Mobilitás után

Mobilitás után/A mobilitás zárása

Frissítve: 2020.11.12.
I. TEENDŐK A MOBILITÁS VÉGÉN

Az Erasmus+ záródokumentumok beadásával a hallgató teljesíti a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit az elszámolásra vonatkozóan, egyben igényeli maradványösztöndíjának kifizetését.

HOGYAN KELL A MOBILITÁST ZÁRNI?

Az alább felsorolt dokumentumokat 1 db borítékban a kari koordinátor részére kell eljuttatni postán vagy személyesen. A kialakult helyzetre való tekintettel az alább felsorolt dokumentumokat elektronikus úton kérjük eljuttatni kari koordinátora részére.

 1. Az EU survey kitöltését igazoló email nyomtatott másolata.

 2. Az OLS záróteszt kitöltését igazoló email nyomtatott másolata. (kivéve azokat, akik az első tesztet C2-es szintre töltötték ki).

 3. Transcript of Records/Traineeship Certificate, mely tartalmazza a hallgatónak a fogadó intézményben elvégzett minden kurzusát és azok kreditértékét, illetve a hallgató szakmai tevékenységét, továbbá a fogadó intézmény aláírását/pecsétjét stb. Helyettesíthető a Learning Agreement After the Mobility dokumentummal.

 4. Időtartam-igazolás. Figyelem! A kialakult helyzetre való tekintettel az időtartam-igazolás nem váltható ki a Learning Agreement After the Mobility vagy Transcript of Records/Traineeship Certificate dokumentumokkal! Az alábbi sablon használata a 19/20-as tanév tavaszi félévében, illetve azóta megvalósított mobilitások esetében kötelező, kérjük, ezt állíttassák ki a fogadó féllel: Certificate of Attendance

TOVÁBBI FONTOS TUDNIVALÓK A ZÁRÁSSAL KAPCSOLATBAN

Lehetőség van a korábban megadott bankszámlaszám módosítására (például azért, mert a hallgató mobilitása végeztével megszüntetné kint nyitott bankszámláját, és ösztöndíja második részletét másik számlára szeretné megkapni). Ehhez töltse ki a szerződésmódosítási űrlapot hiánytalanul és hibátlanul! Az űrlapot elektronikusan, az “Elküld” gombbal kell véglegesíteni.  
Amennyiben utólag javítani/módosítani kívánja az űrlapon megadott adatokat, kérjük, ezt e-mailben jelezze az erasmus.out@dep.elte.hu címen, NE töltse ki újra az űrlapot! 

Figyelem! Mivel külföldi részképzése során megszerzett kreditértékeit – a Támogatási szerződés 3.10 pontjának megfelelően – teljes mértékben be kell számíttatnia hazai tanulmányaiba, mielőbb indítsa el az ehhez szükséges folyamatot!

A beszámított krediteket – amennyiben arról a kar nem ad ki külön igazolást – a Learning Agreement „After the mobility” részének D táblázatában kell feltüntetni és aláíratni. Az ezzel kapcsolatos további tudnivalókról érdeklődjön kari koordinátoránál!

Csakis teljes, hiánytalanul összeállított dokumentumcsomagot áll módunkban elfogadni. A hiányosan leadott csomagok visszaküldésre kerülnek kari koordinátorához hiánypótoltatásra, ami jelentősen lassíthatja a fennmaradó ösztöndíj összegének elutalását. Ezért nyomatékosan felhívjuk minden hallgató figyelmét, hogy csak akkor adja le kari koordinátoránál a csomagját, ha már minden szükséges dokumentumot beszerzett!

Ha a mobilitás időtartama rövidebb a Támogatási Szerződésen feltüntetett időtartamnál, akkor a mobilitás zárásakor az ösztöndíj újrakalkulálódik a rövidebb időtartamra vonatkozóan, a különbözetet pedig a hallgatónak vissza kell fizetnie az Erasmus+ program részére, amennyiben azt nem fedezi a mobilitás zárásakor utalandó 10% ösztöndíj összege.

A DOKUMENTUMOK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE

Javasoljuk, hogy a hazaérkezést követő 1 hónapon belül adja le az összes szükséges dokumentumot!

A dokumentum leadásának végső határideje
őszi félévben kiutazó hallgatók: 03.31.
tavaszi félévben kiutazó vagy tavaszi félévre hosszabbító hallgatók: 07.31.
Németországban tanuló hallgatók esetében a végső határidő: 09.30.
szakmai gyakorlat esetében a szakmai gyakorlat zárását követő legkésőbb 30 napon belül.

