Erasmus+ hallgatói tanulmányi/szakmai gyakorlati ösztöndíjának zárása

Az Erasmus+ záródokumentumok beadásával a hallgató teljesíti a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit az elszámolásra vonatkozóan, egyben igényeli maradványösztöndíjának kifizetését.
AZ ÖSSZEGYŰJTÖTT DOKUMENTUMOKAT 1 DB LEZÁRATLAN BORÍTÉKBAN, KARI KOORDINÁTOR RÉSZÉRE KELL LEADNI POSTÁN VAGY SZEMÉLYESEN.
Határidő: A hazaérkezést követő 1 hónapon belül, de legkésőbb az őszi félévben kiutazó hallgatók: 2018. 05.31-ig, tavaszi félévben kiutazó hallgatók: 2018.08.31-ig. (Németországban tanuló hallgatók esetében a végső határidő: 2018. 10.31.)

FIGYELEM:
csakis teljes, hiánytalanul összeállított dokumentumcsomagot áll módunkban elfogadni. A hiányosan leadott csomagok visszaküldésre kerülnek kari koordinátorához és hiánypótoltatásra kerülnek, mely jelentősen lassíthatja a fennmaradó ösztöndíj összegének elutalását. Ezért nyomatékosan felhívjuk minden hallgató figyelmét, hogy csak akkor adja le kari koordinátoránál a csomagját, ha már minden szükséges dokumentumot beszerzett, megfelelő formában!

A dokumentum csomagnak tehát az alábbiakat kell tartalmaznia:

  1. Az EU Survey kitöltését igazoló e-mail nyomtatott másolata.
  2. OLS záró teszt kitöltését igazoló e-mail nyomtatott másolata.
  3. Transcript of Records/Traineeship Certificate (továbbiakban: ToR) – mely tartalmazza a hallgató a fogadó intézményben elvégzett minden kurzusát/szakmai tevékenységét, valamint azok kredit értékét, a fogadó intézmény aláírását/pecsétjét stb. A ToR dokumentum helyettesíthető a Learning Agreement After the Mobility dokumentummal.
  4. Időtartam igazolás – a hallgatónak 3 opciója van, hogy igazolja (a fogadó intézmény aláírásával hitelesített dokumentum segítségével) az Erasmus+ mobilitásának kezdő-, illetve záró dátumát:
    • Certificate of University Attendance (fogadó fél által kiállított dokumentum)
    • Learning Agreement After the Mobility (mely tartalmazza a mobilitás pontos időtartamát)
    • Transcript of Records/Traineeship Certificate (mely tartalmazza a mobilitás pontos időtartamát, fogadó intézmény állítja ki)

+Kreditelismertetési folyamat: Kérjük ne felejtse el, hogy külföldi részképzése során megszerzett kreditértékeit beszámíttathatja hazai tanulmányaiba. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókról érdeklődjön kari koordinátoránál!

++Amennyiben ez korábban nem történt meg, támogatási szerződés 1. oldal 2. sz. lábjegyzet értelmében a végső Learning Agreement ("before the mobility" rész) dokumentból egy olyan példányt is be kell nyújtania amelyen szerepel a hallgató és az ELTE illetékes koordinátorának eredeti aláírása.

Segítő magyarázat az egyes dokumentumokhoz

1.     EU SURVEY kitöltése

A hallgatók az Erasmus+ mobilitásra vonatkozó on-line beszámolót készítenek külföldi tanulmányukról. Erről e-mailt hazaérkezésük után automatikusan kapnak a hallgatók. Amennyiben a hallgató ilyen e-mailt (30 nappal visszaérkezése után) nem kap, azt haladéktalanul jelezze kari koordinátorának. A kitöltésről szóló igazolást szintén beleteszi a borítékba.

Kérjük, hogy a kitöltött EU SURVEY-t (pdf) ne nyomtassa ki és ne küldje be. Elegendő annak az első oldala, vagy maga a visszaigazoló e-mail.

2.     OLS záró teszt

Az OLS záró teszt kitöltésére külön e-mailben hívja fel a rendszer a hallgató figyelmét, de amennyiben a hallgató belép saját OLS felületére a záró tesztet így is kitöltheti! A nyelvi teszt eredménye továbbra sem jár következményekkel, illetve kötelezettségekkel, kitöltése azonban feltétele a hallgató által elnyert ösztöndíj utalási folyamatának indításához. A záró teszt kitöltését igazoló e-mailt a hallgató szintén a leadandó borítékba helyezi!

3.     TRANSCRIPT OF RECORDS/TRAINEESHIP CERTIFICATE

A hallgatók kint tartózkodásuk végén igazolást, vagyis Transcript of Records/Traineeship Certificate (a továbbiakban: ToR) dokumentumot kérnek a fogadóintézménytől, amely részletezi a hallgató által teljesített tárgyakat és krediteket /szakmai gyakorlat esetén az elvégzett munka összegzését, értékelését. A megszerzett kreditek /szakmai gyakorlat esetén az elvégzett munka összegzésének, értékelésének igazolására a Learning Agreement After the Mobility formanyomtatvány is megfelelő. Az Tanscript of Records dokumentumot a hallgató szintén a leadandó borítékba teszi.

4.     IDŐTARTAM IGAZOLÁS

Amennyiben a ToR nem tartalmazza a mobilitás pontos időtartamát, ez esetben külön a tartózkodást igazoló dokumentum kiállítását kell kérni a hallgatónak (Certificate of Attendance - CoR). Az időtartam igazolást a hallgató szintén a leadandó borítékba teszi.

Bármilyen további kérdése esetén forduljon bizalommal kari koordinátorához.

Együttműködését ezúton is köszönjük szépen.