5 munkanapon belül megküldi.

III. Segítő magyarázat az egyes dokumentumokhoz

1. TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Mi ez? Egy hivatalos szerződés, melyben az Erasmus+ mobilitási ösztöndíjat elnyert hallgató és az ELTE megegyezik az ösztöndíj körülményeiről és összegéről! A hallgatók ezt külön e-mailben kapják meg minden évben.

Miért fontos? Magában foglalja a teljes mobilitás feltételeit, megléte nélkül a mobilitás nem kezdhető meg.

Segítő, önellenőrző lista a Támogatási Szerződés megfelelő kitöltéséről:

 • Mind a 4 példány eredetiben aláírva a hallgató által, KÉK tollal
 • Minden személyes adat ki van töltve, helyes és megfelelő
 • OM azonosító (7-essel kezdődő a diák igazolványon rajta van)
 • Hallgató státusza megfelelő (Campus Mundi esetén zéró grant)
 • Pénzügyi támogatás részeket a központi iroda fogja jelölni!
 • Bankszámla adatokat kétszer ellenőrizte a hallgató (Erre a bankszámlára fog érkezni a 90%, változtatni nem lehet ezt követően. A bankszámla adatok az alábbiakból állnak:
  • Bankszámla tulajdonosa: csak abban az esetben szükséges kitölteni, ha a számla tulajdonosa nem egyezik meg a hallgató személyével. Kérjük, pontosan azt a nevet adja meg, amely a számlához tartozik.
  • Bank neve
  • BIC/SWIFT szám
  • IBAN kód: az ország betűkódjából és 26 számjegyből áll minden esetben). az IBAN kód kalkulátorhoz segítséget nyújt az alábbi link.
  • Bankszámlaszám Forint vagy Deviza alapú megjelölése
 • Mobilitás helyszíne fel van tüntetve (jobb, ha van Erasmus kód is)
 • Mobilitás időtartama pontosan meg van jelölve
 • A 2.3 és a 3.1 es pontok üresek
 • A 5.2 (szakmai gyakorlat esetén az 5.3 és az 5.4 is!)  ki van töltve
 • A biztosításhoz nem kötelező az EU egészségbiztosítást beírni, ha más biztosítást kötött a hallgató, akkor annak a nevét és számát kell beírni. (Az EU biztosítás száma a kártya alján bal oldalon szereplő, 20 jegyű szám, tehát nem a TAJ-számot kell beírni!)
 • a 6.2-es rész (OLS tesztel kapcsolatos kérdések) ki van töltve (ha magyar/anyanyelvén végzi a mobilitását, válassza a "nem érhető el OLS a tanulmányok nyelvén" opciót)
 • Kérjük, különösen figyeljenek arra, hogy az egyes dokumentumokat számítógéppel és ne kézzel töltsék ki.
 • A Támogatási Szerződés MINDEN OLDALÁN van kitöltendő rész, kérjük, olvassák végig a szerződést és minden szerkeszthető részt töltsenek ki! (Pl. Biztosítás, OLS teszt stb)
 • Ösztöndíjuk első részlete arra a bankszámlaszámra érkezik majd, amit a támogatási szerződésben megadnak. Annak módosítására a dokumentum leadását követően már nem lesz lehetőségük. A banki adatok módosítására a második részösztöndíj kiutalásakor lesz lehetőségük, amennyiben azt szükségesnek tartják.
 • Csak azokat a részeket töltsék ki a Támogatási Szerződésben, amelyek szerkeszthetőek, tehát ne írják be tollal az Önök által kalkulált ösztöndíjat a szerződésbe, mert azt a központi Nemzetközi Iroda kalkulálja napra pontosan az Önök által megadott dátumok és az Európai Bizottság által közreadott rátatáblázat alapján. (Az összegek a pályázati felhívásban elérhetőek:elte.hu>oktatas>nemzetkozi>Erasmus+>palyazati felhivas)
 • Ha Ön olyan nyelven tanul, amiből nincs OLS teszt akkor kérjük, hogy a 6.2 pontban az OLS teszt nem áll rendelkezésre opciót válassza. (Az OLS teszt kitöltéséről külön e-mailt küldünk majd azok részére, akik azt még nem kapták meg.)
 • Ha a támogatási szerződésben a kurzort a szerkeszthető cellára húzza, megjelennek súgó, segítő szövegek, kérjük ezeket is olvassák el!
 • A TSZ 1. sz. melléklete a Learning Agreement, (három aláírással) megléte nélkül a szerződés nem érvényes
 • A TSZ 2. sz. melléklete az Erasmus+ Hallgatói Charta