Kérjük, amennyiben önhibáján kívül nem tudja betartani a fenti határidőket, értesítse kari koordinátorát,
adott esetben kérje segítségét a hiányzó dokumentumok beszerzéséhez!

II. SEGÍTŐ MAGYARÁZAT AZ EGYES DOKUMENTUMOKHOZ

1. EU SURVEY (BESZÁMOLÓ)

A hallgatóknak kötelező az Erasmus+ mobilitásukra vonatkozó online beszámolót kitölteniük. A kitöltéshez automatikusan kapnak meghívót emailben, a Támogatási szerződésben megadott záró dátumot követő 1 napon belül.

Amennyiben nem kap meghívót, jelezze kari koordinátorának! A kitöltésről szóló igazolást kell elküldenie! (Amennyiben nem találja a visszaigazoló emailt, a kitöltött beszámoló első oldalának csatolásával.)

2. OLS ZÁRÓ TESZT

Azoknak a hallgatóknak, akik az első nyelvi tesztet C2-es szintre írták meg, nem kell kitölteniük záró tesztet, és erről semmilyen igazolást nem kell leadniuk!

Az OLS záró teszt kitöltésére – a hallgató által a felületen korábban megadott záró dátumhoz igazodva – a rendszer emailben hívja fel a figyelmét, de a teszt enélkül is bármikor kitölthető, ha a hallgató bejelentkezik az OLS fiókjába.

Amennyiben valamilyen problémája merül fel ezzel kapcsolatban (például lekéste a záró teszt kitöltésének határidejét), az OLS támogató oldalán tud tájékozódni.

A nyelvi teszt eredménye továbbra sem jár következményekkel, illetve kötelezettségekkel, kitöltése azonban feltétel a hallgató által elnyert ösztöndíj 2. részletének utalásához.

A záró teszt kitöltését (eredményét) igazoló emailt kell csatolnia.

3. TRANSCRIPT OF RECORDS/TRAINEESHIP CERTIFICATE

A hallgatók kinttartózkodásuk végén igazolást, vagyis Transcript of Records/Traineeship Certificate dokumentumot kérnek a fogadóintézménytől, amely tartalmazza a hallgató által teljesített tárgyakat és krediteket, illetve szakmai gyakorlat esetén az elvégzett munka összegzését, értékelését. A dokumentumot a kitöltött és a kinti fél által aláírt/lepecsételt Learning Agreement After the Mobility formanyomtatvány helyettesítheti.

4. IDŐTARTAM-IGAZOLÁS

Figyelem! A kialakult helyzetre való tekintettel az időtartam-igazolás nem váltható ki a Learning Agreement After the Mobility vagy Transcript of Records/Traineeship Certificate dokumentumokkal! A I. pontban található ELTE sablon használata kötelező, kérjük, azt állíttassák ki a fogadó féllel!


Ha a fentiekkel kapcsolatban bármilyen további kérdése van, forduljon bizalommal Erasmus+ koordinátorához!

Együttműködését ezúton is köszönjük szépen.

2017/18-BAN KIUTAZÓ ERASMUS+ ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓK RÉSZÉRE

Az Erasmus+ záródokumentumok beadásával a hallgató teljesíti a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit az elszámolásra vonatkozóan, egyben igényeli maradványösztöndíjának kifizetését.
AZ ÖSSZEGYŰJTÖTT DOKUMENTUMOKAT 1 DB LEZÁRATLAN BORÍTÉKBAN, KARI KOORDINÁTOR RÉSZÉRE KELL LEADNI POSTÁN VAGY SZEMÉLYESEN.
Határidő: A hazaérkezést követő 1 hónapon belül, de legkésőbb az őszi félévben kiutazó hallgatók: 2018. 05.31-ig, tavaszi félévben kiutazó hallgatók: 2018.08.31-ig. (Németországban tanuló hallgatók esetében a végső határidő: 2018. 10.31.)

FIGYELEM:
csakis teljes, hiánytalanul összeállított dokumentumcsomagot áll módunkban elfogadni. A hiányosan leadott csomagok visszaküldésre kerülnek kari koordinátorához és hiánypótoltatásra kerülnek, mely jelentősen lassíthatja a fennmaradó ösztöndíj összegének elutalását. Ezért nyomatékosan felhívjuk minden hallgató figyelmét, hogy csak akkor adja le kari koordinátoránál a csomagját, ha már minden szükséges dokumentumot beszerzett, megfelelő formában!

A dokumentum csomagnak tehát az alábbiakat kell tartalmaznia:

 1. Az EU Survey kitöltését igazoló e-mail nyomtatott másolata.
 2. OLS záró teszt kitöltését igazoló e-mail nyomtatott másolata.
 3. Transcript of Records/Traineeship Certificate (továbbiakban: ToR) – mely tartalmazza a hallgató a fogadó intézményben elvégzett minden kurzusát/szakmai tevékenységét, valamint azok kredit értékét, a fogadó intézmény aláírását/pecsétjét stb. A ToR dokumentum helyettesíthető a Learning Agreement After the Mobility dokumentummal.
 4. Időtartam igazolás – a hallgatónak 3 opciója van, hogy igazolja (a fogadó intézmény aláírásával hitelesített dokumentum segítségével) az Erasmus+ mobilitásának kezdő-, illetve záró dátumát:
  • Certificate of University Attendance (fogadó fél által kiállított dokumentum)
  • Learning Agreement After the Mobility (mely tartalmazza a mobilitás pontos időtartamát)
  • Transcript of Records/Traineeship Certificate (mely tartalmazza a mobilitás pontos időtartamát, fogadó intézmény állítja ki)

+Kreditelismertetési folyamat: Kérjük ne felejtse el, hogy külföldi részképzése során megszerzett kreditértékeit beszámíttathatja hazai tanulmányaiba. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókról érdeklődjön kari koordinátoránál!

++Amennyiben ez korábban nem történt meg, támogatási szerződés 1. oldal 2. sz. lábjegyzet értelmében a végső Learning Agreement ("before the mobility" rész) dokumentból egy olyan példányt is be kell nyújtania amelyen szerepel a hallgató és az ELTE illetékes koordinátorának eredeti aláírása.

Segítő magyarázat az egyes dokumentumokhoz

1.     EU SURVEY kitöltése

A hallgatók az Erasmus+ mobilitásra vonatkozó on-line beszámolót készítenek külföldi tanulmányukról. Erről e-mailt hazaérkezésük után automatikusan kapnak a hallgatók. Amennyiben a hallgató ilyen e-mailt (30 nappal visszaérkezése után) nem kap, azt haladéktalanul jelezze kari koordinátorának. A kitöltésről szóló igazolást szintén beleteszi a borítékba.

Kérjük, hogy a kitöltött EU SURVEY-t (pdf) ne nyomtassa ki és ne küldje be. Elegendő annak az első oldala, vagy maga a visszaigazoló e-mail.

2.     OLS záró teszt

Az OLS záró teszt kitöltésére külön e-mailben hívja fel a rendszer a hallgató figyelmét, de amennyiben a hallgató belép saját OLS felületére a záró tesztet így is kitöltheti! A nyelvi teszt eredménye továbbra sem jár következményekkel, illetve kötelezettségekkel, kitöltése azonban feltétele a hallgató által elnyert ösztöndíj utalási folyamatának indításához. A záró teszt kitöltését igazoló e-mailt a hallgató szintén a leadandó borítékba helyezi!

3.     TRANSCRIPT OF RECORDS/TRAINEESHIP CERTIFICATE

A hallgatók kint tartózkodásuk végén igazolást, vagyis Transcript of Records/Traineeship Certificate (a továbbiakban: ToR) dokumentumot kérnek a fogadóintézménytől, amely részletezi a hallgató által teljesített tárgyakat és krediteket /szakmai gyakorlat esetén az elvégzett munka összegzését, értékelését. A megszerzett kreditek /szakmai gyakorlat esetén az elvégzett munka összegzésének, értékelésének igazolására a Learning Agreement After the Mobility formanyomtatvány is megfelelő. Az Tanscript of Records dokumentumot a hallgató szintén a leadandó borítékba teszi.

4.     IDŐTARTAM IGAZOLÁS

Amennyiben a ToR nem tartalmazza a mobilitás pontos időtartamát, ez esetben külön a tartózkodást igazoló dokumentum kiállítását kell kérni a hallgatónak (Certificate of Attendance - CoR). Az időtartam igazolást a hallgató szintén a leadandó borítékba teszi.

Bármilyen további kérdése esetén forduljon bizalommal kari koordinátorához.

Együttműködését ezúton is köszönjük szépen.


EN