LEARNING AGREEMENT (2017/18)

Mi ez? A Támogatási Szerződés (TSZ) 1. sz. mellékelte, melyben az Erasmus+ ösztöndíjat elnyert hallgató megegyezik küldő szakmai koordinátorával és a külföldi partnerintézménnyel a külföldön végzendő tanulmányokról vagy szakmai gyakorlatról.

Miért fontos? A TSZ 1. sz melléklete, tehát amíg ez nincs aláírva a szerződés nem lép életbe, vagyis mobilitása nem valósulhat meg. (ösztöndíja nem utalható).

Segítő, önellenőrző lista a Learning Agreement megfelelő kitöltéséről:

 • A hallgató a megfelelő típus töltötte ki:
 • Fejléc ki van töltve (jobb felső sarok a hallgató nevével és a releváns tanévvel)
 • Minden cella ki van töltve, Különösen: Faculty/department, contact person stb.
 • Erasmus kód (ELTE kódja: HU BUDAPES01. A külföldi fogadó intézménye kódját interneten a hallgató is megtalálhatja a "partneregyetem neve" és az "Erasmus code" kereső szavak használatával.)
 • Before the mobility táblázat ki van töltve, tantárgyak összesen min. 20 ECTS! (kivéve PhD-hallgatók esetében.A PhD hallgatók megjelölhetnek kutatási tevékenységet is abban esetben ha nem vesznek fel konkrét tantárgyakat, de ez a táblázat nem maradhat üresen!)
 • Nyelvtudás meg van jelölve
 • „Recognition at the sending institution” rész ki van töltve!
 • 3 db aláírás van a szerződésen!(scannelt verzió is elég, ill. amennyiben külföldi fogadóintézménye elektronikus aláírást használ, az is elfogadható)
 • Szakmai gyakorlat esetén a szakmai gyakorlati tevékenység kifejtése részletes és pontos, a szakos koordinátorral előzetesen le lett egyeztetve
 • A Learning Agreementet csak akkor adják le, ha annak „Before mobility” részének mindegyik cikkelye kitöltésre került, illetve azt mind a küldő mind a fogadó intézmény részéről aláírásra került. (Scannelt aláírásokat elfogadunk)
 • A Learning Agreement 3. oldalán segítő magyarázatok találhatóak a kitöltéshez

NYILATKOZAT

Mi ez? Nyilatkozat arról, hogy a mobilitás időtartama alatt a hallgató aktív jogviszonyt fog létesíteni (kivéve a diplomaszerzést követő szakmai gyakorlat esetén)

Miért fontos? Amennyiben a hallgatónak nincs aktív hallgatói jogviszonya a mobilitás időtartama alatt, a hallgató nem jogosult az Erasmus+ ösztöndíjra

Segítő, önellenőrző lista a Nyilatkozat megfelelőségéről:

 • kitöltve, aláírva (kék tollal)
 • A kiutazás félévében a Neptun regisztrációs és tantárgyválasztási időszak lezárultát követően,meg kell küldeni a az aktuális félévre vonatkozó aktív hallgatói státusról a Neptun print screent úgy, hogy azon a hallgató neve látható a kari kooridnátor részére.

OLS NYELVI TESZT 

Mi ez? A visszaigazoló e-mail kinyomtatva arról, hogy a hallgató kitöltötte a részére megküldött OLS tesztet tanulmányainak nyelvéből. Az OLS-ről!

Miért fontos? Minden hallgató köteles kitölteni a tesztet Erasmus+ ösztöndíjához a Támogatási Szerződés 6. pontja alapján. Amennyiben a hallgató B2-es szint alatt teljesít, automatikusan kap nyelvi tesztet a tanulmányok nyelvéből. Amennyiben B2-es szinten, vagy a felett teljesít, választhat, hogy a tanulmányok nyelvéből, vagy (amennyiben rendelkezésre áll) a fogadó ország hivatalos nyelvéből végezzen el egy nyelvi kurzust.

Segítő, önellenőrző lista az OLS teszt megfelelőségéről:

 • kitöltést igazoló e-mail vagy print screen, ahol a hallgató neve egyértelműen olvasható és látható

BIZTOSÍTÁS

EU vagy egyéb a mobilitás teljes időtartamára vonatkozó egészségbiztosítási dokumentum másolata. Szakmai gyakorlatot végzőknek a felelősség és baleset biztosítást is javasoljuk megkötni, azonban amennyiben a hallgató vállalja, hogy ezen biztosítások nélkül utazik ki, akkor az EU Egészségbiztosítást is felvezethezi mindegyik kérdéshez a szerződésben.

Mi ez? Egy fénymásolat a mobilitás teljes időtartamára vonatkozó egészség (és amennyiben szükséges baleset) biztosítás dokumentumról.

Miért fontos? Bármilyen egészségügyi probléma, betegség vagy baleset esetén fontos, hogy a hallgató rendelkezzen megfelelő biztosítással az esetlegesen felmerülő költségek fedezésére.

Segítő, önellenőrző lista a Biztosítás megfelelőségéről:

 • Másolat az érvényes biztosításról (HA EU Egészségbiztosítás, akkor mind a két oldalt le kell fénymásolni)
 • A Biztosításnak a kinn tartózkodás TELJES IDŐTARTAMÁRA ÉRVÉNYESNEK KELL LENNIE!
 • Egyéb biztosítás esetén (pl. külön biztosítási társasággal kötött szerződésnél a megkötött biztosítás másolata)
 • A csatolt Biztosítás száma és típusa szerepel a Támogatási Szerződésen.

Mi történik a borítékkal, amit Ön lead kari koordinátorának?

 • Kari koordinátora átnézi az anyagot és amennyiben valamilyen hibát, vagy hiányosságot tapasztal, akkor felhívja figyelmét a módosítás szükségességére vagy a hiánypótlásra. (Kérjük, hogy legyenek figyelmesek, és ne adjanak le hiányos vagy hibás dokumentációt.) A hiánypótlás dokumentumait a kari koordinátor részére szíveskedjenek továbbítani.
 • Kari koordinátora a hibátlan és hiánytalan anyagokat továbbítja a központi Nemzetközi Iroda részére.
 • A központ második ellenőrzést végez, rögzíti a dokumentumokat több központi rendszerben, és előkészíti az utaláshoz szükséges dokumentációt.
 • A központ továbbítja a dokumentációt utalásra és további vezetői aláírásokra az illetékes irodáknak (Rektori Kabinet, Gazdasági Főigazgatóság, Pénzügyi és Monitoring
 • Osztály)
 • A Pénzügyi és Monitoring Osztály rögzíti az adatokat az utaláshoz, újra ellenőrzi az egész dokumentációt és kérvényezi az utalást a Magyar Államkincstárnál. A Magyar Államkincstár az utalási kérelmet továbbítja a Magyar Nemzeti Banknak.
 • A Nemzeti Bank utalja Önnek a pénzt, majd az jóváíródik bankszámláján.
 • Minden magyar állami költségvetési szervnél ezek a szükséges lépések az utaláshoz.
 • A folyamat általában 6-8 hétig tart. (2017 nyarán-ősszel, a rektorváltás okozta jogkörátírások miatt, ez esetlegesen hosszabodhat néhány héttel.)

IV. Egyéb általános információk, teendők kiutazás előtt

A kiutazást megelőzően az ösztöndíjas hallgatóknak több adminisztratív teendővel kell számolni, ezekben elsősorban a kari koordinátorok segítik a hallgatókat. A kari koordinátorok elérhetőségét ITT találja.

Honnan tudom, hogy elnyertem az Erasmus+ ösztöndíjat?

Az Erasmus+ ösztöndíj elnyeréséről a döntést a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság hozza meg, amely mindig a pályázati időszakot követő néhány héten belül ül össze. A Döntésről egyrészt a kari koordinátora tud felvilágosítást adni, másrészről a döntést követően a Neptun rendszerben Erasmus pályázatának státusa „ösztöndíjas” lesz, tehát azt ott is ellenőrizheti. (Tekintettel arra, hogy több száz hallgató rögzítéséről van szó a gyorsabb információszerzés érdekében érdemes kari koordinátoránál érdeklődni.)

Mi az a nominálás?

A hallgatókat a kari/intézeti koordinátorok nominálják a külföldi partnerintézménybe. Kérjük, győződjön meg arról, hogy Önt valóban nominálták a megfelelő partnerintézménybe. A külföldi intézmény mindig visszaigazolja, hogy tudja e fogadni az adott hallgatót az adott félévre a megadott tudományterületre, vagy sem.

Kell külön jelentkeznem a külföldi partnerintézménybe kiutazás előtt? IGEN

 • Amennyiben a külföldi partneregyetem kéri/honlapján ez található a hallgató külön jelentkezik a külföldi partnerintézménybe, a külföldi partner által vagy a honlapon található instrukciók alapján.
 • A jelentkezéssel egy időben érdemes felvenni a kapcsolatot a külföldi partnerintézmény illetékes Erasmus koordinátorával és a Learning Agreement ügyintézését elindítani! illetve véglegesíteni a mobilitás kezdő-, illetőleg záró dátumait. (Az időpontokkal kapcsolatban érdemes előre egyeztetnie a külföldi koordinátorral, vagy olyan hallgatótársakkal akik már tanultak az adott egyetemen, tekintettel arra, hogy ösztöndíjösszegének kiszámítása napra pontos. )

Egyéb praktikus teendők:

 • A kiutazás előtt a hallgató tájékozódik a fogadóintézmény szálláslehetőségeiről, illetve gondoskodik szálláshelyéről. Ebben a fogadóintézmény koordinátorai segítik.
 • Szintén a hallgató gondoskodik az utazásának megszervezéséről, illetve a biztosításáról, amely a teljes kint tartózkodása alatt érvényes és megfelel a fogadó intézmény/szakmai gyakorlati hely előírásainak A hallgatónak ki kell váltania az Európai Egészségbiztosítási Kártyát, vagy egyéb a mobilitás időtartamához és típusához megfelelő biztosításokat meg kell kötnie.
 • A hallgató a félév elején egyezteti itthoni tanáraival a küldő egyetemen (ELTE) felvett tárgyak elvégzésének feltételeit, igény szerint kedvezményes tanulmányi rendet igényel.
 • A külföldön hallgatni tervezett kurzusokat a hallgató a küldő intézményben (kötelező vagy kötelezően válaszható kurzusok) beszámíttatja. az Erasmus tanulmányok beszámításához kreditátviteli kérelmet kell benyújtania. A kérelem beadásának feltételeiről a hatályos kari Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rendelkezik, a jelen témakörhöz kapcsolódó kérdésekre érdemben a –tekintettel a kari specifikumokra- a kari koordinátor, illetőleg a Tanulmányi Hivatal válaszol.
 • Az érvényben levő kreditbeszámításra vonatkozó eljárásrend, itt található

Ezzel párhozamosan a Hallgatónak a fenti dokumentumok kitöltéséről és a felelős Kari Koordinátorának borítékban történő átadásáról (postai vagy személyes úton) szükséges gondoskodnia!


EN